:

Vad innebär en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en faktura?
 2. Hur snabbt måste man bokföra?
 3. Hur man fakturerar?
 4. Vilket bokföringsprogram är enklast?
 5. Måste man ha faktura?
 6. Måste man betala en faktura?
 7. Vad kostar en bokförare i timmen?
 8. Kan man bokföra i efterhand?
 9. Är en faktura ett kvitto?
 10. Hur fakturerar man en kund?
 11. Kan man göra bokföring själv?
 12. Kan man bokföra i Excel?
 13. Kan man göra en egen faktura?
 14. Vad händer om jag inte får en faktura?
 15. Kan man vägra betala faktura?

Vad innebär en faktura?

En privatperson kan inte skicka en faktura. För att kunna fakturera måste man antingen starta ett eget företag eller göra det som kallas för att fakturera utan företag. Att starta egen firma är enkelt, speciellt om man väljer bolagsformen enskild firma. Då behövs det inte något eget kapital för att få igång verksamheten. Det enda man behöver göra är att registrera sig för F- eller FA-skatt samt att momsregistrera sig om man ska handla med momsbelagda tjänster eller varor. 

Att starta eget företag innebär att man får ett VAT-nummer, organisationsnummer och att man helt enkelt blir registrerad för att själv betala in skatter och egenavgifter för sådant som faktureras. Man behöver ett organisationsnummer för att ha rätt att fakturera. 

Om man inte vill starta eget kan man istället välja att fakturera utan företag. Det betyder att man låter någon annan fakturera för sådana uppdrag man tar sig an, utan att man själv registrerar ett företag. Det finns flera aktörer som erbjuder den här typen av tjänster. Om man vill att någon annan ska fakturera åt en så behöver man ändå ingå ett avtal med uppdragsgivaren där det framkommer vad man ska få för ersättning och vad som ska göras. Sedan ger man de uppgifter som faktureringsbolaget behöver till dem, och så skickar de iväg fakturan. För det här arbetet betalar man antingen en klumpsumma eller en procent av det totala beloppet som faktureras.

Om du har ett eget företag är det du själv som ska skapa och skicka iväg fakturor till dina kunder. Det behöver inte vara krångligt eller svårt att göra det. Det går att ladda ner fakturamallar på nätet, och det kan även vara möjligt att skapa fakturor direkt i bokföringsprogram om man använder ett sådant för redovisningen. När man skriver en faktura är det ett par saker som är viktigt att tänka på. Det finns viss information som måste framgå på fakturor.

Först och främst ska det vara tydligt vem det är som skickar fakturan, alltså du och ditt företag. Du ska skriva ner företagets namn och kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och mailadress. Därefter ska du fylla i kundens uppgifter, och även organisationsnummer/VAT-nummer. Naturligtvis ska du även uppge ditt VAT-nummer på fakturan så kunden kan spara den för sin egen redovisning. 

Det är viktigt att du specificerar vad det är du fakturerar för, exempelvis vilken tjänst eller vilken vara det är kunden har köpt. Därefter ska du också fylla i vad respektive tjänst eller vara kostar, exklusive moms. Momssatsen i procent ska anges separat för varje rad på fakturan, och det ska vara tydligt vilket av det totala fakturabeloppet som är moms och vad som är betalning för det ni har kommit överens om. 

Hur snabbt måste man bokföra?

En privatperson kan inte skicka en faktura. För att kunna fakturera måste man antingen starta ett eget företag eller göra det som kallas för att fakturera utan företag. Att starta egen firma är enkelt, speciellt om man väljer bolagsformen enskild firma. Då behövs det inte något eget kapital för att få igång verksamheten. Det enda man behöver göra är att registrera sig för F- eller FA-skatt samt att momsregistrera sig om man ska handla med momsbelagda tjänster eller varor. 

Att starta eget företag innebär att man får ett VAT-nummer, organisationsnummer och att man helt enkelt blir registrerad för att själv betala in skatter och egenavgifter för sådant som faktureras. Man behöver ett organisationsnummer för att ha rätt att fakturera. 

Om man inte vill starta eget kan man istället välja att fakturera utan företag. Det betyder att man låter någon annan fakturera för sådana uppdrag man tar sig an, utan att man själv registrerar ett företag. Det finns flera aktörer som erbjuder den här typen av tjänster. Om man vill att någon annan ska fakturera åt en så behöver man ändå ingå ett avtal med uppdragsgivaren där det framkommer vad man ska få för ersättning och vad som ska göras. Sedan ger man de uppgifter som faktureringsbolaget behöver till dem, och så skickar de iväg fakturan. För det här arbetet betalar man antingen en klumpsumma eller en procent av det totala beloppet som faktureras.

Om du har ett eget företag är det du själv som ska skapa och skicka iväg fakturor till dina kunder. Det behöver inte vara krångligt eller svårt att göra det. Det går att ladda ner fakturamallar på nätet, och det kan även vara möjligt att skapa fakturor direkt i bokföringsprogram om man använder ett sådant för redovisningen. När man skriver en faktura är det ett par saker som är viktigt att tänka på. Det finns viss information som måste framgå på fakturor.

Först och främst ska det vara tydligt vem det är som skickar fakturan, alltså du och ditt företag. Du ska skriva ner företagets namn och kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och mailadress. Därefter ska du fylla i kundens uppgifter, och även organisationsnummer/VAT-nummer. Naturligtvis ska du även uppge ditt VAT-nummer på fakturan så kunden kan spara den för sin egen redovisning. 

Det är viktigt att du specificerar vad det är du fakturerar för, exempelvis vilken tjänst eller vilken vara det är kunden har köpt. Därefter ska du också fylla i vad respektive tjänst eller vara kostar, exklusive moms. Momssatsen i procent ska anges separat för varje rad på fakturan, och det ska vara tydligt vilket av det totala fakturabeloppet som är moms och vad som är betalning för det ni har kommit överens om. 

Hur man fakturerar?

En privatperson kan inte skicka en faktura. För att kunna fakturera måste man antingen starta ett eget företag eller göra det som kallas för att fakturera utan företag. Att starta egen firma är enkelt, speciellt om man väljer bolagsformen enskild firma. Då behövs det inte något eget kapital för att få igång verksamheten. Det enda man behöver göra är att registrera sig för F- eller FA-skatt samt att momsregistrera sig om man ska handla med momsbelagda tjänster eller varor. 

Att starta eget företag innebär att man får ett VAT-nummer, organisationsnummer och att man helt enkelt blir registrerad för att själv betala in skatter och egenavgifter för sådant som faktureras. Man behöver ett organisationsnummer för att ha rätt att fakturera. 

Om man inte vill starta eget kan man istället välja att fakturera utan företag. Det betyder att man låter någon annan fakturera för sådana uppdrag man tar sig an, utan att man själv registrerar ett företag. Det finns flera aktörer som erbjuder den här typen av tjänster. Om man vill att någon annan ska fakturera åt en så behöver man ändå ingå ett avtal med uppdragsgivaren där det framkommer vad man ska få för ersättning och vad som ska göras. Sedan ger man de uppgifter som faktureringsbolaget behöver till dem, och så skickar de iväg fakturan. För det här arbetet betalar man antingen en klumpsumma eller en procent av det totala beloppet som faktureras.

Om du har ett eget företag är det du själv som ska skapa och skicka iväg fakturor till dina kunder. Det behöver inte vara krångligt eller svårt att göra det. Det går att ladda ner fakturamallar på nätet, och det kan även vara möjligt att skapa fakturor direkt i bokföringsprogram om man använder ett sådant för redovisningen. När man skriver en faktura är det ett par saker som är viktigt att tänka på. Det finns viss information som måste framgå på fakturor.

Först och främst ska det vara tydligt vem det är som skickar fakturan, alltså du och ditt företag. Du ska skriva ner företagets namn och kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och mailadress. Därefter ska du fylla i kundens uppgifter, och även organisationsnummer/VAT-nummer. Naturligtvis ska du även uppge ditt VAT-nummer på fakturan så kunden kan spara den för sin egen redovisning. 

Det är viktigt att du specificerar vad det är du fakturerar för, exempelvis vilken tjänst eller vilken vara det är kunden har köpt. Därefter ska du också fylla i vad respektive tjänst eller vara kostar, exklusive moms. Momssatsen i procent ska anges separat för varje rad på fakturan, och det ska vara tydligt vilket av det totala fakturabeloppet som är moms och vad som är betalning för det ni har kommit överens om. 

Vilket bokföringsprogram är enklast?

Edison Bokföring är vårt enklaste och billigaste bokförings­program. Den perfekta hjälpen för dig som driver ett litet företag eller sköter ekonomin i en förening.

Programmet är avsett för de minsta företagen och föreningar som bara behöver hantera enkel bokföring och inget annat. Trots det låga priset ingår alla grund­funktioner som man kan behöva i ett bokförings­program. Du får väldigt mycket för pengarna!

Edison Bokföring är också ett perfekt val för dig som ska starta eget eller precis har startat exempel­vis en enskild firma. När ditt företag växer kan du enkelt byta upp dig till en större program­variant.

Måste man ha faktura?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Måste man betala en faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Vad kostar en bokförare i timmen?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Kan man bokföra i efterhand?

Hur ska en rättelse göras i bokföringen eller i årsredovisningen? Det är en vanlig fråga som ställs till FAR:s medlemsrådgivning.

Självklart ska bokföringen i så stor utsträckning som möjligt vara rätt från början. Men en affärshändelse kan bli felaktigt bokförd på grund av att man inte hade rätt förutsättningar vid bokföringstillfället. Det händer också att beräkningarna helt enkelt blir fel. Ofta upptäcks inte felet förrän efter att bokslutet eller redovisningsperioden är stängd.

Är en faktura ett kvitto?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Med vårt räkneverktyg Fakturahjälpen kan du göra en bedömning av hur mycket du kan fakturera och hur mycket moms

Hur fakturerar man en kund?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Med vårt räkneverktyg Fakturahjälpen kan du göra en bedömning av hur mycket du kan fakturera och hur mycket moms

Kan man göra bokföring själv?

För dig som funderar på om du klarar att sköta din bokföring själv, har vi sammanställt vad som är bra att känna till. Ofta kan det låta väldigt enkelt, som att det räcker med att köpa ett bokföringsprogram och att resten löser sig själv, men det finns fler saker att tänka på än så. Du behöver inte ha en utbildning inom redovisning för att klara av bokföringen men det är bra att ha ett intresse, grundläggande kunskaper och en realistisk syn på hur mycket tid som krävs.

1. KonteringDetta innebär att du behöver förse verifikationer med värde för konto och kostnadsställe – vilket konto i kontoplanen ska en verifikation bokföras på? Vissa bokföringsprogram har automatisk bokföring, men du bör ändå veta detta exempelvis för att kunna kvalitetsgranska.

Kan man bokföra i Excel?

Denna mall är ett stöd för små företagare att själv sköta om enklare bokföring. Den vänder sig till små företag med få transaktioner kring få områden. Ibland har man kanske hjälp med bokföringen av något redovisningsföretag och då kan denna mall vara en hjälp att föra dubbel bokföring i syfte att själv ha kontroll över hur ekonomin ser ut och hur verksamheten går.

Man kan fylla i mallen direkt på skärmen eller skriva ut den och föra bokföringen i skrift.

Kan man göra en egen faktura?

För dig som vill använda en färdig och bra fakturamall så kan du ladda ner en våra godkända fakturamallar för Microsoft office.

Fakturerar du t.ex. utan moms eller för arbete som är giltigt för ROT eller RUT avdrag? Här är några fakturamallar för sådana och motsvarande specifika ändamål.

Vad händer om jag inte får en faktura?

Förfallodatum betyder ”datum då fakturan förfaller”. Med andra ord det datum som fakturabeloppet ska vara mottagaren tillhanda. Det innebär att beloppet ska finnas hos mottagarens konto. Det är därmed viktigt att veta hur lång tid olika betalningsalternativ tar så att betalningen hinner nå mottagaren senast på förfallodatumet. Vanlig tid för en banköverföring mellan olika banker är en bankdag.  

Kan man vägra betala faktura?

Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt. Tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är dock i princip det samma oavsett vad.

Till att börja med ska du bestrida fakturan skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, d v s dina grunder. När du gjort det är det i princip bara att avvakta motpartens agerande. Antingen står de fast vid sitt krav eller så ger de med sig enligt ditt bestridande.