:

Hur man boka tid för pass till barn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man boka tid för pass till barn?
 2. Kan man boka pass tid till någon annan?
 3. Finns det drop in för pass?
 4. Måste båda vårdnadshavarna skriva under?
 5. Kan man resa med barn utan pass?
 6. Får barn resa med nationellt id-kort?
 7. Hur ofta släpps tider för pass?
 8. Hur kan man få pass snabbt?
 9. Hur lång väntetid på pass 2023?
 10. Vad kostar det att göra pass till barn?
 11. Måste barn vara med och hämta pass?
 12. Får man flytta med barn vid gemensam vårdnad?
 13. Måste barn ha pass inom Norden?
 14. Måste barn ha pass till Spanien?
 15. Kan barn resa utan pass inom EU?

Hur man boka tid för pass till barn?

1. Boka tid på en passexpedition

För att ansöka om pass och nationellt id-kort till minderårig ska du boka tid på en passexpedition. Du behöver boka en tid för varje barn.

Kan man boka pass tid till någon annan?

För att ansöka om svenskt vanligt pass/nationellt id-kort eller provisoriskt pass (nödpass) i Australien krävs en förbokad tid. För att en ansökan ska kunna registreras måste den sökande ha antingen ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Tider för att ansöka om svenskt vanligt pass/nationellt id-kort på Sveriges ambassad i Canberra bokas online via ambassadens e-bokningssystem (hemsidan hanteras av Migrationsverket). Det är inte möjligt att boka en tid via telefon eller e-post. Om du har en existerande bokning och vill ändra eller avboka din tid görs även detta via e-bokningssystemet. 

Finns det drop in för pass?

För att kunna ge bästa och snabbaste service har ambassaden särskilda öppettider för ansökan och hämtning av svenska pass och nationella ID-kort (gäller ej vid behov av provisoriskt pass).

Öppettider för ansökan av pass och nationella id-kort:Onsdagar kl. 14.00-15.30Du kan boka tid för ansökan via följande länk: Tidsbokning online

Måste båda vårdnadshavarna skriva under?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarnas beslutanderätt regleras i 6:11 Föräldrabalken (FB). Bestämmelsen stadgar att vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Däremot har det införts en erinran i andra meningen om att vårdnadshavare ska ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras stigande ålder och utveckling. Bestämmelsen i 6:11 FB utgör en förutsättning för att föräldrarnas ansvar gentemot barnen i enlighet med 6:1-2 FB, ska kunna uppfyllas.

Kan man resa med barn utan pass?

Vid gränskontrollen kontrolleras även barns resehandlingar.

En minderårig nordisk medborgare (under 18 år) som reser med sin vårdnadshavare behöver ingen id-handling om du som vårdnadshavare har giltiga resehandlingar och kan visa att du är barnets vårdnadshavare. Kom bara ihåg att undantaget endast gäller nordiska medborgare och inte om ditt barn reser med mor- eller farföräldrar. Då måste det uppvisas giltig resehandling för barnet.

Får barn resa med nationellt id-kort?

Övrigt/annat

Hej. Jag har fråga om pass för barn. Jag får inte den andra föräldern till mitt barn att skriva under en pass ansökan för vårt barn. Jag ska boka semester resa för mig och mitt barn nu och för att vara på den säkra sidan tänkte jag beställa en resa till ett land som ingår i  Schengenområdet. Har jag förståt det rätt att man inte behöver ha ett pass när man åker till ett land som ingår i Schengenområdet? Jag tänkte i sådant fall på att åka till Spanien eller Grekland. Funkar det att åka dit och hem utan att mitt barn har ett pass? Jag har såklart med mitt egna pass att visa upp. Räcker det eller kan det ändå uppstå problem vid antingen inresa eller hemresa sen? Mitt barns andra förälder älskar att jävlas och försvåra för både mig och vårt barn så jag räknar inte med att få en underskrift för mitt barns pass, tyvärr. Vad ska jag tänka på i detta och vilka problem kan uppstå? Är det ens möjligt att åka på en semesterresa utan att behöva ha ett pass för mitt barn?

Hur ofta släpps tider för pass?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Tillgången till tider för att ansöka om pass och nationellt id-kort varierar över landet. Nya tider släpps kontinuerligt. Om du inte hittar en tid som passar kan du prova att boka igen senare eller på annan ort. De tider som syns i tidsbokningen är de som finns tillgängliga. Du får inte tillgång till fler tider genom att ringa eller besöka polisen.

Hur kan man få pass snabbt?

Om du fyllt 18 år krävs normalt följande när du ansöker om provisoriskt pass vid en ambassad utomlands:

 • På vissa ambassader och konsulat behöver du ha en tidsbokning
 • Personlig närvaro.
 • Om ambassaden eller konsulatet inte har en fotostation behöver du fylla i en blankett som finns på myndigheten. Du måste också ta med två passfoton som får vara högst sex månader gamla.
 • Om ambassaden eller konsulatet har en fotostation behöver du inte fylla i någon ansökningsblankett eller ta med foto.
 • Polisrapport om passet är stulet eller förlorat. Du kan spärra ditt pass hos Polisen i Sverige på telefon 114 14.
 • Giltig fotolegitimation.
 • Om ambassaden så kräver: personbevis som inte är äldre än en månad.
 •  Betala avgiften på 1 800 SEK i lokal valuta med betalkort eller kontant.

Hur lång väntetid på pass 2023?

På Sundsvalls passexpedition kan man nu få sitt nya pass i handen inom ett par arbetsdagar från det att man har lämnat in sin ansökan.

I fjol var det vanligt att behöva vänta minst två månader på grund av alla långa köer.

Vad kostar det att göra pass till barn?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Måste barn vara med och hämta pass?

Försändelsekod: När du hämtar passet ska du legitimera dig och ge försändelsekoden. Du kan visa försändelsekoden till exempel på mobiltelefonen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du skrivit för hand.

Legitimera dig: Bestyrk din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter. Om du inte har ett sådant, kan ett finskt pass eller identitetskort som gått ut för högst ett år sedan också användas, om inte annat anges.

Det pass eller identitetskort som du lägger fram måste i alla fall vara sådant att du lätt kan identifieras från fotot.

Fullmakt: Du kan också ge en annan person fullmakt att hämta ut ditt pass. Då måste du ge personen en skriftlig, personlig fullmakt. Observera att en avhämtare med fullmakt endast kan styrka sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter.

Ladda ned en fullmaktsmall härFilen öppnas i en ny flik pdf 704kB

Under 15-åringar: Om passets innehavare är under 15 år är det vårdnadshavaren som ger fullmakt till avhämtaren. Vårdnadshavaren behöver ingen fullmakt av sitt minderåriga barn för att hämta ut passet. Vårdnadshavaren identifieras på samma sätt som innehavaren av ett pass skulle identifieras.

Får man flytta med barn vid gemensam vårdnad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På din fråga är föräldrabalken (1949:381) (FB) samt brottsbalken (1962:700) (BrB) tillämpliga.

Huvudregeln vid gemensam vårdnadHuvudregeln är att vid gemensam vårdnad får en vårdnadshavare inte flytta hur hen vill med barnet eftersom att vårdnadshavarna gemensamt ska bestämma över barnets angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Att flytta är ett sådant beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid som rör barnets personliga angelägenheter i enlighet med 6 kap. 11 § FB, och som ska beslutas om gemensamt. Sådana beslut får inte fattas ensamt av endast en vårdnadshavare såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § 2 st FB).

Måste barn ha pass inom Norden?

Säkerheten är alltid det viktigaste för Viking Line. En del i vårt säkerhetsarbete är att utföra identitetskontroller av våra resenärer inför resan. Förbered dig därför redan innan avresa på att du kan komma att behöva uppvisa giltigt resedokument. Resedokument är pass och identitetskort med fotografi.

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på vilket medborgarskap du har. Du är alltid skyldig att hålla dig informerad om vilka länders medborgare som behöver pass eller pass och visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Måste barn ha pass till Spanien?

Detta är de regler som gäller för att resa till Spanien utan pass – viktigt att känna till innan avresa!

Liksom Sverige ingår Spanien i Schengenavtalet vilket gör att du inte behöver uppvisa pass för resa från Sverige till Spanien. Däremot ska du kunna uppvisa giltig legitimation som också visar ditt medborgarskap. Till exempel fungerar svenskt id-kort bra, men inte körkort.

Kan barn resa utan pass inom EU?

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.