:

Hur mycket moms är det på flygresor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket moms är det på flygresor?
 2. Är det moms på flygbiljetter?
 3. Hur bokför man kostnad för flygbiljetter?
 4. Är det moms på resekostnader?
 5. Vad är det 6% moms på?
 6. Hur mycket är skatt på flygresa?
 7. Är det skatt på flygbiljetter?
 8. Hur fakturera för resekostnader?
 9. Hur fakturera man resekostnader?
 10. Vad räknas som resekostnader?
 11. Är moms 20 eller 25 procent?
 12. Är det alltid 25% moms?
 13. Vad går flygskatten till?
 14. Kan man deklarera flygbiljetter?
 15. Hur mycket av en flygbiljett är skatt?

Hur mycket moms är det på flygresor?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Är det moms på flygbiljetter?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Hur bokför man kostnad för flygbiljetter?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

Är det moms på resekostnader?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad är det 6% moms på?

Momskalkylatorn hjälper dig att att räkna ut moms för antingen total försäljning, inköp eller uppdelat på varor. Du kan kontrollera att det blir rätt eller för att räkna ut hur mycket moms du skall fakturera för en vara. För att räkna ut hur mycket moms du skall lägga till på en vara du ska sälja väljer du den momssats varan har och fyller i beloppet i rutan Exkl. moms. Vill du räkna moms baklänges, alltså kontrollera så att du till exempel betalat rätt moms för ett inköp fyller du i det totala beloppet inklusive moms i rutan inkl. moms och väljer rätt momssats. 

Om du inte har något bokföringsprogram som räknar ut moms åt dig automatiskt kan du också räkan ut en viss periods ingående eller utgående moms genom att ange din totala försäljning och inköp. Skillnaden mellan dem blir då det belopp du skall redovisa och skicka in eller få tillbaka från skatteverket. 

Hur mycket är skatt på flygresa?

Nu blir skatten 60 kronor på inrikesresor och resor inom Europa, för resor utanför Europa blir skatten 250 kronor om inte resan är längre än 600 mil – då blir den 400 kronor. Det är flygbolagen som betalar skatten så de avgör själva om de vill lägga skatten på biljettpriset eller ej. Endast avresor från svenska flygplatser beskattas.

Sverige är ett av världens billigaste flygländer, visade en undersökning från flygsökmotorn Kiwi 2016. Totalt hamnade vi då på en tiondeplats.

Samtidigt visar statistik att svenskarna flyger allt mer och att utsläppen från flygresorna ökar.

Är det skatt på flygbiljetter?

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära. Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås.

Enlig en studie av Oxford Economics bidrar svensk luftfart med 53 miljarder kronor till BNP, 80 000 jobb samt bidrar till ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Flygnäringen som helhet bidrar med 24 miljarder kronor till den svenska statskassan varje år.

Flygskatten har tidigare både utretts och införts i Sverige av den socialdemokratiska regeringen 2006, trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer stängas. Redan 2006, då förslaget togs fram, konstaterades att effekten på miljön skulle bli försumbar, och att det skulle få negativa, trafikpolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska konsekvenser. Med andra ord färre flyglinjer, flygplatsnedläggningar och förlorade jobb. Sveriges tillgänglighet skulle försämras. Delar av kapaciteten flyttar med stor sannolikhet över gränsen och tar även med arbetstillfällena. De resenärer som kan väljer att istället resa via Kastrup eller Oslo, medan priskänsliga turister skulle välja att besöka andra länder i vårt närområde vilket kommer få konsekvenser för besöksnäringen.

MPs förslag är en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Den riskerar minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år. Tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med över 3 miljarder kronor och BNP skulle falla med mer än 6 miljarder kronor.

Enligt uträkningar gjorda av Riksdagens utredningstjänst kommer antalet inrikesresenärer minska med mellan 800 000 och 1,2 miljoner per år om flygskatten införs. Det är en minskning med upp till 17 % jämfört med 2013. Vilket kommer leda till färre flygavgångar och flygplatser som hotas när flyglinjer lägger ner. Biljettpriset kommer dock att behöva höjas mer än den ev skatten, då alla fasta kostnader ska fördelas på betydligt färre resenärer, som personalkostnader, start och landningsavgifter, bränsle, security mm.

Hur fakturera för resekostnader?

Utlägg åt kunden faktureras utan moms. Inköpet ska heller inte bokföras med moms, utan behandlas helt och hållet som utlägg. Det påverkar inte dina siffror. Gäller det istället vidarefakturering ska moms faktureras. Om du normalt sett fakturerar med 25 % moms är det samma som gäller för vidarefaktureringen, även om det rör sig om ett taxikvitto som har 6 % moms. Det spelar alltså ingen roll vilken momssats som står på kvittot/fakturan, du fakturerar med den momssats som du brukar.

Vid fakturering av milersättning är det 18,50 kronor/mil som är skattefritt. Det hindrar dock inte från att fakturera ett annat belopp, det får du komma överens om med kunden. Låt säga att ni har bestämt 30 kronor/mil och du ska fakturera 10 mil. Då blir det 300 kronor + moms, det vill säga 375 kronor som ska stå på kundfakturan. Det skattefria beloppet som du kan ta ut från företaget är fortfarande 185 kronor (18,50 x 10), det vill säga oförändrat, men det styr inte vilket pris du sätter på fakturan.

Hur fakturera man resekostnader?

Momskalkylatorn hjälper dig att att räkna ut moms för antingen total försäljning, inköp eller uppdelat på varor. Du kan kontrollera att det blir rätt eller för att räkna ut hur mycket moms du skall fakturera för en vara. För att räkna ut hur mycket moms du skall lägga till på en vara du ska sälja väljer du den momssats varan har och fyller i beloppet i rutan Exkl. moms. Vill du räkna moms baklänges, alltså kontrollera så att du till exempel betalat rätt moms för ett inköp fyller du i det totala beloppet inklusive moms i rutan inkl. moms och väljer rätt momssats. 

Om du inte har något bokföringsprogram som räknar ut moms åt dig automatiskt kan du också räkan ut en viss periods ingående eller utgående moms genom att ange din totala försäljning och inköp. Skillnaden mellan dem blir då det belopp du skall redovisa och skicka in eller få tillbaka från skatteverket. 

Vad räknas som resekostnader?

 • Beräkna kostnaderna enligt det billigaste tillgängliga biljettpriset även om du skulle ha köpt en annan slags biljett eller gjort resorna till exempel med egen bil.
 • Om du har flera alternativ att resa kollektivt, kan exempelvis lika gärna använda tåg eller buss, beräknas avdraget enligt det billigaste alternativet.
 • Det billigaste biljettalternativet är i allmänhet månadsbiljett (med eventuell anslutningsbiljett), 44 resors biljett eller regionbiljett.
 • Om du har arbetat hela året är antalet arbetsmånader i allmänhet 11 eftersom avdrag inte kan göras för semestermånaden.
 • Kom ihåg att också beakta till exempel distansarbete, alterneringsledighet, arbetskommenderingar eller andra situationer som avbryter perioden av resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Deklarera resekostnaderna enligt de faktiska resorna.

Exempel: Antti bor i Juva och åker med egen bil till arbetsplatsen i centrum av Varkaus. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 100 km. Resekostnader beräknade enligt egen bil skulle uppgå till 6 600 euro per år, men Antti kan inte dra av ett så stort belopp i sin beskattning. Orsaken till det är att Antti skulle ha möjlighet att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus.

Du kan dra av resekostnader beräknade enligt användningen av egen bil endast med någon av följande motiveringar:

 • Det finns inga kollektivtrafikförbindelser över huvudtaget.
 • Promenadavståndet i en riktning är sammanlagt minst 3 kilometer. Exempelvis om promenadavståndet hemifrån till hållplatsen är 2 kilometer och avståndet från den hållplats du stiger av till arbetsplatsen också är 2 kilometer är promenadavståndet i en riktning sammanlagt 4 kilometer.
 • Väntetiden (alltså inte resetiden) under en tur-returresa är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Din resa börjar eller avslutas mellan kl. 00.00 - 05.00.

Observera att följande grunder inte duger som motivering för avdrag enligt kostnaderna för användningen av egen bil i beskattningen:

Är moms 20 eller 25 procent?

2015-10-14 Av Simon Rybrand 0 kommentarer

Just nu jobbar vi med procent här på sajten. Det beror på att vi just nu lägger upp och fyller på med fler onlinelektioner till vår kurs med Högstadiematematik. Det här har förstås inneburit att det har blivit ett och annat exempel där vi jobbar med moms då det är så när kopplat till just procent.

Är det alltid 25% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vad går flygskatten till?

När regeringen la fram förslaget om flygskatt samt två skattehöjningar i höstbudgeten 2017 så hotade Alliansen med missförtroendeförklaring mot ansvariga ministrar, vilket stöddes Sverigedemokraterna. Det gjorde att regeringen stoppade de två skattehöjningarna och ändrade skattesatserna i flygskatten. Efter att regeringen backat så valde Alliansen att inte genomföra några misstroendeförklaringar.

Alliansen och Sverigedemokraterna är kritiska till flygskatten då de menar att det är dåligt sätt att försöka minska klimatutsläppen på. Generellt menar de att flygskatter som inte är globala är meningslösa, och att den svenska flygskatten riskerar slå ensidigt mot Sveriges konkurrenskraft och svensk glesbygd.

Kan man deklarera flygbiljetter?

I regel ska du betala punktskatt i det land där du konsumerar alkoholen eller tobaken. Det finns dock undantag för privatpersoner som reser mellan olika EU-länder. Undantaget gäller om du har köpt varorna för eget bruk och inte för att sälja dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset du betalar för en vara i inköpslandet, så du behöver inte betala något mer i ett annat EU-land.

För att fastställa om de varor du köpt är för eget bruk kan tullmyndigheterna kontrollera om du t.ex. äger eller arbetar för ett företag och hur varorna är förpackade och transporteras. De tittar också på hur mycket du har med dig. Varje EU-land får självt bestämma hur stora mängder tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker du får ta in i landet. Följande mängder är dock alltid tillåtna:

Hur mycket av en flygbiljett är skatt?

När regeringen la fram förslaget om flygskatt samt två skattehöjningar i höstbudgeten 2017 så hotade Alliansen med missförtroendeförklaring mot ansvariga ministrar, vilket stöddes Sverigedemokraterna. Det gjorde att regeringen stoppade de två skattehöjningarna och ändrade skattesatserna i flygskatten. Efter att regeringen backat så valde Alliansen att inte genomföra några misstroendeförklaringar.

Alliansen och Sverigedemokraterna är kritiska till flygskatten då de menar att det är dåligt sätt att försöka minska klimatutsläppen på. Generellt menar de att flygskatter som inte är globala är meningslösa, och att den svenska flygskatten riskerar slå ensidigt mot Sveriges konkurrenskraft och svensk glesbygd.