:

Vad händer med mitt aktiebolag vid skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med mitt aktiebolag vid skilsmässa?
 2. Kan man skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap?
 3. Måste man ha äktenskapsförord?
 4. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 5. Hur värderas ett aktiebolag vid skilsmässa?
 6. Hur värderar man ett aktiebolag vid skilsmässa?
 7. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 8. Vad ska man tänka på när man skriver äktenskapsförord?
 9. Vad händer om man inte har ett äktenskapsförord?
 10. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 11. Hur får man bort ett äktenskapsförord?
 12. Är ett aktiebolag giftorättsgods?
 13. När lönar det sig att ha aktiebolag?
 14. Hur mycket måste man minst satsa i ett aktiebolag?
 15. Hur vanligt är det att skriva äktenskapsförord?

Vad händer med mitt aktiebolag vid skilsmässa?

Vid skilsmässa delas allt som inte är enskild egendom lika. Det gäller även företag – såväl aktiebolag som enskild firma och andra bolagstyper. Oftast är det dock värdet som delas, inte företaget i sig.

I denna artikel går jag på djupet med vad som händer med företaget i samband med bodelning och vad du kan göra för att undvika bekymmer. Jag avrundar med insikter i hur det fungerar med värdering av företag vid skilsmässa.

Vid en skilsmässa delas alla tillgångar lika mellan dig och din make eller maka i samband med bodelningen. Även företag, oavsett bolagsform.

Detta är utgångspunkten. Men det finns det vissa praktiska skillnader mellan exempelvis aktiebolag och enskild firma. Och om det finns så kallad enskild egendom ska den inte delas.

Kan man skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap?

Skriv enkelt äktenskapsförord själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Hur oromantiskt ett äktenskapsförord än låter kan det juridiska dokumentet vara det som räddar relationen efter en skilsmässa. Skapa förutsättningar för att komma överens när utgångsläget är det bästa. 

För många är det oromantiskt att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap. Det kan dock vara viktigt att föra ämnet äktenskapsförord på tal eftersom det fyller flera funktioner. 

Bland annat kan man genom äktenskapsförordet undvika bråk om materiella saker och det kan också bidra till en större framtidstrygghet, för vissa saker kan man påverka.

Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Måste man ha äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan dig och din maka/make där ni kan avtala om att all eller viss egendom inte ska ingå i giftorätten. När man gifter sig inträder nämligen något som kallas giftorätt. Giftorätten träder i kraft först vid  i samband med skilsmässa eller dödsfall och betyder att parterna ska dela lika på de gemensamma tillgångarna, efter avdrag av eventuella skulder. Under äktenskapet ansvarar respektive make för sina tillgångar och skulder. Ett äktenskapsförord kan inte upprättas ensidigt, det vill säga av ena parten utan båda makarna måste vara överens och förstå innebörden av ett äktenskapsförord.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur värderas ett aktiebolag vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur värderar man ett aktiebolag vid skilsmässa?

Skilsmässor är först och främst personliga tragedier, men de kan även medföra en hel del juridiska problem. Som egenföretagare bör man alltid planera i förväg.

• Cirka 23 000 svenska äktenskap slutar årligen i skilsmässa• Företagare bör vara medvetna om hur deras ekonomi påverka

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Vid äktenskap så kommer all egendom som makarna tar med sig in i boet bli det som kallas för giftorättsgods. Det spelar ingen roll om det rör egendom som en make har haft innan äktenskapet och som kanske ärvts från föräldrar och tidigare generationer.

Med ett äktenskapsförord går det att förtydliga att viss egendom är enskild. Då kommer den inte att bli till giftorättsgods. Allt annat som inte finns med i ett äktenskapsförord är alltså giftorättsgods och ägs gemensamt av makarna.

Vad ska man tänka på när man skriver äktenskapsförord?

Äktenskapsbalken är tydlig med att allt det äkta makar äger, var för sig eller tillsammans, ska delas lika vid en eventuell skilsmässa, bodelning eller om någon part avlider. 

Det är alltså inte så att du inte ensam äger dina egna tillgångar när du är gift, utan det är först om ni väljer att dela på ert bohag eller ert äktenskap som allt ska delas lika. Till skillnad från sambolagen, där endast bohaget och bostaden delas lika, är det i det här fallet allt man äger som ska delas. Det vill säga även fordon, sparkonton, fritidsbostäder, lösöre och så vidare.

Vad händer om man inte har ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

Som jurister stöter vi dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt. Detta stämmer oftast inte. Även efter ett giftermål äger vardera maken sina egna tillgångar och är ansvarig för sina egna skulder. Villfarelsen handlar om en missuppfattning av det man kallar för giftorätt. Makarna har som huvudregel en giftorätt i varandras tillgångar. Detta innebär förenklat en rätt att begära hälften av det sammanlagda ekonomiska överskottet genom bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsanspråket är på så sätt en rättighet som förverkligas först vid bodelningen.

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Det går naturligtvis att skriva ett äktenskapsförord själv, t ex med hjälp av mallar som du kan hitta på olika ställen. Det är dock lätt att missa viktiga aspekter och formkrav som kan få stora konsekvenser vid en skilsmässa.

Hos oss på Lexly har du möjlighet att skriva ett äktenskapsförord själv online, eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. Väljer du att skriva avtalet online svarar du på ett par frågor, samma frågor som jurister skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter skapas ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Hur får man bort ett äktenskapsförord?

Att endast skriva in en ändring i det registrerade äktenskapsförordet är inte möjligt. En sådan ändring får inte någon som helst verkan. För att en ändring av ett äktenskapsförord ska vara gällande krävs att ändringen uppfyller samma krav som ett nytt äktenskapsförord. Det innebär att ändringen måste vara upprättad i skrift, daterad och registreras i äktenskapsregistret på samma sätt som gäller för ett nytt äktenskapsförord.

I de flesta situationer upprättar makarna ett helt nytt äktenskapsförord i stället för att göra någon form av ändring som därefter ska registreras och gälla tillsammans med det tidigare registrerade äktenskapsförordet. Genom att upprätta ett helt nytt äktenskapsförord som ersätter det gamla äktenskapsförordet undviker makarna framtida diskussioner om hur ändringen och det tidigare äktenskapsförordet ska tolkas i förhållande till varandra.

Är ett aktiebolag giftorättsgods?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Många som driver ett mindre aktiebolag väljer att redovisa och lämna årsredovisning enligt K2, helt enkelt för att det är enklare att tillämpa. Syftet med regelverket är att minska administrationen för företagare. Eftersom K2 är ett förenklingsregelverk har det många standardiserade inslag, och kan upplevas som en mall eftersom antalet val är begränsade. Den stora skillnaden mot K3 är att du som företagare har mindre utrymme att tolka och göra individuella bedömningar. En nackdel med den förenklade formen är att redovisningen genom K2-regelverket kan bli mindre rättvisande än den blir med K3. En annan nackdel är att en hel del möjliga alternativa redovisningsregler som finns inom K3 inte kan tillämpas inom K2.

När lönar det sig att ha aktiebolag?

Företag kan ha flera former, de som kan vara intressanta för vårdkonsulter är enskild firma och aktiebolag (AB). Att starta och driva en enskild firma är mindre komplicerat än aktiebolag och denna bolagsform börjar löna sig något tidigare än aktiebolaget. Men uppsidan är betydligt mer begränsad, eftersom det inte finns någon möjlighet att ge utdelning på samma sätt som ett aktiebolag.

De skattemässiga fördelarna som finns är att egenavgifterna man betalar som enskild näringsidkare är lägre än arbetsgivaravgiften som aktiebolaget får betala (28,97% jämfört med 31,42%). Dessutom får du göra ett avdrag från egenavgifterna på 7,5% av överskottet i verksamheten, givet att du betalar fulla egenavgifter och har ett årligt överskott på minst 40 000 kronor. På samma sätt som i ett aktiebolag kan du även dra av moms och kostnader för jobbrelaterade inköp. 

De främsta fördelarna med att fakturera via eget aktiebolag är skattemässiga. Som ägare av ett aktiebolag har man möjlighet att plocka ut pengar både som lön och som utdelning, en möjlighet som ofta lönar sig. Du kan även köpa prylar och tjänster som du använder i yrket utan att betala moms. Till exempel en jobbtelefon.

Hur mycket man sparar på att ta ut pengar som utdelning istället för lön beror naturligtvis på storleken på inkomsten. Generellt kan man säga att det börjar löna sig när man når brytpunkten för statlig inkomstskatt (42 750 kr/mån för 2020). Vid detta belopp har man nått taket för pensionsgrundande inkomst och försäkringskassans tak för VAB, sjukpenning och föräldrapenning, och det finns inte längre några fördelar med att betala de högre skattesatserna för lön och arbetsgivaravgift. Nedan kan du se hur mycket du maximalt sparar för olika inkomster.

Med ett aktiebolag och enskild firma kan man köpa tjänster och varor som man använder i verksamheten utan att betala moms. Dessutom blir inköpen en kostnad för företaget, vilket sänker skatten. Momsen brukar ligga på 25% av betalt belopp, det vill säga en produkt som kostar 1250 kronor inklusive moms kostar 1000 exklusive moms. Men eftersom detta inköp är en kostnad så sparar man i verkligheten mycket mer än bara 250 kronor på att köpa produkten på företaget. För att få ut 1250 kronor i nettolön måste man betala kommunalskatt på ca 31% vilket kräver en bruttolön på 1812 kronor. Utöver det betalar man arbetsgivaravgifter på 31.42% vilket ger beloppet 2381 kronor. Det innebär att man kan köpa något på företaget för 1000 kronor som skulle kostat 2381 kronor om du köpte det som privatperson, man sparar hela 58%!

Viktigt är att det du köper verkligen används i verksamheten. Om du till exempel köper en dator du använder hälften av tiden i jobbet och resten privat, då får du endast dra av halva momsen och halva inköpskostnaden. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är privat och vad som tillhör företaget. Här kan man alltid ringa skatteverket och fråga. Du kan även läsa mer på denna sida hos skatteverket. 

Hur mycket måste man minst satsa i ett aktiebolag?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Hur vanligt är det att skriva äktenskapsförord?

Att endast skriva in en ändring i det registrerade äktenskapsförordet är inte möjligt. En sådan ändring får inte någon som helst verkan. För att en ändring av ett äktenskapsförord ska vara gällande krävs att ändringen uppfyller samma krav som ett nytt äktenskapsförord. Det innebär att ändringen måste vara upprättad i skrift, daterad och registreras i äktenskapsregistret på samma sätt som gäller för ett nytt äktenskapsförord.

I de flesta situationer upprättar makarna ett helt nytt äktenskapsförord i stället för att göra någon form av ändring som därefter ska registreras och gälla tillsammans med det tidigare registrerade äktenskapsförordet. Genom att upprätta ett helt nytt äktenskapsförord som ersätter det gamla äktenskapsförordet undviker makarna framtida diskussioner om hur ändringen och det tidigare äktenskapsförordet ska tolkas i förhållande till varandra.