:

Hur vet man när man ska betala fordonsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man när man ska betala fordonsskatt?
 2. När ska bilskatten betalas 2023?
 3. När kommer skatten på min bil?
 4. Var ser jag min bilskatt?
 5. Vad händer om man betalar fordonsskatt för sent?
 6. Vad händer om man inte betalar skatt på bilen?
 7. Hur mycket sänks bilskatten efter 3 år?
 8. Hur kan jag se hur mycket skatt jag har betalat?
 9. Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?
 10. Hur ofta betalar man skatt på bilen?
 11. Hur ofta ska man betala fordonsskatt?
 12. När försvinner körförbud?
 13. Får man köra en bil som inte är skattad?
 14. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 15. Vilka årsmodeller får höjd skatt?
 16. När ska skatten betalas i förskott?
 17. Vad är bilskatten för ditt fordon?
 18. Hur ska skatten betalas för fordon?
 19. När ska skatten betalas i förskott?
 20. Hur ofta ska skatten betalas för fordonsskatten?
 21. När ska Fordonsskatt betalas senast?
 22. Hur ofta betalar du skatt på fordon?

Hur vet man när man ska betala fordonsskatt?

Det är sista sista siffran i registreringsnumret som avgör när skatten ska betalas. Om sista tecknet på skylten är en bokstav tittar man på näst sista tecknet på skylten som alltid är en siffta.

Om man har en årlig skatt på mer än 3 600 kr delar man upp betalningen på tre olika perioder.

När ska bilskatten betalas 2023?

Om du betalar bilskatten efter förfallodagen måste du också betala ränta. Betala räntan samtidigt med den egentliga skatten. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2023.

Bilskatten kan betalas via MinSkatt och nätbanken.

När kommer skatten på min bil?

Fordonsskatt är en avgift man betalar till staten genom Transportstyrelsen. Den är obligatorisk för alla fordon (som inte är avställda eller bara tillfälligt registrerade) och har tagits ut sedan år 1922.

Skatten är oberoende av hur mycket man använder sitt fordon. Det spelar alltså ingen roll om man har en bil som används varje dag, eller en motorcykel som bara används någon gång då och då. Det är personen som står som ägare till fordonet som är ansvarig för att fordonsskatten betalas. Betalar du inte så får fordonet inte användas i trafiken och då kan polisen beslagta fordonets registreringsskyltar.

Var ser jag min bilskatt?

Idag finns det flera sätt för dig att gå tillväga om du vill kontrollera vilken årsskatt din bil har. Skulle det vara så att du vill kontrollera årsskatten för en bil som någon annan äger kan du använda dig av Fordonsuppgifter-tjänsten på Transportstyrelsens hemsida och kontrollera med hjälp av bilens registreringsnummer. Handlar det om en bil som du själv äger går du in på samma tjänst, men trycker sedan vidare på ”Ditt fordon” eller ”Mina fordon” om du använder dig av appen. Här kan du se hur mycket du ska betala, samt få information om andra betalningsuppgifter.

Vad händer om man betalar fordonsskatt för sent?

Om fordonsskatten är högst 3 600 kronor per år betalas skatten en gång per skatteår och om skatten överstiger 3 600 kronor per år betalas den tre gånger per skatteår.

Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, ska fordonsskatt betalas för den tid då fordonet är skattepliktigt. Gäller skatteplikt under en del av en kalendermånad, betalas fordonsskatt för hela månaden. Uppgår skatten till minst 4 800 kronor per år kan den under vissa förutsättningar tas ut per dygn.

 • Gemensamma bestämmelser om skatteberäkning - undantag dygnsskatt (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Vad händer om man inte betalar skatt på bilen?

"Har precis köpt en bil och allt var fint tills vi fick hem ett brev om att bilen har körförbud då tidigare ägare inte har betalat skatten. Hur ska vi göra?" Vi Bilägare svarar.

#8 • 2014-04-01 07:38

Hur mycket sänks bilskatten efter 3 år?

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om skärpt miljöstyrning i Bonus Malus-systemet. Detta innebär att skatten på malusbilar, alltså fordon med höga utsläppsvärden av koldioxid, höjs. De nya reglerna gäller bilar som registreras från 1 juni i år och innebär bland annat att den nedre gränsen för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut sänks från 90 till 75 gram per kilometer. Något som kan innebära många hundra procent högre skatt för vissa bilar. Samtidigt halveras bonusen för laddhybrider och ett pristak för att få bonus införs.

Observera att regeringen sedan denna artikel skrevs beslutat att bonusen ska avskaffas. Informationen nedan om bonusen gäller därför enbart för bilar köpta eller beställda senast 8 november 2022. Läs mer här

Den grundläggande principen i Bonus Malus-systemet är att intäkterna ska täcka kostnaderna. Staten behöver alltså få in lika mycket skattepengar från malusbeskattningen som den summa som betalas ut i bonus. Det är därför man kan höra att ”bonusen tagit slut”.

Hur kan jag se hur mycket skatt jag har betalat?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?

"Har precis köpt en bil och allt var fint tills vi fick hem ett brev om att bilen har körförbud då tidigare ägare inte har betalat skatten. Hur ska vi göra?" Vi Bilägare svarar.

#8 • 2014-04-01 07:38

Hur ofta betalar man skatt på bilen?

Fordonsskatt skall betalas för den tid personen innehar eller äger fordonet.

Den kalenderårsbestämda beskattningen har ändrats till beskattning för fordonsspecifika löpande skatteperioder. En skatteperiod börjar när bilen registreras och blir skattebelagd eller när den skattskyldige byts.

Hur ofta ska man betala fordonsskatt?

Att beräkna fordonsskatten själv är inte det lättaste. Det är numera ett ganska komplicerat system som för personbilar avgörs antingen av bilens vikt eller hur mycket koldioxid (CO2) den släpper ut.

Som regel beskattas gamla bilen baserat på deras vikt. Nyare bilar beskattas efter CO2 utsläpp.

För att enklast ta reda på din skattestorlek kan du logga in med ditt e-leg på Transportstyrelsens webbtjänster.

När försvinner körförbud?

Enligt Fordonslagen kan ett fordon få körförbud i följande fall:

 • Meddelat körförbud: Om ditt fordon är i så dåligt skick att det innebär en trafikfara kan det få körförbud. Det kan ske i samband med kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning. Du kan även få körförbud i en flygande inspektion, det vill säga om Polisen vid kontroll bedömer att fordonet inte är i körbart skick.
 • Utebliven kontroll: Ifall fordonet inte genomgår kontrollbesiktning inom utsatt tid får det körförbud. Samma sak gäller om du får en anmärkning vid kontrollbesiktningen som innebär att du måste göra efterkontroll (så kallad tvåa) men inte infinner dig inom en månad.

Får man köra en bil som inte är skattad?

Enligt Fordonslagen kan ett fordon få körförbud i följande fall:

 • Meddelat körförbud: Om ditt fordon är i så dåligt skick att det innebär en trafikfara kan det få körförbud. Det kan ske i samband med kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning. Du kan även få körförbud i en flygande inspektion, det vill säga om Polisen vid kontroll bedömer att fordonet inte är i körbart skick.
 • Utebliven kontroll: Ifall fordonet inte genomgår kontrollbesiktning inom utsatt tid får det körförbud. Samma sak gäller om du får en anmärkning vid kontrollbesiktningen som innebär att du måste göra efterkontroll (så kallad tvåa) men inte infinner dig inom en månad.

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

När bilen fyller 30 år slipper du betala fordonsskatt. Här är elva modeller som började dyka upp på vägarna i början av 1993, och som därmed snart blir skattefria.

”30-åringar” är något som brukar uppskattas av entusiastbilsägare – när bilen varit i trafik i 30 år behöver nämligen inte ägaren längre betala någon fordonsskatt. Det kan i vissa fall handla om flera tusen kronor om året.

Vilka årsmodeller får höjd skatt?

Regeringen föreslår att det så kallade bonus-malus-systemet som infördes 2018 och som justerades senast i år ska stramas åt ytterligare 2022. Resultatet blir högre fordonsskatt för nya bensin- och dieselbilar. För en normal familjekombi som en Volkswagen Passat diesel handlar det om en höjning på cirka 1 700 kronor från halvårsskiftet 2022. Totalt blir fordonsskatten då över 9 000 kronor per år. Regeringen föreslår även att regelverket kring bonusar till bilar med låga utsläpp ska stramas åt. Högsta möjliga bonus idag är 70 000 kronor. Redan nästa år föreslås regeringen att ett tak införs så ingen bonus betalas ut för bilar värda över 700 000 kronor, och det redan från 1 januari 2022. Och år 2023 föreslår regeringen att högsta möjliga bonusbelopp sänks till 50 000 kronor, då för bilar värda under 700 000 kronor.

Under nuvarande år höjdes många bilskatter kraftigt. Fordonsskatten på bensin- och dieselbilar höjdes i bonus-malus-systemet, reduktionen på förmånsvärde för en miljöbil slopades, bensin- och dieselskatten höjdes och reglerna för förmånsbilar stramades åt med en höjning för många vanliga tjänstebilar som följd.

När ska skatten betalas i förskott?

Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.)

Vad är bilskatten för ditt fordon?

Fordonsskatten beror på hur mycket drivmedel bilen drar per mil, hur tung den är eller hur mycket koldioxid fordonet släpper ut vid blandad körning. Alla bilar som är tillverkade efter 2006 beskattas utifrån koldioxidutsläppet. På Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt räkna ut bilskatten för ditt fordon.

Hur ska skatten betalas för fordon?

Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.)

När ska skatten betalas i förskott?

 • Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.)

Hur ofta ska skatten betalas för fordonsskatten?

 • Om fordonsskatten är högst 3 600 kronor per år betalas skatten en gång per skatteår och om skatten överstiger 3 600 kronor per år betalas den tre gånger per skatteår. Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, ska fordonsskatt betalas för den tid då fordonet är skattepliktigt.

När ska Fordonsskatt betalas senast?

 • Fordonsskatt ska betalas senast en viss dag till Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Det är slutsiffran i fordonets registreringsnummer som bestämmer i vilken månad skatten ska betalas (betalningsmånad). Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast den sista dagen i den månaden.

Hur ofta betalar du skatt på fordon?

 • Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag ...