:

Kan man bli återbetalningsskyldig på friskvårdsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli återbetalningsskyldig på friskvårdsbidrag?
 2. Kan arbetsgivare kräva tillbaka friskvård?
 3. Kan man köpa löparskor för friskvårdsbidrag?
 4. Kan man använda friskvårdsbidrag efter uppsägning?
 5. Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?
 6. Vad händer med friskvårdsbidrag som inte används?
 7. När nollställs friskvårdsbidrag?
 8. Kan man få friskvårdsbidrag för padel?
 9. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 10. Vad händer om man inte använder friskvårdsbidrag?
 11. Är thaimassage friskvård?
 12. Kan man använda friskvårdsbidrag till PT?
 13. Kan man använda friskvårdsbidrag till terapi?
 14. Vad klassas som giltigt kvitto?
 15. Hur ser ett giltigt kvitto ut?

Kan man bli återbetalningsskyldig på friskvårdsbidrag?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Kan arbetsgivare kräva tillbaka friskvård?

Nej, inte enligt lagen eller centrala kollektivavtal. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om ni ska ha någon friskvårdstid, oftast en timme. Har ni ingen sådan tid? Då kan ni välja att driva det i er fackklubb eller gå ihop några kollegor och lyfta frågan med chefen. Det finns en massa argument att föra fram.

Arbetsplatsen får friskare anställda. Därmed minskar företagets kostnader för sjukskrivningar. Motion gör oss piggare. Då blir vi också mer effektiva och nöjda på jobbet. Om de anställda får generösa villkor för friskvård förbättrar det arbetsgivarens rykte och det kan få fler att söka sig till företaget. Bara för att nämna några plus.

Kan man köpa löparskor för friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Kan man använda friskvårdsbidrag efter uppsägning?

Om man säger upp sig och sedan använder sitt friskvårdsbidrag; har man då bara rätt till en del av bidraget? T ex om man jobbar januari-april och sedan slutar sin tillsvidareanställning (heltid); har man då bara rätt till att ta ut 4/12 av bidraget? Det finns inget kollektivavtal och det står ingenting i personalhandboken om detta förutom hur stort belopp bidraget består av.

Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Vad händer med friskvårdsbidrag som inte används?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

När nollställs friskvårdsbidrag?

Arbetsmiljön i Systembolagets butiker och depåer präglas av tunga lyft, monotona arbetsmoment förekommer och i butikerna även hot och våld. I hela organisationen finns risker kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ytterligare en risk i arbetsmiljön är vår nära kontakt med alkohol vilket kan innebära en ökad förekomst av risk- och missbruk av alkohol. Utmaningen i vårt arbetsmiljöarbete ligger i att alltid arbeta med och hålla fokus på de alla olika riskerna i arbetsmiljön.

1. Inledning

Kan man få friskvårdsbidrag för padel?

De flesta arbetsgivare arbetar förebyggande i hälsofrågor och friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som arbetsgivaren kan erbjuda sina medarbetare. Företag och organisationer har möjlighet att ge skattefri friskvård och motion till sina anställda i syfte att öka välmåendet bland de anställda och företagets attraktionskraft.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Vad händer om man inte använder friskvårdsbidrag?

Nej, inte enligt lagen eller centrala kollektivavtal. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om ni ska ha någon friskvårdstid, oftast en timme. Har ni ingen sådan tid? Då kan ni välja att driva det i er fackklubb eller gå ihop några kollegor och lyfta frågan med chefen. Det finns en massa argument att föra fram.

Arbetsplatsen får friskare anställda. Därmed minskar företagets kostnader för sjukskrivningar. Motion gör oss piggare. Då blir vi också mer effektiva och nöjda på jobbet. Om de anställda får generösa villkor för friskvård förbättrar det arbetsgivarens rykte och det kan få fler att söka sig till företaget. Bara för att nämna några plus.

Är thaimassage friskvård?

It seems that widget parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username or query, and that you have inserted the correct authentication keys. Detailed instructions are written on the widget settings page.

Kan man använda friskvårdsbidrag till PT?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Kan man använda friskvårdsbidrag till terapi?

2016-09-06

Klättring på klättervägg är okej, däremot kan du inte finansiera bergsklättring med ditt friskvårdsbidrag.

Vad klassas som giltigt kvitto?

Under avsnittet Utlägg registrerar du dina utlägg som du har haft och detta gör du i flera steg olika steg. Om du har utlägg i samband med en resa, så är utläggssteget en del av reseräkningen. När du tagit dig igenom dessa steg så kan du välja att fördela utlägget för att sedan skicka det för attest.

Alla typer av utlägg väljer du under knapparna Utrikes utlägg eller Inrikes utlägg (nytt fönster) och vilka val du därefter kan göra beror på vilka typer av utlägg ditt företag eller din organisation erbjuder.

Hur ser ett giltigt kvitto ut?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.