:

Hur stor är avkastningsskatten på en kapitalförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stor är avkastningsskatten på en kapitalförsäkring?
 2. Vem betalar avkastningsskatt på kapitalförsäkring?
 3. Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?
 4. Hur beskattas utbetalning från kapitalförsäkring?
 5. Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?
 6. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 7. Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?
 8. Är kapitalförsäkring skattepliktig?
 9. När lönar det sig med kapitalförsäkring?
 10. När är kapitalförsäkring bättre än ISK?
 11. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?
 12. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 13. Vad är avkastningsskatten för 2018?
 14. Vad är en kapitalförsäkring?
 15. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?
 16. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 17. Vad är avkastningsskatten för 2018?
 18. Vad är en kapitalförsäkring?

Hur stor är avkastningsskatten på en kapitalförsäkring?

För en arbetsgivare som har gjort en avsättning i balansräkningen är kapitalunderlaget avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret för sådana pensionsutfästelser som arbetsgivaren har haft avdragsrätt för vid inkomstbeskattningen.

Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret som ligger närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

Vem betalar avkastningsskatt på kapitalförsäkring?

 • För dig som vill ta aktiva placeringsbeslut och välja fonder och risknivå på sparandet själv.
 • Försäkringen har ingen bindningstid och pengar kan tas ut utan avgifter.
 • Höj, sänk eller gör uppehåll i ett löpande sparande när som helst. Du kan även byta fonder utan att deklarera fondbyten.
 • Utbetalningen kan göras som ett engångsbelopp eller varje månad, kvartal, halvår eller år.
 • Ett tryggt och enkelt sparande där våra förvaltare sköter placeringen av kapitalet i olika tillgångar.
 • Spartiden bör vara minst fem år. Om pengar behöver tas ut tidigare betalar ditt företag en procentuell avgift.
 • Företaget garanteras 80 procent av inbetalade premier och får möjlighet till en jämn och stabil avkastning.
 • Utbetalningen görs under minst fem år. Du väljer om pengarna ska betalas ut varje månad, kvartal, halvår eller år.

Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

Hur beskattas utbetalning från kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?

Med Kapitalspar kan du månadsspara i fonder eller göra enstaka insättningar när du vill. Det passar dig som är en aktiv placerare och byter fonder ofta. Du byter fonder på vår internetbank och har att välja mellan ett stort urval.

Investeringar innebär en risk. Fondandelarna kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Pengarna kan tas ut som ett engångsbelopp eller betalas ut under en period på 5 till 50 år. Du kan till exempel välja att den ska betala ut 5 000 kronor i månaden under 15 år.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 4 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

Vilken kontoform som blir mest förmånlig för just dig kan bero på hur dina investeringar ser ut, men även på ränteläget och hur börsen går. Efter den kraftiga höjningen av räntan som skett under 2022/2023 undrar dessutom många huruvida ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ eller inte.

Här tittar vi på det, och mycket mer, så att du får hjälp med att bedöma vilket handelskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har ett eller flera konton öppnade, eller planerar att öppna ett nytt för dig själv eller ett barn.

Vi börjar med en snabb introduktion till de olika formerna av konton. Genom att ha koll på vad ISK, KF samt AF innebär blir det mycket lättare att jämföra dem och förstå hur de passar ditt sparande.

Är kapitalförsäkring skattepliktig?

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

När lönar det sig med kapitalförsäkring?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.

När är kapitalförsäkring bättre än ISK?

De depåer för aktiesparande som är bäst på lång sikt är generellt kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK). Detta särskilt om du får gott om utdelningar.

Fördelen med dessa så kallade schablonbeskattade depåer är att du betalar en skatt på ditt kapitalunderlag. Inte direkt på dina vinster eller på dina utdelningar, vilket å andra sidan innebär att det inte finns några avdragsgilla förluster i ISK eller i KF. Skatten räknas lite förenklat på kapitalunderlaget oavsett om det stiger eller sjunker i värde under året.

Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är avkastningsskatten för 2018?

Avkastningsskatten för 2018 är cirka 0,447 procent (30% x 1,49%). Avkastningsskatten för 2017 var cirka 0,375 procent (30% x 1,25%). Swedbank Försäkring betalar in din skatt så du behöver inte tänka på detta själv. Om du har 100 000 vid årets ingång blir skatten 447 kronor för 2018.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

 • På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

 • Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är avkastningsskatten för 2018?

 • Avkastningsskatten för 2018 är cirka 0,447 procent (30% x 1,49%). Avkastningsskatten för 2017 var cirka 0,375 procent (30% x 1,25%). Swedbank Försäkring betalar in din skatt så du behöver inte tänka på detta själv. Om du har 100 000 vid årets ingång blir skatten 447 kronor för 2018.

Vad är en kapitalförsäkring?

 • En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.