:

Hur tar jag reda på kapitaltillskott?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar jag reda på kapitaltillskott?
 2. Vad är ett kapitaltillskott?
 3. Vad är kapitaltillskott Skatteverket?
 4. Får man tillbaka kapitaltillskott?
 5. Vad är årets kapitaltillskott?
 6. Hur mycket får man behålla vid försäljning av bostadsrätt?
 7. Är kapitaltillskott bra?
 8. Är årets resultat samma som vinst?
 9. Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?
 10. Får man dra av flyttstädning vid försäljning?
 11. Hur räknar man årets vinst?
 12. Hur påverkar årets resultat det egna kapitalet?
 13. Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?
 14. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 15. Är vinst samma som resultat?

Hur tar jag reda på kapitaltillskott?

Du kan behöva rätta en kontrolluppgift om du har fyllt i fel belopp.

I de flesta fall räcker det att skicka in en ny kontrolluppgift med rättat belopp. Förutom det rättade beloppet ska du även fylla i samtliga uppgifter som fanns med på den tidigare kontrolluppgiften.

Vad är ett kapitaltillskott?

Kapitaltillskott och bostadsrättens värde

Kapitaltillskott är ett ord man bör känna till. Det diskuteras i vissa bostadsrättsföreningar. Det här är vad kapitaltillskott handlar om:

Vad är kapitaltillskott Skatteverket?

Kapitaltillskott i en bostadsrättsförening (brf) är pengar som medlemmarna betalar in för att amortera på föreningens lån. Ett kapitaltillskott kan även användas vid en större renovering där alternativet annars hade varit att höja avgiften för att finansiera nya lån.

Det finns två olika typer av kapitaltillskott i en brf, direkta och indirekta. Båda innebär en avdragsrätt den dagen en medlem säljer sin bostadsrätt och det är dags att deklarera försäljningen. Det är styrelsens skyldighet att tillhandahålla uppgifter om detta till sina medlemmar, oftast överlåter man till sin ekonomiska förvaltare att hantera detta. Båda typerna av kapitaltillskott i en bostadsrättsförening beskrivs nedan:

Får man tillbaka kapitaltillskott?

Hej!

Hur räknar jag som medlem fram det totala kapitaltillskottet? Jag måste ju veta hur stor andel av min avgift som går till lånet?

Vad är årets kapitaltillskott?

Den som säljer en bostadsrätt får i normalfallet dra av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets amorteringar som kapitaltillskott, när han eller hon ska beräkna sin kapitalvinst. Amorteringarna ska vara gjorda under säljarens innehavstid. Innehavstiden är tiden mellan förvärvet och avyttringen av bostadsrätten. Tillträdet har inte någon betydelse.

När en bostadsrätt säljs och en kapitalvinst ska beräknas ska vissa kapitaltillskott till privatbostadsföretaget dras av. Det är bara kapitaltillskott för amortering av lån och för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten som ska dras av (46 kap. 7 § inkomstskattelagen (IL)). Tillskotten för amorteringar ska anses ha uppgått till ett belopp som motsvarar bostadsrättens andel av de amorteringar som privatbostadsföretaget har gjort under säljarens innehavstid. Frågan är hur begreppet innehavstiden ska tolkas i denna regel. Det finns de som menar att innehavstiden är tiden från tillträdet till dess att en ny bostadsrättshavare tillträder. Det är under denna tid bostadsrättshavaren betalar in månadsavgifterna till föreningen, vilka huvudsakligen finansierar amorteringarna. En sådan tolkning anses ge en bättre överensstämmelse mellan en bostadsrättsinnehavares faktiska kapitaltillskott och de kapitaltillskott som denne eller denna enligt lagregeln ska anses ha gjort. Andra anser att en bostadsrättshavare innehar, d.v.s. äger bostadsrätten, från förvärvet till avyttringen enligt lagen och gällande praxis.

Hur mycket får man behålla vid försäljning av bostadsrätt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Är kapitaltillskott bra?

Varje gång du betalar din månadsavgift/hyra till bostadsrättsföreningen så går en del av pengarna till att amortera på bostadsrättsföreningens lån. Den totala summan du betalt under din ägandetid som gått till amorteringar är ditt indirekta kapitaltillskott och det är avdragsgillt när du säljer bostadsrätten.

Amorteringar gör att föreningens lån minskar och det höjer värdet på bostadsrätterna. Det är därför det är avdragsgillt.

Om det under de åren som du bott i föreningen amorterats ner lån i föreningen kommer du vid slutet av det år du säljer din bostadsrätt att få hem ett papper som heter kontrolluppgift (KU55) ifrån bostadsrättsföreningen. I kontrolluppgiften kan du läsa hur stort ditt totala kapitaltillskott är under åren du ägt bostadsrätten. Den summan som står där får du dra av i deklarationen när du säljer bostadsrätten och minskar då din vinstskatt.

 • Läs mer här på Ekonomifokus om: Deklarera bostadsrättsförsäljning

Är årets resultat samma som vinst?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

 • Deklarera en bostadsförsäljning
 • Vanliga frågor
 • Räkna ut mäklararvode

När du säljer en bostad med hjälp av en mäklare betalar du ett mäklararvode men ofta har du också en del andra utgifter i samband med bostadsförsäljningen. En del av dessa utgifter kan du göra avdrag för i deklarationen. Exempel på kostnader som är avdragsgilla är:

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Får man dra av flyttstädning vid försäljning?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Hur räknar man årets vinst?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

Hur påverkar årets resultat det egna kapitalet?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Är vinst samma som resultat?

När det är dags för bokslut sammanställer man resultaträkningen och det slutgiltiga resultatet kan då räknas fram. Skillnaden mellan intäkter och kostnader är resultatet och kallas för årets resultat. Innan själva bokslutet brukar resultatet många gånger kallas för beräknat resultat. Vid bokslutet förs då det resultatet över från resultaträkningen till balansräkningen, den redovisas då där som en del av ett fritt eget kapital. Årets resultat kan också kallas för årets vinst eller årets förlust, beroende på vad resultatet visar.

Beslut om årets resultat