:

Måste man vara fast anställd för att få friskvårdsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man vara fast anställd för att få friskvårdsbidrag?
 2. Är friskvårdsbidrag statligt?
 3. Är det bra att vara statligt anställd?
 4. Hur mycket kostar friskvård för arbetsgivaren?
 5. Har man friskvårdsbidrag som provanställd?
 6. Måste alla anställda ha samma friskvårdsbidrag?
 7. Hur många semesterdagar har man som statligt anställd?
 8. Är det lag på att ha friskvårdsbidrag?
 9. Vad tjänar statligt anställda?
 10. Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?
 11. Är friskvård skattefritt?
 12. Kan man ta ut friskvårdsbidrag från två arbetsgivare?
 13. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?
 14. Hur många semesterdagar tjänar man in per månad statligt?
 15. När får man lön statligt anställda?
 16. Vad är ett friskvårdsbidrag?
 17. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 18. Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?
 19. Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Måste man vara fast anställd för att få friskvårdsbidrag?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Är friskvårdsbidrag statligt?

Friskvårdsbidraget skiljer stort mellan regionerna. Mest får personalen i Region Sörmland och Region Stockholm där 5 000 kronor betalas ut, visar Sjukhusläkarens granskning.

Lägst summa får anställda i Region Västernorrland som betalar ut max 1 500 kronor om året i friskvårdsbidrag. Och det betalas bara ut till de som inte har möjlighet att använda regionens eget gym.

Är det bra att vara statligt anställd?

När du är ledig med föräldrapenning får du kompletterande ersättning så att du får upp till 90 procent av din lön. Det gäller under högst 360 dagar med föräldrapenning.

Du har möjlighet att jobba deltid till och med det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Hur mycket kostar friskvård för arbetsgivaren?

Friskvårdsbidrag är en form av personalvårdsförmån som en arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde behöver följande tre förutsättningar finnas:

 • Samma belopp och villkor erbjuds till samtliga anställda (oavsett anställningsvillkor)

 • Vara av mindre värde (maximalt 5 000 kronor per person och år)

 • Nyttjas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag.

Under hösten 2022 meddelade dock Skatteverket att arbetsgivare även kan välja att proportionera friskvårdsbidraget i förhållande till arbetstid och sysselsättningsgrad. En förutsättning för proportionering är att samma villkor gäller för hela personalen – den kan inte göras utifrån kriterier såsom lönenivå eller tjänsteställning.

Vad ett företag erbjuder sina anställda i friskvårdsbidrag är upp till företaget. Men för att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde, får det inte överstiga 5 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaren inte gör skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på förmånen – det sker med andra ord ingen förmånsbeskattning.

Har man friskvårdsbidrag som provanställd?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Måste alla anställda ha samma friskvårdsbidrag?

Som företagare och arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en skattefri personalförmån, men det finns regler som du måste följa.

Friskvårdsbidraget är exempel på en personalvårdsförmån. Sådana kännetecknas av att vara av mindre värde och ha till syfte att skapa trivsel i arbetet.

Hur många semesterdagar har man som statligt anställd?

För att enligt lagen kunna få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan det år du tar semester. 

är det år du tjänar in för att få betald semester, medan är det år du tar ut semestern. Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeåret ligger före semesteråret. 

Är det lag på att ha friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Vad tjänar statligt anställda?

Notarier har en ingångslön på 29 600 kronor per månad (från och med den 1 april 2023). Efter 12 månaders tjänstgöring höjs lönen till 32 000 kronor per månad.

Lönen bestäms i kollektivavtal mellan fackförbundet Akavia och Domstolsverket. Den revideras 1 april varje år.

Domstolarna tillämpar flexibla arbetstidslösningar, utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov. Arbetet som notarie kan stundtals vara intensivt med arbetstoppar och tidsfrister som ställer högre krav på arbetsprestation och tillgänglighet.

Arbetsdagar före helgdag är förkortade och du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid vissa personliga angelägenheter.

Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?

JobOut och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Är friskvård skattefritt?

Som företagare och arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en skattefri personalförmån, men det finns regler som du måste följa.

Friskvårdsbidraget är exempel på en personalvårdsförmån. Sådana kännetecknas av att vara av mindre värde och ha till syfte att skapa trivsel i arbetet.

Kan man ta ut friskvårdsbidrag från två arbetsgivare?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Hur många semesterdagar tjänar man in per månad statligt?

För att enligt lagen kunna få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan det år du tar semester. 

är det år du tjänar in för att få betald semester, medan är det år du tar ut semestern. Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeåret ligger före semesteråret. 

När får man lön statligt anställda?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

Vad är ett friskvårdsbidrag?

 • Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

 • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

 • Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.