:

När höjs fastighetsskatten?

Innehållsförteckning:

 1. När höjs fastighetsskatten?
 2. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 3. Hur hög kan fastighetsskatten bli?
 4. Vad innebär höjd fastighetsskatt?
 5. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 6. Vilken regering avskaffade fastighetsskatten?
 7. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 8. Vilket parti tog bort fastighetsskatten?
 9. Hur länge slipper man fastighetsskatt?
 10. Vem tog bort fastighetsskatten?
 11. När tog man bort fastighetsskatten?
 12. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 13. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?
 14. Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

När höjs fastighetsskatten?

Det har skett en kraftig uppgång av huspriserna över tid, framför allt under pandemin. Efter Rysslands invasion av Ukraina förra året började huspriserna sjunka under 2022. Sedan har nedgången fortsatt i år. Men den prisnedgång som sker 2023 kommer inte att påverka taxeringsvärdena nästa år utan slår igenom först vid den fastighetstaxering som görs 2027.

Det beror på att det finns en eftersläpning i systemet. Taxeringsvärdena 2024 ska spegla den genomsnittliga prisnivån två år före taxeringsåret, alltså prisnivån för bostäder år 2022. Det betyder att nedgången under 2022 delvis kommer att slå igenom, men den prisnedgång som sker i år kommer inte att påverka taxeringsvärdena överhuvudtaget.

- Det gör att den kommunala fastighetsavgiften för de som ligger under taket kommer att beräknas på ett taxeringsvärde som är ”för högt”, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur hög kan fastighetsskatten bli?

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en förutsägbar kommunal fastighetsavgift som har ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. Ta reda på vad du skulle behöva betala om fastighetsskatten återinfördes genom att lägga in priset på din villa eller bostadsrätt i fältet nedan.

Vad innebär höjd fastighetsskatt?

till Finansminister Mikael Damberg (S)

Fastighetsskatten var en skadlig skatt som slog hårt mot hushållen, och som inte bör återinföras. Magdalena Andersson med flera socialdemokratiska företrädare har dock i en rapport som presenterades i våras argumenterat för en återinförd fastighetsskatt. Det vore mycket dåligt för Sverige och för svenska hushåll.

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Fastighetsskatten kan vara på väg tillbaka. Ledande ekonomer vurmar för att återinföra skatten i kölvattnet av coronakrisen. Gärna redan i den utlovade, men kraftigt försenade, skattereformen.

”I en skattereform kommer fastighetsskatten att återkomma”, siar ekonomiprofessor Daniel Waldenström.

Vilken regering avskaffade fastighetsskatten?

På något sätt ska skattepengarna in. Hur det sker, varierar över tiden. Nu har vi haft gott om tid att vänja oss vid att varken arvs- eller förmögenhetsskatt debiteras, och att fastighetsskatten byts mot en lägre fastighetsavgift. Men då vi ofta får frågor om dessa skatter kommer tillbaka, så märker vi att det är en farhåga som många funderar över.

En syn på förmögenhetsskatten är att den var den progressiva delen av kapitalinkomstbeskattningen med en fördelningspolitisk ambition. Även för arvs- och gåvoskatten får fördelningspolitiska ambitioner anses utgöra ett motiv tillsammans med viljan att förhindra förmögenhetskoncentration. Med fastighetsskatten förhåller det sig lite annorlunda då den alltjämt inbringar i stort samma summor till staten som tidigare, men med en annan fördelning och under nytt namn. Så frågan blir då vad som är motivet att ta ut årlig skatt på den egna bostaden? Svaret är många gånger att det är en stabil skattebas som finns kvar även om ägaren lämnar landet och det påvisbara sambandet mellan bostadsyta och inkomst.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Vilket parti tog bort fastighetsskatten?

Fastighetsavgiften och fastighetsskatten beräknas med utgångspunkt från det taxeringsvärde som fastställts vid fastighetstaxeringen och betalas av dem som är ägare av fastigheten vid årets ingång.

Hur länge slipper man fastighetsskatt?

Fastighetsskattereformen 2008 är Villaägarnas största framgång. Men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi tar debatten varje gång frågan om återinförd fastighetsskatt kommer upp igen. Så att du kan vara trygg.

Vem tog bort fastighetsskatten?

Hittills är det bara Vänsterpartiet som fastslagit hur de vill förändra fastighetsskatten. De vill införa en extra fastighetsskatt på 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger fyra miljoner kronor och där den kommunala fastighetsavgiften finns kvar i botten. Samtidigt inför Vänsterpartiet en begränsningsregel på fyra procent av inkomsten.

Förslaget har sin udd riktad mot framför allt ett antal kommuner i Stockholms län. Om hänsyn inte tas till begränsningsregeln, kommer skatten i Vaxholm i snitt att öka med cirka 11 000 kronor per år, i Täby och Sollentuna cirka 21 000 kronor, Stockholm 25 000 kronor, Nacka 30 000 kronor, Sundbyberg 33 000 kronor, Solna 41 000 kronor, Lidingö 65 000 kronor, och Danderyd 81 000 kronor.

Begränsningsregeln skulle innebära att det hushåll som exempelvis har 50 000 kronor i samlad hushållsinkomst per månad får ett ”tak” på 24 000 kronor per år i fastighetsskatt och den som har en hushållsinkomst på 100 000 kronor per månad skulle få betala 48 000 kronor per år.  

Miljöpartiet är inne på en annan linje. De vill i stället höja taket. Idag finns 1,4 miljoner småhus i kommuner där det genomsnittliga taxeringsvärdet överstiger takbeloppet. Hur mycket taket ska höjas har inte Miljöpartiet uttalat sig om. Men om de höjer det till låt säga 15 000 kronor, kommer det totala skattetrycket på landets småhusägare öka från ca 16 miljarder kronor till 23 miljarder kronor. Miljöpartiets förslag kommer att slå brett och beröra många småhusägare.

När tog man bort fastighetsskatten?

Dags att återinföra en fastighetsskatt baserad på marknadsvärden. Dagens modell med kommunal fastighetsavgift gynnar enbart höginkomsttagare. Det menar Åsa Hansson, skatteekonom och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

I rapporten ”En rättvis och effektiv fastighetskatt” gjord för Fores har Åsa Hansson tittat närmare på effekterna av reformen 2008 då fastighetsskatten togs bort och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Perioden hon undersökt är 1995 till 2016.

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel.