:

Varför går Nordea aktien ner?

Innehållsförteckning:

 1. Varför går Nordea aktien ner?
 2. Vad är Nordea Bank Abp?
 3. Vad är Kurslimit Nordea?
 4. Är Nordea en säker bank?
 5. När är det dags att sälja aktier?
 6. Vem är ägare till Nordea?
 7. Vilken bank är bäst Nordea eller SEB?
 8. Vad kostar det att sälja aktier Nordea?
 9. Vilka aktier ger utdelning 2023?
 10. Vilken bank är bättre Nordea eller Swedbank?
 11. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?
 12. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 13. När ska man sälja en aktie som gått dåligt?
 14. Hur bra är Nordea som bank?
 15. Är Nordea Investor bra?
 16. What is Nordea Bank Abp?
 17. Should you buy Nordea Bank AB (nrdby)?
 18. What services does Nordea Bank offer?

Varför går Nordea aktien ner?

Nordea Bank Abp är en nordisk bank- och finanskoncern, etablerad 2000 genom sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank och Kreditkassen. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingfors, Finland. Nordea har idag verksamhet på fyra hemmamarknader. Norden, med Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt historiskt på de europeiska marknaderna Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Polen och Estland har Nordea fortfarande supportfunktioner, men ingen bankverksamhet. På de nordiska marknaderna är Nordea oftast nummer ett eller två, på både privat- och företagssidan. Den enskilt största ägaren var tidigare det finländska försäkringsbolaget Sampo 2020: 15,9 % av aktierna, som dock sålde alla återstående aktier april 2022. Bland andra tidigare stora aktieägare i bolaget märks svenska staten, som under 2013 minskade sitt ägande från 13,4 till 7,8 % för att i slutet av september samma år sälja hela aktieinnehavet. Tidningen Dagens Nyheter kunde samma år visa att svenska statens ägande i Nordea har resulterat i ett samlat överskott för staten på cirka 60 miljarder kronor från utdelningar och försäljningsintäkter. Wikipedia

Vad är Nordea Bank Abp?

Nordea har cirka 11 miljoner bankkunder [9], över 1 400 kontor [9] och 700 000 företagskunder. Nordeas internetbank är en av världens största [10] med 6,2 miljoner användare och 260 miljoner transaktioner per år.

Bolaget har verksamhet i 20 olika länder antingen genom egna eller representationskontor. International corporate banking är verksamma i Tyskland, Storbritannien, Singapore och USA.

År 2006 köpte Nordea den ryska banken JSB Orgresbank för 2,24 miljarder kronor[11]. Nordeas verksamhet i Ryssland avvecklades 2021.

 • Årsskiftet 2016–17 slogs Nordeas nordiska banker ihop till en bank med säte i Stockholm (numera Helsingfors) och därmed upplöstes samtliga nordiska dotterbolag.
 • Nordea Bank Danmark A/S
 • Nordea Bank Finland Abp / Nordea Pankki Suomi Oyj
 • Nordea Bank Norge ASA

Då Nordea lämnade marknaderna i Polen (2014) och Baltikum (2017) upplöstes eller såldes dotterbolagen på dessa marknader.

 • Nordea Bank Polska S.A.
 • JSB Orgresbank (Ryssland)
 • Nordea Bank Lietuva
 • Latvijas filiāle (Lettland)

Vad är Kurslimit Nordea?

Nordea Bank Abp Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 26 april 2023, kl. 16.30 EET

Nordeas styrelse har godkänt ett program för återköp av aktier till ett värde av upp till 1,0 md euro. Programmet inleds den 28 april 2023, eller så snart som möjligt därefter. Europeiska centralbankens godkännande av återköpen tillkännagavs den 3 mars 2023.

Är Nordea en säker bank?

I början av september meddelade Nordea att styrelsen fattat ett enhälligt beslut - storbanken flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Helsingfors. Sedan dess har det blåst hårda vindar kring Nordea, både från privata kunder men även stora bolag, fackförbund och organisationer - som meddelat att de byter bank.

– Vi har sagt under många år att kundupplevelsen är komplex. Bara för att huvudkontoret flyttar till Helsingfors så får man inte sämre tjänster. Men den här typen av händelser sätter ändå spår i och med att det är en förtroendebransch, säger Parmler.

Men Nordea har haft en negativ spiral och tappar allt mer förtroende för varje år.

När är det dags att sälja aktier?

Vi vet inte hur framtiden kommer att bli, men ibland verkar det uppenbart att du skulle tjäna på att sälja ett aktieinnehav eller en fond, för att byta till en bättre investering. Fast många sparare tycker att det känns jobbigt och svårt att sälja, vilket ofta beror på att försäljningen upplevs som att erkänna att du har gjort ett misstag.

Men att sälja kan tvärtom ofta vara en positiv åtgärd. Här är en lista med fem skäl som gör att du med gott samvete kan säga adjö till en investering.

Vem är ägare till Nordea?

På torsdagskvällen meddelade Nordea att dess styrelseordförande byts i höst. Nuvarande ordföranden Torbjörn Magnusson, som samtidigt är vd i Nordeas huvudägare Sampo, lämnar då över till britten Stephen Hester.

Ordförandebytet ses allmänt som en naturlig följd av att Sampo fortsätter att avyttra sitt innehav i Nordea. Som mest ägde Sampo över 20 procent i Nordea, men har successivt minskat innehavet. Orsaken är en strategiomläggning vars mål är att Sampo ska bli en utpräglad försäkringskoncern. Då är det inte längre i Sampos intresse att dess vd lägger ner mycket tid på en ordförandepost i Nordea.

Vilken bank är bäst Nordea eller SEB?

Det är därför svårt att säga vilken som är Sveriges bästa bank. Det som man kan titta på däremot är svenskt kvalitetsindex. Svenskt kvalitetsindex rankar hur nöjda kunderna är på varje bank. Detta är ett mått man kan ta hänsyn till, men om den banken man är kund hos inte har tjänsterna man efterfrågar så spelar det liten roll vilken som är den bästa banken enligt ski.

Bland de svenska storbankerna ingår Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. Dessa är Sveriges största banker och de som har allra flest kunder och kontor i landet. Det är vanligt att ens första konto var öppnat på något av dessa banker. Kanske var det på någon av dessa banker som man även tog sitt första bolån. Dessa banker finns utspridda över hela landet, i stora städer men även i mindre orter. Tjänsterna man erbjuder sina kunder är relativt lika varandra.

Tjänsterna består till stor del av bolån, räntor, sparkonton, aktier och fonder. Som storbanker har man distribution av aktier och fonder. Det går att handla aktier och fonder hos de båda. Inom fonder så driver man även sin egen verksamhet med unika fonder. Som kund finns det oftast möjlighet att få en helhetslösning på samma bank. Man kan ha sina pengar hos banken, ett bolån, sparande och investeringar samt eventuella försäkringar. Denna helhetslösning är svår för nischbanker att uppnå. Något som gör storbankerna till Sveriges bästa banker för den som prioriterar detta.

Nischbanker är mindre banker som oftast riktar in sig på en specifik del av en banks verksamhet. Detta gör man för att vara den bästa banken på just sitt område. Det kan handla om att vara den bästa banken för bolån eller för försäkringar.

Vilket område man siktar in sig på skiljer sig från bank till bank. Idag har vi relativt många nischbanker i Sverige som siktar in sig på olika områden. Det kan handla om att bolån som inte har för hög ränta. Det kan vara att vara den bästa banken för aktiehandel eller som långivare för privatlån.

Dessa banker bedriver oftast verksamhet utanför sitt expertområde också. Så även om man är den bästa banken för aktiehandel så har man även en del för bolån. Att rikta in sig på ett specifikt område är ett sätt att få in nya kunder.

Vad kostar det att sälja aktier Nordea?

OBS:Sedan detta inlägg skrev har Nordea justerat sin prislista (skedde i början av 2021) och numer är deras courtage 0,09%. Deras minimiavgift är fortfarande samma för svenska aktier men för utländska aktier har de höjt den från €1/$1/£1 till SEK29. Nordea är dock fortfarande billigare än Avanza och Nordnet och mig veterligen är det bara Nordea och Pareto (som jag fick upp ögonen för tack vare deras reklam i börspodden) som har handel i olika valutor i en ISK. Och även om Pareto är billigare än Nordea på vissa produkter har de mycket högre minimiavgift. Därför har jag valt att fortsatt använda Nordea.

Den här artikeln handlar om att jag numer handlar hos Nordea istället för Avanza. Den blev längre än vad jag först tänkt så en kort summering är kanske på sin plats. Jag sparar över 10.000kr, per år, genom att flytta min aktiehandel från Avanza till Nordea. Detta genom billigare courtage, samt tack vare att Nordea har stöd för valutafickor i sin ISK-produkt och jag därför slipper en kostsam valutaspread hos Avanza.

Vilka aktier ger utdelning 2023?

På denna lista så kan du se vilka aktier som har högst direktavkastning för svenska bolag (Max 15 %). Nyckeltalet visar hur stor aktieutdelningen är jämfört med senaste dagens stängningskurs. Utdelningen baseras på 12 månader rullande.

995 träffar

Vilken bank är bättre Nordea eller Swedbank?

Det är så klart omöjligt att på rak arm säga att “det här är den bästa banken”. Allas behov ser ju annorlunda ut och vad som kanske är den bästa banken i branschen för mig behöver ju inte vara den bästa banken för dig. Det är därför viktigt att man jämför banker med varandra innan man bestämmer sig. Tidigare var det en självklarhet att bankens kunder kom på besök på bankkontoret och pratade en stund med sin banktjänsteman. Detta var ett naturligt tillfälle att gå igenom vilka tjänster kunden behövde, osv.

Nuförtiden ser banken knappt röken av sina kunder. Samtidigt har konkurrensen ökat mellan bankerna så det är viktigt att man jämför. Så hur vet man då vilken bank som är bästa banken? En hel del nya banker har dykt upp på marknaden och utmanar de traditionella bankerna. När konkurrensen hårdnar och kunderna allt enklare flyttar mellan olika banker så gäller det för bankerna att sälja in så många tjänster som möjligt till sina kunder, för att på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Oftast byter vi kanske inte bara bank så där, utan det sker i samband med att vi köper en ny bostad eller liknande. Då är det ett gyllene tillfälle för dig att se över vilka behov du har. Pensionssparar du idag? Vad erbjuder din svenska bank när det gäller dom bitarna? Kanske ingår det livförsäkringar om du lägger bolånet hos en viss bank. Då kanske just den banken är bästa banken för dig. Återigen, det är viktigt att jämföra svenska banker innan man bestämmer sig.

Sedan några år tillbaka är det lag på att svenska banker ska redovisa sin genomsnittsränta, utöver listräntorna. Genomsnittsräntan visar vilken ränta den generella kunden faktiskt har hos banken. Den här räntan är alltså lägre än listräntan. Genomsnittsräntan kan ge dig en fingervisning om vilket förhandlingsutrymme som finns i respektive bank.

Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Barron’s börjar sin artikel med att förklara att årets favoriter slog det breda indexet S&P 500 med råge.

Totalt resulterade Barron’s favoriter för 2022 i en avkastning på minus 1,7%, att jämföra med S&P 500 som landade på minus 12,1%.

När ska man sälja en aktie som gått dåligt?

 • Du behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar
 • Du tror inte längre på den aktien du vill sälja

Den första är rätt enkel och hör starkt ihop med anledningen till varför du en gång köpte dina aktier. Du hade kanske ett tydligt sparmål och nu är det dags att realisera detta målet. Exempelvis att köpa bostad, ta ut pensionen, genomföra en större resa eller något annat du sparat till. Enda rådet där är att från start ha ett mål som sträcker sig över flera år. Aktiemarknaden är volatil på kort sikt och är därmed mer lämplig att spara på en längre tidshorisont. När det väl är dags att använda pengarna för konsumtion så är det enkelt att sälja, för detta var ju din ambition från början.

Den andra anledningen, att sälja när du inte längre “tror på aktien” kräver mer förklaring och ett robust förhållningssätt för att lyckas med.

När man väl gjort sin analys av ett bolag och bestämt sig för att köpa är det få som också satt en säljkurs eller åtminstone satt rimliga kriterier för att sälja av. Mitt råd är att när du köper en aktie, ska du alltid ha en målkurs, som ska motsvara en nivå då du anser att aktien är övervärderad. Förslagsvis kan du sätta en målkurs för 3-5 års sikt och har du sedan uppnått hela eller delar av vinsten tidigare, säljer du av och gör en ny analys. Alternativt att du reviderar den målkursen.

Poängen är att ha redan innan du köper en uppfattning om när det inte längre är värt att äga aktien. Detta är sällan så enkelt som en prisnivå. Då aktiepriset är en spegling av företag du investerat i är det mer relevant att kolla på företaget. Försök bygg en uppfattning om när företaget inte längre rör sig i rätt riktigt, för då kan det vara läge att sälja.

Hur bra är Nordea som bank?

Jag har varit kund hos Nordea sedan mitten av 90-talet. Banken hette då Nordbanken och jag minns ännu min lilla blå bankbok, hur jag som åttaåring samlat ihop 100 st nya fina tiokronor och hur matrisskrivaren smattrade när kassörskan förde in bankboken för att notera insättningen och uppdatera saldot.

Sedan 2014 är jag bolånekund hos Nordea, som banken numera heter. Jag har bolån på 3 miljoner kr, tillräckligt låg belåningsgrad för att slippa amortera och har alltid valt tremånadersräntan eftersom den över tid sannolikt är billigast (det är dock konstiga tider just nu…). Vart och vartannat år tvingas jag till den obligatoriska förhandlingen om ränterabatt. Ibland slipper jag undan enkelt med en förlängning av samma deal som tidigare, men ibland krävs ett möte med en rådgivare. Nu i september var det dags igen. Och som marknaden utvecklat sig senaste två åren ville jag nu ha betydligt bättre rabatt än innan.

Alla sådana möten handlar enligt Nordea om en “genomgång av min personliga ekonomi för att kunna ge de bästa råden för just dig”, men i praktiken är det alltid ett givande och tagande där de försöker binda upp mig hårdare som kund och/eller öka sin intjäning, givet att de ger mig en större ränterabatt. Man kan se det som ett parti schack. Jag är tack och lov intresserad av finansmarknaden i allmänhet och min personliga ekonomi i synnerhet, vilket kommer visa sig vara viktigt i just detta möte.

Inför ett sådant här möte är det viktigt att förbereda sig. Exempelvis bör du räkna ut och skriva ner vad du tjänar på varje 0,01 % (en “punkt”) extra rabatt som banken erbjuder. För min del blir det 3 000 000*0,01% = 300 kr, vilket efter ränteavdrag på 30 % blir 210 kr. Om jag inte hade fått den rabatten och behövt betalat de 300 kronorna i ränta, så hade jag kunnat göra ränteavdrag på 30 % på dem, så besparingen på att slippa betala de 300 kronorna i ränta blir alltså i praktiken endast 210 kr.

Är Nordea Investor bra?

Nu får drygt 420 000 kunder ett mer hållbart pensionssparande! Peter Sandahl, Hållbarhetschef för Nordea Liv & Pension: "Som kapitalägare har vi, förutom att generera en långsiktigt god avkastning till våra pensionssparare, att stort ansvar att bidra till omställningen mot en klimatsmart och hållbar framtid." Nordea Liv & Pension Sverige gör sin största skiftning av investeringar någonsin. Under de sex första månaderna 2019 har 22 miljarder kronor skiftats om från traditionella investeringar till investeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier.

What is Nordea Bank Abp?

 • Capi. / Sales 2023 Capi. / Sales 2024 Nordea Bank Abp is a banking services group organized around 4 business areas: - personal banking (37.6% of income); - business banking (28.9%); - institutional and large corporate banking (21.2%); - assets and wealth management (12.3%).

Should you buy Nordea Bank AB (nrdby)?

 • Nevertheless, we are always paying attention to the latest value, growth, and momentum trends to underscore strong picks. Nordea Bank AB (NRDBY) made it through our "Recent Price Strength" screen and could be a great choice for investors looking to make a profit from stocks that are currently on the move.

What services does Nordea Bank offer?

 • Nordea Bank Abp provides banking, financial, and related advisory services. The Company offers financing and deposit services, savings and asset management, insurance products, investment banking, securities trading, cash management, and mobile banking. Nordea Bank serves private individuals, companies, institutions, and the public sector.