:

Kan företag köpa av privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Kan företag köpa av privatperson?
 2. Kan man dra av moms på köp av privatperson?
 3. Hur bokföra köp från privatperson?
 4. Får privatpersoner sälja till företag?
 5. Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?
 6. Kan företag handla utan moms?
 7. Kan man få tillbaka moms som privatperson?
 8. Vad är skillnaden om jag köper en produkt av en privatperson eller från ett företag?
 9. Vad ska stå på ett kvitto privatperson?
 10. Hur skriver man ett kvitto som privatperson till företag?
 11. Vad gäller när man handlar av privatpersoner?
 12. Vad gäller vid köp av privatperson?
 13. Kan man köpa vad som helst på företaget?
 14. Hur kan man köpa utan moms?
 15. Vad ska man tänka på när man köper av en privatperson?

Kan företag köpa av privatperson?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Som företag är det egentligen inga konstigheter att göra inköp från privatperson. Det som kan ställa till problem är vid köp tjänster då privatpersonen i fråga som man köper ifrån skulle kunna ses som anställd i ditt bolag. Vid inköp av varor finns inte denna problematik.

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

9 feb. 2023

Ett företag kan göra inköp av varor från privatpersoner utan problem. Dock bör man begränsa inköpen för att undvika "svarta" inköp. Vid köp av tjänster bör företaget vara uppmärksamma på arbetsgivaravgifter och försäkra sig om den anlitade är registrerad för F-skatt.

Hur bokföra köp från privatperson?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Som företag är det egentligen inga konstigheter att göra inköp från privatperson. Det som kan ställa till problem är vid köp tjänster då privatpersonen i fråga som man köper ifrån skulle kunna ses som anställd i ditt bolag. Vid inköp av varor finns inte denna problematik.

Får privatpersoner sälja till företag?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?

 • en lag inom rättsområdet köprätt.
 • bestämmelserna kan avtalas bort.
 • gäller inte för konsumentköp.
 • en lag som gäller för lös egendom.
 • reglerar vissa typer av köp, men inte alla.

Inom rättsområdet köprätt gäller flera lagar. En av dem är köplagen. Lagen är från 1990 och ersatte en äldre lag från år 1905. Den äldre lagen behövde moderniseras eftersom den tillkommit innan industriellt tillverkade varor var vanliga.

I köplagen anges att lagen inte gäller för köp av tjänster men i själva verket kan lagen i vissa särskilda fall ändå användas när det uppstår tvist om köp av en tjänst. Hur kommer det sig?

I köplagen står att den gäller när företag köper lös egendom av varandra eller då privatpersoner köper lös egendom av varandra. Men vilken lag gäller när ett företag utför en tjänst åt ett annat företag eller då en privatperson utför en tjänst åt en annan privatperson?

Det är lätt att tänka sig att sådana köp av tjänster istället regleras i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen gäller dock bara i de fall där ett företag utför en tjänst åt en konsument. Konsumentköplagen är på samma sätt inte heller tillämplig eftersom den bara gäller då en konsument köper något av en näringsidkare.

För dig som privatperson gäller köplagen om du till exempel köper eller byter till dig en begagnad bil eller en möbel, en bostadsrätt eller ett djur av en annan privatperson. Köplagen gäller också om du säljer en vara till en näringsidkare.

Som privatperson är det viktigt att komma ihåg att köplagen inte alltid gäller. Det kan finnas andra villkor i köpeavtalet än de som står i köplagen och andra regler kan gälla om den du handlar med befinner sig utomlands. Det är därför alltid viktigt att läsa igenom köpeavtalet noga.

Om du är näringsidkare gäller köplagen om du till exempel köper fordon, inventarier, nyttjanderätter eller värdepapper av en annan näringsidkare eller av en privatperson. När du köper en vara är det viktigt att läsa igenom köpeavtalet eftersom andra villkor än de som framgår av köplagen kan gälla.

Köplagen är avsedd för avtal mellan två företag B2B och mellan två privatpersoner C2C.

Kan företag handla utan moms?

Du som har företag kan få göra avdrag för den moms som du betalar när du köper in varor och tjänster till verksamheten. Den momsen heter ingående moms. Här kan du läsa om vilka varor och tjänster du får avdrag för och hur du gör.

Läsombud kan läsa företagets momsuppgifter.

Kan man få tillbaka moms som privatperson?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad är skillnaden om jag köper en produkt av en privatperson eller från ett företag?

Köplagen är dispositiv. Detta betyder att den inte är en tvingande lagstiftning. Avtalsparterna kan komma överens om andra villkor än vad köplagen föreskriver. Om parterna inte har något skriftligt avtal, kan de istället vända sig till lagens bestämmelser. Men om parterna har ett avtal, muntligt eller skriftligt, gäller villkoren i avtalet före Köplagens bestämmelser.

En ny lagbestämmelse trädde i kraft för telefonförsäljare som aktivt ringer till konsumenter för att sälja något. Idag måste konsumenten godkänna köpet skriftligen, för att det ska vara giltigt (skriftlighetskravet). Detta blev infört för att det ska bli svårare för konsumenter att bli lurade och att konsumenterna ska känna sig säkrare vid köpet. Lagen gäller dock inte till företag som säljer till andra företag. 

Vad ska stå på ett kvitto privatperson?

Trött på att skriva kvitto för hand vid försäljning? Använd vår enkla kontantkvittomall, som innehåller rätt information för att Skatteverket ska godkänna kvittot. Ladda ner vår kostnadsfria kvittomall för att skapa och överlämna dina egna kvitton. Perfekt för torghandlaren eller hobbyverksamheten!

Observera att alla belopp du för in i mallen automatiskt räknas på 25 procents moms. För att ändra momsunderlaget skriver du in beloppet bredvid den momssats som gäller, längre ner till vänster i mallen. Då räknas momsunderlaget om automatiskt.

Hur skriver man ett kvitto som privatperson till företag?

Ett kvitto är en bekräftelse på att en person, antingen fysisk eller juridisk, har betalat för en vara eller tjänst. Kvittot fungerar som ett bevis och är bra att spara om det skulle visa sig att det som köpts är defekt.

Hur fungerar det?

Vad gäller när man handlar av privatpersoner?

 • När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson gäller köplagen. Köplagen ger inte en köpare lika bra skydd som konsumentlagstiftningen.

 • Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.

Vad gäller vid köp av privatperson?

Felaktigheten hos en begagnad vara bedöms enligt samma bestämmelser som för en ny vara. Begagnade varor kan från och med den 1 januari 2022 inte säljas enligt villkoren ”i befintligt skick” eller med något annat liknande allmänt förbehåll.  Säljaren ska vid köptillfället specificera och informera köparen om eventuella avvikelser från det normala på varan och köparen ska godkänna dem.

En begagnad vara såldes tidigare ofta enligt villkoren ”i befintligt skick”.  Trots sådana villkor är varan behäftad med ett fel som hör till säljarens ansvar, om

 • den information som säljaren har uppgett om varans egenskaper eller användning inte stämmer och informationen har kunnat påverka köparens beslut.
 • säljaren låter bli att informera köparen om något väsentligt som han eller hon vet om varans egenskaper eller användning och detta har kunnat påverka köparens beslut.
 • varan är i sämre skick än köparen hade motiverade skäl att anta utifrån priset och förhållandena.

Kan man köpa vad som helst på företaget?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Hur kan man köpa utan moms?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Vad ska man tänka på när man köper av en privatperson?

Köplagen omfattar lös egendom. Med lös egendom menar man varor såsom kläder, möbler, vitvaror eller bilar. Det som däremot inte omfattas av köplagen är köp och försäljning av tjänster. Köper du exempelvis tjänsten fönstertvätt eller gräsklippning av en privatperson kommer inte köplagen vara gällande för den affären. Köplagen gäller inte heller om du köper en vara eller en tjänst av ett företag. 

Det finns flera bestämmelser som ingår i köplagen. Om säljaren och köparen inte har avtalat om några särskilda villkor i samband med affären är det de bestämmelserna som gäller. Till skillnad från konsumentköplagen där ett företag inte kan avsäga sig regelverken, så kan man avsäga sig lagbestämmelserna som finns i köplagen. Både köparen och säljaren måste vara överens om villkoren innan köpet görs för att det ska gå att avsäga sig bestämmelserna i köplagen. Om säljaren och köparen inte har kommit överens om specifika villkor gäller alltså lagen.