:

Vad är ett ersättningsanspråk?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett ersättningsanspråk?
 2. Hur mycket kan man begära i skadestånd?
 3. Vad krävs det för att man ska bli skadeståndsskyldig?
 4. Vad kan man begära skadestånd för?
 5. Hur skriver man ett ersättningsanspråk?
 6. När kan man kräva ersättning?
 7. Hur snabbt betalas skadestånd ut?
 8. Vem betalar ut skadestånd?
 9. Vilka typer av skador kan man få ersättning för?
 10. Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?
 11. Vem betalar ersättningsanspråk?
 12. Hur får man skadestånd utbetalt?
 13. Kan man slippa betala skadestånd?
 14. Hur lång tid att betala skadestånd?
 15. Hur lång tid tar det innan skadestånd betalas ut?

Vad är ett ersättningsanspråk?

Du kan få ersättning för marknadsvärdet av dina saker om de blir skadade eller stulna. Undvik att vara underförsäkrad. Ditt försäkringsbelopp ska motsvara värdet på alla dina saker.

Alla saker som du äger sjunker i värde med tiden. Du kan aldrig försäkra dina saker till sitt inköpspris. Viss egendom, som till exempel elektronikprodukter, sjunker snabbt i värde medan till exempel smycken behåller sitt värde under längre tid.

Hur mycket kan man begära i skadestånd?

Den som har blivit utsatt för brott (målsäganden) kan ha rätt till skadestånd. Skadestånd är pengar som den som har dömts för brottet betalar till målsäganden. För att målsäganden ska få skadestånd måste han eller hon kräva det senast vid rättegången.

Det är åklagaren som ska berätta för målsäganden hur mycket pengar som man kan kräva att få. Det är också åklagaren som ska framföra kravet på skadestånd under rättegången om målsäganden vill det. Om den som utsatts för brott har ett målsägandebiträde är det i stället målsägandebiträdet som berättar om skadeståndet och framför kravet.

Vad krävs det för att man ska bli skadeståndsskyldig?

Du kan få hjälp att betala skadeståndet genom det ansvarsskydd som ingår i olika privata försäkringar, till exempel din hemförsäkring.

Vad kan man begära skadestånd för?

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhör kan det finnas möjlighet till ersättning. Anspråket lämnas till den som har hand om förundersökningen. Det är förundersökningsledaren som beslutar om ersättning ska betalas ut. Fyll i blanketten "Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål ".

Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål (pdf, 274 kB)

Tänk på att spara kvitton på kostnader du haft till följd av brottet. Kvittona kan behövas om du vill begära skadestånd, eller om du ska begära ersättning från ditt försäkringsbolag, polisen och Brottsoffermyndigheten.

Hur skriver man ett ersättningsanspråk?

Om du vill få ersättning från en försäkring för en skada måste du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Det räcker inte alltid med att anmäla en skada utan många gånger behöver du framställa ersättningsanspråk och skicka in relevanta underlag för att du ska få rätt ersättning. Det är viktigt att komma ihåg att en anmälan per automatik inte innebär ersättning. Du bör därför alltid vara vaksam under hela skaderegleringsprocessen så att du blir rätt behandlad och får rätt ersättning.

Du ska anmäla skadan till de försäkringsbolag som tillhandahåller ansvarig försäkring. Oftast är det till ditt eget försäkringsbolag. Vid så kallade ansvarsskador, dvs. om någon annan (skadevållande) orsakat dig skada, så anmäler man skadan till skadevållandes försäkringsbolag. Blir du påkörd av en bil så ska du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag medan skadevållande gör en anmälan där skadevållandes trafikförsäkring finns. Viktigt att komma ihåg är att du vid många personskador kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar för samma skada.

När kan man kräva ersättning?

Det vanligaste är att du kan få skadestånd för den kränkning som brottet inneburit för dig. Andra ersättningar kan vara kostnader om du har behövt läkarvård på grund av skadorna du fått av brottet och förlust av inkomst om skadorna inneburit att du inte har kunnat jobba under en period. Du kan också få ersättning för till exempel sveda och värk, bestående skador och skadade tillhörigheter.

Hur snabbt betalas skadestånd ut?

Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att utreda om du har några pengar eller tillgångar. Om du har det använder Kronofogden dem för att betala din skuld till brottsoffret. Deras utredning kan leda till att du får en betalningsanmärkning. Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Om utredningen visar att du inte kan betala får brottsoffret ett brev om det och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Finns det ingen försäkring eller om brottsoffret bara får ersättning för en del av skadan kan personen ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan då få en skuld till Brottsoffermyndigheten.

Vem betalar ut skadestånd?

Den som döms för brott kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som drabbats av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Som exempel kan nämnas en person som bryter sig in i ett hus genom att krossa ett fönster och sedan stjäl saker inne i huset. Om personen senare döms för stölden kan han eller hon också bli skyldig att betala för reparationen av fönstret. Ett annat exempel är att någon misshandlar en person så illa att den drabbade behöver uppsöka läkare. I sådana fall kan den som döms för misshandeln bli skyldig att betala kostnaderna för läkarbesök.

Skadeståndet betalas till den som drabbats av brottet och är alltså en form av kompensation till den skadelidande. Ofta har den drabbade redan betalat de kostnader som uppstått. Den som döms för brottet blir då skyldig att ersätta den drabbade för de utgifter han eller hon haft. Skadeståndet är inte ett straff eller en påföljd, som t.ex. böter, som betalas till staten. I de brott där ingen person eller företag drabbats av skada behöver den dömde alltså inte betala något skadestånd.

Vilka typer av skador kan man få ersättning för?

Ekonomisk kompensation för en inträffad skada.

Den som orsakar en skada (den skadevållande) på någon annans person eller egendom ska som huvudregel ersätta denna skada, dvs försätta denna person (den skadelidande) i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Skadeståndet har alltså främst ett reparativt syfte.

Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

När du har blivit inskriven i något av våra program, ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Där kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Ansök om ersättning från Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vem betalar ersättningsanspråk?

Kontrollera om du har någon försäkring som du kan få ersättning genom. Du kan få ersättning även om ingen har blivit dömd för brottet.

Hur får man skadestånd utbetalt?

Den som har blivit utsatt för brott (målsäganden) kan ha rätt till skadestånd. Skadestånd är pengar som den som har dömts för brottet betalar till målsäganden. För att målsäganden ska få skadestånd måste han eller hon kräva det senast vid rättegången.

Det är åklagaren som ska berätta för målsäganden hur mycket pengar som man kan kräva att få. Det är också åklagaren som ska framföra kravet på skadestånd under rättegången om målsäganden vill det. Om den som utsatts för brott har ett målsägandebiträde är det i stället målsägandebiträdet som berättar om skadeståndet och framför kravet.

Kan man slippa betala skadestånd?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om skadelidande vill det fyller denne i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.

Hur lång tid att betala skadestånd?

Du får ingen räkning eller inbetalnings­kort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala. Betalar du inte riskerar du att skulden lämnas till oss.

Har du betalat direkt till brottsoffret, men ändå fått ett krav från oss? I så fall ska du skriva till oss och skicka med ett bevis på att du har betalat skulden. Det kan exempelvis vara ett kontoutdrag som tydligt visar att brottsoffret redan har fått betalt från dig.

Hur lång tid tar det innan skadestånd betalas ut?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar