:

Vad kostar en bil att köra per mil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en bil att köra per mil?
 2. Hur mycket betalar man per mil?
 3. Är 30 000 mil mycket för en bil?
 4. Hur mycket drar en bil på 1 mil?
 5. Vad är rimligt att ta ut i milersättning?
 6. Vad är rimligt att fakturera i milersättning?
 7. Är 10 000 mil mycket för en bil?
 8. Hur många mil är dåligt för en bil?
 9. Är 6000 mil mycket på en bil?
 10. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?
 11. Vad är en vanlig milersättning?
 12. Vad tar en hantverkare i milersättning?
 13. Är 20 000 mil mycket för en bil?
 14. Vad är en rimlig milersättning?
 15. Vad är rimligt att ta i milersättning?

Vad kostar en bil att köra per mil?

Den som vill hålla nere sina utgifter har stor möjlighet till detta genom att jämföra priser på allt från däck och bilservice till försäkring. Kostnaden för just service kan ibland skilja även mellan märkesverkstäder av samma märke på olika orter, och på olika märkesoberoende verkstäder.

- Serviceavtal är relativt vanligt förekommande och kan innebära en besparing för många, men även här gäller att jämföra med sin egen körsträcka och se vad som blir mest fördelaktigt, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på M Sverige.

Bilar som är dyra i inköp är nästan alltid dyra att äga. Stora bilar som drar mycket bränsle är absolut dyrast, samtidigt som dessa ofta har sämst andrahandsvärde. De billigaste bilarna har en kostnad på dryga 20 kronor milen medan de dyraste bilarna kan ha en kostnad på 80 kronor milen eller mer. Än högre kan kostnaden bli ifall den årliga körsträckan är låg, då kan det till exempel bli svårt att utnyttja den fulla potentialen i bilens fasta serviceintervaller.

Bilkostnadskalkylen ska ses som en hjälp inte minst när man vill jämföra den egna bilens kostnader med andra transportmedel. Självklart är det dyrare att äga och använda en ny stor dyr bil än en liten eller gammal bil. Ändrade behov, säkerhetsfaktorer och driftskostnader är för många viktiga argument inför beslutet att köpa nytt.

Hur mycket betalar man per mil?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Är 30 000 mil mycket för en bil?

Nyare långmilat till vilket pris?

Blir lite fundersam över hur prisbilden ser ut på långmilat. Tycker man kan läsa spaltmeter med klagosång över hur dåliga nyare bilar är, barnsjukdomar, knappt färdigutvecklade, materialproblem och gud vet vad. Beg borde vara billigt men, kikar man på vissa nyare (läs 2009-2014) beg bil med 25-35tusen mil med sig, så begärs verkligen inga småpengar. Om folk känner rädsla för att behålla sin bil efter 10000mil (eller när nu maskinskadeförsäkringen går ut) så borde ju en långmilad bil, vara mycket lågt värderad och vara ett säljmässigt bojsänke?

Hur mycket drar en bil på 1 mil?

Att säga exakt hur mycket bensin en bil drar är i stort sett omöjligt om vi inte talar om ett specifikt märke. Det beror helt enkelt på att alla bilar drar olika mycket bensin. Storleken och vikten på bilen är avgörande, men även din körstil och antalet passagerare/last har betydelse för frågan. Har du valt att köpa en elbil kan du inte räkna ut bensinförbrukning överhuvudtaget, utan här är det istället antal km per kWh som gäller.

Vad är rimligt att ta ut i milersättning?

När du avtalar om arbete på löpande räkning har du ofta ett timpris och ett materialpris som du utgår ifrån. Många hantverkare vill också ha ersättning för resor till och från din byggarbetsplats, sk milersättning eller reseersättning. Ser du inte upp så kan du få betala fullständigt orimliga belopp som 42 kr per kilometer, värre än en taxiresa.

Många hantverkare lägger på en milersättning eller reseersättning på fakturan, som är tänkt att motsvara kostnaden som uppstår då de reser till och från byggplatsen, dels i form av tid, dels i form av kostnader som rör bilen: bränsleförbukning, slitage, försäkring, utrustning mm. Ersättningen grundar sig vanligen på antalet mil som hantverkaren reser och tiden detta tar. 

Hur hantverkaren sedan väljer att ta betalt för detta varierar och är ibland också en källa till konflikt mellan kunden och hantverkaren. Vissa bakar in det i sitt timpris och tar ingen separat milersättning, andra tar betalt för resor separat. Konflikter uppstår ofta när man i förväg inte kommit överens om storleken på milersättning, eller om priset inte kommit på tal i samband med att man diskuterat priset för tjänsten i övrigt.

Vad är rimligt att fakturera i milersättning?

Utlägg åt kunden faktureras utan moms. Inköpet ska heller inte bokföras med moms, utan behandlas helt och hållet som utlägg. Det påverkar inte dina siffror. Gäller det istället vidarefakturering ska moms faktureras. Om du normalt sett fakturerar med 25 % moms är det samma som gäller för vidarefaktureringen, även om det rör sig om ett taxikvitto som har 6 % moms. Det spelar alltså ingen roll vilken momssats som står på kvittot/fakturan, du fakturerar med den momssats som du brukar.

Vid fakturering av milersättning är det 18,50 kronor/mil som är skattefritt. Det hindrar dock inte från att fakturera ett annat belopp, det får du komma överens om med kunden. Låt säga att ni har bestämt 30 kronor/mil och du ska fakturera 10 mil. Då blir det 300 kronor + moms, det vill säga 375 kronor som ska stå på kundfakturan. Det skattefria beloppet som du kan ta ut från företaget är fortfarande 185 kronor (18,50 x 10), det vill säga oförändrat, men det styr inte vilket pris du sätter på fakturan.

Är 10 000 mil mycket för en bil?

Det är lätt att bli avskräckt av en bil som rullat riktigt långt. När en bil passerat 20 000 mil, eller kanske 30 000 mil, kan den där nybilskänslan kännas väldigt avlägsen.

Men det kan också vara precis tvärt om. Största fördelen med att köpa en långmilare, förutom att den är billigare, är att den kan vara extremt välvårdad.

Hur många mil är dåligt för en bil?

Hur ska man värdera varje mil som en bil har rullat? Är det smartare att köpa en bil som gått långt eller kort?

En sak är säker, med milen kommer slitaget. Men det är också lika sant att alla mil inte sliter lika mycket. Det är alltid bättre att köpa en bil som rullat på landsväg än en som körts många korta sträckor i köer. En motor som sällan når arbetstemperatur kan mycket väl betyda trubbel och det kan också påverka avgasreningen negativt, speciellt om du är ute efter en dieselbil – där kan ett byte av partikelfilter bli ett hårt slag i bilbudgeten.

Är 6000 mil mycket på en bil?

Eller om man skall satsa på en som är 20-30kkr billigare men med 12000 mil på mätaren istället...

Jag utgår ifrån att båda är servade som de skall lika utrustning m.m!

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Milersättningen har legat på 18,50 kronor sedan 2009 och många har ifrågasatt varför avdraget inte justerats då kostnaderna för tjänstebil har ökat rejält de senaste åren. Men nu har det alltså kommit en höjning av skattefri reseersättning - till slut.

För dig som kör din privata bil när du jobbar i företaget kan ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna milersättning är för att täcka en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

Vad är en vanlig milersättning?

Milersättning, även känd som bilersättning, är en form av ersättning som arbetsgivare kan ge för kostnader som uppstår när man kör bil i arbetet, såsom slitage och bränslekostnader. Det är avsett att hjälpa till att täcka de extra kostnaderna och gäller för alla typer av företag.

Om man inte fått ersättning från arbetsgivaren kan man göra avdrag i deklarationen för att få tillbaka pengar för kostnaderna. Observera att milersättning inte ersätter andra kostnader såsom parkeringsavgifter, böter eller trängselskatter.

Oftast så har man också rätt till traktamente på en tjänsteresa. Traktamente - vad gäller?

Vad tar en hantverkare i milersättning?

En vanlig lösning när man anlitar hantverkare, oavsett om det handlar om snickare, elektriker eller en värmepumpsinstallatör, är att hantverkaren anger ett timpris och sedan specificerar hur många timmar denne lagt ner på arbetet ,vilket ger den totala arbetskostnaden. Vill man kan man sätta ett tak på vad arbetet får kosta men då är det viktigt att reglera detta i avtal med hantverkaren på förhand.

Är 20 000 mil mycket för en bil?

En bil med så pass högt milantal får man vanligtvis till en riktigt billig peng. Det man absolut ska kolla efter är vilken typ av service bilen har genomgått under sin tid på vägarna. Har bilen genomgått regelbunden service behöver det nämligen inte vara en särskilt dålig bil alls, trots milantalet. En bil som har gått länge men som har skötts om ordentligt kan många gånger vara i bättre skick än bilar som gått kortare sträcka.

Det är kanske speciellt kamremsbytet och den vanliga servicen som är aktuell att kolla på. De flesta kamremmar måste bytas efter runt 12000 mil och har den inte bytts ut då kan du nästan räkna med att den kommer gå av inom en snar framtid. Det kan bli en dyr historia så var noggrann med detta moment. Även att regelbundet utbyte av olja och filter har skett är viktigt att vara på det klara med.

Vad är en rimlig milersättning?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Vad är rimligt att ta i milersättning?

Får du ta ett extrajobb? Det finns inget i lagen som hindrar dig att jobba extra (såvida du inte jobbar statligt), men kolla igenom ditt anställningsavtal och  kollektivavtal så att det inte finns några konkurrensklausuler eller andra skrivelser som förhindrar dig att ta ett extraknäck.

Det kan stå dig mycket dyrt om du tar jobb som anses konkurrera med din nuvarande arbetsgivare – förutom att du riskerar bli av med jobbet kan du råka på skadestånd om du döms för brott mot lojalitetsplikten.

Ett bra tips är att prata med din huvudarbetsgivare om att du ämnar ta extrajobb, för att ha ryggen fri.