:

Vad har hänt med Atlas Copco?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har hänt med Atlas Copco?
 2. Vad är automatiskt inlösenförfarande?
 3. Varför faller Atlas Copco?
 4. Vad menas med inlösen av aktier?
 5. När splittar Atlas Copco?
 6. När delar Atlas Copco ut?
 7. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 8. Vad är Inlösenförbehåll?
 9. Vem äger Atlas Copco?
 10. Vad är en inlösen?
 11. Hur deklarera inlösen av aktier?
 12. När kommer Atlas Copcos rapport?
 13. När har Atlas Copco utdelning 2023?
 14. När sker aktieutdelning 2023?
 15. När får man inte använda schablonmetoden?

Vad har hänt med Atlas Copco?

Villkor 5:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje aktie i Atlas Copco, oavsett serie, erhålls fyra (4) nya aktier av samma serie samt en (1) Atlas Copco inlösenaktie av samma serie.

Vad är automatiskt inlösenförfarande?

Tidplan 1

25 april 2022                             Sista dag för handel med aktien före aktiesplit inklusive rätt att erhålla inlösenaktier

Varför faller Atlas Copco?

Every E-Air VSD has multiple compressors in one; thanks to integrated PACE technology. On the XC2003 controller, you can easily select the pressure your application requires from a wide pressure range. The E-Air VSD range is not only a sustainable solution for the environment. The total cost of ownership is impacted by performance, ease of use, service, efficiency, resale value... The E-Air VSD range ticks all the boxes. Thanks to the U-Flex design of the hood, it’s easy to access all service points of the E-Air H450 VSD. Maximize the effectiveness and productivity of your fleet and uncover potential for optimization and savings.

Vad menas med inlösen av aktier?

Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

När splittar Atlas Copco?

Nacka den 31 maj 2022: Under maj månad 2022 ökade antalet utestående aktier i Atlas Copco AB från 1 229 613 104 till 6 148 065 520 och antalet röster från 878 415 996,80 till 4 392 079 984,00. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit som beslutades av årsstämman den 26 april 2022 som innebär att varje aktie delas upp i fyra (4) ordinarie aktier och en (1) inlösenaktie. Inlösenaktierna kommer automatiskt att lösas in och antalet utestående aktier minskas med motsvarande antal.

Efter genomförd uppdelning av aktier var antalet A-aktier 4 196 970 480 och antalet B-aktier 1 951 095 040 varav 1 229 613 104 var inlösenaktier. Inlösenaktier som innehades av bolaget, 13 132 693 stycken, har makulerats.

När delar Atlas Copco ut?

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. Check our Cookie Policy

Always Active

Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för rätterna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter du sålt och namnet på rätterna.

Vad är Inlösenförbehåll?

Svar: Aktieboken är ett register över vilka som äger aktier i bolaget. Det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget. Registret kan göras på vanligt papper eller digitalt i exempelvis något textredigeringsprogram eller liknande.  

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok. Uppgifterna i aktieboken ligger till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som ska få del av vinstutdelning. En styrelse i ett bolag utan aktiebok kan riskera böter eller fängelse.  

Vem äger Atlas Copco?

År 2021 handlades aktien på Nasdaq Stockholm-börsen till en aktiekurs på cirka 133 kronor vid kraschen 2022 dök detta till cirka 83 kronor men aktien återhämtar sig väl. Detta motsvarade ett börsvärde på cirka 562 565,2 MSEK. Sett till handelsvolym var Atlas Copco den femte mest omsatta aktien på Nasdaq Stockholm-börsen 2021.

I maj 2020 tillkännagav Atlas Copco en aktiesplit där varje aktieägare skulle få två nya aktier för varje aktie de ägde. Syftet med uppdelningen var att göra företagets aktier mer tillgängliga för ett större antal investerare och att öka likviditeten. Uppdelningen genomfördes i juni 2020 och sedan dess har företagets aktier handlats till ett högre pris. Detta gör Atlas Copco till en attraktiv investering för alla investerare som vill diversifiera sin portfölj.

Vad är en inlösen?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Peter. Inlösen betyder att bolaget köper tillbaka en viss mängd aktier från aktieägarna. Det kan till exempel vara så att varje aktieägare garanteras att få sälja var tjugonde aktie till en given kurs, som ofta är lite högre än aktuell börskurs.

Det här får samma effekt som en utdelning och kan därför användas istället. Detta av två skäl:

Hur deklarera inlösen av aktier?

Det innebär att ett bolag delar upp sin aktie i en eller flera vanliga aktier samt en inlösenaktie som det sedan sker en tvingande inlösen av. Inlösen räknas som en försäljning till bolaget och därför måste du redovisa vinsten eller förlusten som denna inlösen innebar för dig som vanligt på en K4-blankett i samband med deklarationen. Skatteverket beslutar hur stor del av anskaffningsvärdet för aktien som ska överföras till inlösenaktien.

Om du använder dig av Aktieinvests K4-tjänst får du en färdig K4-blankett att skicka till Skatteverket. Både inlösenaktier och andra aktieaffärer som ska deklareras redovisas på den färdiga blanketten.

När kommer Atlas Copcos rapport?

Nacka den 13 april 2023: Atlas Copco kommer att publicera sin rapport för det första kvartalet 2023 torsdagen den 27 april cirka kl. 11.00. En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 14.00.

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart. En kort presentation av rapporten som hålls på engelska inleder telefonkonferensen. Därefter följer en frågestund.  

När har Atlas Copco utdelning 2023?

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) RBC Capital Markets har höjt sin riktkurs för verkstadsbolaget Atlas Copco från 105 till 125 kronor. Rekommendationen underperform upprepas samtidigt.

Det framgår av en uppdatering från banken.

När sker aktieutdelning 2023?

UtdelningspolicyVårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelningInvestors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,40 (4,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,30 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2023 och 1,10 kronor med avstämningsdag den 6 november 2023.

När får man inte använda schablonmetoden?

Om du har gjort en kapitalvinst (gått plus, för att använda ett vardagligt uttryck) vid försäljning av värdepapper ska du redovisa denna i din inkomstdeklaration eftersom vinsten ska beskattas. För att beräkna beskattningsunderlaget måste du först dra av det så kallade omkostnadsbeloppet från vinsten.

Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften, alltså det du har betalat för dina värdepapper. Om du har fått värdepapper som till exempel gåva eller vid arv övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

För att räkna ut det belopp som du ska deklarera vid en värdepappersförsäljning ska du alltså dra av omkostnadsbeloppet från vinsten. Detta gör du med hjälp av en så kallad kapitalvinstberäkning. För att kunna beräkna detta behöver du ta reda på inköpspriset.

När du säljer värdepapper – till exempel aktier – har Skatteverket i de flesta fall ditt försäljningspris via banken, vilket oftast är angivet i deklarationen när du får den. Du behöver dock fylla i inköpspriset, det vill säga anskaffningsvärdet för dina aktier. Om du har köpt aktierna i den “digitala eran” kan du vanligtvis hitta avräkningsnotorna i din digitala historik över köp och försäljning. En avräkningsnota är ett skriftligt kvitto på en transaktion där du antingen har köpt eller sålt aktier eller andra värdepapper.

När du beräknar omkostnadsbelopp för de aktier du har sålt måste du ta hänsyn till händelser som skett i bolaget från att du köpte aktierna till att du sålde dem. Exempel på sådana händelser är nyemission, fondemission, aktiesplit, inlösen eller utdelning av aktier.