:

Var kan jag se mina pensionsutbetalningar?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan jag se mina pensionsutbetalningar?
 2. Vilket datum betalas den allmänna pensionen ut?
 3. Vilka får högre pension 2023?
 4. Var kan jag hitta min tjänstepension?
 5. Hur stor blir pensionen 2023?
 6. När betalas pensionen ut maj 2023?
 7. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 8. Vilka pensionärer får sänkt pension 2023?
 9. Hur mycket höjs pensionerna 2024?
 10. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 11. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 12. Hur mycket högre blir pensionen 2023?
 13. Vad har en fattigpensionär i pension?
 14. Hur mycket pengar får en invandrare i pension?
 15. Hur mycket höjs pensionen år 2023?

Var kan jag se mina pensionsutbetalningar?

Hur mycket du får varje månad beror bland annat på hur mycket som betalats in av din arbetsgivare, vilka val du har gjort för din pension och storleken på pensionskapitalet. I januari varje år får du som får utbetalningar från oss ett utbetalningsbesked som visar årets nya pensionsbelopp.

Vilket datum betalas den allmänna pensionen ut?

På kapan.se använder vi nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Om du godkänner alla kakor använder vi också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Hur används kakor på kapan.se

Vilka får högre pension 2023?

Den totala pensionen, inklusive tjänstepensionen, höjs med mellan 500 och 1 100 kronor per månad efter skatt för 8 av 10 pensionärer från januari 2023. Hur pensionen blir efter årsskiftet skiljer sig mellan olika grupper.

Från den 1 januari kan du logga in på Mina sidor och se ditt belopp för din allmänna pension för 2023. Du får även hem ett brev med samma information i mitten av januari. Logga in på Mina sidor

Var kan jag hitta min tjänstepension?

På minPension kan du som tjänar in till din pension se hela din pension och göra pensionsprognoser.

 • minPension är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
 • Det är gratis att använda minPension.

För att du ska kunna se dina pensioner behöver du registrera dig och logga in. Det gör du med hjälp av BankID, Mobilt BankID eller Freja eID+. På sidan "Kom igång" förklarar vi hur du ska göra. Om du har frågor hjälper gärna vår kundservice till.

Hur stor blir pensionen 2023?

 • Arbetspensioner betalas ut i förskott den första dagen i månaden då bankerna har öppet. Om den första dagen i månaden är en lördag eller helgdag kommer pensionen att finnas på kontot först följande vardag.
 • Vi skickar pensionsuppgifterna till bankerna flera dagar före utbetalningsdagen. Vilken tid pensionen finns på ditt konto på betalningsdagen beror på bankernas betalningskörningar. Kontakta din egen bank för mer information.
 • Enligt pensionslagarna kan arbetspensioner bara betalas ut en gång per kalendermånad. Utbetalningsdagen kan inte flyttas till föregående månad, eftersom rätten till pension uppkommer månadsvis.

När betalas pensionen ut maj 2023?

 • Arbetspensioner betalas ut i förskott den första dagen i månaden då bankerna har öppet. Om den första dagen i månaden är en lördag eller helgdag kommer pensionen att finnas på kontot först följande vardag.
 • Vi skickar pensionsuppgifterna till bankerna flera dagar före utbetalningsdagen. Vilken tid pensionen finns på ditt konto på betalningsdagen beror på bankernas betalningskörningar. Kontakta din egen bank för mer information.
 • Enligt pensionslagarna kan arbetspensioner bara betalas ut en gång per kalendermånad. Utbetalningsdagen kan inte flyttas till föregående månad, eftersom rätten till pension uppkommer månadsvis.

Hur mycket får en pensionär i månaden?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

Vilka pensionärer får sänkt pension 2023?

Garantipension och förmånsbestämda pensioner räknas upp med 8,7 procent. I och med riksdagens beslut i somras att höja garantipensionen kommer ytterligare 127 000 personer att omfattas av den, totalt 912 000 personer.

Samtidigt minskar antalet personer som enbart har inkomstpension från 1 011 000 till 889 000.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren kritiserar i en tidigare TN-artikel grundskyddets träffsäkerhet och kallar det för ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet. Han varnar för att kopplingen mellan arbete och pension är på väg att försvinna.

Hur mycket höjs pensionerna 2024?

När det gäller garantipensionen kommer den att höjas med cirka 1 000 kronor för den som är ogift och 880 kronor för den som är gift.

– Trots höjningen nästa år kommer en pensionär med enbart garantipension ha mindre kvar att leva på jämfört med januari 2023, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank i en kommentar.

Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

Man vet ju inte hur länge man lever. Bättre att ha mer pengar när man är pigg och frisk. Det brukar vara de främst anledningarna till att man väljer bort den livsvariga utbetalningen av tjänstepensionen för en utbetalning på 5, 10 eller 15 år. Bland AMFs kunder som under 2020 påbörjade utbetalning togs 60 procent av tjänstepensionskapitalet ut tidsbestämt. Ökningen är liten de två senaste åren vilket tyder på att de tidsbestämda uttagen planar ur på en hög nivå. Den genomsnittliga uttagstiden, för dem som väljer tidsbestämd utbetalning, är 9 år vilket är en ökning mot tidigare och beror på att fler väljer utbetalning om 10 snarare än 5 år. Det ska jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter sin 65-årsdag. Enligt SCBs prognoser är den långsiktiga trenden att vi lever allt längre. Medellivslängden förväntas öka med 7 år till 2070 (även om den minskade 2020 till följd av pandemin).

För- och nackdelar Fördelarna med tidsbestämd utbetalning upplevs som konkreta medan nackdelarna är abstrakta. Om man väljer utbetalning på 5 år istället för livet ut blir månadsbeloppen cirka fyra gånger högre under de första 5 åren för att därefter upphöra. För den som lever länge kan en livsvarig eller en längre tidsbestämd utbetalning ge större ackumulerad inkomst. Motargumentet är förstås att en kort utbetalningstid kan vara fördelaktigt om man inte lever så länge och att man kan placera om pengarna själv. Samtidigt är tjänstepensionen inte vilken pengapåse som helst. Det handlar om en stabil inkomst, ofta med garanterade pensionsbelopp, som man kan räkna med även om man skulle bli riktigt gammal. Det kan givetvis vara befogat att ta ut en del av tjänstepensionen tidsbestämt, till exempel om man har ett mindre belopp som härrör från ett gammalt sommarjobb. Men tjänstepensionen är tänkt som en viktig del av försörjningen under ett långt liv som pensionär. Den dag den tidsbestämda utbetalningen upphör får man anpassa sina levnadsomkostnader, använda sina besparingar eller söka behovsprövade stöd. Informationen om baksidorna med tidsbestämd utbetalning blivit bättre på senare år och pensionsbolag och banker påminner också om fördelarna med att ha en jämn inkomst livet ut.

Vad är normalt att ha i tjänstepension?

0 kr/månad

När du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Den administreras av Pensionsmyndigheten. Du tjänar även in till den när du är föräldraledig, är sjuk eller studerar.

Hur mycket högre blir pensionen 2023?

8 av 10 av landets samtliga pensionärer får en höjning av den totala pensionen, mellan 500 kronor och 1 090 kronor per månad efter skatt.

Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet. Men förbättringen biter inte på inflationen. Nästan alla får sänkt köpkraft.

– Ja, för de som har inkomst- och tilläggspension minskar köpkraften och även premiepensionen minskar alltså för de flesta pensionärer, summerade Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten på en pressträff på onsdagen (21/12).

Vad har en fattigpensionär i pension?

Det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten visar att Anja Nilssons pension landar på 15 100 kronor i månaden före skatt. Efter skatt kommer hon att få ut runt 11 000 kronor. Gränsen för relativ fattigdom i Sverige är 13 300 kronor efter skatt.

Jag kommer inte ha råd att resa med mina barn och barnbarn.

Den låga pensionen väcker känslor. Hon blir både förbannad och ledsen när hon tänker på det. 

Hur mycket pengar får en invandrare i pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Som mest kan garantipensionen bli 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre.

Har du garantipension kan du logga in med din e-legitimation för att se dina pågående och tidigare utbetalningar.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från den månad du fyller 66 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 66 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 gäller 65 år.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Hur mycket höjs pensionen år 2023?

 • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare).
 • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år.
 • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år.
 • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör.
 • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer).