:

Kan man hyra av sig själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man hyra av sig själv?
 2. Hur mycket får man dra av för hyra av lokal?
 3. Hur hanteras kostnader för lokaler i den egna bostaden?
 4. Vad krävs för att hyra ut sig själv?
 5. Vad kan man dra av på enskild firma?
 6. Kan privatperson hyra ut lokal till företag?
 7. Kan jag betala min hyra via mitt företag?
 8. Är det moms på hyra av lokal?
 9. Hur mycket får man behålla enskild firma?
 10. Hur tar man ut lön från enskild firma?
 11. När lönar det sig med enskild firma?
 12. Kan en enskild firma äga en bil?
 13. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 14. Vad krävs för att hyra ut lokal?
 15. Hur bokför man hyra av lokal?

Kan man hyra av sig själv?

Ska du hyra ut din privatbostad till en annan privatperson, vare sig det rör bostadsrätt, hyresrätt, ägarlägenhet eller småhus kan du läsa om reglerna här på Skatteverkets hemsida.

I korthet kan sägas om privatuthyrning att du behöver bara betala skatt på hyresintäkter som är högre än 40 000 kr. Du kan också förutom detta schablonavdrag dra av 20 % av hyresintäkten. Det finns speciella regler som ska beaktas i sammanhanget, så det bästa är om du använder Skatteverkets beräkningshjälp här.

Hur mycket får man dra av för hyra av lokal?

Den som bedriver verksamheten i en särskilt inrättad del av den egna bostaden får dra av en skälig del av utgifterna för hyra, värme, el etc.

Någon exakt definition på vad som menas med särskilt inrättad del av bostaden finns inte. Det måste förstås vara fråga om ett utrymme som behövs för den bedrivna näringsverksamheten och som inte används för det privata boendet.

Du kan räkna med att det är betydligt enklare att få igenom avdrag för lokalkostnader om du har din huvudsakliga yrkesverksamhet i firman och då företaget har sitt fasta driftställe i fastigheten.

Hur hanteras kostnader för lokaler i den egna bostaden?

Den som bedriver verksamheten i en särskilt inrättad del av den egna bostaden får dra av en skälig del av utgifterna för hyra, värme, el etc.

Någon exakt definition på vad som menas med särskilt inrättad del av bostaden finns inte. Det måste förstås vara fråga om ett utrymme som behövs för den bedrivna näringsverksamheten och som inte används för det privata boendet.

Du kan räkna med att det är betydligt enklare att få igenom avdrag för lokalkostnader om du har din huvudsakliga yrkesverksamhet i firman och då företaget har sitt fasta driftställe i fastigheten.

Vad krävs för att hyra ut sig själv?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Vad kan man dra av på enskild firma?

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Det kan du läsa mer om i Avdragslexikon för företag.

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor för inkomståret 2022 och 26 250 kronor för inkomståret 2023) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Detta kan du läsa mer om på sidan Avdrag för värdeminskning (avskrivning).

Kan privatperson hyra ut lokal till företag?

Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

Kan jag betala min hyra via mitt företag?

 • Du är konsult och arbetar hemma
 • Du är e-handlare och behöver ett lagerutrymme för varor
 • Du är restaurangägare och behöver ett lagerutrymme för extra glas och porslin
 • Du är frisör och behöver ett rum för administration som inte kan skötas i salongen

Är det moms på hyra av lokal?

Momsexpert Kristina Andreasson sätter ljuset på momsproblem som kan uppstå när det kommer till lokaluthryning.

Det finns många fallgropar vad gäller moms vid lokaluthyrning. Dessutom kan det i praktiken vara svårt att rätta de fel som har begåtts – i vart fall utan kostnad. I den här artikeln tar vi upp en sådan situation.

Hur mycket får man behålla enskild firma?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Hur tar man ut lön från enskild firma?

Eget uttag (även egna uttag) är ett begrepp inom bokföring som innebär att ägaren till ett företag eller en medlem i en förening tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom ur företaget eller föreningen. Den exakta betydelsen av begreppet eget uttag skiljer sig beroende på företagsform.

En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag. Av företagets vinst tar du ut lön vilket då räknas som eget uttag. När du gör eget uttag minskar eget kapital, det vill säga firmans skuld till dig som ägare. Hur stor del du kan ta ut av företagets vinst beror på hur mycket du ska betala i skatt och som egenavgifter. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott ska du inte betala skatt för de egna uttagen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

När lönar det sig med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Kan en enskild firma äga en bil?

Bilförmån ska tas upp om företagets bil används för privat bruk i mer än ringa omfattning. Enligt Skatteverket innebär ringa omfattning mer än 100 mil eller fler än ett fåtal tillfällen, högst tio tillfällen, under året. Om du inte använder bilen privat eller bara i liten omfattning måste du kunna bevisa detta.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

1 september 2022 kl 13:00

Nyheter Trots generösa avdragsregler för inkomster via andrahandsuthyrning misstänker Skatteverket utbrett skattefusk. Ingen vet hur stort svinnet är och mycket av uthyrningen sker via forum där kontrollen bygger på människors ärlighet. "Vi har inte resurser att kontrollera", säger en expert på Skatteverket.

Vad krävs för att hyra ut lokal?

Till lokaler räknas bland annat butiker, restauranger, kontor, industrilokaler och garage. En lokal är inte avsedd att användas som bostadslägenhet. I lokalhyresförhållanden är hyresnämndens främsta uppgift att medla mellan parterna. Hyresnämnden kan också besluta om uppskov med avflyttning.

Hur bokför man hyra av lokal?

Om du som lånar ut aktierna får en ersättning för utlåningen ska denna beskattas enligt kontantprincipen som löpande avkastning. Även den ersättning du får som kompensation för utebliven utdelning utgör inkomst av kapital för dig.

Om syftet med lånet är att låntagaren ska sälja aktierna innan motsvarande aktier återlämnas till dig, så är dessa utlånade för blankning. Du anses då inte har avyttrat de utlånade aktierna. När låntagaren sedan lämnar tillbaka aktierna utlöser därför inte heller detta någon beskattning.