:

Hur mycket är ett basbelopp 2022?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är ett basbelopp 2022?
 2. Hur mycket är ett inkomstbasbelopp 2023?
 3. Hur stort är ett inkomstbasbelopp?
 4. Hur räknar man ut inkomstbasbelopp?
 5. Vad menas med ett basbelopp?
 6. Vad är 7 5 inkomstbasbelopp 2023?
 7. Vad är skillnad mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?
 8. Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?
 9. När börjar prisbasbelopp 2023 gälla?
 10. Vad är prisbasbelopp lön?
 11. Vad är det minsta man kan få i pension?
 12. Hur påverkar prisbasbeloppet pensionen 2023?
 13. Hur mycket högre blir pensionen 2023?
 14. Är basbelopp och prisbasbelopp samma sak?
 15. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Hur mycket är ett basbelopp 2022?

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2021 beräknats till 257,38 respektive 341,32 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 341,32/257,38 = 1,3261. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,3261.

Prisbasbeloppet för år 2022 har således beräknats till 48 300 kronor (36 396 * 1,3261= 48 300) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2021.

Hur mycket är ett inkomstbasbelopp 2023?

I Sverige finns det tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Dessa är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. 

Det är pensionsmyndigheten som varje år räknar ut hur stort inkomstbasbeloppet ska vara och därefter fastställs det av regeringen. Beloppet används för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän pension, det vill säga taket för pensionsgrundande inkomst. 

Hur stort är ett inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet (IBB) avgör hur hög inkomst som försäkras i det allmänna pensionssystemet. IBB styr även storleken på avsättningar till tjänstepension.

I tabellen nedan redovisas de inkomstbasbelopp som är aktuella inom det allmänna pensionssystemet och inom de fyra största tjänstepensionsavtalen för de fem senaste åren.

Hur räknar man ut inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet är det av Pensionsmyndigheten fastställda belopp som används för att beräkna olika ersättningar i det offentliga försäkringssystemet.

Inkomstbasbeloppet är ett av tre olika basbelopp som används för att beräkna olika ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet är de andra två basbeloppen. Varje år fastställs inkomstbeloppet av Pensionsmyndigheten och det används bland annat för att beräkna högsta pensionsgrundande inkomst. Beloppet tas fram utifrån förhållanden mellan olika inkomstindex. Det är meningen att inkomstbeloppet ska följa ekonomins utveckling i allmänhet och inkomstutvecklingen i synnerhet. Detta för att pensionerna ska förbli adekvata och inte släpa efter.

Vad menas med ett basbelopp?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad är 7 5 inkomstbasbelopp 2023?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Vad är skillnad mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?

Eftersom Sveriges ekonomi påverkas av inflation så går det inte att lagstifta fasta belopp för vissa avgifter och förmåner. För att till exempel vissa avgifter, skatter och förmåner ska hamna på rimliga och jämförbara nivåer utgår vi i Sverige från ett prisbasbelopp.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex*. Det finns tre olika typer av basbelopp:

Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?

Publicerad 03 november 2022

Regeringen har fastställt det index – inkomstindex – som räknar upp inkomstpensionen varje år. Inkomstindex ökar från 194,19 under 2022 till 203,13 år 2023, en ökning med 4,6 procent. Inkomstindex används för den årliga uppräkningen av inkomst- och tilläggspensioner.

När börjar prisbasbelopp 2023 gälla?

Varje år fastställer regeringen nya basbelopp, det vill säga olika fastställda belopp som bland annat används för beräkning av förmåner eller avgifter, till exempel pension, sjuk- och föräldrapenning. Nu är beloppen för 2023 fastställda. 

Varje år fastställer regeringen nya basbelopp. Det finns tre olika typer av basbelopp: prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppen följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet inkomstutvecklingen, och ligger bland annat till grund för ersättningar enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) och skattelagstiftningen. Basbeloppen har även betydelse för kompletterande ersättningar enligt kollektivavtal såsom tjänstepension och tillägg till sjukpenning.

Vad är prisbasbelopp lön?

År Period Basbelopp, kr 2024   57 300 2023   52 500 2022   48 300 2021   47 600 2020   47 300 2019   46 500 2018   45 500 2017   44 800 2016   44 300 2015   44 500 2014   44 400 2013   44 500 2012   44 000 2011   42 800 2010   42 400 2009   42 800 2008   41 000 2007   40 300 2006   39 700 2005   39 400 2004   39 300 2003   38 600 2002   37 900 2001   36 900 2000   36 600 1999   36 400 1998   36 400 1997   36 300 1996   36 200 1995   35 700 1994   35 200 1993   34 400 1992   33 700 1991   32 200 1990   29 700 1989   27 900 1988   25 800 1987   24 100 1986   23 300 1985   21 800 1984   20 300 1983   19 400 1982   17 800 1981 jun-dec 17 300 1981 mar-maj 16 700 1981 jan-feb 16 100 1980 nov-dec 16 100 1980 jul-okt 15 400 1980 mar-jun 14 900 1980 feb 14 400 1980 jan 13 900 1979 okt-dec 13 900 1979 jun-sep 13 500 1979 jan-maj 13 100 1978 apr-dec 12 600 1978 feb-mar 12 200 1978 jan 11 800 1977 sep-dec 11 800 1977 jul-aug 11 500 1977 apr-jun 11 100 1977 jan-mar 10 700 1976 dec 10 700 1976 jul-nov 10 400 1976 mar-jun 10 000 1976 jan-feb 9 700 1975 okt-dec 9 700 1975 jul-sep 9 400 1975 jan-jun 9 000 1974 dec 9 000 1974 apr-nov 8 500 1974 jan-mar 8 100 1973 aug-dec 7 900 1973 feb-jul 7 600 1973 jan 7 300 1972 jul-dec 7 300 1972 jan-jun 7 100 1971 dec 7 100 1971 mar-nov 6 900 1971 feb 6 700 1971 jan 6 400 1970 aug-dec 6 400 1970 mar-jul 6 300 1970 jan-feb 6 000 1969 aug-dec 6 000 1969 jan-jul 5 800 1968 mar-dec 5 800 1968 jan-feb 5 700 1967 apr-dec 5 700 1967 jan-mar 5 500 1966 maj-dec 5 500 1966 jan-apr 5 300 1965 sep-dec 5 200 1965 jan-aug 5 000 1964 nov-dec 5 000 1964 jan-okt 4 800 1963 jan-dec 4 700 1962 jan 4 500 1961 jan 4 300 1960 jan 4 200 År Period Basbelopp, kr 2024   57 300 2023   52 500 2022   48 300 2021   47 600 2020   47 300 2019   46 500 2018   45 500 2017   44 800 2016   44 300 2015   44 500 2014   44 400 2013   44 500 2012   44 000 2011   42 800 2010   42 400 2009   42 800 2008   41 000 2007   40 300 2006   39 700 2005   39 400 2004   39 300 2003   38 600 2002   37 900 2001   36 900 2000   36 600 1999   36 400 1998   36 400 1997   36 300 1996   36 200 1995   35 700 1994   35 200 1993   34 400 1992   33 700 1991   32 200 1990   29 700 1989   27 900 1988   25 800 1987   24 100 1986   23 300 1985   21 800 1984   20 300 1983   19 400 1982   17 800 1981 jun-dec 17 300 1981 mar-maj 16 700 1981 jan-feb 16 100 1980 nov-dec 16 100 1980 jul-okt 15 400 1980 mar-jun 14 900 1980 feb 14 400 1980 jan 13 900 1979 okt-dec 13 900 1979 jun-sep 13 500 1979 jan-maj 13 100 1978 apr-dec 12 600 1978 feb-mar 12 200 1978 jan 11 800 1977 sep-dec 11 800 1977 jul-aug 11 500 1977 apr-jun 11 100 1977 jan-mar 10 700 1976 dec 10 700 1976 jul-nov 10 400 1976 mar-jun 10 000 1976 jan-feb 9 700 1975 okt-dec 9 700 1975 jul-sep 9 400 1975 jan-jun 9 000 1974 dec 9 000 1974 apr-nov 8 500 1974 jan-mar 8 100 1973 aug-dec 7 900 1973 feb-jul 7 600 1973 jan 7 300 1972 jul-dec 7 300 1972 jan-jun 7 100 1971 dec 7 100 1971 mar-nov 6 900 1971 feb 6 700 1971 jan 6 400 1970 aug-dec 6 400 1970 mar-jul 6 300 1970 jan-feb 6 000 1969 aug-dec 6 000 1969 jan-jul 5 800 1968 mar-dec 5 800 1968 jan-feb 5 700 1967 apr-dec 5 700 1967 jan-mar 5 500 1966 maj-dec 5 500 1966 jan-apr 5 300 1965 sep-dec 5 200 1965 jan-aug 5 000 1964 nov-dec 5 000 1964 jan-okt 4 800 1963 jan-dec 4 700 1962 jan 4 500 1961 jan 4 300 1960 jan 4 200

Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Mellan 1960 och 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Vad är det minsta man kan få i pension?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till pensionen. För att kunna ansöka måste du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive din premiepension. Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller äldre. Är du född 1958 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig. Pensionsåldrar och riktålder

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Din bostadskostnad, familjesituation och totala ekonomi påverkar vad du kan få i bostadstillägg. Därför ska du göra en preliminärberäkning innan du ansöker. Mer om bostadstillägg

Hur påverkar prisbasbeloppet pensionen 2023?

 • Det finns sammanlagt cirka 2,5 miljoner pensionärer.
 • Av dessa 2,5 miljoner pensionärer har cirka 1,3 miljoner pensionärer inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. De får sin inkomstpension höjd med 3 procent.
 • Cirka 720 000 pensionärer, som både har inkomstpension och garantipension, får en förändring av denna delen av pensionen som ligger mellan 3,0 och 8,7 procent.
 • Cirka 280 000 garantipensionärer med ingen eller låg inkomstpension får 8,7 procent i ökad allmän pension.
 • För de som har premiepension påverkar omräkningen också den totala pensionen. Premiepensionens omräkning beror på premiepensionsfondernas utveckling fram till december.

Genomsnittlig inkomst beräknas under 2023 öka med 4,6 procent. Det innebär att räntan på alla pensionssparares inkomstpensionskonton detta år också blir 4,6 procent. Att inkomstpensionerna som är under utbetalning inte ökar lika mycket beror på att pensionerna, när de börjar betalas ut, får ett förskott på framtida inkomsttillväxt på 1,6 procent. Förskottsräntan ingår i pensionen som en antagen framtida inkomstutveckling. Varje år räknas pensionen om med skillnaden mellan den verkliga och förskottsberäknade inkomstutvecklingen. Omräkningen kallas för följsamhetsindexering.

Hur mycket högre blir pensionen 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

Är basbelopp och prisbasbelopp samma sak?

Förhöjt prisbasbelopp är ett basbelopp som bland annat reglerar tilläggspension/ATP. Detta för personer födda 1938-1953. Storleken på detta basbelopp beräknas årligen ut av SCB beräknat på gällande inflation. Nivån på det förhöjda prisbasbeloppet är någon procent högre än på det grundläggande prisbasbeloppet.

Förhöjda prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna pensionspoäng i det gamla pensionssystemet. Därmed påverkar det personer som är födda 1938-1953 och har tilläggspension/ATP.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.