:

Hur hög inkomst måste man ha för att den ska vara pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hög inkomst måste man ha för att den ska vara pensionsgrundande?
 2. Vad är högsta allmänna pensionen?
 3. Hur kan man maxar sin pension?
 4. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 5. Hur mycket får man tjäna som pensionär innan statlig skatt 2023?
 6. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 7. Vad är en hög pension i Sverige?
 8. Vilka får högre pension?
 9. Vilken tid på året är det bäst att gå i pension?
 10. Hur mycket är garantipension 2023?
 11. Vad räknas som pensionsmedförande lön?
 12. Vad är den lägsta pensionen i Sverige?
 13. Var går gränsen för statlig skatt för pensionärer?
 14. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 15. Hur mycket höjs pensionen med 2023?

Hur hög inkomst måste man ha för att den ska vara pensionsgrundande?

Skatteverket skickar uppgiften om din pensionsgrundande inkomst (PGI) vidare till Pensionsmyndigheten. Eftersom att uppgiften kommer att ligga till grund för din framtida pension är det viktigt att du kontrollerar att den är rätt. Du kan se din pensionsgrundande inkomst på det besked om slutlig skatt som Skatteverket skickar till dig.

Alla inkomster från arbete är pensionsgrundande, oavsett om du får inkomsten från en anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 66 år. Om du är född 1937 eller tidigare beräknas dock inte någon PGI. PGI beräknas på:

Vad är högsta allmänna pensionen?

Som egenföretagare måste du själv ansvara för att du sparar till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Hur kan man maxar sin pension?

Du som läser har säkert redan koll på en höjning av pensionsåldern, men vet du hur de nya lagarna påverkar just din pension? Om inte så är det bara att luta dig tillbaka och läsa vidare, så reder vi ut det tillsammans.

Från och med 2023 börjar nya pensionsåldrar gälla för när allmän pension kan tas ut första gången och när inkomstpensionstillägg, garantipension och bostadstillägg kan börja betalas ut. Det är ett steg emot att införa den så kallas riktåldern som innebär att uttagsreglerna kommer anpassas efter medellivslängdens utveckling.

Oavsett hur mycket det svenska pensionssystemet förändras kan du själv påverka hur pensionen blir i slutändan.

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Utöver inkomst av anställning kan den bestå av föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet som inkomst av annat arbete.Så kan olika livshändelser påverka pensionen

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Hur mycket får man tjäna som pensionär innan statlig skatt 2023?

För dig som har premiebestämda tjänstepensioner finns ofta goda möjligheter att välja hur de ska placeras. Det första valet du behöver göra är vilket pensionsbolag du ska placera kapitalet hos och det andra valet är om du ska välja traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring för din tjänstepension. Om du inte vet hur dina olika tjänstepensioner förvaltas i dag är det en god idé att logga in på minpension.se och skaffa dig en överblick över dina tjänstepensioner.

En viss del av din tjänstepension går ofta, men inte alltid, att placera i en fondförsäkring. Historiskt har det varit gynnsamt att välja fondförsäkring och placera pensionssparande i aktiefonder. Detta eftersom aktiefonder generellt sett har en högre risk och högre avkastning jämfört med en traditionell fondförsäkring.

I vårt tidigare exempel över snittpensionärens tjänstepension räknade vi med en genomsnittlig årsavkastning på 5 procent.  Men de senaste 50 åren har Stockholmsbörsen haft en genomsnittlig avkastning på 9 procent per år. Om vi antar att pensionsspararna investerat i aktiefonder och fått 9 procent årlig avkastning istället för 5 procent blir slutresultatet dramatiskt annorlunda:

Vad är normalt att ha i tjänstepension?

För dig som har premiebestämda tjänstepensioner finns ofta goda möjligheter att välja hur de ska placeras. Det första valet du behöver göra är vilket pensionsbolag du ska placera kapitalet hos och det andra valet är om du ska välja traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring för din tjänstepension. Om du inte vet hur dina olika tjänstepensioner förvaltas i dag är det en god idé att logga in på minpension.se och skaffa dig en överblick över dina tjänstepensioner.

En viss del av din tjänstepension går ofta, men inte alltid, att placera i en fondförsäkring. Historiskt har det varit gynnsamt att välja fondförsäkring och placera pensionssparande i aktiefonder. Detta eftersom aktiefonder generellt sett har en högre risk och högre avkastning jämfört med en traditionell fondförsäkring.

I vårt tidigare exempel över snittpensionärens tjänstepension räknade vi med en genomsnittlig årsavkastning på 5 procent.  Men de senaste 50 åren har Stockholmsbörsen haft en genomsnittlig avkastning på 9 procent per år. Om vi antar att pensionsspararna investerat i aktiefonder och fått 9 procent årlig avkastning istället för 5 procent blir slutresultatet dramatiskt annorlunda:

Vad är en hög pension i Sverige?

Den allmänna pensionen består framför allt av inkomstpension och premiepension. Om man haft mycket låg taxerad inkomst, eller tillhör vissa åldersgrupper, finns garantipension, tilläggspension och ytterligare några former av stöd.

Avtalspension (eller tjänstepension) är pension som följer av ett anställningsförhållande, där arbetsgivaren har gjort en pensionsutfästelse. De flesta tjänstepensioner är baserade på kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund, men det finns även individuellt avtalade tjänstepensioner. Kollektivt avtalade pensioner kallas oftast för allmänna pensionsplaner.

Avtalspensionens storlek varierar mellan olika avtalsområden och kan, för vissa arbetstagare utan kollektivavtal, helt saknas. Pensionen beräknas på två olika sätt beroende på riskregleringen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren:

Vilka får högre pension?

Det här kapitlet beskriver det svenska pensionssystemet, olika typer av pension, villkoren för att få del av dem och regler i EU. Det förklarar också hur du kan göra för att ta reda på hur stor din framtida svenska pension kommer bli, vilket beror på många olika faktorer, samt hur du ansöker om pension.

I Sverige får du olika typer av pension. Från Pensionsmyndigheten får du allmän pension som grundas på din pensionsgrundande inkomst. De allra flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver det kan du ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Normalt får du högre pension ju högre lön du har och ju senare du går i pension. Men det beror också på utvecklingen i de fonder som delar av pensionen placeras i.

Det finns en gräns för den inkomstbaserade pensionen som används för att räkna ut den allmänna pensionen. Gränsen, som sätt en gång per år, är 7,5 gånger inkomstbasbeloppet. Det finns också en garantipension om du har låg eller ingen inkomstpension, vilket är ett artikel 58-stöd. Garantipensionen baseras på de perioder som du har bott i Sverige och storleken på din totala inkomstbaserade pension.

Vilken tid på året är det bäst att gå i pension?

En av de vanligaste frågorna om tidpunkten för att ta ut sin pension är om man måste ta ut sin pension samma månad som man fyller år (till exempel vid 66). Svaret är nej, du kan själv välja att ta ut din pension när som helst under året. Hur mycket du får ut i pension varje månad påverkas dock av när du börjar ta ut den.

Tar du ut pensionen tidigare så blir beloppet lägre, eftersom pengarna ska fördelas på fler månader eller år. Om det bara rör sig om några månader, tidigare eller senare, så har det oftast ingen större betydelse.

Laborera gärna med olika åldrar och månader för uttag av pension på vår webb. Mina sidor

Tänk på att du alltid måste ansöka om din allmänna pension, den betalas inte ut automatiskt. Ansök gärna tre månader innan du vill ha pengarna på ditt konto. Logga också in hos dina tjänstepensionsbolag för att få veta om och hur du ansöker om dina olika tjänstepensioner. Ansök om din allmänna pension

Hur mycket är garantipension 2023?

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.  

Vad räknas som pensionsmedförande lön?

 • Pensionsplan för dig som arbetar på bank
 • För dig som har anställts från och med den 1 februari 2013
 • BTP 1 är en premiebestämd pensionsplan, där premien är
  • 6,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 32 procent av lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp

Vad är den lägsta pensionen i Sverige?

Det nya allmänna pensionssystemet som träder i kraft steg för steg, består av en inkomstpension och en kompletterande garantipension, som ger en minimitrygghet.  Garantipensionen gäller alla som är bosatta i landet. Inkomstpensionen gäller alla löntagare och företagare.

Dessutom finns det omfattande obligatoriska tilläggspensionssystem, som baserar sig på arbetsmarknadsavtal och omfattar löntagare inom både den offentliga och den privata sektorn. Tilläggspensionssystemen omfattar ca 90 % av löntagarna.

Var går gränsen för statlig skatt för pensionärer?

År 2026 kommer åldersgränserna i den allmänna pensionen att höjas med ytterligare ett år. Även då höjs åldern för när du får skattelättnader i form av höjt grundavdrag. Lättnaden kommer då från det år du fyller 68 år, alltså om du vid beskattningsårets ingång har fyllt 67 år.

Regeringen vill nu att även de som är födda 1959 ska få behålla den nedre åldersgränsen och alltså få det förhöjda grundavdraget ett år tidigare, det år de fyller 67 år.

Förändringarna för 57:or och 59:or bedöms minska skatteintäkterna med tillsammans 6,6 miljarder kronor. Mer detaljer om förslaget kommer när höstbudgeten presenteras.

För att löneväxla, det vill säga avstå en del av lönen och sätta av den till framtida pension i stället, behöver du ha en arbetsgivare som tillåter löneväxling. Du bör dessutom ha en så hög lön, efter löneväxlingen, så att du fortfarande får maximal inbetalning till din allmänna pension. I år (2023) går den gränsen vid en månadslön på cirka 50 000 kronor.

Investeringssparkonto är ett konto där du kan spara i aktier eller fonder. Där betalar du en schablonskatt på hela kapitalet i stället för att betala skatt på vinsten som du gör i ett vanligt sparande. Ett investeringssparkonto är inte öronmärkt för pensionssparande utan fungerar som vilket sparande som helst.

Ytterligare ett sätt att förstärka pensionärsekonomin är att amortera av lån och den vägen minska kostnaderna för framtida ränteutgifter.

När du tar ut pension betalar du inkomstskatt, alltså samma typ av skatt som för lön. Det gäller även om du har privata pensionsförsäkringar som du gjorde skatteavdrag för när du satte in pengarna.

Precis som för lön så betalar du kommunalskatt på dina pensionspengar. Nivåerna varierar beroende på vilken kommun du bor i. Det behöver du tänka på om du till exempel planerar att flytta till en annan kommun när du blir pensionär. Det gäller även om du har garantipension eller liknande. Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg beskattas däremot inte.

Det finns ingen särskilt datum eller en födelsedag att passera. Men om du tar dig tid att planera undviker du förmodligen en del fallgropar och känner dig nöjd med dina val. Du kan planera för din kommande pension hela livet, men åtminstone ett år innan du tänker börja ta ut pensionen är det bra att verkligen börja ta tag i saken.

Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

Vi lever allt längre, vilket gör att vi borde planera för ett längre pensionärsliv. Men istället ser vi en trend där människor i ökad omfattning väljer att ta ut sina pensioner tidigare och begränsar sina uttag till 5-10 år istället för att ta ut den livsvarigt. Varför lockar snabba uttag och vad blir konsekvenserna för individen och samhället?

Allt fler väljer att ta ut sina pensioner tidigare och snabbare utan att djupgående reflektera över hur gammal man tror sig bli och hur man ska klara sin ekonomi över tid. Paradoxen är att denna grupp väljer att ta ut tjänstepensionen under en kortare tid, samtidigt som vi lever allt längre.

Hur mycket höjs pensionen med 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.