:

Hur avregistrerar man ett bolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avregistrerar man ett bolag?
 2. Vad kostar det att lägga ner ett aktiebolag?
 3. Hur gör man avregistrera?
 4. Hur avslutar jag ett aktiebolag?
 5. Vad kostar det att ha ett bolag vilande?
 6. Hur lång tid tar det att lägga ner ett aktiebolag?
 7. Kan ett aktiebolag äga sig själv?
 8. Får man tillbaka 25000 aktiebolag?
 9. När ska man avregistrera sig för moms?
 10. Vad kostar det att avregistrera handelsbolag?
 11. Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?
 12. Hur länge kan ett bolag vara vilande?
 13. Vad får man göra i vilande bolag?
 14. Får man ta av aktiekapitalet?
 15. Kan barn vara delägare i aktiebolag?

Hur avregistrerar man ett bolag?

Det finns flera sätt att avveckla aktiebolag om du inte längre vill driva verksamheten. Att likvidera aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas. Efter att skulder betalats kan ett eventuellt överskott fördelas mellan aktieägare. Konkurs, fusion och delning är andra sätt att lägga ner och avveckla bolag. Du kan också sälja dina aktier i bolaget och därmed inte längre vara ägare – men det innebär inte att ditt aktiebolag avslutas. Kom ihåg att alla ändringar av ägarskap ska anmälas till Skatteverket.

Det är en omfattande process att lägga ner ett AB och att likvidera aktiebolaget själv. Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman, ett beslut som sedan registreras hos Bolagsverket. Handlingar som årsredovisning, revisionsberättelse, meritförteckning på önskad likvidator mm ska lämnas in till Bolagsverket och en registreringsavgift ska samtidigt betalas.

Att avveckla bolag är en tidskrävande process som brukar ta minst sju månader att genomföra, och många gånger längre tid än så. När myndigheter är involverade kan det gå många veckor att ens få svar.

Själva avregistreringen av aktiebolaget sker hos Bolagsverket, men först efter att likvidation, konkurs, fusion eller delning genomförts – och att alla inkomna handlingar har granskats. Det är en process som brukar ta cirka sex månader räknat från att du registrerar uppgifter om frivillig likvidation hos Bolagsverket.

Vad kostar det att lägga ner ett aktiebolag?

Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

Att likvidera sitt aktiebolag med Citadellet Bolagsservice ska vara snabbt, enkelt och tryggt. Det skall självklart också vara prisvärt. Priset för likvidation av ditt aktiebolag baseras på bolagets substansvärde (tillgångar-minus skulder). I de flesta fall så kostar det 9.500 kr att likvidera sitt bolag med oss, då ingår Bolagsverkets avgifter med koppling till likvidation om ca 2.800 kr.

Hur gör man avregistrera?

Du ska begära att Skatteverket återkallar ditt godkännande för F-skatt när du byter företagsform från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

När din momspliktiga verksamhet har upphört ska du be Skatteverket att avregistrera din enskilda näringsverksamhet från moms.

Du ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms på fordringar och skulder ska du ta med i den sista momsdeklarationen. Det gäller oavsett om du använder bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden.

Hur avslutar jag ett aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Vad kostar det att ha ett bolag vilande?

Frågan ställs ofta av företagare som funderar på att tillfälligt upphöra med sin verksamhet för att till exempel studera eller ta en provanställning. Eller när efterfrågan tvärnitar och man vill försöka ta sig igenom en kris utan att avveckla företaget. Det finns även intresse bland personer som är nyfikna på att starta eget, men inte riktigt vet när ska ske.

Så vad betyder egentligen "vilande bolag"? Som frågan ställs är definitionen ett företag vars verksamhet ligger nere, på bestämd eller obestämd tid. Alltså detsamma som att deklarera noll i verksamheten för att undvika skatt och behålla företaget. Ansvariga myndigheter, Skatteverket och Bolagsverket, har begränsad information om begreppet “vilande” och vad det innebär för de olika företagsformerna. Därför ska vi försöka reda ut det åt dig.

Hur lång tid tar det att lägga ner ett aktiebolag?

Om det är så att man känner att man mycket väl kan klara av det administrativa som krävs för att ett aktiebolag ska avslutas på rätt sätt så är det klart att man kan göra detta själv. Här får man räkna med att det tar nära ett års tid att bli färdig. Det är inte så att man måste sitta varje dag med pappersarbete, men man måste vara redo att när som helst ta fram uppgifter och se till att processen fortsätter som den ska. Dessutom så är det viktigt att förstå att misstag kan stå en dyrt. Om man inte är noga med att betala in skatter och att ge Bolagsverket rätt dokumentation så kan processen med avvecklingen bli ännu längre och även innebära att man får betala mer för den.

Kan ett aktiebolag äga sig själv?

Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag.

Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. I samband med Sveriges inträde i dåvarande EG möjliggjordes innehav av egna aktier, särskilt för börsbolag. Det råder dock fortfarande ett generellt förbud mot förvärv av aktier i grunden, men det finns vidsträckta undantag från reglerna, särskilt vad gäller börsbolag.

Syftet med förbudet mot köp och innehav av egna aktier är att motverka skada hos borgenärer och aktieägarna. Köp och innehav av aktier medför risker för spekulation från bolagsledningens sida och olika behandling av aktieägare. Ett köp innebär i praktiken att bolagets likvida medel minskar och ersätts med innehavet av de egna aktierna. Köp av egna aktier innebär en form av värdeöverföring till aktieägare och inskränks därför av de generella reglerna för värdeöverföringar, bland annat Beloppsspärren och Försiktighetsregeln.

Får man tillbaka 25000 aktiebolag?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

När ska man avregistrera sig för moms?

Du ska begära att Skatteverket återkallar ditt godkännande för F-skatt när du byter företagsform från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

När din momspliktiga verksamhet har upphört ska du be Skatteverket att avregistrera din enskilda näringsverksamhet från moms.

Du ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms på fordringar och skulder ska du ta med i den sista momsdeklarationen. Det gäller oavsett om du använder bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden.

Vad kostar det att avregistrera handelsbolag?

Som nämndes tidigare så kan bolagsmännen själva genomföra en likvidation och anmäla den till Bolagsverket vilket görs på blankett: likvidation nr 941, detta kostar 600kr, dock behöver man inte i detta fall registrera likvidationen hos Bolagsverket om bolagsmännen är eniga. Bolagsmännen i ett handelsbolag kan när som helst besluta att avveckla bolaget. Ett alternativ är att avregistrera bolaget, vilket kan göras när som helst via e-tjänsten på verksamt.se eller via blanketten Avregistrering nr 910 till Bolagsverket. Vid avregistrering måste bolagets tillgångar ha skiftats ut via en skriftlig handling som samtliga bolagsmän undertecknat.

Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?

Hej RT!

Tänkte jag skulle starta ett AB och ha det liggandes vilandes för att i framtiden kunna hyra ut mig själv som konsult (läkare) vid behov. Syftet med att skapa det redan nu vore att, om jag förstått det rätt, i framtiden kunna ta ut mer i lön då företaget funnits i fler år. Nackdelen vore att behöva göra någon form av redovisning varje år trots att bolaget inte använts som jag inte vet hur den går till. Någon som har några råd här? Lästips eller dylikt?

Hur länge kan ett bolag vara vilande?

Vi erbjuder något som kallas för snabbavveckling eller snabblikvidation vilket är olika namn för samma sak. Det innebär att vi köper det vilande aktiebolaget för att sedan avveckla det. Fördelen för säljaren är dels att ansvaret för avvecklingen överlåts på oss, dels att man får ut de pengar som finns i bolaget redan vid aktieöverlåtelsen. En likvidation tar ca 7-9 månader att genomföra och sköter aktieägaren den själv så får denne också vänta tills att likvidationen är avslutad innan pengarna kan betalas ut. Snabbavveckling är en smidig process för säljaren eftersom det enda som krävs är att vi får undertecknade köpehandlingar och en del underlag så kan köpet genomföras och avvecklingen av aktiebolaget inledas.

För att få en offert från oss så kan du när som helst på dygnet ladda upp bolagets balans- och resultatrapport på vår hemsida eller maila rapporter till [email protected]. Våra medarbetare återkommer snabbt med en offert och instruktioner om det är något som behöver regleras eller avslutas innan köpet kan gå igenom. Eftersom ett vilande aktiebolag inte har någon pågående verksamhet finns oftast inte så mycket att ordna med innan försäljningen. Om bolaget säljs med stor vinst så kan det vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att låta bolaget vara vilande i minst 5 år innan försäljningen sker. Man kan då tillämpa den så kallade 5:25- regeln som gör att säljaren betalar 25% skatt på hela vinsten. Vi har både meriterade redovisningsekonomer och en skattejurist på kontoret som kan hjälpa till att bedöma vilken som är den bästa lösningen för dig.

Vad får man göra i vilande bolag?

Om du driver ett aktiebolag vet du att det är mycket att hålla reda på. Ibland kan det hända att man inte vill använda sitt bolag på ett tag. Det kallas för vilande bolag. Ett vilande bolag är en term som beskriver ett bolag som fortfarande är registrerat men som inte bedriver någon verksamhet. Det kan vara på grund av att bolaget är på gång att avvecklas eller för att bolaget är helt nytt och inte kommit igång med verksamheten ännu. Oavsett vilket så är bolaget fortfarande aktivt hos Bolagsverket. Det är främst hos Skatteverket det gör en skillnad att ha ett vilande bolag. Om du har frågor kring vilande bolag är vi redo att stå till tjänst.

Du kan inte bara själv bestämma dig för att stänga ner ditt bolag. Inte heller kan du endast kontakta Bolagsverket och meddela att du inte längre vill engagera dig i din verksamhet. Går du i tankar om att avveckla ditt bolag eller låta det vila en period är du välkommen att kontakta oss på Bolagsfixarna.

Vi hjälper dig att avveckla ditt bolag om det är det du önskar. Givetvis förstår vi att det kan kännas jobbigt att avveckla ett bolag man investerat mycket tid i. Då finns alternativet att låta ditt AB stå som ett vilande bolag.

Ett vilande bolag innebär helt enkelt att du inte bedriver någon verksamhet för tillfället. Det kan uppstå vissa frågetecken om vad man får göra i ett vilande bolag, och det kan även vara svårt att hålla reda på vilka kostnader som gäller. Vi guidar dig rätt bland annat villkor och termer!

Får man ta av aktiekapitalet?

När man ska starta aktiebolag tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier som bevis för ägarinnehavet i bolaget. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Aktiekapitalet kan tillskjutas i form av kontanta medel eller genom apportegendom.

Som huvudregel begränsas aktieägarnas ansvar för aktiebolagets skulder och andra åtaganden till det insatta aktiekapitalet. När aktiekapitalet har betalats in till banken, utfärdar banken ett likvidintyg som bekräftar att inbetalningen avser aktiekapital. Detta intyg ska sedan skickas till Bolagsverket.

 Lästips: Lån för att starta eget – så gör du

Sedan januari 2020 är minsta aktiekapital för privata aktiebolag satt till 25 000 kronor. Det är en sänkning från 50 000 kronor som gällde tidigare.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Kan barn vara delägare i aktiebolag?

Ett aktieägaravtal när man är flera som äger ett företag, är nästan vad man kan kalla common sense. Men, många tänker inte på att även familjerättsliga dokument – eller avsaknaden av dem – kan få konsekvenser om eller när något händer.

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare där man bland annat kan avtala om hur ett bolag ägs och hur det ska styras med mera. Ett aktieägaravtal när man är flera som äger ett företag, är nästan vad man kan kalla common sense. Men, många tänker inte på att även familjerättsliga dokument – eller avsaknaden av dem – kan få konsekvenser om eller när något händer. I värsta fall inte bara för den enskilda delägaren, utan för alla bolagets delägare.