:

Vad behöver man tänka om om man vill börja importera?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behöver man tänka om om man vill börja importera?
 2. Vilka varor importeras till Sverige?
 3. Hur mycket får man importera till Sverige?
 4. Vilka varor får man inte ta in i Sverige?
 5. Vem ska betalar tull vid import?
 6. Hur slipper man tullavgift?
 7. Vilka är Sveriges 3 största importvaror?
 8. Vilka är Sveriges tre största importländer för varor?
 9. Vem betalar tull vid import?
 10. Vilka varor måste man deklarera?
 11. Kan Sverige förbjuda import?
 12. Hur mycket ligger tullen på?
 13. Kan man slippa betala tull?
 14. Vilka varor måste deklareras i tullen?
 15. Vilket land importerar Sverige mest från?

Vad behöver man tänka om om man vill börja importera?

Det är mycket att tänka på om du vill börja importera varor från länder utanför EU. Här får du reda på hur processen ser ut, hur du får tillgång till våra webbtjänster, vad du behöver tänka på och hur du ansöker om olika tillstånd som krävs för att börja importera.

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter.

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter.

Vilka varor importeras till Sverige?

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige importerat varor och tjänster för ett mindre värde än vad vi har exporterat, något som syns tydligt i diagrammet som visar vår export och import. Det innebär att vi tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar, och att svensk ekonomi växer. 

Hur mycket får man importera till Sverige?

Om du reser till Sverige från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU skiljer sig reglerna åt, men det finns tre saker som alltid gäller:

 • Du har fyllt 20 år.
 • Du transporterar eller bär alkoholen själv.
 • Alkoholen är för ditt eller din familjs personliga bruk.

Vilka varor får man inte ta in i Sverige?

Djur: Information om resor och transporter av djur till Sverige finns på Jordbruksverkets webbplats.

Fordon: På Transportstyrelsens, Tullverkets och Skatteverkets webbplatser finns information om vilka regler som gäller vid in- och utförsel av fordon till/från Sverige.

Vem ska betalar tull vid import?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur slipper man tullavgift?

Du behöver alltid betala tull och moms(förutsatt vissa värden), men det är slumpen som avgör om en tullare norpar ditt packet på terminalen för att värdera ditt paket. Att det skulle finnas någon i det här landet som vet hur man själv deklarerar införseln i efterhand tvivlar jag på. Bara att tacka och ta emot när man väl slipper. Själv kom jag undan med ett par tofflor från Kina! Värde? 20 riksdaler kanske? 2200kr får ändå anses vara ett ok pris. Inget att gräma sig över imo!

Det är mot regelverket att diskutera huruvida man slipper betala tull och moms då det även är mot lagen. Enda du kan göra för att slippa betala tull och moms är att handla inom EU. Med andra ord så ska du alltid räkna med +25%+någon hundring extra när du handlar utanför EU-området så du kanske slipper bli överraskad nästa gång.

Vilka är Sveriges 3 största importvaror?

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige importerat varor och tjänster för ett mindre värde än vad vi har exporterat, något som syns tydligt i diagrammet som visar vår export och import. Det innebär att vi tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar, och att svensk ekonomi växer. 

Vilka är Sveriges tre största importländer för varor?

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige importerat varor och tjänster för ett mindre värde än vad vi har exporterat, något som syns tydligt i diagrammet som visar vår export och import. Det innebär att vi tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar, och att svensk ekonomi växer. 

Vem betalar tull vid import?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vilka varor måste man deklarera?

Du kan betala momsen för skatteperioden i MinSkatt. Kom ihåg att använda referensnumret för skatter på eget initiativ om du betalar skatten till exempel i nätbanken. Du kan kontrollera referensnumret och övriga betalningsuppgifter i MinSkatt.

Kan Sverige förbjuda import?

Handeln med vissa varor som kan användas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är förbjuden eller begränsad, enligt EU-förordning 2019/125. Enligt reglerna är det förbjudet att handla med vissa av dessa varor medan det för andra varor krävs exporttillstånd. I Sverige är det Kommerskollegium som hanterar dessa tillstånd.

Hur mycket ligger tullen på?

Handeln med vissa varor som kan användas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är förbjuden eller begränsad, enligt EU-förordning 2019/125. Enligt reglerna är det förbjudet att handla med vissa av dessa varor medan det för andra varor krävs exporttillstånd. I Sverige är det Kommerskollegium som hanterar dessa tillstånd.

Kan man slippa betala tull?

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jag funderar skarpt på att beställa hem några grejjor från USA (en dator, ljudkort och ett musikprogram). Värdet av allt är ca 27000 kr. Det jag undrar är om det är någon som har beställt något från USA och lyckats komma undan att betala tullvagift samt moms. Jag har hört talas om att man kan be försäljaren packa in allt som present och sen skriva ned kostnaden väldigt lågt. Är detta sant? Av egen erfarenhet vet jag att det inte är alltid man åker på att betala men risken verkar helt klart finnas där.

Vilka varor måste deklareras i tullen?

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas för varor som förs in till unionens tullområde direkt från länder utanför unionen. Alla varor ska deklareras, även unionsvaror, och t.ex. alla virkeslaster som periodförtullas (säkerhetsuppgifterna kan inte anges i perioddeklarationerna).

Deklarationen behöver dock inte inlämnas för varor som transporteras genom tullområdets territorialvatten eller luftrum utan att transporten gör uppehåll på unionsområdet. Därtill finns det varor som inte omfattas av föranmälningsplikten, till exempel:

Vilket land importerar Sverige mest från?

Sett över de senaste 10 åren importerar Sverige i genomsnitt ungefär 70 procent mer jordbruksprodukter och livsmedel än vad vi exporterar. Under de senaste åren har denna siffra dock minskat och ligger i dagsläget på ungefär 60 procent. Den värdemässiga importen och exporten ökar normalt sett varje år.

En betydande del av importen utgörs av produkter som vi inte producerar själva, som till exempel citrusfrukt, bananer, soja och kaffebönor. Vi importerar dock också en hel del produkter som direkt konkurrerar med den svenska produktionen. Exempel på det är kött, vissa slags frukter och grönsaker, samt mejeriprodukter.