:

Hur får jag reda på kollegors löner?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på kollegors löner?
 2. Har man rätt att begära ut lönelistor?
 3. Vilka offentliga handlingar kan man begära ut?
 4. Hur begär jag ut allmänna handlingar?
 5. Kan man få reda på någons lön?
 6. Kan någon se om jag kollar deras lön?
 7. Kan man se folks löner gratis?
 8. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 9. Hur begära ut lönelistor myndighet?
 10. Vilka handlingar är inte offentliga?
 11. Får man vara anonym när man begär ut en allmän handling?
 12. Hur frågar man om lön?
 13. Vad är rimligt att begära i lön?
 14. Var kan jag se mina kollegors lön?
 15. När anses man vara högavlönad?

Hur får jag reda på kollegors löner?

I Statistiska centralbyråns lönedatabas kan du hitta medellöner för över 400 olika yrken, uppdelat efter kön, utbildningsnivå, ålder och sektor. Siffrorna är säkra då de baseras på drygt 2,4 miljoner personers löner, som samlats in från arbetsgivarna. Nackdelen är att de gäller för ett år tillbaka i tiden, buntas ihop i ganska omfattande kategorier och inte går att sortera efter ort.

Har man rätt att begära ut lönelistor?

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. Avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering hjälper dock till med sådana frågor.

Vilka offentliga handlingar kan man begära ut?

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. Avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering hjälper dock till med sådana frågor.

Hur begär jag ut allmänna handlingar?

Den som för högskolans räkning hanterar begäran om allmän handling har att göra följande:

 • Besvara/bekräfta att högskolan har tagit emot begäran om allmän handling.
 • Vid behov be om information avseende exakt vilka handlingar eller uppgifter som den enskilde vill ta del av.
 • Upplys därefter om att rätten av att ta del av allmän handling kan göras på två sätt: 
  • läsa handlingarna på plats i högskolans lokaler - detta har man rätt att göra utan någon kostnad tas ut från högskolan
  • få kopior på handlingarna mot en kostnad som utgår från avgiftsförordningens (1992:191) regler (se nedan)

I det fall den som hanterar begäran initialt kan ta fram handlingarna kan man redan i den initiala återkopplingen enligt ovan lämna information om eventuell kostnad för kopior. I det fall denna information inte kan tas fram innan den initiala återkopplingen sker, ska man så snart som möjligt återkoppla detta när man har den informationen. 

Kan man få reda på någons lön?

Lönekollen är en tjänst från företaget Ratsit AB, där man som privatperson enkelt kan kolla vad någon tjänar baserat på taxeringskalendern. Taxeringskalendern innehåller offentliga uppgifter om taxerad inkomst för medborgare i Sverige över 16 år som vem som helst kan ta del av, en transparens som inte många andra länder har.

Kan någon se om jag kollar deras lön?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

Kan man se folks löner gratis?

Behöver du värdera ditt löneläge inför lönesamtalet? Ska du söka nytt jobb och undrar vad du ska begära för lön? Med hjälp av vår lönestatistik får du som är medlem koll.

Med våra löneverktyg, som bara du som är medlem kommer åt, får du snabbt en bild av:

 • Ditt löneläge jämfört med andra lärare
 • Din löneutveckling jämfört med andra lärare
 • Vad olika arbetsgivare betalar
 • Löner för olika lärargrupper och andra akademiker

I vårt verktyg Min Lön hittar du den bästa lönestatistiken för lärare. Du kan se lönenivåer och löneutveckling för olika lärargrupper utifrån: 

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Hur begära ut lönelistor myndighet?

Antingen ringer du myndigheten eller besöker den. Bra kontakter är registratorn på myndigheten som ska ha tillgång till alla inkomna och upprättade handlingar.

Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Men det viktiga är att myndigheten alltid ska kunna hänvisa till någon paragraf i denna lag för att kunna vägra lämna ut den. Du ska inte acceptera motiveringar som ”det här brukar vi inte lämna ut” eller ”vad ska du med det till” eller allmänna påståenden om ”det här är känsliga papper”. Stå på dig och fråga efter vilken paragraf i OSL myndigheten åberopar.

Vilka handlingar är inte offentliga?

En anteckning som har kommit till endast för ett ärendes föredragning eller beredning och som inte tillför ärendet någon sakuppgift är en minnesanteckning (2 kap. 12 § TF). Minnesanteckningar kan t.ex. vara föredragningspromemorior och andra anteckningar som görs under beredningen av ett ärende och som inte tillför ärendet några sakuppgifter. Minnesanteckningar i ärende ska normalt rensas innan ärendet arkiveras. Minnesanteckningar som rensats från akten blir då inte någon allmän handling. Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering anses däremot upprättade och blir allmän handling.

Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer begränsad innebörd än i dagligt tal och ska inte förväxlas med tjänsteanteckning enligt 27 § FL. En tjänsteanteckning som upprättas vid telefonsamtal, personligt besök och liknande är inte en minnesanteckning enligt TF.

Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap. 8 § TF).

Får man vara anonym när man begär ut en allmän handling?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Hur frågar man om lön?

Ett första tips är att försöka vänta så länge i rekryteringsprocessen som möjligt med att lämna löneanspråk. Låt arbetsgivaren ta upp löneanspråket, och om du överrumplas när frågan kommer kan du alltid be om att få återkomma via mejl eller telefon.

Det är viktigt att tänka på att en rekryteringsprocess kostar resurser och tid för arbetsgivaren. När en process kommit så långt som ett löneanspråk är arbetsgivaren ofta relativt benägen om att den bästa kandidaten ska få arbetet. Ju längre tid som går, och ju fler andra kandidater som sållas bort – desto bättre blir ditt förhandlingsläge. En tendens på senare år är att arbetsgivare frågar efter löneanspråk redan vid ansökningstillfället, vilket alltså försämrar ditt förhandlingsläge.

Vad är rimligt att begära i lön?

Först lite bakgrundsfakta:

Förra året tog jag kandidatexamen i systemutveckling och fick jobb innan jag slutade skolan. Hade ingångslön på 28 500kr men blev fast efter 2 månder då företaget ville ha mig kvar. Då ökade lönen till 30 200kr vilket kändes oerhört mycket för mig som bara är 24 och lev på bidrag i flera år. Detta är i princip mitt första fasta jobb (bara haft timanställningar och sommarjobb tidigare) och jag trivs bra. Nu har jag varit fastanställd i nästan ett år och det är dags för lönesamtal.

Var kan jag se mina kollegors lön?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

När anses man vara högavlönad?

En höginkomsttagare i Sverige är som regel en person som tjänar minst 50 000 kronor per månad. Men det är mycket mer än så som påverkar hur mycket du faktiskt tjänar, skatten som dras och vad som till sist blir över.

För att ta reda på om du ligger under gränsen för höginkomsttagare ska du räkna ut brytpunkten. Den här punkten är skiljelinjen mellan att betala statlig inkomstskatt eller inte. Det finns 2 brytpunkter:

 • Brytpunkt för dig som har fyllt 65 år. Då kan du ha en total inkomst för året på 618 700 kronor. Detta är alltså 540 700 + 78 000 kronor. Brytpunkten för dig är högre än för de som inte fyllt 65 eftersom grundavdraget är högre. Belopp över detta ska beskattas med statlig inkomstskatt.
 • Brytpunkt för dig som inte har fyllt 65 år. Du kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor. Då räknar vi på 540 700 + 14 200 kronor.