:

Vem betalar självrisken på tjänstebil?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar självrisken på tjänstebil?
 2. Kan arbetsgivaren kräva att man använder egen bil i tjänsten?
 3. Måste man betala självrisk om man blir påkörd?
 4. Vad gör jag om någon repat min bil?
 5. Måste jag använda min privata mobil på jobbet?
 6. Får man tanka privat bil med företagskort?
 7. Vem betalar skador på tjänstebil?
 8. Vad är självrisken vid Parkeringsskada?
 9. Kan man dö om man blir påkörd av en bil?
 10. Vad händer om någon annan krockade min bil?
 11. Hur snabbt måste man anmäla skada på bil?
 12. Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?
 13. Är det lagligt att spela in samtal på jobbet?
 14. Vad händer om man kör företagsbil privat?
 15. Får man åka privat med firmabil?

Vem betalar självrisken på tjänstebil?

Reglerna för hur tjänstebil får användas och vad som händer vid ett inbrott är en sak mellan medarbetare och arbetsgivare. Avtalen är likartade och de flesta företag har en enda policy för samtliga bilar och samtliga anställda. Extrautrustning eller en "bättre" bil får föraren betala tillägg för. Även om tjänstebilsreglerna är starkt styrda av skattelagstiftningen kan de variera mellan olika företag, bland annat beroende på avtalet med försäkringsbolaget eller antalet bilar. Om arbetsgivaren står för ovälkomna utgifter som självrisk kan det kvittas mot högre förmånsvärde, och vice versa.

Fritt använda bilen på fritiden

Kan arbetsgivaren kräva att man använder egen bil i tjänsten?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Måste man betala självrisk om man blir påkörd?

En höginkomsttagare i Sverige är som regel en person som tjänar minst 50 000 kronor per månad. Men det är mycket mer än så som påverkar hur mycket du faktiskt tjänar, skatten som dras och vad som till sist blir över.

För att ta reda på om du ligger under gränsen för höginkomsttagare ska du räkna ut brytpunkten. Den här punkten är skiljelinjen mellan att betala statlig inkomstskatt eller inte. Det finns 2 brytpunkter:

 • Brytpunkt för dig som har fyllt 65 år. Då kan du ha en total inkomst för året på 618 700 kronor. Detta är alltså 540 700 + 78 000 kronor. Brytpunkten för dig är högre än för de som inte fyllt 65 eftersom grundavdraget är högre. Belopp över detta ska beskattas med statlig inkomstskatt.
 • Brytpunkt för dig som inte har fyllt 65 år. Du kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor. Då räknar vi på 540 700 + 14 200 kronor.
 • Vad gör jag om någon repat min bil?

  Skadegörelse innebär att någon skadar eller förstör någon annans egendom. Det kan handla om allt från att någon avsiktligt repar din bil till att någon slår sönder dina fönsterrutor eller rent av tänder eld på bilen. 

  Bränder på motorfordon är givetvis extra farliga och kan spridas och få förödande konsekvenser.  

  Skadegörelse är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse beroende på hur grovt brottet anses vara. Ringa skadegörelse kan ge böter eller fängelse i upp till 6 månader, medan skadegörelse av normalgraden kan ge böter eller fängelse i upp till 2 år. Vid grov skadegörelse är straffskalan fängelse i som lägst 6 månader och upp till 6 år. 

  Måste jag använda min privata mobil på jobbet?

  Det beror lite på.Rent generellt kan det finnas krav på identifiering förstås (om man tex har patienter osv) och numer är fysisk ID kort inte det primära utan ofta E-id.

  Det kan ju också stå i ditt anställningsavtal att du måste ha en mobil + mobilt bank ID (ungefär som att du måste ha körkort osv) men i de flesta fall bör arbetsgivaren tillhandahålla utrustningen (dvs telefonen), och sen kanske du måste installera Bankid på den dock för att kunna legitimera dig, om företaget inte har någon annan lösning.

  Får man tanka privat bil med företagskort?

  Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

  Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

  Vem betalar skador på tjänstebil?

  Efter att en av mina anställda varit ute på uppdrag med företagsbilen så upptäckte jag en stor bula och repor på bilen. Jag är övertygad om att skadorna orsakats under tiden han haft bilen. Kan jag kräva honom på självrisken som behöver betalas till försäkringsbolaget?

  Vad är självrisken vid Parkeringsskada?

  En parkeringsskada innebär att din parkerade bil blivit påkörd av ett annat fordon som sedan lämnat platsen utan att ge sig tillkänna. Det måste vara ett motorfordon som orsakat skadorna på bilen. Bucklor och repor i lacken som t ex orsakas av en kundvagn eller en cykel räknas alltså inte som en parkeringsskada. Inte heller om bilen utsatts för skadegörelse. Skulle du krocka med ett annat fordon på en parkeringsplats räknas det inte heller som en parkeringsskada.  

  Det finns några saker som ökar chansen att skadan bedöms som en parkeringsskada:  

  • Skadans utseende tyder på att den har orsakats av ett annat motorfordon (och inte en kundvagn eller liknande). 
  • Du kan beskriva på ett tydligt sätt var och när bilen stod parkerad och hur den skadades. 
  • Du har ett vittne, till exempel en passagerare, som såg att bilen blev påkörd av ett annat fordon eller som kan intyga att det fanns hjulspår, glassplitter eller andra bildelar som visar att din bil skadades på platsen och inte någon annanstans.   

  Kan man dö om man blir påkörd av en bil?

  (OT) Blivit påkörd (Bil mot bil) - Den som är vållande nekar och tar inte sitt ansvar. Råd önskas.

  Hej bullen.

  Vad händer om någon annan krockade min bil?

  När din bil har blivit allvarligt skadad kan försäkringsbolaget föreslå inlösen, det vill säger erbjuda pengar i stället för reparation. Men om försäkringsbolaget erbjuder ett pris som du tycker är för lågt? Vad gör du då?

  Värderingen vid en inlösen ska motsvara bilens marknadsvärde. Pengarna du får ska räcka till att köpa en motsvarande bil på begagnatmarknaden (och du betalar självrisken själv). Man brukar prata om värdet som ”prisläget i allmän handel” och med det menas priser både på begagnade bilar som säljs privatpersoner emellan och vad bilen kostar att köpa begagnad hos bilhandlare. Vid värderingen spelar det egentligen ingen roll hur mycket du lagt på renoveringar utan frågan är bara om de påverkat bilens marknadsvärde. 

  Hur snabbt måste man anmäla skada på bil?

  Om ditt fordon blivit påkört av ett annat motordrivet fordon och föraren har lämnat platsen utan att ge sig till känna så har du blivit utsatt för ett brott och kan anmäla det via polisens e-tjänst.

  Om du däremot fått kontaktuppgifter till personen som orsakat skadorna ska du inte göra en polisanmälan. Då är det inget brott utan ett ärende för försäkringsbolagen.

  Du kan polisanmäla parkeringsskada via e-tjänst. Om ditt fordon skadats av något annat än ett motordrivet fordon, till exempel en person, cykel eller kundvagn - ring 114 14 för att göra en polisanmälan.

  Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  I semesterlagen finns reglerat att arbetstagaren, om inget annat avtalats, ska få en ledighetsperiod av minst fyra veckor någon gång under perioden juni till augusti. Bryter arbetsgivaren mot lagen kan den tvingas ersätta arbetstagaren ekonomiskt, dels för de kostnader det medför att avbryta en semesterresa, dels ett skade­stånd för själva avbrytandet i sig. Men det finns inget i lagen som hindrar arbetsgivaren att beordra in dig från semestern. I kollektivavtal, med mera, så kan det finnas ytterligare regler och avvikelser kring semester på just din arbetsplats, och detta kan skilja sig beroende på om man är offentligt eller privat anställd.

  Är det lagligt att spela in samtal på jobbet?

  Det är något kränkande med att bli inspelad utan samtycke. Efter att som chef ha blivit inspelad av medarbetaren under utvecklingssamtalet, eller som HR-chef under förhandlingen med den lokala fackklubben, är det något som händer mentalt. Tilltron till det öppna samtalet får sig en törn. Att innehållet också kan spridas till obehöriga gör att många tänker att det är olagligt. Men nej, inte så länge den som spelar in deltar i samtalet. Detta gäller oavsett om samtalet sker över telefon, Teams eller vid ett fysiskt möte. Med GDPR:s inträde har inspelning utan samtycke begränsats, men risken för att bli inspelad i hemlighet är alltjämt stor. 

  En persons röst utgör en personuppgift och GDPR kräver därför att den som spelas in informeras. Den som spelar in måste också ha laglig grund att på begäran förse de inspelade med inspelningen, och i vissa fall radera den. Det säkraste är att inhämta samtycke. Det går också att basera inspelningen på en intresseavvägning, men det är inte så enkelt som många vill tro. Exempelvis måste intresset vara legitimt och väga tyngre än de inspelades. Dessutom måste intresseavvägningen dokumenteras för att kunna presenteras på begäran av en inspelad. 

  Vad händer om man kör företagsbil privat?

  Tjänstebilar används vanligen i tjänsten. Exempel på tjänstebilar är polisbilar och ambulanser. Men det kan också finnas tjänstebilar som arbetsgivaren låter dig använda även för privat bruk. Detta kan i så fall komma att räknas som en förmån som du får betala skatt för.

  Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som tjänstebil eller förmånsbil. Du får använda din tjänstebil privat i "ringa omfattning" utan att det beskattas som en förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Läs mer om förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för.

  Det säkraste sättet att garantera att bilen inte används privat är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

  Får man åka privat med firmabil?

  För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

  Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

  Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

  Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!