:

Är fristående garage biyta?

Innehållsförteckning:

 1. Är fristående garage biyta?
 2. Vad får räknas som biarea?
 3. Får man bo i biyta?
 4. Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?
 5. Vad räknas som fristående garage?
 6. Får man bygga ut garage utan bygglov?
 7. Är altan biyta?
 8. Är tvättstuga biyta?
 9. Är uterum biarea?
 10. Är gästhus biarea?
 11. Är källare alltid biarea?
 12. Hur stort garage får man bygga utan bygglov?
 13. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 14. Får man bygga 15 kvm utan bygglov?
 15. Får man bygga tak över altan utan bygglov?

Är fristående garage biyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Vad får räknas som biarea?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Får man bo i biyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Vad räknas som fristående garage?

Att bygga garage innebär många möjligheter och många val. Att bygga samman garaget med huset eller ha det fristående är ett av dem. Här listar vi några för- och nackdelar. 

Somliga vill ha ett fristående garage som ligger en bit ifrån bostadshuset där mekande och hobby inte stör. Andra vill ha möjligheten att gå direkt till garaget och sätta sig i bilen utan att behöva gå ut. Att sätta en plan för ditt garage handlar om att ta reda på hur du vill använda garaget och vilka möjligheter du har på tomten.

Att bygga garage innebär många möjligheter och många val. Att bygga samman garaget med huset eller ha det fristående är ett av dem. Här listar vi några för- och nackdelar. 

Somliga vill ha ett fristående garage som ligger en bit ifrån bostadshuset där mekande och hobby inte stör. Andra vill ha möjligheten att gå direkt till garaget och sätta sig i bilen utan att behöva gå ut. Att sätta en plan för ditt garage handlar om att ta reda på hur du vill använda garaget och vilka möjligheter du har på tomten.

Får man bygga ut garage utan bygglov?

Trots att det inte krävs något bygglov för att upprätta ett attefallsgarage finns det en del regler man måste förhålla sig till. Attefallsgaraget måste vara fristående och placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Bygget måste även placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne, om inte berörda grannar gett sitt medgivande, annars krävs ett bygglov. Innan bygget kan påbörjas måste du skicka in en bygganmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. På boverket.se kan du läsa mer ingående om reglerna för attefallsbyggnader.   

Är altan biyta?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Är tvättstuga biyta?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Är uterum biarea?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Är gästhus biarea?

Marianne är ett lite mindre, långsmalt fritidshus som också passar mycket bra som ett kompletterande gästhus. Den smala formen gör att huset upplevs stort och öppet eftersom ljuset når långt in i alla rum och naturen utanför är nära var i huset du än befinner dig. Alla rum har utgång till ett trädäck där uteplatser med och utan skydd i form av pergola och soltak kan anordnas. En pergola ramar in uteplatsen, komplettera gärna med lösa segel- eller soltak och låt växter klättra i spaljéerna så skapas en privat sfär framför huset som dessutom upplevs som större.

Den långsmala formen är lätt att passa in på en tomt som kanske redan är bebyggd med ett större hus. Samtidigt kan båda husen ges privata uteplatser eller varför inte ha en gemensam innergård med ytor för samvaro?

Är källare alltid biarea?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Hur mäter man?9. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?10. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Hur stort garage får man bygga utan bygglov?

För nybyggnation av garage och carport behöver du normalt bygglov. Att byta en garageport till en vägg eller bygga en vägg på en carport kräver också bygglov eftersom det blir en fasadändring.

Garage och carportar är komplementbyggnader och därför gäller de regler som gäller för komplementbyggnader.

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt, får du uppföra ett attefallshus utan bygglov. Det är dock viktigt att du först och främst har fått ett startbesked från byggnadsnämnden, annars blir bygget olovligt. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter.

Du kan använda attefallshuset som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som till exempel gäststuga, garage eller förråd (komplementbyggnad). Du kan även välja att bygga flera attefallshus på din tomt, men de får inte överstiga 30 kvadratmeter tillsammans.

Får man bygga 15 kvm utan bygglov?

Behöver man söka bygglov för att bygga altan? Ja, ibland – det beror på hur altanen ska se ut. Här reder vi ut vilka altaner som är bygglovsbefriade och vilka som kan kräva bygglov.

Snart får alla Attefallshus vara 30 kvadratmeter stora. Det är en utökning med 5 kvadrat, det här är vad som gäller! 

Får man bygga tak över altan utan bygglov?

Behöver man söka bygglov för att bygga altan? Ja, ibland – det beror på hur altanen ska se ut. Här reder vi ut vilka altaner som är bygglovsbefriade och vilka som kan kräva bygglov.

Snart får alla Attefallshus vara 30 kvadratmeter stora. Det är en utökning med 5 kvadrat, det här är vad som gäller!