:

Får man köra båt på grön diesel?

Innehållsförteckning:

 1. Får man köra båt på grön diesel?
 2. Vad är straffet för att köra på grön diesel?
 3. Är grön diesel bra?
 4. Får man köra på färgad diesel?
 5. Vilka båtar får tanka grön diesel?
 6. Vilken diesel är bäst till båt?
 7. Vad krävs för att köpa grön diesel?
 8. Kan man färga grön diesel?
 9. Vad kostar grön diesel idag?
 10. Hur får man bort alger i diesel?
 11. Vad kostar grön diesel per liter?
 12. Hur köper man grön diesel?
 13. Vilka får använda grön diesel?
 14. Hur får man bort alger på båten?
 15. Får man köpa grön diesel?

Får man köra båt på grön diesel?

Enligt nuvarande regler får endast skepp (längd minst 12 meter, bredd minst 4 meter) tanka lågbeskattad färgad diesel. Således är det förbud mot märkt dieselolja i bränsletankarna som förser motorn på båten (andra fartyg än skepp) med dieselolja. Yrkesfiskare som använder båt och andra yrkesbåtägare måste köpa ofärgad högbeskattad diesel för sin verksamhet. Möjlighet till undantag finnes och kan erhållas om det kan åberopas särskilda skäl. Den som inte beviljats undantag kan ansöka om återbetalning av skatten kvartalsvis. Vi ser detta som en extra och onödig belastning på skatteadministrationen. Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 500 kronor per kvartal. De nu införda reglerna medför stora problem för såväl yrkesutövare som använder båt som för oljeleverantörer. Tidigare kunde yrkesbåtägare tanka vid de anläggningar som var riktade mot yrkessjöfarten. Anläggningarna är utrustade med nyckelräkneverk och båtägaren bestämde själv tidpunkten för att tanka sin båt. Verksamheten med oljeleverans till skepp och båtar klarar inte de investeringar som krävs för att tillhandahålla såväl färgad som ofärgad dieselolja. Även konkurrensmässigt är det fel att skilja ut båtar som användes för samma ändamål som skepp. De fiskar på samma vatten och efter samma arter eller utför trafik mot samma kundgrupp. Vi föreslår en översyn för att undersöka vilka möjligheter som finns att minska olägenheterna med nuvarande bestämmelser.

Vad är straffet för att köra på grön diesel?

Kustbevakningen har ansvaret och befogenheter att utföra kontroller av märkt bränsle på båtar, som i Lag (1994:1776) om skatt på energi, LSE, definieras som fartyg vars skrov har en största längd under tolv meter och en största bredd under fyra meter. Definitionen skiljer sig åt från den generella definitionen i sjölagen. 

En kustbevakningstjänsteman kan gå ombord på en båt utan föregående misstanke och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Är grön diesel bra?

Kustbevakningen har ansvaret och befogenheter att utföra kontroller av märkt bränsle på båtar, som i Lag (1994:1776) om skatt på energi, LSE, definieras som fartyg vars skrov har en största längd under tolv meter och en största bredd under fyra meter. Definitionen skiljer sig åt från den generella definitionen i sjölagen. 

En kustbevakningstjänsteman kan gå ombord på en båt utan föregående misstanke och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Får man köra på färgad diesel?

Kustbevakningen har ansvaret och befogenheter att utföra kontroller av märkt bränsle på båtar, som i Lag (1994:1776) om skatt på energi, LSE, definieras som fartyg vars skrov har en största längd under tolv meter och en största bredd under fyra meter. Definitionen skiljer sig åt från den generella definitionen i sjölagen. 

En kustbevakningstjänsteman kan gå ombord på en båt utan föregående misstanke och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Vilka båtar får tanka grön diesel?

Kustbevakningen har ansvaret och befogenheter att utföra kontroller av märkt bränsle på båtar, som i Lag (1994:1776) om skatt på energi, LSE, definieras som fartyg vars skrov har en största längd under tolv meter och en största bredd under fyra meter. Definitionen skiljer sig åt från den generella definitionen i sjölagen. 

En kustbevakningstjänsteman kan gå ombord på en båt utan föregående misstanke och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Vilken diesel är bäst till båt?

Diesel för båtar skiljer sig åt från det bränsle vi använder i bilar på land - framförallt bör det inte vara någon RME inblandat. Foto: Elinor Karlin

Vad krävs för att köpa grön diesel?

Fråga: Får jag ha märkt bränsle i tanken på min båt?

Svar: Det korta svaret är: Nej, du får inte ha märkt bränsle i tanken på ett fartyg som definieras som båt enligt Lagen om skatt på energi. Är fartyget minst 12 meter i längd och minst 4 meter i bredd är det ett skepp. Alla andra fartyg är båtar, som alltså inte får ha märkt bränsle i tanken.

Kan man färga grön diesel?

Företagande23 juli 2009

Blå diesel har nästan helt satt stopp för stölder ur skogsmaskiner i Norrland. Nu sprider sig blå diesel till entreprenadmaskiner och till södra Sverige.

Vad kostar grön diesel idag?

Län Biogas Bas Biogas 100 Ändring Gäller fr.om Stockholms län/ Uppsala län (exklusive Haninge och Sollentuna)* 32,99 kr/kg 33,24 kr/kg

+40 öre

Hur får man bort alger i diesel?

Bio- protect 2 specialmedel som motverkar och tar bort dieselbakterier Specialmedlet Bio-Protect 2 används för att bryta ner/löser upp bakterietillväxter i dieseltankar. Bio-Protect 2 kan användas i ett förebyggande syfte till att förhindra framtida bakterietillväxter i dieseltankarna. Bio- Protect 2 kommer att rengöra både pump, filter och ledningssystemet. Produkten fungerar utmärkt till fritidsbåtar, husbilar, lantbruksmaskiner som ofta står oanvända eller utsatta för bakterietillväxter. I fritidsbåtar, husbilar och lantbruksmaskiner kan Bio-Protect 2 tillsättas direkt i dieseltanken.

Vad kostar grön diesel per liter?

De inblandade har, enligt en källa, hanterat nära 3 000 kubikmeter diesel. De har troligen tjänat flera miljoner kronor.

I mitten av oktober i år stod en tankbil på kajen i Wallhamn på Tjörn. I vattnet låg den gamla danska sandsugaren Knoben. Flagglös. Skeppare var en 35-årig Lysekilsbo, utan behörighet. Han misstänks ligga bakom den illegala handeln med marin diesel.

Tankbilen sög upp diesel ur Kobens tankar. Tullen slog till när bilen skulle börja rulla. Chauffören sa att han fått i uppdrag att köra oljan till en cistern i Skåne. Lysekilsbon vägrade tala om var han köpt den. Skattemyndigheten utreder nu ärendet.

Hur köper man grön diesel?

Om du behöver betala svensk punktskatt ska du anmäla det till Skatteverket. Du ska också ställa säkerhet för betalning av skatten.

Beviset om ställd säkerhet ska medfölja transporten. Du behöver också kunna visa upp beviset för en tulltjänsteman vid en eventuell kontroll.

Vilka får använda grön diesel?

Diesel för båtar skiljer sig åt från det bränsle vi använder i bilar på land - framförallt bör det inte vara någon RME inblandat. Foto: Elinor Karlin

Hur får man bort alger på båten?

Att tvätta båten är inte svårt men det tar tid och kräver lite ansträngning, speciellt om det var ett tag sedan sist. Regelbundenheten är avgörande vid båtrengöring för att kunna bibehålla en ren båt men framförallt för att undvika att behovet uppkommer av mer omfattande rengöringsåtgärder.

Genom att vara noggrann när man rengör båten och att alltid avsluta rengöringen med att ytskydda den rengjorda ytan kommer man uppnå ett mer hållbart resultat och därmed en större motståndskraft mot smuts.

Får man köpa grön diesel?

Den vanligaste sorten dieselolja som finns på marknaden kallas för ”DIESEL MK1 B5 (5% RME)” och den innehåller 5% RME – rapsmetylester som är ett sorts bränsle. Den här sorten av diesel bör inte lagras längre än ett år och ska alltid lagras i en godkänd cistern som inte släpper in ljus. Det här är den dieseln som du tankar din dieselbil med.

Diesel utan RME brukar kallas för ren eller vit diesel och passar bra för anläggningar där det krävs att dieseln har väldigt lång hållbarhet.