:

Vad säger lagen om cookies?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger lagen om cookies?
  2. Måste man acceptera cookies?
  3. Måste jag ha cookies?
  4. Var lagras cookies?
  5. Vad händer om man nekar cookies?
  6. Vad händer om man inte accepterar cookies?
  7. Är det bra att ta bort cookies?
  8. När försvinner cookies?
  9. Kan man slippa cookies?
  10. Varför ta bort cookies?
  11. Vad händer om man rensar cookies?
  12. Vilka nackdelar finns det med att använda cookies?
  13. What are the most popular Christmas cookies in Sweden?
  14. How many types of Swedish cookies are there?
  15. What cookies are in Sju Sorters Kakor?
  16. What are schackrutor cookies?

Vad säger lagen om cookies?

Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), som fick se en stor förändring den 1 juli 2011, innehåller flera bestämmelser om elektronisk kommunikation som är relevanta för frågan om cookies.

Efter att denna lagstiftning trädde i kraft fick endast uppgifter från webbplatsers användare endast lagras och hämtas om webbplatsen i fråga fått samtycke från sina användare. Det är också därför du nu kan se dessa popup-fönster på webbplatser som ber om ditt samtycke till att lagra cookies.

Lagen är som sagt utformad för att skydda användarnas integritet genom att se till att de är medvetna om hur deras personuppgifter används, så även om många människor tycker att dessa popup-fönster är irriterande, finns de där av en mycket viktig anledning.

Måste man acceptera cookies?

Adobe Analytics AMCVS_ En cookie för Adobe Analytics, som visar om Analytics är aktiverat. Efter sessionen Adobe Analytics s_ifs Sessionscookie som ser till att våra analytics-cookies synkar mellan våra inre domäner en gång per session. Det är enbart för att spara serveranrop till vår internetbankserver. Sparbankens publika sida och inloggningssidan använder två olika domäner. Så vi använder en cookie som passerar mellan de två domänerna så att man säkerställer att det är samma användare som går mellan publik och IB. Det är vår egen lösning och jag ser till att vi bara triggar den en gång för att avlasta våra servrar. Om cookien tas bort triggar detta iframe-funktionen på varje sida. Den laddade cookien kontrollerar synk endast en gång per session för att spara serveranrop till internetbankens server. Syftet är serverprestanda. Efter sessionen Adobe s_cc Adobe Site Catalyst cookie, avgör om cookies är aktiverade i webbläsaren. Efter sessionen Internal Tracking AMCV_ En cookie för Adobe Analytics marketing cloud ID, som håller koll på om en enhet använder webbplatsen. 2 år Adobe s_vi Adobe Site Catalyst-cookien används för att identifiera unika besökare, med ID och tidsstämpel 2 år Adobe s_vi_vx60gx60x60 Adobe Site Catalyst-cookien används för att identifiera unika besökare, med ID och tidsstämpel. 2 år AppDynamics ADRUM Denna cookie som skrivs av JavaScript Agent innehåller URL för hänvisande sida och viss tidsinformation för att underlätta insamlingen First Byte Time för vissa typer av webbläsare. När agenten laddar på efterföljande sida läser den informationen och raderar sedan cookien. Om det inte finns någon agent på sidan raderas cookien när webbläsaren stängs. Av integritetsskäl hashas URL:en för den hänvisande sidan. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas omedelbart bort efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs AppDynamics ADRUM_BT Skrivs av agent på serversidan när sidan skickas från en instrumenterad server. Dessa cookies hjälper till att korrelera webbläsardata med prestandadata på serversidan. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas omedelbart bort efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs AppDynamics ADRUM_BTa Innehåller backend transaktions-ID samt tidsinfo och används för attkorrelera slutanvändarens upplevelse med status i backend-applikationen. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas omedelbart bort efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs AppDynamics ADRUM_BTg Innehåller backend transaktions-ID och används som en alternativ metod för att korrelera slutanvändarens upplevelse med hälsan i backend-applikationen. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas omedelbart bort efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs AppDynamics ADRUM_BT[1-5] Innehåller affärstransaktionsnummer samt tids- och felinformation för de fem första affärstransaktionerna, t.ex. ADRUM_BT1,ADRUM_BT2, etc. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas bort omedelbart efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs AppDynamics ADRUM_BTs Innehåller en länk från en ögonblicksbild från webbläsaren till en ögonblicksbild från servern. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas omedelbart bort efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs AppDynamics ADRUM_BTh Skrivs endast om fel uppstått på serversidan. Innehåller inte någon personligt identifierbar information (PII) och tas omedelbart bort efter att ha lästs. Raderas omedelbart efter att det har lästs Glassbox _cls_s Används för att förbättra användarupplevelsen och hjälper oss att förstå och analysera aktiviteten på våra webbplatser. Efter sessionen Glassbox _cls_v Används för att förbättra användarupplevelsen och hjälper oss att förstå och analysera aktiviteten på våra webbplatser. Efter sessionen Glassbox Bc Cookie som gör inspelning av användarsessioner möjligt mellan olika subdomäner. Efter sessionen Glassbox gb.sid LocalStorage värde för aktuell Glassbox-sessions-id. Radera i webbläsaren Glassbox db.botDetection LocalStorage värde som används för att upptäcka sökmotorrobotar Radera i webbläsaren Glassbox gb.lastReferrer LocalStorage värde för senast hänvisande URL Radera i webbläsaren Glassbox gb.cors_ready LocalStorage värde som indikerar CORS (Cross-Origin Resource Sharing) -beredskap. Radera i webbläsaren Glassbox gb.recording.bychance.enabled LocalStorage värde som indikerar om slumpmässig inspelning är aktiverad. Radera i webbläsaren Glassbox gb.record.bychance.prev_th LocalStorage värde som används för att identifiera uppdaterad tröskelkonfiguration för att säkerställa omsampling av nuvarande besökare. Radera i webbläsaren Glassbox gb.domrecord.bychange.enabled LocalStorage värde som indikerar om slumpmässig DOM-inspelning är aktiverad. Radera i webbläsaren Glassbox gb.domrecord.bychange.prev_th LocalStorage värde för tidigare använt tröskelvärde för slumpmässig DOM-inspelning. Radera i webbläsaren Glassbox gb_unbound.app.conf LocalStorage värde för den senast mottagna konfigurationen från Glassbox Gateway. Radera i webbläsaren Glassbox gb_unbound.res.pending LocalStorage värde för resurser som ska laddas ner. Radera i webbläsaren Glassbox gb_unbound.res.all LocalStorage värde som indikerar inspelning med alla resurser. Radera i webbläsaren Glassbox gb_unbound.cls_v_expr LocalStorage värde för antalet dagar besökar-id:t sparas. Radera i webbläsaren Glassbox gb.psn LocalStorage värde med serienummer för den aktuella sidan i den aktuella webbläsarfliken. Radera i webbläsaren Glassbox gb.btabid LocalStorage värde som används för att identifiera en ny flik som öppnas. Radera i webbläsaren AppDynamics ADRUM_CLIENTINFO Innehåller ett sekvens-ID som används för att koppla sessioner. 20 år AppDynamics ADRUM_AGENT_INFO Innehåller en GUID som identifierar domänen som sidan som laddade adrum.js härstammar ifrån, samt version. 20 år AppDynamics ADRUM_XD_AGENT_INFO Används i stället för ADRUM_AGENT_INFO när cross-domain-sessioner är påslagna. Innehåller en GUID och en time-to-live som används för att invalidera posten, normalt en vecka efter att ha blivit satt. Webbläsaren tar ej bort posten, men efter TTL, så refererar agenten inte längre GUID:en. 1 vecka AppDynamics ADRUM_XD_AGENT_ID En GUID som identifierar servern (ett CDN) som är värd för adrum-xd.html, används i cross-domain-sessioner. 20 år Microsoft ARRAffinity Den här cookien sätts av Windows Azure Cloud Platform. Den används för lastbalansering för att se till att sidanrop från samma besökare dirigeras till samma server i varje session. Efter sessionen Vitec Software 42e9259729 Visas endast när användaren tidigare besökt www.vitecsoftware.com och används för besöksstatistik. 128 dagar Google NID Google ReCaptcha lagrar en cookie som hjälper dig att upptäcka om användaren är en robot eller inte (ger säkerhet). 20 år Google ANID Google ReCaptcha lagrar en cookie som hjälper dig att upptäcka om användaren är en robot eller inte (ger säkerhet). 1 år Google DV Google ReCaptcha lagrar en cookie som hjälper dig att upptäcka om användaren är en robot eller inte (ger säkerhet). 1 dagar Google 1P_JAR Google ReCaptcha lagrar en cookie som hjälper dig att upptäcka om användaren är en robot eller inte (ger säkerhet). 1 månader Google reCAPTCHA* Google ReCaptcha lagrar en cookie som hjälper dig att upptäcka om användaren är en robot eller inte (ger säkerhet). Efter sessionen Google CONSENT Google ReCaptcha lagrar en cookie som hjälper dig att upptäcka om användaren är en robot eller inte (ger säkerhet). 20 år Google _GRECAPTCHA Google ReCaptcha gemmer en cookie for at hjælpe med at registrere, om brugeren er en robot (garantere sikkerhed). Efter sessionen Feedback widget isCashflowFeedbackWidgetSeen Egenskap som definierar om användaren redan sett widgeten för kundfeedback. Om ej – widgeten visas efter 60 sekunder så att användaren har tid att klicka runt i kassaflödesfunktionen. Radera i webbläsaren Feedback widget account_page_display För att visa feedbackwidgeten först efter andra besöket på kontosidan. Radera i webbläsaren App banner SMART_APP_BANNER Cookie för att spara inställningar för smart app-banner som omdirigerar till appstore (iOS och Android). Om den väljs så visas den inte på 30 dagar på publika webbplatser. 1 månader SiteSpect SSID Syftet med denna cookie är användarspårning. Det är en beständig cookie som spårar användaren över tid. 1 år SiteSpect NSSID Syftet med denna cookie är användarspårning. Det är en beständig cookie som spårar användaren över tid. 1 år SiteSpect SSSC Syftet med denna cookie är att signalera en status. Det är en cookie för en unik session som används för att skicka användarens kampanjuppgifter till webbservern. Efter sessionen SiteSpect NSSSC Syftet med denna cookie är att signalera en status. Det är en cookie för en unik session som används för att skicka användarens kampanjuppgifter till webbservern. Efter sessionen SiteSpect SSRT Syftet med denna cookie är att spåra senaste anrop. Den lagrar datum och tid för användarens senaste anrop för att avgöra om sessionen har gått ut. Dessutom lagrar den information om robot-testet (huruvida SiteSpect tycker att användaren är en robot och antal försök med robot-testet som användaren har gjort). 1 år SiteSpect NSSRT Syftet med denna cookie är att spåra senaste anrop. Den lagrar datum och tid för användarens senaste anrop för att avgöra om sessionen har gått ut. Dessutom lagrar den information om robot-testet (huruvida SiteSpect tycker att användaren är en robot och antal försök med robot-testet som användaren har gjort). 1 år SiteSpect SSPV Syftet med denna cookie är att aktivera förhandsvisningen. Den används av förhandsgranskningsfunktionen när fältet ”Logging Level” på fliken”Logging & Performance” för domänen är inställt på felsökning. 1 år SiteSpect NSSPV Syftet med denna cookie är att aktivera förhandsvisningen. Den används av förhandsgranskningsfunktionen när fältet ”Logging Level” på fliken”Logging & Performance” för domänen är inställt på felsökning. 1 år SiteSpect SSOD Syftet med denna cookie är att spara ytterligare kampanjdata om användaren, inklusive data om träffar och olika gränsvärden. 1 år SiteSpect NSSOD Syftet med denna cookie är att spara ytterligare kampanjdata om användaren, inklusive data om träffar och olika gränsvärden. 1 år Youtube APISID Gör det möjligt för Google att samla in användarinformation för videor som ägs av YouTube. 6 månader-10 år Youtube SSID Cookies från YouTube erbjuder videor som vi kan bädda in och visa för användarna. 2 år Youtube HSID Gör det möjligt för Google att samla in användarinformation för videor som ägs av YouTube. 2 år Youtube LOGIN_INFO Gör det möjligt för Google att samla in användarinformation för videor som ägs av YouTube. 6 månader-10 år Youtube PREF Används för att spela upp YouTube-videor som är inbäddade på webbplatsen. 6 månader-10 år Youtube SAPISID Används för att spela upp YouTube-videor som är inbäddade på webbplatsen. 6 månader-10 år Youtube VISITOR_INFO1_LIVE Används för att spela upp YouTube-videor som är inbäddade på webbplatsen. 6 månader-10 år Youtube YSC En inbäddad YouTube-video samlar in besöksinformation och besökarens föredragna inställningar för videon. Efter sessionen Youtube CONSENT En inbäddad YouTube-video samlar in besöksinformation och besökarens föredragna inställningar för videon. 18 år System VACACHE-SID_ Används för att berätta om användaren startar en ny chattsession med Virtual Assistant eller bara kommer tillbaka (t.ex. siduppdatering). Efter sessionen Nuance Nina-nina-popin-persist Nuance använder denna cookie för att samla in identifieringsinformation till sin chattbot Nina Virtual Assistant. 1 månader Nuance Nina-nina-popin-session Genom denna cookie minns Nuance om du har öppnat deras chattbot Nina Virtual Assistant, och ser då till att den behålls i samma tillstånd fast du rör dig mellan olika sidor på vår webbplats. Efter sessionen System va-last-read-message-time Den sparar tidsangivelse för senaste gången användaren har läst chatten. Den är nödvändig för att hantera räkning av notifikationer för inkommande chattmeddelanden som användaren inte har läst när chatten är minimerad. Efter sessionen Nuance Nina-swedbank-block-session Håller kvar sessions-ID så att en användare kan komma tillbaka till startsidan (inom en viss tidsperiod) och så att deras chattar länkas. (endast tillgängligt för äldre VA-version) Efter sessionen Nuance Nina-swedbank-block-persist Håller kvar sessions-ID så att en användare kan komma tillbaka till startsidan (inom en viss tidsperiod) och så att deras chattar länkas. (endast tillgängligt för äldre VA-version) 1 månader System user-preferred-login-on-same-device Denna cookie sätts vid varje inloggning för att behålla kundens val om att logga in med ett Mobilt BankID på samma eller annan enhet. Radera i webbläsaren AppDynamics allow_bt_cookie Tillåt att sätta backend korrelationscookies 1 år System eventbucket Den här cookien används av Swedbank för att spara information om varje användares cookie-medgivande. Den säkerställer att samma medgivande verkställs i alla plattformar. 6 månader System IsCookiesConsented Definerar om kunden har gett godkännande för kakor, resulterar i antingen sant eller falskt Efter sessionen System KycIsPresent Definerar om kunden har obesvarade kyc frågor, resulterar i antingen sant eller falskt. Efter sessionen Vitec Software 42e9259729 Visas endast när användaren tidigare besökt www.vitecsoftware.com och används för besöksstatistik. 128 dagar Swedbank on Azure ARRAffinity Den här cookien sätts av Windows Azure Cloud Platform. Den används för lastbalansering för att se till att sidanrop från samma besökare dirigeras till samma server i varje session. Session

Måste jag ha cookies?

En cookie – eller på svenska en kaka – är helt enkelt en väldigt liten textfil som webbläsaren skapar när du besöker en webbplats. I den textfilen kan information sparas, och oftast används den för att webbplatsen ska kunna identifiera din webbläsare nästa gång du kommer på besök.

Man kan säga att det fungerar lite som en garderobsbiljett. När du lämnar in jackan i garderoben på en restaurang eller på teatern får du en lapp med en siffra på. Personalen i garderoben vet inte vad du heter eller var du bor eller nånting om dig egentligen, mer än numret på lappen. När du lämnar tillbaka lappen används siffran på den för att identifiera vilken jacka som är din. På samma sätt används informationen i en cookie för att identifiera just din webbläsare – inte vad du heter eller vem du är, utan bara just din dator och din webbläsare.

Man kan säga att det hela fungerar lite som en garderobsbiljett. När du lämnar in jackan i garderoben på en restaurang eller på teatern får du en lapp med en siffra på.

  • Genom att använda utvecklarläget i en webbläsare går det att själv titta exakt vilken information en webbplats har lagrat i en cookie.
  • Du kan också när som helst ta bort en cookie från webbläsaren, eller stänga av cookies helt och hållet.

Var lagras cookies?

När Windows 10 5.0 tar slut gör Microsoft det enklare för dig att hitta dina cookies. Som standard, när du öppnar”system”-menyn i Windows 10, kommer du att se en lista över alla program som körs på din dator. Detta inkluderar program som inte ingår i Microsofts officiella produktfamilj som Adobe Photoshop och Illustrator. Om du klicka på ett av dessa program, så kommer du till en undermeny där du kan ta reda på hur du hittar och tar bort cookies.

Vad händer om man nekar cookies?

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Polismyndigheten använder bara så kallade sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida lagras en sådan kaka tillfälligt i din dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilka fält i ett formulär du fyllt i. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad händer om man inte accepterar cookies?

För att förbättra din användarupplevelse använder vi cookies. De ser till att vår webbplats kommer ihåg vem du är och används även för statistik och marknadsföring.

En cookie är en textfil som lagras på den enhet (dator, mobil, surfplatta) du använder när du besöker en webbplats.

Är det bra att ta bort cookies?

På vissa av våra webbplatser placerar även Kunskapskanalen:s innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator. Kunskapskanalens tjänsteleverantörer lagrar också ditt IP-nummer i statistiksyfte. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Kunskapkanalen.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar Kunskapskanalen och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på våra webbplatser inte kommer att fungera, t.ex. Min Lista.

När försvinner cookies?

Lär dig mer om vilka fotspår du lämnar på nätet och hur det funkar. Läs guiden Digitalt självförsvar.

En förstapartskaka samlar in och skickar data om ditt surfbeteende till den som äger den webbplats du besöker. En tredjepartscookie, eller tredjepartskaka, skickas till en tredje part, till exempel Facebook eller ett företag som vill veta hur du surfar vidare från en annons. Det är tredjepartscookies som gör att du ser annonser på nätet med de gympaskor du kollade på i förra veckan.

Kan man slippa cookies?

Upplysande program om webbens tredjepartskakor i Sveriges Radio Vetenskapsradion På Djupet. Jag bidrar med insikter från studier om brister på meningsfull transparens och ”consent fatigue” hos slutanvändarna. Pedagogiskt intro/outro av Måns Jonasson på Internetstiftelsen. https://lnkd.in/d57D5FQv Studien jag hänvisar till är den kartläggning jag (med väldigt god hjälp) gjorde i en rapport om ”dataekonomier” åt Konkurrensverket: https://lnkd.in/duBc_YHU som också är i linje med studier vi gör i forskningsprojektet om AI Transparency and Consumer Trust (WASP-HS Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society) Kartläggningen ledde till en artikel vi kallade ”Notified But Unaware - Third-Party Tracking Online” i tidskriften Critical Analysis of Law: https://lnkd.in/dTNd-m3

Varför ta bort cookies?

  • Om du vill rensa historik och cookies i Safari trycker du på Inställningar > Safari och därefter på Rensa historik och webbplatsdata. Att rensa historiken, cookies och surfdata från Safari ändrar inte Autofyll-informationen.
  • Om du vill rensa cookiefiler men ha kvar historiken trycker du på Inställningar > Safari > Avancerat > Webbplatsdata och därefter på Ta bort alla webbplatsdata.
  • Om du vill besöka webbplatser utan att det syns i historiken kan du slå på Privat surfning.

När det inte finns någon historik eller webbplatsdata att rensa blir inställningen grå. Inställningen kan även vara grå om du har begränsningar för webbinnehåll inställt under Begränsningar för innehåll och integritet i Skärmtid.

Vad händer om man rensar cookies?

Hem > V > Vad Händer Om Man Rensar Cacheminnet?

När du har rensat cacheminnet och tagit bort cookies: Vissa inställningar på webbplatser tas bort. Om du till exempel var inloggad måste du logga in igen. Vissa webbplatser kan verka långsammare eftersom innehållet, till exempel bilder, måste läsas in på nytt.

Vilka nackdelar finns det med att använda cookies?

Innan vi pratar om fördelarna med kakor, låt oss ta en stund att definiera vad exakt en kaka är Vad är en kaka och vad ska den göra med min integritet? [MakeUseOf Förklarar] Vad är en kaka och vad ska den göra med min integritet? [MakeUseOf Förklarar] De flesta vet att det finns kakor spridda över hela Internet, redo och villiga att ätas upp av den som kan hitta dem först. Vänta, va? Det kan inte vara rätt. Ja, det finns kakor ... Läs mer .

När vi pratar om cookies på webben, hänvisar vi specifikt till HTTP-cookies. En HTTP-cookie är en liten textfil placerad på din dator av en webbplats. Den innehåller vanligtvis tre bitar av information: ett namn, ett värde och en rad attribut.

Kakor föddes ur behovet av ett sätt för företag att erbjuda virtuella online shoppingkorgar till sina kunder. Netscape var den tidiga pionjären; det ville inte lagra ofullständiga transaktioner på sina egna servrar och började istället undersöka sätt på vilka informationen kunde lagras lokalt på en användares dator.

Som en följd var önskan om en förbättrad online shoppingupplevelse ett av de grundläggande målen med kakor. Det är ett drag som fortfarande finns idag. Nästan alla online shopping webbplatser låter dig sätta föremål i din kundvagn, lämna sidan och återvända senare för att fortsätta handla med din vagn fortfarande intakt.

Om du inte tillåter att webbplatser lagrar cookies på din dator, kommer du att förlora den funktionen på de flesta webbplatser.

What are the most popular Christmas cookies in Sweden?

Without further ado, let’s round-up some of the most popular Swedish cookies. 1. Mandelmusslan Mandelmusslan, with its fancy almond shell, brightens up any coffee time. The cake’s nutty flavor together with tart berries and whipped cream make your taste buds dance with happiness. These are definitely a must for Christmas in Sweden. 2. Schackrutor

How many types of Swedish cookies are there?

Here are seven kinds of Swedish cookies – three complete with recipes courtesy of Mia Öhrn herself, who has also come up with vegan alternatives. High on impact but simple to make, the delicately vanilla-infused ‘Brysselkakor’ – or ‘Brysselkex’ as they’re also called – are flat and round, framed by a halo of pink.

What cookies are in Sju Sorters Kakor?

As for the Swedish cookies that she considered deserving of a place in "Sju Sorters Kakor", Caramel slices (‘Kolasnittar’) and Raspberry caves or Raspberry thumbprints ('hallongrottor’) have made their way into the iconic book.

What are schackrutor cookies?

Schackrutor, or checkers, are a classic cookie for the cake plate! The recipe requires some work but is easier to make than you might think. The cake is made from a basic dough of shortcrust pastry. With various additional ingredients, you can use the dough for different kinds of cookies.