:

Vad betyder K 4?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder K 4?
 2. När lades k4 ner?
 3. När flyttade k4 till Arvidsjaur?
 4. Kan man bli jägarsoldat med dålig syn?
 5. När behöver man K4?
 6. När ska man lämna in K4?
 7. Hur laddar man ner K4?
 8. Vem ska lämna K4?
 9. Hur vet jag om jag behöver K4?
 10. Var hittar jag min K4?
 11. Får man gå lumpen om man har glasögon?
 12. Vad är svårast att bli inom militären?
 13. Måste jag skicka in K4?
 14. Kan man skicka in K4 digitalt?
 15. Måste man bifoga K4?

Vad betyder K 4?

Allt om 'K4'

K4 är namnet på Norrlands dragonregemente, ett kavalleriregemente som numera utbildar jägarsoldater för strid och spaning på djupet av fiendens gruppering.

När lades k4 ner?

Regementet härstammar från Jämtlands hästjägarkår, som blev ett självständigt förband 1853 då det skildes från Jämtlands fältjägarregemente i samband med att regementet reducerades till en kår med namnet Jämtlands fältjägarkår. I det 1670 nybildade Jämtlands regemente till fot hörde föregångaren till Norrlands dragonregemente, Jämtlands kavallerikompani, som i många avseenden hade en självständig ställning, och i vilket Jämtlandsdelen av Bohus-Jämtlands kavalleri uppgick 1675. Kompaniet hade sin övningsplats på Frösön och blev indelt 1685.[2]

År 1802 ändrades namnet från Jämtlands kavallerikompani till Jämtlands hästjägarskvadron. År 1834 uppsattes ännu en skvadron som tillsammans med den förra bildade Jämtlands hästjägarkår. År 1853 avskildes enheten från Jämtlands fältjägarregemente och blev ett självständigt förband. Dess förste chef blev Georg Adlersparre.[6][7] År 1893 utökades kåren med ytterligare tre skvadroner, och samtidigt antogs namnet Norrlands dragonregemente. Det nya regementet skulle förläggas till Umeå. I avvaktan på att kasernerna skulle bli färdiga var regementet under åren 1893–1901 förlagt till Drottningholm och Frösön. Gemensamma övningar genomfördes i Gustafs socken i Dalarna. Regementet flyttade in i kasernerna i på Skolgatan i Umeå år 1901.[2][4]

I samband med 1914 års härordning justerades 1914 samtliga ordningsnummer inom armén. För till exempel Norrlands dragonregemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 8. Justeringen av beteckningen gjordes för att särskilja regementen och kårer mellan truppslagen. Det med bakgrund till att namn och nummer som till exempel № 3 Livregementets grenadjärkår och № 3 Livregementets husarkår kunde förefalla egendomliga för den som inte kände till att förbanden ifråga tillhörde skilda truppslag.[8]

År 1893 utökades kåren med ytterligare tre skvadroner. Åren 1894–1901, då regementet delvis var förlagt till Stockholm, hölls gemensamma övningar i Gustafs socken i Dalarna. Från 1958 skulle bataljonen årligen utbildas 325 beridna jägare, samt drygt 75 jägare på motorcykel och cykel. Antalet hästar minskades från 400 till 360. Från 1966 kom utbildningen att inriktas mot fristående jägarkompanier, som var fördelningsförband, utan hästar men försedda med Bandvagn 202/203. Förbandet avhästades slutligen 1970, detta genom att befälshästarna togs bort.

K 4 utbildade tillsammans med Lapplands jägarregemente (I 22) jägarförband för strid på djupet av en fiendes territorium i ett subarktiskt klimat. Frånsett olika förbandskulturer har de bägge förbanden sedan 1970-talet haft snarlika taktiska uppgifter (K 4 avhästades 1967). Under 1990-talet utvecklades Norrlandsjägarbataljoner gemensamt vid de bägge regementena men i samband med nedläggningen av I 22 kom K 4 att bli ensamt vid utvecklingen av de nya Jägarbataljonerna (i detta skede inriktades Livregementets husarer (K 3) på konceptet kring luftburen bataljon). K 4 gav även understöd till svensk polis och utländska militära enheter med fokus på taktiskt uppträdande i extrema miljöer, varav beskjutning, snö, mörker och kyla är några exempel.

Efter att K 4 övergått till Arméns jägarbataljon var bataljonen Försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt i områden där konventionella förband ej kan verka. Jägarbataljonen är ett så kallat lätt förband, det vill säga man saknar tunga fordon som kräver ett externt underhåll. Dess organisation är flexibel för olika uppgifter och förbandet kan lätt och snabbt transporteras till en insats såväl inom Sverige som utomlands.

Bergsjägarplutonen är en enhet i Försvarsmakten sedan 2007/2008 som består av militära bergsguider samt bergsspecialister som utbildas vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur för att senare placeras i insatsorganisationen. Plutonens uppgift är att upprätthålla förmågan nationellt men även vid behov vid utlandsinsatser. Bergsområden används som tillflyktsort och smugglingsleder för olika kriminella fraktioner, då få förband kan verka i just dessa områden.

Bergsjägarplutonen är modulärt uppbyggd med tre bergsjägargrupper och samt bergsmästare i syfte att kunna fördelas som stöd till plutoner, skvadroner eller tillfälligt sammansatta enheter. Huvuduppgiften är strid och spaning särskilt utvecklad i bergsterräng. Bergsjägarplutonen skall vid insats i bergsterräng vara tidigt insatt för att kunna inhämta information om terrängen och fienden via fast och rörlig spaning. Terränganalysen är av särskilt stor vikt för att kunna visa in en huvudstyrka utan påverkan av yttre förhållanden på ett säkert sätt. Huvudstyrkan visas in genom områden där de sedan kan uppnå överraskning för fienden som till exempel oväntade vägval i brant terräng.

När flyttade k4 till Arvidsjaur?

Vår kollega Bengt-Göran sedan många år har efter en tids sjukdom lämnat oss.

Han kom till Umeå och K4 för att göra värnplikten 1957. Där fick han utbildning till beriden jägare. Hästtjänst utgjorde en stor del av utbildningen. Bengt-Göran (B-G) trivdes med det militära livet och stannade kvar. Vid Sambandsskolan i Uppsala gick han ett flertal kurser, bland annat i telegrafi och blev därefter lärare/instruktör i telegrafi på signalpluton 4. skvadron. När K4 avhästades 1966 och vi fick bandvagnen som transportmedel blev det ytterligare utbildning för att sambandstjänsten skulle fungera.

Kan man bli jägarsoldat med dålig syn?

För någon vecka sedan frågade jag i denna subreddit om hur det gäller med synfel och att få arbete. Vissa nämnde att deras synfel (Som är mindre än mina) krävde att de gjorde LASEK annars fick de inte göra värnplikt. Stämmer detta? Testade att maila dem men fick någon uppsats i svar om att så länge man har fullgod syn med hjälpmedel är det lugnt (vilket jag har).

Synvärden är: -3.25 vänster öga, -3.5 höger öga. Kan inte jättemycket om optik så detta är allt jag vet. Känner någon igen sig med dessa värden som ändå har jobb som soldat? Har länge haft detta som största intresse och hade varit tråkigt att få det undankastat pga mitt synfel.

När behöver man K4?

Vi skickar inför deklarationen alltid kontrolluppgifter till Skatteverket avseende ditt konto.

Kontrolluppgifterna som har skickats för just dig finner du på sidan för deklaration och underlaget heter "Deklarationsunderlag".

När ska man lämna in K4?

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

Försäljningar av aktier på en traditionell depå ska deklareras på en K4-blankett.

Vi erbjuder färdigifylld K4-blankett som du kan beställa av oss nedan. Du kan även beställa din K4 via vår kundservice på mejl eller telefon 08-5065 1700.

Hur laddar man ner K4?

K4 is situated in Golfo Aranci, 200 metres from Spiaggia di Baia Caddinas, less than 1 km from Quarta Spiaggia, as well as a 18-minute walk from Third Golfo Aranci Beach. This apartment is 14 km from Olbia Harbour and 33 km from Isola di Tavolara. This air-conditioned apartment features 1 bedroom, a flat-screen TV, and a kitchenette. San Simplicio Church is 16 km from the apartment, while Archeological Museum of Olbia is 17 km from the property. The nearest airport is Olbia Costa Smeralda Airport, 20 km from K4.

K4 har välkomnat Booking.coms gäster sedan 19 juli 2023.

Vem ska lämna K4?

Om du under 2022 har sålt  teckningsrätter/uniträtter i vissa bolag (vilka bolag det gäller framgår av nedanstående lista) behöver du inte redovisa detta på bilaga K4.

Detta framgår i så fall av den specifikation som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. Vinsten är också redovisad på specifikationen och ifylld vid punkt 7.4 på inkomstdeklarationen. Skulle du ha sålt teckningsrätter eller uniträtter i andra bolag måste du redovisa  försäljningen på bilaga K4.

Hur vet jag om jag behöver K4?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Var hittar jag min K4?

Måste jag vara medlem i Aktiespararna för att vara kund hos Aktieinvest?

Nej, du behöver inte vara medlem hos Aktiespararna för att kunna vara kund hos oss.

På en samägd depå kan ni vara upp till 25 ägare. Ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara, om alla ska äga lika andelar eller om den procentuella ägarfördelningen ska vara en annan.

Alla delägare har tillgång till internetdepån och kan t.ex. se depåutveckling, innehav, saldo och kontobesked. Kontaktpersonen i klubben har handels- och uttagsrättigheter via sin inloggning.

Med BankID kommer du snabbt och enkelt igång med ditt sparande. Du kan öppna följande depåer hos oss med BankID:

 • ISK (investeringssparkonto)
 • Traditionell depå
 • Portföljspardepå ISK
 • ISK medlem Smartbox
 • Öppna depå till minderårig

För att öppna upp en depå till en minderårig med Mobilt BankID klickar du på ”Bli Kund” och väljer ”Öppna depå för minderårig”. Börja med att fylla i barnets uppgifter och välj sedan vilken typ av depå ni önskar öppna till barnet. I nästa steg väljer ni vilken prisplan depån ska ha samt registrerar eventuell kampanjkod samt medlemskap hos Unga Aktiesparare. Slutligen ska samtliga vårdnadshavare fylla i sina uppgifter. Klicka därefter på ”Skicka”.

Ni har nu fått ett mejl med avtal och depåinformation som ni signerar med BankID. Depån öppnas i regel inom 24 timmar, exklusive helgdagar.

Försäljningar av aktier skall deklareras på en K4-blankett. Aktieinvest erbjuder en färdigifylld K4.

Du kan beställa och ladda ner en färdig K4-blankett via vår internettjänst. Du kan även beställa den av vår kundservice på telefonnummer 08-506 517 00.

Får man gå lumpen om man har glasögon?

Fråga

Hej! Jag ska nu till hösten rycka in som sjukvårdssoldat och har lite funderingar gällande glasögon.

Vad är svårast att bli inom militären?

Värnplikten spelar en central roll när försvaret ska växa. Därför har Säkerhetsrådet djupdykt i frågan och lyft olika perspektiv på vad detta innebär för vår militära förmåga. Men vad krävs egentligen för att få genomföra värnpliktsutbildning i de tuffaste befattningarna? Säkerhetsrådet har samlat in befattningskraven för ett urval av de tuffaste utbildningarna i Försvarsmakten.

För att få chansen att bli jägarsoldat i Försvarsmakten krävs en hel del vid mönstring. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Måste jag skicka in K4?

Om du köpt 10 aktier aktier för 1000 kr (á 100 kr st) och du har sålt dina aktier för 1500 kr.

 • Du köpte aktier för 1000 kr.
 • Du betalade 19 kr i courtage på ditt köp av aktier.
 • Ditt omkostnadsbelopp är då 1019 kr.
 • Ditt försäljningsbelopp är 1500 kr inklusive courtage.
 • 1500-1019 = 481 kr.
 • Din aktievinst på aktierna är 481 kr.
 • Du betalar då 30% skatt på din aktievinst som blir 144 kr

Omkostnadsbelopp på din K4-blankett står för hur mycket du betalade när du köpte dina aktier inkluderat avgiften för köp utav aktier, dvs courtageavgiften.

Som du ser i exemplet ovan så ska du räkna med hur mycket du betalade i avgifter för när du köpte dina aktier.

När du sedan deklarerar din aktievinst så kommer kostnaden för att ha köpt aktierna att räknas bort från din vinst, och det är 30% skatt på din aktievinst som du kommer att få betala.

Kan man skicka in K4 digitalt?

Om du sparar på en traditionell depå och har sålt eller löst in aktier eller andra värdepapper ska du redovisa det i din deklaration året därpå. Det gäller också ett bolag du äger aktier i som har försatts i konkurs.

Skatteverket vill att du ska redovisa om du gjorde vinst eller förlust på det du sålde föregående år. Blanketten som du ska lämna kallas för K4. Där redovisar du dina värdepappersförsäljningar med inköpspris (omkostnadsbelopp), antal och försäljningssumma vilket på sista raden ger en vinst eller förlust som du ska skatta för. Oavsett om du deklarerar online eller skickar in din deklaration med vanlig post har du nytta av vår K4-tjänst.

Måste man bifoga K4?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt: