:

Hur mycket kostar en muslimsk begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar en muslimsk begravning?
 2. Kan man slippa betala begravningsavgift?
 3. Vad får man för att man betalar begravningsavgift?
 4. Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?
 5. Har muslimer gravsten?
 6. Hur fungerar en muslimsk begravning?
 7. Vem är skyldig att betala begravning?
 8. Var begravs man om man går ur kyrkan?
 9. Vem betalar begravning om det inte finns pengar?
 10. Var begravs icke kristna?
 11. Hur sörjer muslimer?
 12. Får man kremeras inom islam?
 13. Måste man betala sina föräldrars begravning?
 14. Vem ska betala gravstenen?
 15. Vad kostar en gravplats efter 25 år?

Hur mycket kostar en muslimsk begravning?

Direkt efter dödsfallet så samlas släkt och vänner till den avlidnes familj i deras hem och man ber tillsammans. En muslimsk person ska enligt muslimsk tro gravsättas direkt efter att döden konstaterats. Inför begravningen ska kroppen tvättas och sedan svepas in i två stycken rena tygstycken.

Efter det så läggs kroppen på en typ utav bår och två män som är släkt med den bortgångne bär båren till platsen för begravningen. När deltagarna för begravningen har kommit fram till platsen så ber de tillsammans.

Inom islam är kremering förbjuden. Begravningen skall ske på ett sådant sätt att kroppen är säker från skada.

Kan man slippa betala begravningsavgift?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Vad får man för att man betalar begravningsavgift?

  • Meddelar årligen föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift för kommande år. Avgiftssatsen grundar sig på information från dels huvudmännen inom Svenska kyrkan om beräknade kostnader för kommande års begravningsverksamhet, dels från Skatteverket och deras beräkning av kommande års totala förvärvsinkomster.
  • Bestämmer huvudmannens andel av de totala verksamhetskostnaderna.
  • Bestämmer ersättningsbelopp vid bland annat gravsättning på bland annat enskilda gravplatser (beslutas vart femte år).

  Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?

  Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

  Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

  Har muslimer gravsten?

  Gravia.se har tusentals muslimska gravstenar för dig som önskar att beställa en vacker gravsten. Gravia strävar efter att vara den ledande gravstens leverantören i hela Sverige. Kom i kontakt med oss för att beställa en gravsten med tydliga islamiska motiv.

  Att beställa en muslimsk gravsten hos oss är både enkelt och sköts av våra experter. Då vi har anställda med olika bakgrunder kan vi enkelt sätta oss in i din kultur för att på bästa möjliga sätt leverera en muslimsk gravsten till er.

  Hur fungerar en muslimsk begravning?

  Vill du ordna en muslimsk begravning finns en del saker att tänka på. Vi på Klarahill kan hjälpa dig att ta ett personligt, muslimskt farväl. Här förklarar vi också hur en muslimsk begravning går till.

  Muslimer kommer från en rad olika länder, har skilda språk och olika kulturell bakgrund. Därför finns det också olika muslimska församlingar. Islam kan dessutom delas in i två huvudgrupper, Sunni och Shia. De skiljer sig främst åt i tolkningen av Muhammeds ord.

  Vem är skyldig att betala begravning?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag tolkar omständigheterna på två olika sätt. Antingen har ni först ansökt och fått begravningsbidrag från kommunen eller så har ni inte gjort det än och funderar nu på att göra det. Oavsett tolkning vill du nu veta om alla dödsbodelägare ska betala det som bidraget inte täcker eller om det endast är den som skrivit under beställningen som är betalningsansvarig.

  Var begravs man om man går ur kyrkan?

  Här kan du finna svar på några vanliga frågor som rör dödsfall, begravning, bouppteckning och gravsättning.

  Kostnader

  Vem betalar begravning om det inte finns pengar?

  Begravningsavgiften, som alla folkbokförda i Sverige betalar, täcker kostnader för kremation, gravsättning, gravplats under 25 år på allmän begravningsplats och vissa transporter. Om den avlidna är medlem i Svenska kyrkan har denna betalat en kyrkoavgift som täcker kostnaderna för begravningsceremoni, präst, organist och kistbärare.

  Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.

  Var begravs icke kristna?

  Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

  Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

  Hur sörjer muslimer?

  • Begravning skall ske snarast efter ett dödfall.
  • Den avlidnes kropp ska tvagas och svepas före begravningen kan äga rum.
  • Vilken eller vilka lokaler finns tillgängliga för den rituella tvagningen?
  • Kremering är ej tillåten inom Islam.
  • Traditionellt sker gravsättning utan kista.
  • Gravsättning skall ske så att den döde har ansiktet vänt mot Mekka.
  • Egna kvarter på begravningsplatsen.
  • Islam innehåller inga sakrament eller hierarkier.

  Enligt sederna inom islam skall kroppen efter den avlidne begravas utan onödigt dröjsmål, och då helst inom 36 timmar. Det här är något som ofta är svårt att uppnå i Sverige, på grund av att Skatteverket först måste registrera dödsfallet. Men det går att påskynda processen en aning.

  Det är alltid en läkare som tillkallas för att konstatera att en person har avlidit. När han eller hon har dödförklarat den avlidne, skriver han ett dödsbevis som ska

  En muslim tror på ett liv efter detta. Döden är alltså bara slutet på just detta liv, och alltså ingenting slutgiltigt. Så även om man sörjer och saknar en älskad familjemedlem, så ska man inte brista ut i alltför starka känsloutbrott. Det är emot Guds vilja.

  När någon dör kommer vänner och släktingar till den avlidnes bostad för att trösta och be tillsammans. Man ber Gud om förlåtelse och barmhärtighet över den döde.

  Får man kremeras inom islam?

  Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring

  Måste man betala sina föräldrars begravning?

  Begravningsavgiften, som alla folkbokförda i Sverige betalar, täcker kostnader för kremation, gravsättning, gravplats under 25 år på allmän begravningsplats och vissa transporter. Om den avlidna är medlem i Svenska kyrkan har denna betalat en kyrkoavgift som täcker kostnaderna för begravningsceremoni, präst, organist och kistbärare.

  Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.

  Vem ska betala gravstenen?

  Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

  Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

  Vad kostar en gravplats efter 25 år?

  Inför Allhelgonahelgen är det många frågor som dyker upp om gravar och skötsel. Här svarar Linda Bergström, gravadministratör i Råda församling, på några av de vanligaste frågorna. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Linda eller skriva din fråga i kommentarsfältet nedan.

  Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare? Som gravrättsinnehavare är du ansvarig för att graven sköts och ser vårdad ut (Begravningslagen 7 kap. 3 §). Du har rätt att bestämma vem som får gravsättas i graven och vilken gravsten och utsmyckning gravplatsen ska ha. Tänk på att alla typer av gravanordningar inte passar eller är tillåtna. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare för samma gravplats. Samtliga gravrättsinnehavare får ett gravbrev.