:

Kan man dra av moms på begagnade saker?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man dra av moms på begagnade saker?
 2. Kan man köpa begagnat på företaget?
 3. Kan man köpa vad som helst på företaget?
 4. Kan företag handla utan moms?
 5. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 6. Vad gäller när man handlar begagnat?
 7. Måste man betala moms på begagnade varor?
 8. Vad gäller vid köp av begagnade varor?
 9. Får man köpa dator på företaget?
 10. Vad är skillnaden om jag köper en produkt av en privatperson eller från ett företag?
 11. Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?
 12. Får man köpa kläder på företaget?
 13. Vad bör du tänka på när du köper eller säljer någonting begagnat?
 14. Hur bokför man handel med begagnade varor?
 15. Kan man häva ett begagnat köp?

Kan man dra av moms på begagnade saker?

Funderar på att köpa ett objektiv via mitt företag. Undrar om man då kan dra av momsen precis som man gör med nya grejor?

Måste personen som säljer prylen ha kvittot kvar?

Kan man köpa begagnat på företaget?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Kan man köpa vad som helst på företaget?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Kan företag handla utan moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Vad gäller när man handlar begagnat?

När du köper en begagnad vara av ett företag eller i en second hand-butik har du samma rättigheter som om du hade köpt en ny vara. Det gäller också när en second hand-butik säljer varor på uppdrag av en privatperson.

Du har rätt att klaga om det är fel på varan. Till exempel kan du klaga om varan inte är som du kunnat förvänta dig eller inte stämmer överens med informationen du fått. Ett exempel kan vara om en jacka inte går att stänga.

Måste man betala moms på begagnade varor?

Varuförsäljning omfattas av mervärdesskatt oberoende av om det är fråga om handel med en ny eller begagnad vara. Momsbeloppet beräknas vanligtvis utifrån det momsfria försäljningspriset genom att multiplicera det momsfria försäljningspriset med den tillämpliga skattesatsen.

Typiskt vid handeln med begagnade varor är att köpmannen köper varan av en privatperson, varvid köpmannen inte kan göra något momsavdrag på inköpspriset. När köpmannen säljer den vara som hen har köpt momsfritt, innehåller försäljningspriset den dolda moms som har ingått i inköpspriset. För att undanröja den dolda moms som ingår i priset på en begagnad vara kan man i vissa vidareförsäljningssituationer tillämpa marginalbeskattningsförfarandet. Vid marginalbeskattningsförfarandet beräknas momsbeloppet på ett annorlunda sätt. Då beräknas momsbeloppet inte utifrån det momsfria försäljningspriset utan återförsäljaren betalar momsen på sin vinstmarginal, dvs. differensen mellan försäljningspriset och inköpspriset på varan.

Tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet är frivilligt. En återförsäljare kan för varje försäljningstransaktion välja att tillämpa antingen de allmänna bestämmelserna eller marginalbeskattningsförfarandet om försäljningen uppfyller villkoren för marginalbeskattning. Om återförsäljaren väljer att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet, kan hen välja att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet per försäljningstransaktion (per vara) eller per skatteperiod (förenklat förfarande). Om återförsäljaren inte tillämpar marginalbeskattningsförfarandet så omfattas försäljningen av de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL).

Säljaren kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen av begagnade varor, dvs. betala moms på sin vinstmarginal, om de särskilt stadgade villkoren för förfarandet uppfylls.

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas under följande förutsättningar:

 • föremålet för affären är en begagnad vara
 • försäljaren är en momsskyldig återförsäljare
 • inköpspriset på varan har varit momsfritt och
 • varan har köpts för momspliktig vidareförsäljning.

Vad gäller vid köp av begagnade varor?

Felaktigheten hos en begagnad vara bedöms enligt samma bestämmelser som för en ny vara. Begagnade varor kan från och med den 1 januari 2022 inte säljas enligt villkoren ”i befintligt skick” eller med något annat liknande allmänt förbehåll.  Säljaren ska vid köptillfället specificera och informera köparen om eventuella avvikelser från det normala på varan och köparen ska godkänna dem.

En begagnad vara såldes tidigare ofta enligt villkoren ”i befintligt skick”.  Trots sådana villkor är varan behäftad med ett fel som hör till säljarens ansvar, om

 • den information som säljaren har uppgett om varans egenskaper eller användning inte stämmer och informationen har kunnat påverka köparens beslut.
 • säljaren låter bli att informera köparen om något väsentligt som han eller hon vet om varans egenskaper eller användning och detta har kunnat påverka köparens beslut.
 • varan är i sämre skick än köparen hade motiverade skäl att anta utifrån priset och förhållandena.

Får man köpa dator på företaget?

Hej! Jag ska strax börja arbeta på distans som konsult på företaget jag jobbar på just nu som heltidsanställd. Anledningen är att jag ska flytta tillbaka till Sverige, där min arbetsgivare saknar driftställe. För att få lön framöver, har jag blivit tipsad om att starta eget aktiebolag och fakturera månadsvis genom företaget. Låter detta som rätt väg att gå, eller borde jag starta enskild firma istället?

Då jag har rätt hög lön, skulle jag nog vilja ha möjligheten att framöver inte ta ut hela “vinsten” varje år som lön, utan istället investera det på någon global indexfond via företaget, men jag undrar när gränsen går för att detta är värt det skattemässigt, och även om det kanske är mer värt att betala mer tjänstepension snarare än att investera som tidigare nämnt.

Vad är skillnaden om jag köper en produkt av en privatperson eller från ett företag?

Köplagen är dispositiv. Detta betyder att den inte är en tvingande lagstiftning. Avtalsparterna kan komma överens om andra villkor än vad köplagen föreskriver. Om parterna inte har något skriftligt avtal, kan de istället vända sig till lagens bestämmelser. Men om parterna har ett avtal, muntligt eller skriftligt, gäller villkoren i avtalet före Köplagens bestämmelser.

En ny lagbestämmelse trädde i kraft för telefonförsäljare som aktivt ringer till konsumenter för att sälja något. Idag måste konsumenten godkänna köpet skriftligen, för att det ska vara giltigt (skriftlighetskravet). Detta blev infört för att det ska bli svårare för konsumenter att bli lurade och att konsumenterna ska känna sig säkrare vid köpet. Lagen gäller dock inte till företag som säljer till andra företag. 

Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?

Det finns cirka 5 miljoner bilar i trafik i Sverige och av dem är ungefär 25 procent 15 år gamla eller äldre och 90 procent drivs endast på diesel eller bensin. 80 procent av alla bilar är privatägda och av dessa 80 procent är cirka en tredjedel ägda av kvinnor. Ungefär en av åtta av alla över 18 år i Sverige har körkort för bil - behörighet B. 

Endast 20 procent av alla personbilar i trafik är köpta genom ett företag - trots att det alltid är mer lönsamt att köpa en bil genom sitt företag än att köpa den privat. Av de personbilar som ägs av företag ligger cirka 35 procent på olika former av leasingkontrakt - något som ökat väsentligt de senaste 10 åren. Bussar är det fordon som leder i omställningen till fossilfria drivmedel och hittills drivs en fjärdedel av alla bussar helt fossilfritt varav största delen är gasbussar.

Får man köpa kläder på företaget?

För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Vad bör du tänka på när du köper eller säljer någonting begagnat?

Köplagen omfattar lös egendom. Med lös egendom menar man varor såsom kläder, möbler, vitvaror eller bilar. Det som däremot inte omfattas av köplagen är köp och försäljning av tjänster. Köper du exempelvis tjänsten fönstertvätt eller gräsklippning av en privatperson kommer inte köplagen vara gällande för den affären. Köplagen gäller inte heller om du köper en vara eller en tjänst av ett företag. 

Det finns flera bestämmelser som ingår i köplagen. Om säljaren och köparen inte har avtalat om några särskilda villkor i samband med affären är det de bestämmelserna som gäller. Till skillnad från konsumentköplagen där ett företag inte kan avsäga sig regelverken, så kan man avsäga sig lagbestämmelserna som finns i köplagen. Både köparen och säljaren måste vara överens om villkoren innan köpet görs för att det ska gå att avsäga sig bestämmelserna i köplagen. Om säljaren och köparen inte har kommit överens om specifika villkor gäller alltså lagen. 

Hur bokför man handel med begagnade varor?

Du som vill bedriva yrkesmässig handel med vissa begagnade varor måste registrera handeln hos polisen. Det gäller också om du ska arbeta med auktioner samt om du tar emot begagnade varor för ombearbetning.

Exakt vilka varor du behöver tillstånd för framgår av förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor. Exempel är mopeder, cyklar, fritidsbåtar, datorer, tv-apparater och mobiltelefoner. 

Kan man häva ett begagnat köp?

Köplagen omfattar lös egendom. Med lös egendom menar man varor såsom kläder, möbler, vitvaror eller bilar. Det som däremot inte omfattas av köplagen är köp och försäljning av tjänster. Köper du exempelvis tjänsten fönstertvätt eller gräsklippning av en privatperson kommer inte köplagen vara gällande för den affären. Köplagen gäller inte heller om du köper en vara eller en tjänst av ett företag. 

Det finns flera bestämmelser som ingår i köplagen. Om säljaren och köparen inte har avtalat om några särskilda villkor i samband med affären är det de bestämmelserna som gäller. Till skillnad från konsumentköplagen där ett företag inte kan avsäga sig regelverken, så kan man avsäga sig lagbestämmelserna som finns i köplagen. Både köparen och säljaren måste vara överens om villkoren innan köpet görs för att det ska gå att avsäga sig bestämmelserna i köplagen. Om säljaren och köparen inte har kommit överens om specifika villkor gäller alltså lagen.