:

Vad händer om man skriver in fel OCR?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man skriver in fel OCR?
 2. Varför fungerar inte OCR-nummer?
 3. Kan man använda samma OCR-nummer två gånger?
 4. Måste man ange OCR-nummer?
 5. Hur betalar jag en faktura utan OCR?
 6. Vad händer om man betalar en räkning två gånger?
 7. Kan man betala räkning utan OCR?
 8. Vad kan man använda istället för OCR-nummer?
 9. Vad händer om man betalar samma faktura 2 gånger?
 10. Måste man ha OCR-nummer på faktura?
 11. Hur räknar man ut OCR-nummer?
 12. Vad händer om man betalar till fel bankgiro?
 13. Hur lång tid efter kan man kräva betalning?
 14. Hur betalar jag en faktura utan OCR-nummer?
 15. Kan man ta tillbaka en faktura?

Vad händer om man skriver in fel OCR?

Hej! Har betalt in en kontrollavgift(p-avgift)av den i brevlådan inkomna "påminnelsen på utsatt förfallodatum. Har dock vänt på de tre sista siffrorna i ocr-numret. Kan inkassoföretaget kräva mig på 160 kr för detta?

Hej, När man skriver in ocr-numret är det lätt att skriva fel, men det är därför desto viktigare att man verkligen kontrollerar alla siffror innan betalningen går i väg. Man är nämligen själv skyldig att se till att betalningen når mottagaren i rätt tid, bland annat genom att fylla i rätt betalningsinformation. När en gäldenär inte betalar på vare sig grundfakturan eller påminnelsen inom utsatt tid så har borgenären rätt att vända sig till ett Inkassobolag för vidare handläggning. Det som då händer är att inkassobolaget skickar ut ett skriftligt inkassokrav till gäldenären med anmodan om betalning. Inkassokostnaden är lagstadgad, se 3 § 1p Lag om ersättning för inkassokostnader m.m., https://lagen.nu/1981:739#P3S1. I dagsläget ligger den högsta tillåtna kostnaden på 160 kr. Inkassobolaget har alltså full rätt att ta ut de 160 kr för inkassokostnaden som uppstått som följd av försummelsen att betala fakturan i rätt tid. Så förslagsvis betalar du in din räkning så fort som möjligt för att undvika att din skuld växer ännu mer till följd av ränta. Om du inte har möjlighet att betala hela fakturan på en gång så rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt inkassobolag och fråga efter en avbetalningsplan. Med vänliga hälsningar

Varför fungerar inte OCR-nummer?

OCR-nummer är ett kontrollnummer som används för att identifiera elektroniska betalningar. OCR är en förkortning av optical character reading. Syftet med OCR-nummer är att göra det lättare för mottagaren att se att en betalning genomförts och att koppla ihop den med rätt person. Det är den som utfärdar fakturan som bestämmer hur OCR-numret ska se ut. OCR-nummer kan enbart bestå av siffror och skrivs alltid ut med en inledande fyrkant.

Kan man använda samma OCR-nummer två gånger?

Vill du undvika att stå i kö för att betala dina räkningar och dessutom slippa betala en avgift för varje räkning? Läs mer om fakturanummer, ocr-nummer, samt olika sätt att betala dina räkningar i internetbanken och appen. Enkelt, snabbt och billigt!

Måste man ange OCR-nummer?

Det egentliga fakturanumret är ett unikt löpnummer som kan identifiera en enskild faktura. Fakturanumret brukar placeras tydligt högst uppe på fakturan, och består oftast av endast siffror. Skapa din faktura med vår godkända fakturamall så går det säkert rätt. 

Eftersom skatteverket vill kunna se ifall någon faktura saknas från din årliga rapportering så är det även viktigt att fakturanumren följer en löpande och obruten sekvens. Samma fakturanummer får alltså inte användas mer än en gång under samma räkenskapsår. 

De populäraste fakturanumren bland våra kunder följer en sekvens som baserar sig på året (ÅÅÅÅ-X), så att första fakturan för det året har numret 2020-1, den andra 2020-2, osv. Men om du skickar mer fakturor kan det vara bra med en lite mer detaljerad kategorisering för att vid behov kunna spåra dina fakturor lite lättare. I så fall kan du t.ex. lägga in månaden i prefixet så att varje månad får sin egen sekvens (MMÅÅ-1). 

Försök hålla fakturanumret kort. Speciellt i sådana fall då du fakturanumret även fungerar som referensnummer. Långa fakturanummer ökar risken att betalaren matar in fel nummer när de betalar. 

Hur betalar jag en faktura utan OCR?

Med lite planering och några smarta tjänster får du tid över till annat än att hålla reda på räkningarna.

Vad händer om man betalar en räkning två gånger?

Jag betalade en faktura och när jag efter en stund gick tillbaka för att kontrollera att den var betald, så stod det obetald. Jag gjorde om proceduren igen och efter en stund stod det att den var betald....dock hade jag debiterats två gånger. Hur gör jag för att få tillbaka en debitering?

icon

Kan man betala räkning utan OCR?

Vill du undvika att stå i kö för att betala dina räkningar och dessutom slippa betala en avgift för varje räkning? Läs mer om fakturanummer, ocr-nummer, samt olika sätt att betala dina räkningar i internetbanken och appen. Enkelt, snabbt och billigt!

Vad kan man använda istället för OCR-nummer?

När en faktura utfärdas kan fakturaavsändare, d.v.s. säljaren, skapa ett OCR-nummer som betalaren ska uppge vid betalning för att betalningsmottagaren ska kunna koppla betalningen till denne. OCR-numret bör vara unikt för fakturan, man bör alltså inte ange samma OCR-nummer på flera fakturor som skickas ut. På så vis underlättar man hanteringen av betalningen när den kommer in – den kan direkt kopplas till en särskild faktura och därmed en kund. OCR-numret bör även skilja sig från fakturor eftersom en och samma kund kan handla för samma belopp flera gånger och man behöver hålla koll på vilket köp en inkommen betalning avser. En fakturaavsändare gör bäst i att skaffa ett faktureringsprogram som automatiskt genererar OCR-nummer till fakturorna, så att denne slipper göra detta manuellt med risk för fel.

Vanligtvis består ett OCR-nummer av mellan 10 och 13 tecken, men det förekommer de OCR-nummer som innehåller fler än 20 tecken. OCR-numret innehåller ofta andra nummer som är kopplade till kunden eller fakturan, det vill säga kundnumret eller fakturanumret, och dessa varierar i längd mellan företag. Den allra sista eller de två sista siffrorna brukar vara kontrollsiffror som talar om hur många tecken OCR-numret innehåller men även hur hård kontroll nivån är och dessa brukar vara obligatoriska vid betalningar till Plusgirokonton och Bankgirokonton.

Vad händer om man betalar samma faktura 2 gånger?

Om du betalat in dubbelt på ditt studielån räknar vi i första hand av inbetalningen mot ditt årsbelopp. Det innebär att vi drar av den från nästa betalning under det året. Du har med andra ord betalat i förskott.

Måste man ha OCR-nummer på faktura?

Den sista siffran eller de två sista siffrorna i referensnumret utgör en felupptäckande kod(en). Den sista siffran (oavsett om en eller två kontrollsiffror används) är en kontrollsumma beräknad med Luhn-algoritmen. Om två kontrollsiffror används anger den näst sista siffran antalet tecken (kontrollsiffror medräknade). Om referensnumret har mer än 10 tecken utelämnas tiotalsdelen. Således får ett 13 siffror långt referensnummer näst sista kontrollsiffran 3. Det går att kontrollera OCR via referenskontroll för att säkerställa att siffrorna är korrekta. Annars går det inte att betala via internetbanken. Det finns OCR 1 = mjuk kontrollnivå & referensnummer med checksiffra, OCR 2 = hård kontrollnivå & referensnummer med checksiffra, OCR 3 = hård kontrollnivå & referensnummer med kontrollsiffra och variabel längdkontroll samt OCR 4 = hård kontrollnivå & referensnummer med checksiffra och fast längdkontroll [2]

Hur räknar man ut OCR-nummer?

Mottagaren av en elektronisk betalning behöver veta vem pengarna kommer ifrån och vad överföringen avser. Det kan antingen ske genom någon form av meddelande, alternativt ett referensnummer som kan kopplas till redan registrerade kunduppgifter hos mottagaren.

Den som utfärdar en faktura har möjlighet att skapa ett så kallat OCR-nummer, som avsändaren sedan med fördel kan ange vid betalningen till mottagarens Bankgiro eller Plusgiro tillsammans med totalsumman för överföringen. OCR-numret gör det möjligt för mottagaren att registrera betalningen automatisk, utan kostnadskrävande manuell hantering. Vissa företag har därför beslutat att endast godkänna betalningar som innehåller OCR-nummer.

Ett OCR-nummer består enbart av siffror, och längden på numret varierar beroende på vem som utfärdat det. OCR-numret innehåller alltid siffror som kan kopplas ihop med kunden, dvs. ett kundnummer och/eller fakturanummer. Bankgirot och Plusgirot kräver därutöver att OCR-numret avslutas med en eller två kontrollsiffror.

Vad händer om man betalar till fel bankgiro?

Banken har ingen skyldighet att se till att det kontonummer du uppgett överensstämmer med andra uppgifter om betalningsmottagaren, till exempel ett namn eller en adress, som du kan ha lämnat på betalningsordern.

Om du av misstag har angett fel kontonummer så kan inte banken ta tillbaka betalningen. Däremot ska banken ge dig uppgifter om till vem betalningen har gått. Sedan får du själv kräva pengarna åter från den som fått dem.

Hur lång tid efter kan man kräva betalning?

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.

Hur betalar jag en faktura utan OCR-nummer?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dina preferenser eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt. Du kan välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka hemsidans funktionalitet negativt. Teknisk info och cookies

Alltid aktiv

Kan man ta tillbaka en faktura?

Du kan bara radera en faktura helt och hållet om det är den senast skapade fakturan. Detta pga att man inte ska skapa ett "hål" i fakturaserien. Vill du ta bort din senast publicerade faktura, gå till Fakturor i vänstermenyn, välj fakturan det avser och klicka på flervalsikonen → Ändra faktura 

Kom ihåg att om du har skickat fakturan till din kund så bör du inte radera fakturan utan istället skicka en kreditfaktura. Detsamma gäller om fakturan inte är den senast skapade.