:

Kan du ge dina aktier till någon annan?

Innehållsförteckning:

 1. Kan du ge dina aktier till någon annan?
 2. Kan man skriva över aktier?
 3. Kan jag ge bort mina aktier till någon?
 4. Hur överför jag aktier från en person till en annan online?
 5. Kan jag överlåta aktier till min dotter?
 6. Är överlåtelse av aktier skattepliktig?
 7. Kan obetalda aktier överlåtas?
 8. Kan man ge bort sina aktier?
 9. Kan jag överlåta aktier till min make för att slippa skatt?
 10. Kan du flytta aktier från en mäklare till en annan utan att sälja?
 11. Kan familjemedlemmar vara aktieägare?
 12. Hur lång tid tar det att överföra aktier till en annan person?
 13. Kan man ge bort aktier gratis?
 14. Får man sälja aktier till vem som helst?
 15. Kan jag överföra aktier till min frus namn?

Kan du ge dina aktier till någon annan?

är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

Kan man skriva över aktier?

Ja, det går i de allra flesta fall! Så här går det till.

Till en person som har konto hos Avanza

Kan jag ge bort mina aktier till någon?

En aktiegåva kan på sikt  bli en mycket uppskattad present, men sedan de fysiska aktiebreven försvann är det inte längre att bara lägga värdepapperen i ett kuvert och ge bort. I vår tids datoriserad aktiehandel har det tyvärr blivit ganska knepigt att ge bort aktier. Men det går fortfarande. Det finns lite olika sätt att ge bort aktier på, och vad som passar bäst beror på ett antal faktorer:

Ge bort aktier mellan konton

Hur överför jag aktier från en person till en annan online?

Du kan ”föra över” aktier från ditt konto till mottagarens aktie- och fondkonto. Ingen skatt utlöses eftersom det inte finns någon gåvoskatt. Skicka en begäran om att du vill överföra aktierna till en annan person till banken där du har aktierna. Det här kan du ibland göra i ”inloggat läge” så att banken kan identifiera dig och där du får uppge namn på aktien, antal aktien och mottagande persons depånummer och namn. Mottagaren övertar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde för aktierna.

Vill du föra över aktier som gåva till ett barn får barnets som regel inte själv ta emot gåvan. Då måste vårdnadshavare öppna ett aktiekonto i barnets eller sitt eget namn. Öppnar man i barnets namn äger barnet aktierna men föräldrarna har förfogande över kontot tills barnet är 18 år. Är du inte vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketten där man ansöker om att öppna konto för minderårig, vilket också ofta kan göras digitalt hos banken. Du kan ju också bara be föräldrarna öppna ett konto.

Det går inte att föra över aktier mellan kapitalförsäkringar, inte ens om de är inom samma bank. Men det går att föra över värdepapper mellan ISK, även mellan olika banker.

Kan jag överlåta aktier till min dotter?

Familj & barn

Kan min dotter på 20 år föra över en större summa pengar till mitt konto utan att betala gåvoskatt? Kan min dotter skriva över ett fondsparande på mig som förälder?

Är överlåtelse av aktier skattepliktig?

är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

Kan obetalda aktier överlåtas?

Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.

Kan man ge bort sina aktier?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

Kan jag överlåta aktier till min make för att slippa skatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom aktiebolagsrätten gäller en grundläggande princip om fri överlåtbarhet, 4 kap. 7§ Aktiebolagslagen (ABL). Principen innebär att du fritt får överlåta dina aktier till den du önskar och det är upp till dig själv att välja de villkor du vill ställa för att avyttra dina aktier.

Kan du flytta aktier från en mäklare till en annan utan att sälja?

Ja det kan du, men om du flyttar aktier eller andra investeringstillgångar från en depå eller ett värdepapperskonto anses du ha sålt dessa. Du kommer att få en kontrolluppgift på försäljningsersättningen och du ska redovisa en kapitalvinst eller en kapitalförlust i den deklaration som du lämnar året efter överföringen.

Om aktierna har stigit i värde och du ska redovisa en kapitalvinst i deklarationen så tänk på att det inte har innehållits någon preliminärskatt på vinsten. Detta kan innebära att du får en kvarskatt som du måste betala vilket i sin tur kan innebära att du senare måste ta ut pengar från kontot för att kunna betala skatten.

Kan familjemedlemmar vara aktieägare?

För att kunna köpa ut en aktieägare behöver ägarna i bolaget komma överens om värdet på bolaget och ta reda på vad en köparen kan vara villig att betala för aktierna. Vid värderingen av bolaget sammanställs viktiga parametrar som har betydelse som den faktiska balansräkningen och storlek på bolaget, lönsamhet, hur långsiktigt säkra intäkterna är o s v.

Hur lång tid tar det att överföra aktier till en annan person?

Är intresserad av att byta från en nätmäklare till en annan (i mitt fall från Avanza till Nordnet). Jag har två ISK-konton, båda med flertalet fonder (mestadels aktiva, blandning av svenska och amerikanska fonder).

Om jag förstår rätt (Genererar en flytt mellan mina ISK någon skatteeffekt? | Nordnet 5) så kostar det inget att flytta ISK, inget påslag på schablonskatten etc. Stämmer detta?

Kan man ge bort aktier gratis?

När det är dags för studenten är det också ofta dags att ta det stora klivet ut i vuxenvärlden med allt vad det innebär. Utgifterna är stora när man kanske ska flytta eller dra ut och resa. Att ha ett långsiktigt sparande kanske inte är huvudfokus i denna ålder – trots att det är oerhört viktigt att etablera en god sparvana tidigt. Därför är ett sparande i fonder och/eller aktier en bra present också till studenten.

Ett exempel: När Robin är 20 år startar hen ett månadssparande på 500 kronor i en billig indexfond. Med 10,74% avkastning per år kommer Robin till 65-årsdagen att ha skrapat ihop nästan 5,76 miljoner kronor (i dagens värde).

Kim kommer igång med sitt  månadssparande på 500 kronor först när hen är 30 år. Med 10,74% avkastning per år kommer Kim att ha skrapat ihop 2 miljoner kronor (i dagens värde). Robins tio år långa försprång har alltså gett hen 3,76 miljoner kronor mer till 65-årsdagen.

Får man sälja aktier till vem som helst?

Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.

Kan jag överföra aktier till min frus namn?

Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.