:

Är Sverige ett europeiskt land?

Innehållsförteckning:

 1. Är Sverige ett europeiskt land?
 2. Hur förkortas Europeiska unionen?
 3. Hur många Europeiska länder finns det?
 4. Måste man ha europeiskt sjukförsäkringskort?
 5. Vilka är de Europeiska länderna?
 6. Vilket land är Sverige?
 7. Hur skrivs EU?
 8. Är alla Europeiska länder med i EU?
 9. I vilka länder gäller europeiska sjukförsäkringskortet?
 10. Kan man ha EU-kortet digitalt?
 11. Hur många Europeiska länder är med i EU?
 12. Är Turkiet en del av Europa?
 13. Vad heter Sverige?
 14. Vad säger världen om Sverige?
 15. Vad heter EU?

Är Sverige ett europeiskt land?

Den brittiska tidningen The Economists forskningsenhet genomför varje år en undersökning där världens länder bedöms efter hur demokratiska de är. 2018 års resultat visar att demokratin både globalt och i Europa är stabil, med enbart några förändringar sedan förra årets sammanställning. Sverige tillhör gruppen EU-länder som rankas som de mest funktionella demokratierna.

The Economists index bygger på 60 kriterier fördelade under fem huvudkategorier: Valprocess och pluralism, Medborgerliga rättigheter, Regeringens funktionalitet, Politiskt deltagande och Politisk kultur. Med hjälp av kriterierna betygsätts länderna och delas sedan in i kategorier utifrån graden av demokrati. Till funktionella demokratier räknas de länder som fått 8 till 10 poäng. 6 till 8 poäng generar indelning demokratier med anmärkning. Hybridregimer räknas de länder som fått 4 till 6 poäng och till auktoritära regimer de som fått mindre än 4 poäng.

Hur förkortas Europeiska unionen?

Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa. Hur samarbetet ska fungera bestäms av ett antal fördrag, eller avtal, som medlemsländerna skrivit på. Det senaste fördraget är Lissabonfördraget

Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hur många Europeiska länder finns det?

ETT mark, staat of nation är ett territorium med en befolkning och en regering, som gör reglerna och kan använda våld vid behov. Varje land måste erkännas av andra länder. Det betyder att de (de andra länderna) är överens om att landet finns. Om det händer kan det vara en del av Förenta nationerna (FN), samlingen av alla länder. Alla länder erkänner inte alltid ett land, vilket är fallet med Taiwan.

Det är faktiskt ungefär samma historia som med antal kontinenter eller kontinenter att världen räknas: det råder en del oenighet om det.. Antalet länder i världen är också ofta föremål för förändring, till exempel på grund av krig eller konflikter. Eftersom länder ofta inte (vill) erkänna varandra eller för att "beroende stater" ingår i den ena listan och den andra listan inte gör det, finns det en annan skillnad.

Så det finns en skillnad mellan antalet länder i världen som faktiskt erkänns av Förenta nationerna och antalet länder som har förklarat sig vara länder. Därför har vi i den här artikeln tre olika listor gjord där du kan se exakt vilka länder som är eller inte är (oberoende), vilka som är erkända eller inte och även totalt lista över alla länder i världenoavsett deras officiella eller inofficiella status.

Måste man ha europeiskt sjukförsäkringskort?

Ifall olyckan skulle vara framme bör man ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan.

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Vilka är de Europeiska länderna?

Vilka länder ska man egentligen räkna till Europa? Det beror lite på vem man frågar. Jag har bestämt mig för följande 47 stater:

Vissa länder ligger bara delvis i Europa och måste därför behandlas särskilt (läs mer om Europas gränser). Men även innanför gränserna finns det några speciallfall som måste beaktas:

Vilket land är Sverige?

Sedan inlandsisen dragit sig tillbaka befolkades den skandinaviska halvön av samlar- och jägarfolk i olika generationer. Jordbruket gjorde sitt intåg mellan 4 000 och 3 200 f.Kr. Enstaka metallföremål dök upp redan omkring 3000 f.Kr., men det dröjde till omkring 1800 f.Kr. innan brons blev så vanligt att man kan tala om en bronsålder.

Järnet blev den huvudsakliga redskapsmetallen omkring 500-400 f.Kr. Det första skriftspråket, runorna, introducerades troligen under 300-talet e.Kr. men förefaller främst haft en magisk funktion. Först omkring år 800 började runor användas oftare som kommunikationsmedel. Ungefär samtidigt började de första spåren av en fastare samhällsorganisation att dyka upp.[30]

Sverige ligger i norra Europa, på östra delen av den skandinaviska halvön och sträcker sig över ungefär 17 latituder (breddgrader) och 15 longituder (meridianer).[31] Den longitudinella skillnaden motsvarar 52 minuters skillnad i soltid (mellan Haparanda i öster och Strömstad i väster). Till ytan är Sverige det femte största landet i Europa (om enbart de europeiska delarna av Danmark respektive Turkiet räknas). Landet gränsar till Norge i väster, Finland i nordost, samt Danmark i sydväst. De omgivande vattnen är Bottenviken och Bottenhavet, som utgör en del av Östersjön, samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Sverige utgör en del av det geografiska området Norden.

Öster om Sverige ligger Östersjön och Bottniska viken och den långa kustlinjen påverkar klimatet. I väster ligger den skandinaviska fjällkedjan som såsom bergskedja benämns Skanderna, sedan gammalt också kallad Kölen på både svenska och norska (kjølen). Den skiljer Sverige från Norge. Riksgränsen följer alltsedan 1700-talet någorlunda väl vattendelaren i denna bergskedja. Älvarna i norra Sverige (de så kallade Norrlandsälvarna) flyter alltså som regel österut från bergskedjan och hinner ofta bli ganska breda.

Sverige är en parlamentarisk och representativ demokrati med en folkvald riksdag och styrs av en regering ledd av en statsminister. Formellt är Sverige samtidigt en konstitutionell monarki, där monarken – kungen – är statschef.

Nuvarande statschef är konung Carl XVI Gustaf, tronarvinge är kronprinsessan Victoria, regeringschef är statsminister Ulf Kristersson, och riksdagens talman är Andreas Norlén.

Hur skrivs EU?

Energiimporten till EU från Ryssland minskade under våren för andra kvartalet i rad jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet 2023, jämfört med samma kvartal 2022, minskade EU:s import med 39,4 procent i värde och 11,3 procent räknat på vikt i ton, meddelar Eurostat på tisdagen. Rysslands andel av den totala EU-importen av petroleumoljor var 4,0 procent under andra kvartalet 2023, jämfört med en andel på 21,6 procent under samma kvartal förra året. 

För att återbetala EU:s skuld för finansieringen av den stora Coronafonden har EU-kommissionen föreslagit tre nya inkomstkällor för EU-budgeten. Det tycker dock ett enigt finansutskott i riksdagen inte är en bra politik och avslår förslaget med hänvisning till den så kallade subsidiaritetsprincipen. Enligt den EU-principen ska beslut i EU tas så nära medborgarna som möjligt. Utskottet har vid flertalet tillfällen varit kritiskt mot införandet av nya egna medel och mot överföring av beskattningsrätt till EU-nivå. Medlemsländerna är skyldiga att betala EU:s utgifter och det sker i huvudsak via den så kallade BNI-avgiften samt tre andra avgifter. Se mer om Sveriges EU-avgift, rabatt och bidrag. 

Imorgon onsdag måste trettiotre stater, däribland Sverige, försvara sin klimatpolitik inför 17 domare i Europadomstolen i Strasbourg, rapporterar Syre. Bakom stämningen står sex portugisiska ungdomar i åldrarna 11 till 24 som anklagar länderna att genom bristande klimatpolitik inte skydda deras rätt till liv, samt rätten till respekt för privat- och familjeliv i enlighet med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som länderna lovat följa. 

Med bara veckor kvar till det polska parlamentsvalet försöker landets president, premiärminister, justitieminister ta heder och ära av den polska filmaren regissör Agnieszka Holland och hennes prisbelönta film The Green Border, en dramafilm om hur migranter behandlas vid den polsk-belarusiska gränsen, rapporterar Politico. De framträdande nationalkonservativa polska politikerna försöker koppla filmen till nazism, sovjet och “antipolsk” verksamhet. Jarosław Kaczyński regeringspartiets starke man kallade filmen "skamlig, motbjudande, äcklig". Filmaren har anlitat ett säkerhetsföretag som ska skydda henne mot eventuella attacker.

Turkiet kommer att godkänna den svenska Natoansökan om USA håller sitt löfte om försäljning av F-16 plan till landet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters, uppger Ekot. President Erdogan har tidigare sagt att de båda sakerna inte har med varandra att göra. Om USA håller sitt löfte kommer vårt parlament att hålla sitt om Sveriges Natomedlskap, säjer president Erdogan, enligt Reuters.

Den ryska tortyren i Ukrainas ockuperade områden är systematisk och utbredd, visar en ny FN-rapport. FN har noterat flera fall där tortyren varit så brutal att den lett till döden, skriver Yle. Ukrainarna har torterats i fängelser, fångläger och liknande förläggningar. Det är särskilt människor som Ryssland misstänker är informanter till den ukrainska militären som utsätts för tortyr.

Tyskland kommer att skärpa sin kontroller av gränserna mot Polen och Tjeckien, detta efter att allt fler asylsökanden kommit in i Tyskland därifrån de senaste månaderna och antalet asylsökande ökat kraftigt i år, uppger Ekot. Situationen plus att Tyskland under senaste året tagit en miljon ukrainare har lett till en intensiv debatt om den tyska asylpolitiken och många kommuner har på sistone meddelat att de inte klarar av ta emot fler. Polen har samtidigt meddelat att man ökar kontrollen av gränsen mot Slovakien av samma anledning, rapporterar Reuters.

Ungern premiärminister Viktor Orbán ser ingen brådska med att ratificera ett svenskt medlemskap i militäralliansen Nato.

– Jag undrar om det är något brådskande som tvingar oss att ratificera Sveriges Natoansökan. Jag kan inte se några sådana omständigheter, sade Orbán inför Ungerns parlamentariker när parlamentet öppnade på måndagen, enligt TT/SvD.

I morgon onsdag hålls en förtroendeomröstning om den spanske konservative oppositionsledaren Alberto Núñez Feijóos möjlighet att bilda regering och bli ny premiärminister. Han har dock fyra mandat från majoritet, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Om han misslyckas att få stöd får han en ny chans på fredag där det räcker med fler ja- än nej-röster. Om det inte heller då finns tillräckligt stöd får nuvarande premiärminister, socialdemokraten Pedro Sanchez, två månader på sig att bilda regeringen.

Frankrike ska minska sina utsläpp med 55% till 2030, i en omställning som kommer att omfatta hela samhället och involvera varje fransman.

– Den franska hållningen till klimatomställningen är varken att ge upp och backa, eller att gå för hårt åt ekonomin så att den dör. Den franska hållningen är att ställa om i takt med ekonomisk tillväxt, förklarade Emmanuel Macron, enligt Ekot.

EU och Mercosur-länderna Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay nådde 2019 en politisk överenskommelse om ett handelsavtal. Avtalet har dock inte godkänts av EU och nu hotar den paraguayanske presidenten Santiago Pena att stoppa förhandlingarna om parterna inte når en uppgörelse innan den 6 december, rapporterar Reuters.

EU:s medlemsländer, inklusive Sverige,  är överens om sin syn på nya utsläppsregler för både lätta och tunga fordon. Kritiker talar om en urvattnad uppdatering. Närmast vänta förhandlingar med Europaparlamentet som röstar om sin ståndpunkt den 8-9 november .

I Ryssland har användningen av så kallade ansiktsigenkänningssystem ökat markant sen den storskaliga invasionen av Ukraina förra året, rapporterar Ekot. Nära 600 fall av gripanden har listats av den oberoende organisationen OVD-info. En aktivist hade hittats via ansiktsigenkänning i metron och greps senare för att han hade haft med sig en affisch som krävde att politiska fångar släpps.

Rester av en luftvärnsrobot har hittats i östra Moldavien, dagen efter ett ryskt anfall mot Ukraina på andra sidan gränsen, skriver TT/SvD. Resterna av vad som uppges vara en luftvärnsrobot av typen S-300 hittades nära gränsen mot Ukraina, i en by söder om Tiraspol, utbrytarrepubliken Transnistriens huvudort.

Kosovos president Vjosa Osmani utlyser nationell landssorg efter söndagens blodiga attack där en polis och fyra attentatsmän dödades, uppger SVT. Händelsen markerar den allvarligaste upptrappningen av våldet i norra Kosovo sedan 2011.

Sara Skyttedal kommer inte att vara Kristdemokraternas toppkandidat i Europaparlamentsvalet, skriver hon på Facebook.

”Nomineringskommittén har valt att inte placera mig som toppnamn i deras förslag inför den kommande mandatperioden. Efter den rådgivande medlemsomröstningen kommittén genomfört, blev det klart att jag inte har det breda stöd i partiet som krävs för att leda en valkampanj”, skriver hon i inlägget. Hon avslutar med att konstatera: "Efter nästa sommar står jag till förfogande för nya utmaningar."

Norge är berett att bistå med hjälp efter lördagens stora jordskred vid E6:an i Stenungsund, enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). ”Jag talade i går med min norske kollega Jon-Ivar Nygård som beskrivit att de står redo att bistå med hjälp”, säger han till P1 Morgon. Europaväg 6 är Norges viktigaste väg till  kontinenten och till Göteborgs hamn räknas som Norge största hamn när det gäller export och import.

EU-kommissionen har meddelat de sociala mediejättarna Alphabet, TikTok och Meta att de måste göra mer för att skydda Slovakiens val den 30 september från utländsk inblandning – annars riskerar de höga böter, rapporterar Politico. Det finns en växande oro bland europeiska och slovakiska tillsynsmyndigheter att desinformation och pro-Kreml-ideologi sprids bland lokala användare av sociala medier, inklusive anhängare av Robert Fico, landets kontroversiella före detta premiärminister som nu leder i opinionsundersökningar. Fico har krävt att det militära stödet till Ukraina ska upphöra och hans parti leder för närvarande i opinionsundersökningarna.

Ryssland attackerade Odessa-regionen i södra Ukraina med robotar och attackdrönare under natten mot måndag, enligt ukrainska myndigheter, enligt TT/SvD.

EU-kommissionen meddelade på måndagen att de stoppar hotellbokningsföretaget Booking från att köpa det Uppsalabaserade företaget eTraveli som tillhandahåller “tekniska lösningar för att koppla ihop resenärer och flyg”. EU-kommissionen fann att sammanslagningen skulle ha stärkt Bookings redan dominerande ställning på marknaden för hotellbokningstjänster online , “vilket leder till högre kostnader för hotellen och eventuellt för konsumenterna”.

Ett år efter valet som resulterade i att hon blev Italiens premiärminister tillstår Giorgia Meloni att hon hade hoppats göra "bättre" ifrån sig för att få kontroll över migrationssituationen, skriver TT/GP.

– Resultaten är inte vad vi hoppades. Det är verkligen ett mycket komplext problem, men jag är säker på att vi kommer till botten med det, sade hon.

Borys Budka, polsk riksdagsledamot för det största oppositionspartiet Medborgarplattformen, attackerades i förra veckan av en okänd man som anklagade honom för att vara tysk, nazist och oppositionsledaren Donald Tusks gris innan mannan knuffade honom och förstörde hans mobil, rapporterar Politico.  Borys Budka lade den indirekta skulden för attacken på regeringspartiet Lag och rättvisas ledare Jaroslaw Kaczyński som han menar ligger bakom det polariserade klimatet i landet. 2019 knivmördades borgmästaren Paweł Adamowicz i Gdańsk, också han tillhörande Medborgarplattformen. Den 15 oktober hålls det parlamentsval i Polen.

Regeringen hoppas på ett snabbt klartecken till Sveriges Natoansökan när det turkiska parlamentet öppnar på söndag. Men hindren är många.

– Det här kan bli segt, säger Turkietexperten Michael Sahlin till TT/SvD.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj träffade inga toppolitiker under sin mellanlandning i Polen på väg hem från sin resa till USA och Kanada. Det ses som ännu ett tecken på de ansträngda relationerna länderna emellan på grund av spannmålstvisten, rapporterar The Guardian/TT/SvD.

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz försvarar Europeiska centralbankens (ECB) räntehöjningar och anser att hushåll bör klara av den historiskt höga räntenivån på 4 procent, uppger TT/SvD.

Är alla Europeiska länder med i EU?

EU-land sedan 1958, euroland sedan 1999, Schengenland sedan 1995 och andra uppgifter om Belgiens roll i EU.

EU-land sedan 2004, euroland sedan 2008 och andra uppgifter om Cyperns roll i EU.

EU-land sedan 1973, står utanför eurosamarbetet, Schengenland sedan 2001 och andra uppgifter om Danmarks roll i EU.

I vilka länder gäller europeiska sjukförsäkringskortet?

Viss typ av vård kan inte vänta tills du kommer hem igen. Den kallas ibland för nödvändig vård. Det kan till exempel vara om du bryter ett ben som måste gipsas eller att du behöver behandling med dialys.

I en del länder betalar du lika mycket som invånarna i det land du är i. Det gäller om du är på tillfälligt besök, till exempel på semester.

Kan man ha EU-kortet digitalt?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Hur många Europeiska länder är med i EU?

Nyhetssajten Europaportalen är specialiserad på EU och Europa med opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Tidningen startade 12 april 2000. Europaportalen ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden.

Är Turkiet en del av Europa?

I söder och norr har Turkiet långa kuster mot Medelhavet och Svarta havet som är populära resmål för turister från hela Europa. I öster bildar branta berg naturliga gränser mot grannländerna Irak och Iran. Bergsområden dominerar också det mesta av inlandet där den genomsnittliga höjden är 1000 meter över havet. I de västra delarna av landet består landskapet av låglänta slättområden som är ideala för jordbruk. Turkiet är beläget mellan flera tektoniska plattor, vilket har lett till frekventa jordbävningar, ofta med katastrofala följder. Klimatet är mycket varierat, med ett tempererat Medelhavsklimat i sydväst och ett kallt inlandsklimat i bergsområdena i nordost. Turkiet står inför stora miljöproblem – jorderosion har skadat mer än hälften av landets åkermark och luftföroreningarna i städerna har ökat dramatiskt under senare år. Dålig statlig styrning har också inneburit att många företag har haft möjlighet att fritt släppa ut giftiga kemikalier i floderna. 

 Dagens Turkiet är den sista resten av det Osmanska riket, som under perioden 1300-1550 var ett av världens mäktigaste imperier. Riket grundades i slutet av 1200-talet då mongolerna hade fördrivit de flesta muslimer i dagens Iran och Irak till Turkiet, där de enades under Osman I. När det var som störst omfattade det osmanska riket hela Nordafrika, huvuddelen av sydöstra Europa och stora delar av Asien. På 1800-talet gick imperiet in i en långvarig svacka och förlorade allt fler områden. Efter att ha deltagit på den förlorande sidan i första världskriget (1914-1918) kollapsade riket, och 1924 blev resterna omgjorda till den turkiska republiken, grundad av Mustafa Kemal – Atatürk (vilket betyder turkarnas fader). Alla religiösa delar av staten togs bort, och en absolut åtskillnad mellan stat och religion blev inskriven i den nya konstitutionen. Atatürk dog 1938, men partiet han grundade satt kvar vid makten fram till 1950, när det demokratiska partiet (DP) kom till makten. De följande tre decennierna präglades av politisk oro och militären ingrep och avsatte av olika anledningar regeringarna 1960, 1971 och 1980. 1984-1999 var det fullt krig i landets östra regioner mellan den turkiska armén mot den kurdiska PKK-gerillan. PKK vill bryta sig loss från Turkiet och skapa en självständig, kurdisk stat.

Kurder på flykt från Operation Anfal i norra Irak under Saddam Husseins styre. Foto: Jan Sefti/Flickr

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Turkiet genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,0 jordklot

Turkiet styrs av en folkvald president och en regering som utses av parlamentet. Turkisk politik uppvisar oenighet huruvida landet ska vara sekulärt eller om religionen ska spela en viktigare roll. Den turkiska politiken präglas av spänningarna mellan politikerna och starka statliga institutioner som rättsväsendet och armén. Domstolarna ser det som sin uppgift att fortsätta det anti-religiösa arvet från landsfadern Kemal Atatürk, och har vid upprepade tillfällen förbjudit politiska partier som visat minsta tecken på att blanda religion och politik. Armén har stort inflytande på det nationella säkerhetsrådet, som är det högsta organet för Turkiets säkerhetspolitik. Ändringar i grundlagen har gjort att militären och domstolarnas möjlighet att lägga sig i politiken har minskat. Sedan början av 2000-talet har det moderata islamiska rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) haft störst uppslutning. De senaste åren har AKP blivit mer och mer auktoritärt, och många turkar är rädda att demokratin håller på att försvinna. Turkiet är ett socialt splittrat land med stora skillnader i utbildnings- och inkomstnivåer mellan statsbefolkningen i västra Turkiet och de mindre landsbygderna i östra Turkiet. Den kurdiska minoriteten i öst utgör nästan 20 procent av befolkningen och har varit diskriminerad under flera år.

Ett växande missnöje över president Erdogans auktoritära styre ledde till att regimkritiska delar av den turkiska militären försökte genomföra en statskupp i juli 2016. Kuppförsöket slogs snabbt ner och många soldater, generaler och admiraler arresterades.

Turkiet har blivit en av parterna i kriget i Syrien, som en del av alliansen som gör luftangrepp mot Den islamiska staten (IS) . I det sammanhanget har kampen mot PKK och kurderna intensifierats. Över två miljoner syrier har flytt till Turkiet, som länge har arbetat för att få bli medlem i EU. På grund av flyktingströmmen till Europa har EU och Turkiet ingått ett avtal. Avtalet innebär bland annat att Turkiet ska begränsa antalet flyktingar som flyr vidare från Turkiet till Europa, mot att samtalen om ett turkiskt EU-medlemskap återupptas. 

Turkiet är nummer 46 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Vad heter Sverige?

Hur bestämdes länders namn, varför heter Sverige just Sverige?

Sverige är en förändrad uttalsform av Svearike/Svea rike där "svea" är ett gammalt genitiv av svear, så namnet betyder svearnas rike. Svearna var en gammal germansk stam som levde i Mälardalen och med centralort i Gamla Uppsala. De dominerade omgivande stammar, som götar och gutar, och Sverige utvecklades sedermera ur denna gamla statsbildning.

Vad säger världen om Sverige?

SI är experter på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt och arbetar löpande med studier och analyser av bilden av Sverige. Vi följer och mäter uppfattningen om Sverige i andra länder och analyserar hur Sverige är relevant för internationella målgrupper. Genom egna studier, omvärldsbevakning och analys bygger myndigheten kunskap om specifika frågor och händelser som kan påverka bilden av Sverige.

Foto: Lieselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Vad heter EU?

Europaparlamentet har 751 ledamöter som väljs genom direkta och allmänna val vart femte år. Hur många mandat (platser) varje medlemsland får i parlamentet står i proportion till landets folkmängd och varierar mellan 6 och 96 ledamöter. I parlamentet är ledamöterna placerade efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.