:

Vad menas med en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med en faktura?
 2. Vad är en faktura och vad bör den innehålla?
 3. Vad krävs i en faktura?
 4. Är Invoice en faktura?
 5. Måste man betala en faktura?
 6. Måste jag betala en faktura?
 7. Vad säger lagen om faktura?
 8. Hur ser en bra faktura ut?
 9. Kan man fakturera utan avtal?
 10. Varför betalar man faktura?
 11. Vad är skillnaden mellan faktura och räkning?
 12. Är en faktura ett avtal?
 13. Är en faktura bindande?
 14. När anses en faktura vara betald?
 15. Måste man betala en faktura på 10 dagar?
 16. Where did Faktura come from?
 17. Is declension Faktura a feminine noun?
 18. What is the difference between Faktura and constructivism?

Vad menas med en faktura?

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

När affärer görs mellan två företag måste en fullständig faktura upprättas. Vanligtvis fakturerar företag från ett affärssystem, där företaget även hanterar sin bokföring. Det förenklar och sparar tid, eftersom alla företag ändå är skyldiga att bokföra. Naturligtvis kan du även skapa fakturor utan att använda ett affärssystem och hantera bokföringen av fakturorna, men det är mer tidskrävande.

Vad är en faktura och vad bör den innehålla?

En faktura är ett skriftligt krav på betalning från ett företag som har sålt en vara eller en tjänst till dig. Det är ett populärt betalningsalternativ för personer som handlar på distans och som först vill få hem varan därefter betala för den. Enkelt förklarat är alltså en faktura är ett slags kreditavtal mellan en säljare och köpare. Om betalningsvillkoren i fakturan är 30 dagar innebär det att du får 30 dagars kredit på fakturabeloppet. Oftast får du fakturan för ditt köp via mejl eller per post. Du får en viss tid på dig att betala skulden och missar du den sista betalningsdagen kommer du att behöva betala en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Läs mer om:

Fakturan har en viktig funktion när det gäller moms och skatter. Det är nämligen innehållet i fakturan som reglerar rätten till avdrag samt till momsåterbäring. Därför är innehållet i en faktura mycket viktigt och regleras i Mervärdesskattelag (1994:200). Det som ska finnas i en faktura är:

 • Säljarens namn
 • Benämning (Faktura, Självfaktura eller Kreditfaktura)
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens adresser
 • De sålda produkternas antal och art
 • Pris per enhet och totalt
 • Eventuella rabatter
 • Momssats (momsbefrielse kräver hänvisning till relevanta bestämmelser)
 • Momsbelopp
 • Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
 • Säljarens betalningsuppgifter
 • Förfallodatum

Vad krävs i en faktura?

En faktura är ett dokument i antingen pappers- eller elektronisk form som som uppfyller vissa villkor som du antingen tar emot eller skickar till dina kunder. En kreditnota kan också vara en faktura. En faktura räknas som ett juridiskt dokument (om ni inte har avtalat  någonting annat) som visar när fakturan skall vara betald. Oavsett hur stort belopp du skall fakturera (det finns vissa undantag) behöver du skapa en faktura när du är näringsidkare. 

Som näringsidkare måste du utfärda en faktura, till exempel när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är, och det är krav på att du skall skicka en faktura enligt bokföringslagen.

Du kan låta någon annan utfärda den i ditt namn men du är alltid själv ansvarig för faktureringen.

Många tror att fakturan behöver skapas i ett faktureringsprogram, men så är inte fallet. Så länge du får med dig de delar som vi nämner nedan så kan du skapa din faktura på valfritt sätt.

Däremot finns det såklart fördelar med att skapa fakturorna i ett faktureringsprogram. Då kommer dina fakturor alltid se likadana ut, och det är ofta lätt att ladda upp en logotyp så att dina kunder kan känna igen att fakturan kommer från dig. Det blir också lättare att använda kund – och artikelregister eftersom många program har detta inbyggt. Fakturorna sparas även på samma ställe, och du sparar tid genom att skapa fakturamallar.

Är Invoice en faktura?

Electronic invoices are a specific type of EDI messages (Electronic Data Interchange). EDI also includes other types of documents which will be transmitted electronically.

Electronic invoicing are often divided into two categories. Business-to-business and business-to-consumer.

The cost of handling paper invoices is for example increased as the postage are becoming increasingly expensive. Therefore, it may be beneficial for you to implement a solution for electronic invoice management.

Måste man betala en faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Måste jag betala en faktura?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Vad säger lagen om faktura?

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Jämställdhetsmyndigheten omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol.

Jämställdhetsmyndigheten tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021006693.

Hur ser en bra faktura ut?

En faktura är ett dokument i antingen pappers- eller elektronisk form som som uppfyller vissa villkor som du antingen tar emot eller skickar till dina kunder. En kreditnota kan också vara en faktura. En faktura räknas som ett juridiskt dokument (om ni inte har avtalat  någonting annat) som visar när fakturan skall vara betald. Oavsett hur stort belopp du skall fakturera (det finns vissa undantag) behöver du skapa en faktura när du är näringsidkare. 

Som näringsidkare måste du utfärda en faktura, till exempel när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är, och det är krav på att du skall skicka en faktura enligt bokföringslagen.

Du kan låta någon annan utfärda den i ditt namn men du är alltid själv ansvarig för faktureringen.

Många tror att fakturan behöver skapas i ett faktureringsprogram, men så är inte fallet. Så länge du får med dig de delar som vi nämner nedan så kan du skapa din faktura på valfritt sätt.

Däremot finns det såklart fördelar med att skapa fakturorna i ett faktureringsprogram. Då kommer dina fakturor alltid se likadana ut, och det är ofta lätt att ladda upp en logotyp så att dina kunder kan känna igen att fakturan kommer från dig. Det blir också lättare att använda kund – och artikelregister eftersom många program har detta inbyggt. Fakturorna sparas även på samma ställe, och du sparar tid genom att skapa fakturamallar.

Kan man fakturera utan avtal?

Jag har fått en faktura från företaget X. På fakturan står det tolv månader sökmotorpositionering av er domän. Jag har aldrig beställt något sådant. Hur kan jag överklaga eller få bort denna faktura?

Varför betalar man faktura?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Vad är skillnaden mellan faktura och räkning?

Vill du undvika att stå i kö för att betala dina räkningar och dessutom slippa betala en avgift för varje räkning? Läs mer om fakturanummer, ocr-nummer, samt olika sätt att betala dina räkningar i internetbanken och appen. Enkelt, snabbt och billigt!

Är en faktura ett avtal?

Anses det som ett giltigt kontrakt om man har betalat en faktura där avtalet står på ? Vi har inte diskuterat saken och jag har inte skrivit på någonting och nu har jag inte längre användning utav tjänsterna som erbjudits men är enligt motpart tack vare att jag betalade första fakturan uppenbarligen skyldig honom att betala i 12mån till ? Till saken hör att jag även är otroligt missnöjd med det han fått betalt för hittills. Hur kan jag bryta detta avtal ?

Hej! Svaret på din fråga beror något på omständigheterna kring fakturan. Om du först tog kontakt med leverantören av tjänsterna (eller de tog kontakt med dig) och sedan diskuterade ett avtal utan att skriva under något så kan du anses ha ingått avtalet genom att betala fakturan. Din betalning kan nämligen ses som en s.k. konkludent accept – eftersom du betalade utan att ställa några ytterligare frågor anses du ha visat att du accepterade de avtalsvillkor som diskuterats innan och var beredd att ingå samarbetet ifråga. I ett sådant läge är du alltså bunden av avtalet; om en bindningstid på 12 månader diskuterades eller om den framgick av fakturan är du med all sannolikhet bunden under denna tid. Samma gäller om du beställde tjänsten genom att fylla i ett formulär på Internet e.d. Ungefär samma resonemang gäller om du bara fick fakturan hemskickat utan att ha företagit några diskussioner med leverantören tidigare. Om det från fakturan och medföljande handlingar framgick vilka tjänster det var fråga om och att en bidningstid på 12 månader gällde så är du med all sannolikhet bunden av avtalet. När det gäller kvalitén på tjänsterna kan du klaga till motparten och begära prisavdrag eller t.o.m. hävning av avtalet. För att detta ska kunna vara möjligt måste dock tjänsterna på något sätt avvika från vad som avtalats, utlovats eller kunde förväntas; när det gäller hävningen ska dessutom avvikelsen vara allvarlig. Har du ingått avtalet i egenskap av konsument kan konsumenttjänstlagen vara tillämplig i vissa fall (1 §, se https://lagen.nu/1985:716). I så fall har du vissa utökade rättigheter om tjänsten är felaktig (9 § och framåt; rättigheterna vid fel i tjänsten räknas upp i 16 §). MVH

Är en faktura bindande?

 • Muntliga avtal gäller, men kan vara svåra att bevisa.

 • Ett avtal via telefonförsäljning måste bekräftas skriftligen för att gälla. 

 • Du måste ha fyllt 18 år för att ingå avtal. 

 • Vissa avtal måste uppfylla formkrav för att bli giltiga. Ett exempel är att avtal om bostadsköp måste vara skriftliga och innehålla särskilda uppgifter för att bli giltiga.

När anses en faktura vara betald?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Måste man betala en faktura på 10 dagar?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Where did Faktura come from?

The cover of Konstruktivizm by Aleksei Gan, 1922. The term of faktura ( Russian: фактура) emerged in Russian art criticism before the First World War. David Burliuk used the term as a Russian equivalent of the French word "facture" which refers to the texture of the painted surface.

Is declension Faktura a feminine noun?

Declension Faktura is a feminine noun. Remember that, in German, both the spelling of the word and the article preceding the word can change depending on whether it is in the nominative, accusative, genitive, or dative case. For further information, see Collins Easy Learning German Grammar.

What is the difference between Faktura and constructivism?

While faktura, as initially used by members of the early Russian avant-garde, was characterized by the use of natural materials and a holistic–metaphysical approach to art, it was later adapted by the Constructivists to conform to a strictly materialist ideology and utilitarian orientation in artistic production.