:

Är det moms på självrisk?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på självrisk?
 2. Hur bokför man en självrisk?
 3. Varför betalar inte försäkringsbolag moms?
 4. Är det moms på försäkringsersättning?
 5. Vem betalar moms vid skada?
 6. Vad gäller vid självrisk?
 7. Är försäkringsbolag momspliktiga?
 8. Vad behöver man inte betala moms på?
 9. När behöver man inte betala moms?
 10. När är man skyldig att betala moms?
 11. Vem betalar man självrisken till?
 12. Hur mycket betalar man i självrisk?
 13. Vad är inte momspliktiga?
 14. När är man momsbefriad?
 15. Kan man skicka faktura utan moms?

Är det moms på självrisk?

I det fall en skadelidande är skattskyldig och skadan avser en verksamhet som medför skattskyldighet och han själv avhjälper skadan eller anlitar någon annan, får den skadelidande göra avdrag för mervärdesskatten för detta. Avdrag får då göras antingen för den mervärdesskatt på kostnader för materialinköp, d.v.s. inte för värdet av eget arbete, eller för den mervärdesskatt som debiteras av den anlitade uppdragstagaren. Den skadelidandes skada uppgår på grund av att han har avdragsrätt för mervärdesskatten till kostnaden exklusive mervärdesskatt för skadans avhjälpande. Den ersättning som den skadevållande eller hans försäkringsbolag betalar till den skadelidande kan därför vara exklusive mervärdesskatt.

Om den skadevållande vållat skadan i sin egen verksamhet som medför skattskyldighet och han själv eller genom annan avhjälper skadan, får han göra avdrag för mervärdesskatten på kostnaden för avhjälpandet. Om den skadevållande betalar ersättning till den skadelidande med belopp som motsvarar kostnaden för att i framtiden avhjälpa skadan, medges inget avdrag. Den vållande ska faktiskt avhjälpa skadan för att få avdragsrätt. Den vållandes försäkringsbolag behöver då bara betala ut ersättning till den vållande exklusive mervärdesskatt.

Hur bokför man en självrisk?

Försäkringsersättningar innebär oftast att du också betalar en självrisk på det belopp som du får återbetalt. Det kan dock se ut på lite olika sätt, beroende på om du fått ersättningen från försäkringsbolaget i form av en reparation eller likvida medel.

Generellt behöver kostnaden för självrisken också tas upp.

Varför betalar inte försäkringsbolag moms?

Huvudregeln i momsbeskattningen är att moms ska betalas på försäljning av varor och tjänster. Moms ska betalas på försäljningarna om det inte i mervärdesskattelagen särskilt anges att försäljningen är momsfri. Tjänsterna som försäkringsförmedlare erbjuder är inte momsfria på den grunden att den som erbjuder tjänster är en försäkringsförmedlare.

Är det moms på försäkringsersättning?

Ställningstagande från Skatteverket november 2020 - avdragsrätt för moms vid avhjäpande av skada

I ett ställningstagande från november 2020 redovisar Skatteverket sin bedömning av frågor om avdragsrätt för moms i samband med avhjälpande av skador, vem som har rätt att göra sådant momsavdrag samt villkor för avdragsrätten.

Vem betalar moms vid skada?

Ställningstagande från Skatteverket november 2020 - avdragsrätt för moms vid avhjäpande av skada

I ett ställningstagande från november 2020 redovisar Skatteverket sin bedömning av frågor om avdragsrätt för moms i samband med avhjälpande av skador, vem som har rätt att göra sådant momsavdrag samt villkor för avdragsrätten.

Vad gäller vid självrisk?

3 april, 2021 | 0 Kommentarer

Vad är självrisk och varför finns det? Hur mycket ligger en självrisk på och hur påverkar olika självrisker din försäkringspremie? Vem ska betala självrisk vid påkörning och vad gäller vid en smitningsolycka? Vi förklarar hur det fungerar och varför du egentligen måste betala självrisk.

Är försäkringsbolag momspliktiga?

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis in på att endast svara på åtgärder som görs av dig, som utgör en begäran om tjänster; till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär.

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Vad behöver man inte betala moms på?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

När behöver man inte betala moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

När är man skyldig att betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vem betalar man självrisken till?

Behöver du veta nivåerna av självrisk kan du läsa ditt försäkringsbrev. Denna hittas på försäkringsbolagets hemsida eller ”Mina Sidor”, alternativt i brevet som skickades till din e-post eller hemadress.

För att legitimera dig hos försäkringsbolaget krävs att du har ett BankID. Layouten skiljer sig även en aning beroende på om du loggar in hos Trygg Hansa, Länsförsäkringar, Folksam eller If.

I de flesta fall behöver ingen part betala en självrisk vid en krock, förutom om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös, eller rattfull. I dessa fall tas en självrisk på 1 000 kr ut av de flesta försäkringsgivare. 

Skadorna ersätts i normalfallet av trafikförsäkringen, antingen från din eller den andre förarens försäkringsbolag. Rent juridiskt är det den som vållar skadan som blir ersättningsskyldig.

Hur mycket betalar man i självrisk?

Vagnskadegarantin ingår när du köper en ny bil i Sverige och ger ersättning för skador på din bil. När vagnskadegarantin gäller (i de flesta fall under de första tre åren) räcker det med att du har en kompletterande halvförsäkring på bilen.

Hur stor självrisken är vid en skada beror på vilket bilmärke och bilmodell du har. Du hittar självrisken i ditt garantibevis. Fråga din bilåterförsäljare om du är osäker på vad som gäller för din bil.

Vad är inte momspliktiga?

I vilka länder äter man mest ägg? Här hittar du topp 5-listan!

Sverige ligger någonstans i mitten av ägglistan; vi äter cirka 247 ägg per person och år. Om vi ökar vår äggkonsumtion lite till kanske vi kan ge de ledande äggätarländerna en match?

Under påskveckan äter vi svenskar i runda slängar 70 miljoner ägg, vilket är en ökning med cirka 50 procent jämfört med en “vanlig” vecka.

När är man momsbefriad?

En import är momsbefriad när du importerar en vara, förtullar den i Sverige och sedan skickar den vidare till en mottagare i ett annat EU-land. Då behöver inte du redovisa någon moms. Det gör istället mottagaren i det andra EU-landet.

Momsbefriad import omfattar både omsättning och överföring. Omsättning innebär att en vara byter ägare genom försäljning. Överföring innebär att en vara flyttas från ett EU-land till ett annat utan att byta ägare. 

Kan man skicka faktura utan moms?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.