:

Hur betalar man tillbaka Löneskuld?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalar man tillbaka Löneskuld?
 2. Måste man betala Löneskuld?
 3. Hur länge kan arbetsgivare kräva tillbaka lön?
 4. Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?
 5. Kan man bli återbetalningsskyldig av lön?
 6. Hur fungerar Löneskuld?
 7. Kan man betala ut lön senare?
 8. Kan man behöva betala tillbaka lön?
 9. Får chefen ändra schema utan mitt medgivande?
 10. Kan chefen sänka min lön?
 11. Vad händer om ett företag inte kan betala ut lön?
 12. Får chefen reda på att man har löneutmätning?
 13. Kan Kronofogden ta hela min lön?
 14. Hur länge får lönen vara sen?
 15. Vad händer om lönen är försenad?

Hur betalar man tillbaka Löneskuld?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Hej! Jag arbetar i en kommun och har varit sjukskriven i två månader innan min dotter föddes, därefter är jag föräldraledig. Nu säger min arbetsgivare att jag fått för mycket lön utbetalt och har en skuld som de vill göra avdrag på min kommande lön och skicka en räkning på kvarvarande belopp då lönen inte täcker hela skulden. Det här innebär stora ekonomiska problem för mig, kan en arbetsgivare göra så här, kan man inte hävda god tro?

Måste man betala Löneskuld?

Vad ska jag göra när arbetsgivaren vill ha tillbaka både bruttolön och avdragen skatt på en felaktig löneutbetalning? Ledarnas chefsrådgivare Madelene Lillsund Queckfeldt svarar på frågan.

Madelene Lillsund Queckfeldt, chefsrådgivare hos Ledarna.

Hur länge kan arbetsgivare kräva tillbaka lön?

Din arbetsgivare ska betala lön och andra ersättningar enligt vad som står i anställningsavtalet. Om du har fått fel lön eller ersättning kan du kräva betalning av din arbetsgivare. Krav på obetald lön kan framställas inom tio år från det att betalning skulle ha skett. Krav på obetald semesterersättning kan framställas inom två år.

Om din arbetsgivare vägrar att betala ut din lön kan du lämna din anställning. Om lönen inte betalas inom fem dagar från lönedagen kan du gå ifrån ditt arbete. Du kan då vara berättigad till ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren. Skadeståndet ersätter dig för den lön du skulle ha haft om arbetsgivaren inte brutit anställningsavtalet. Skadestånd kan utgå för minst sex månader och högst trettiotvå månader beroende på hur länge du arbetat på företaget.

Vi kan hjälpa dig att driva in fordringar på lön och andra ersättningar i domstol

Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?

 • Räkna ut din anställdas bruttolön och eventuella skattepliktiga förmåners värde.
 • Beräkna vilket skatteavdrag du ska göra på summan av bruttolönen och skattepliktiga förmåner.
 • Räkna ut din anställdas bruttolön och eventuella skattepliktiga förmåners värde.
 • Beräkna vilket skatteavdrag du ska göra på summan av bruttolönen och skattepliktiga förmåner.
 • Beräkna arbetsgivaravgifter på summan av bruttolön samt skattepliktiga förmåner.
 • Kan man bli återbetalningsskyldig av lön?

  Fråga:

  Jag fick för sju månader sedan, av misstag, lönen utbetald två gånger. Ett fel som bankgirot gjorde. Min arbetsgivare hade alltså inget med detta att göra. Min sambo sköter betalning av räkningar o.dyl, vilket resulterade i att ingen av oss märkte felet, utan använde pengarna i tron att de var min lön.

  Hur fungerar Löneskuld?

  Vi får ibland frågor från arbetsgivare om hur de ska gå tillväga om felaktig lön har utbetalats till en medarbetare och vad de bör tänka på vid kvittning. En felaktig kvittning kan ge stora konsekvenser och arbetsgivare kan riskera skadestånd, det är därför viktigt att känna till reglerna. Här är några saker att ha koll på.

  Det finns flera anledningar till att kvittning kan uppstå, det kan till exempel handla om att fel lön utbetalats. Ofta hinner arbetsgivaren upptäcka felaktigheter innan den definitiva lönen gått till bank för utbetalning, men mer än ofta när arbetsgivare upptäcker en felaktig utbetalning vill denne att beloppet kvittas mot nästkommande lön.

  Kan man betala ut lön senare?

  Ska den anställde få ut en viss del av sin lön i förskott som återbetalas inom samma månad så gör man en nettoutbetalning till den anställde, som innebär att det inte dras någon skatt på beloppet. Förutsättningen för att göra en nettoutbetalning som förskott är att hela skulden återbetalas inom samma månad.

  Kan man behöva betala tillbaka lön?

  I samma ögonblick som en arbetsgivardeklaration kommer in till Skatteverket, vare sig det handlar om en deklaration på papper, i e-tjänsten eller via en fil, fattar Skatteverket ett automatiskt beslut om de arbetsgivaravgifter och de redovisade skatteavdrag som framgår av deklarationen. Preliminärskatten är därefter ”låst” hos Skatteverket.

  När arbetsgivaren har begärt pengarna från den anställde rättas individuppgiften i arbetsgivardeklarationen för den aktuella månaden, det vill säga den månad bruttolönen var fel. Den korrekta, lägre bruttolönen anges i deklarationen, men skattebeloppet ändras inte; detta tillgodoförs den anställde via slutskattebeskedet i samband med beskattningen.

  Får chefen ändra schema utan mitt medgivande?

  Övrigt/annat

  Hej! Mitt sommarjobb meddelade mig att de kommer ta bort i princip alla mina inbokade arbetspass pga dålig försäljning, de har nu endast erbjudit mig 6 arbetspass totalt. Jag skulle börjat jobba hos dem om ca 3 veckor. På vårt kontrakt står det inget avtal om hur många timmar i veckan jag ska jobba, utan endast "enligt överenskommelse". Däremot har jag mitt grundschema så som det såg ut från början på email från företaget. Vad är mina rättigheter här? Är det tillåtet att göra såhär? Tack på förhand!

  Kan chefen sänka min lön?

  Fråga:

  Jag är anställd på ett nyligen fusionerat bolag och kommer från det uppköpta bolaget. Min chef vill nu sänka min lön. Sedan tidigare har jag en lönemodell med fast lön + bonus. Den nya lönemodellen för min del, en 70-30-modell där jag, om jag når mina mål, får samma mållön som min tidigare fasta lön. Bonusen är på a konto och beräknas årsvis.

  Vad händer om ett företag inte kan betala ut lön?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag tolkar din fråga som om du undrar hur du kan gå vidare för att få ut din lön samt om det stämmer att du har rätt att frånträda anställningsavtalet omedelbart om din lön inte betalas ut.

  Får chefen reda på att man har löneutmätning?

  – Det ska vara väldigt klart och rent att man har ett samtycke, säger Olov Östensson.

  En anställd som har accepterat att avdraget ska göras kan när som helst, tills pengarna är dragna, ändra sig.

  – Du kan lämna medgivande ena dagen och nästa dag dra tillbaka det. Bevisbördan för att ett medgivande har givits är på arbetsgivaren.

  Kan Kronofogden ta hela min lön?

  Kronofogden har rätt att ta den del av alla dina inkomster. Detta inkluderar alltså en gäldenärs pension som har börjat betalas ut (7 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB)). Det som… Lue lisää »

  Hur länge får lönen vara sen?

  Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

  I Sverige har vi progressiv beskattning, vilket innebär att de som tjänar mer också betalar en större andel av sin inkomst än de som tjänar mindre. Detta innebär att marginalskatten ökar i takt med att inkomsten stiger. De allra flesta betalar bara kommunal inkomstskatt som tas ut på hela inkomsten samt landstingsskatt, som är en del av kommunalskatten. Kommunalskatten varierar mellan olika kommuner. Den högsta kommunalskatten ligger på lite drygt 35 % och den lägsta på strax över 29 %. Genomsnittet för hela landet ligger omkring 30 %.

  Vad händer om lönen är försenad?

  Din arbetsgivare ska betala lön och andra ersättningar enligt vad som står i anställningsavtalet. Om du har fått fel lön eller ersättning kan du kräva betalning av din arbetsgivare. Krav på obetald lön kan framställas inom tio år från det att betalning skulle ha skett. Krav på obetald semesterersättning kan framställas inom två år.

  Om din arbetsgivare vägrar att betala ut din lön kan du lämna din anställning. Om lönen inte betalas inom fem dagar från lönedagen kan du gå ifrån ditt arbete. Du kan då vara berättigad till ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren. Skadeståndet ersätter dig för den lön du skulle ha haft om arbetsgivaren inte brutit anställningsavtalet. Skadestånd kan utgå för minst sex månader och högst trettiotvå månader beroende på hur länge du arbetat på företaget.

  Vi kan hjälpa dig att driva in fordringar på lön och andra ersättningar i domstol