:

Vad menas med rättsligt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med rättsligt?
 2. Har man rätt om något?
 3. Vad är ny?
 4. Vad innebär det att varan har ett rättsligt fel?
 5. Vad betyder rättslig grund?
 6. Vad menas med rättigheter och skyldigheter?
 7. Vad har vi för rättigheter?
 8. Vad har New York för smeknamn?
 9. Vad hette New York innan?
 10. Vad är rättsligt fel fastighet?
 11. Vad händer om säljaren inte skickar varan?
 12. Vilka rättsliga grunder finns det för att behandla personuppgifter?
 13. Vad är en Sakomständighet?
 14. Vilka olika sorters rättigheter finns det?
 15. Vilka skyldigheter förutsätter rättigheterna?

Vad menas med rättsligt?

Ett avtal är en rättsligt bindande överenskommelse mellan två fysiska eller juridiska personer. Ett avtal kan ske både muntligt och skriftligt och inkluderar vanligen information om parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varande i olika ärenden. Ett kontrakt brukar kallas för ett skriftligt avtal medan det inom internationell rätt brukar benämnas som traktat.

Det vanligaste sättet att sluta avtal är att den ena parten ger ett så kallat anbud eller förslag som den andra parten sedan accepterar.  Det finns dock flera olika sätt att ingå avtal genom med olika förutsättningar för huruvida de är bindande eller inte. De vanligaste formerna är det som i lagen benämns som Konsensualavtal, Formalavtal och Realavtal.

Har man rätt om något?

Det står i barnkonventionen att du är fri att uttrycka dina åsikter och tankar. Du har alltså rätt att säga vad du vill och att bilda dina egna uppfattningar. Det gäller så länge du inte bryter mot lagen eller säger något som skadar någon annan.

En människa kan uttrycka sin åsikt på många olika sätt. Du får uttrycka dig på vilket sätt du vill. Till exempel genom att prata, skriva, måla eller demonstrera. Vissa skriver låttexter, en del går med i politiska ungdomsförbund eller en förening. Andra berättar i sociala medier vad de tycker.

Vad är ny?

Området som i dag är New York har varit bebott i över 11 000 år. Flera olika indianstammar har samsats på ytorna i nordöstra USA. De tidiga invånarna i New York kallade sig för Lenapes, som betyder "områdets folk". De talade ett språk kallat munsee som talades av en mängd olika stammar i området kring nuvarande New York ner till Delaware. Efter målningar gjorda av tidiga europeiska kolonisatörer vet vi att många var jägare och samlare med ett avancerat socialt samhälle. Tidiga namn på Manhattan var "Manahatouh" och "Menatay". Gamla spår av Lenapefolket är i dag exempelvis vägen Broadway, som följer en gammal vandringsled.

1524 hittade upptäcktsresanden Giovanni da Verrazano kusten vid Hudsonflodens mynning och engelsmannen Henry Hudson, som namngivit Hudsonfloden, kom hit 1609. 1615 uppfördes ett handelsfaktori på Manhattans sydspets. 1623 bildades kolonin Nya Nederländerna i nuvarande östra USA och 1624 anlände 30 protestantiska vallonfamiljer dit, av vilka åtta stannade på Manhattan medan de övriga fortsatte till Fort Orange, dagens Albany. Under åren därpå anlände allt fler kolonister.[12] De var pälsjägare och skulle komma att förändra mycket de kommande åren.

New York är beläget i nordöstra USA vid Hudsonflodens utlopp, i sydöstra delen av delstaten New York. Stadens geografi kännetecknas av sin kustposition, där Hudsonfloden möter Atlanten i en naturlig skyddad hamn. Den här platsen hjälpte staden att växa betydligt som handelsstad. Mycket av New York är uppbyggt på de tre öarna Manhattan, Staten Island och västra Long Island, vilket gör marken otillräcklig och ger en hög befolkningstäthet. Hudsonfloden strömmar genom Hudson Valley in till New York-bukten och blir en tidvattensestuarium som separerar staden från New Jersey. East River, ett tidvattensund, strömmar från Long Island Sound och separerar Bronx och Manhattan från Long Island. Harlem River är ett annat tidvattensund mellan East River och Hudsonfloden som separerar Manhattan och Bronx.

Stadens mark har förändrats avsevärt genom mänskligt inskridande med påtagliga markreformeringar längs sjösidorna sedan den holländska kolonialtiden. De är mest noterbara på Lower Manhattan med moderna bostadsområden som Battery Park City. Mycket av de naturliga variationerna av topografin har jämnats ut, speciellt på Manhattan.[14] New Yorks landyta uppgår till 783,66 km² (2013).[4] Den högsta punkten är Todt Hill på Staten Island som når 125 meter över havet. Todt Hill är östkustens högsta punkt söder om Maine. Toppen av bergsryggen är till stor del täckt av skogsmark som en del av Staten Island Greenbelt.[3]

Vad innebär det att varan har ett rättsligt fel?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad betyder rättslig grund?

Om det finns en lag, författning eller ett kollektivavtal som säger att universitetet måste utföra vissa uppgifter så får du lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra dessa.  Rättslig förpliktelse är en vanligt förekommande rättslig grund inom personalarbetet. Detta eftersom personalarbetet till stor del grundar sig på lagar, författningar eller kollektivavtal.

Du får lov att hantera personuppgifter när det är nödvändigt som ett led i myndighetsutövningen. Myndighetsutövning motsvarar vid universitetet bland annat antagning av studenter, examination eller utfärdande av examensbevis.

Vad menas med rättigheter och skyldigheter?

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade webbplats för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

  Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten.

  SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Vad har vi för rättigheter?

Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån.

En grupp rättigheter kallas för medborgerliga och politiska rättigheter. Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls och kunna välja att vara med i föreningar.

Andra rättigheter kallas för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta. Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

Vad har New York för smeknamn?

Frasen myntades i en bok om New York av författaren Edward S Martin 1909. Martin skrev om hur andra amerikanska städer såg New York som en girig stad, liknade USA vid ett äppleträd och skrev att "det stora äpplet får en oproportionellt stor del av nationens näring".

Ett namn som tillföll den mäktiga staden redan under antiken, på latin: Urbs Aeterna, "den eviga staden".

I olika varianter ett populärt smeknamn för ett stort antal brittiska industristäder, nedsmutsade av fabrikernas rök. Manchester, Dublin, Belfast och Glasgow har alla smeknamnet. Även London som ibland kallas bara "The Smoke". Edinburgh är känt som "Auld Reekie" (skotska för Old Smoky).

Vad hette New York innan?

Manhattan i New York är stadsdelen med flest sevärdheter och hotell i hela staden. Ön Manhattan är världsberömd för sin skyline och dess berömda skyskrapor. Det är New York Citys…

Vad är rättsligt fel fastighet?

Rättsliga fel

En fastighet kan vara behäftad med fel. De fel som regleras i jordabalken är tre: rådighetsfel, rättsliga fel och fysiska fel.

Vad händer om säljaren inte skickar varan?

Om säljaren har skickat din vara men du inte har fått den så ska du kontakta oss på Blockets kundservice så att vi kan hjälpa dig vidare. Om säljaren inte skickar varan inom sju dagar så makuleras försäljningen automatiskt och du får tillbaka dina pengar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Vilka rättsliga grunder finns det för att behandla personuppgifter?

Vi använder kakor för att förbättra ditt besök på webbplatsen. Läs mer om hur vi använder kakor.

Vad är en Sakomständighet?

Hej!

En tvistemålsprocess med muntlig förberedelseförhandling mellan dig och din motpart är ett dispositivt tvistemål eftersom det rör en talan där förlikning är tillåten . I ett dispositivt tvistemål gäller fri processföring och parterna ansvarar som huvudregel själv för anskaffning av bevis som styrker sin talan 35 kap 6 § RB https://lagen.nu/1942:740.

Vilka olika sorters rättigheter finns det?

Beställ en tryckt version Vad inne­håller konven­tionen? FN:s kommitté för rättig­heter för personer med funktions­­­nedsättning Allmänna kommentarer från FN:s kommitté Att klaga till FN:s kommit­té  Rapport­ering till FN:s kommi­tté Natio­nellt genom­förande och över­vakning av konven­tionen Euro­peiska uni­onen och konven­tionen

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet.

­År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och den trädde i kraft i början av år 2009.

 • En tryckt och formgiven version av den fullständiga svenska översättningen
 • En tryckt och formgiven version av den fullständiga svenska översättningen i fickformat
 • En tryckt och formgiven lättläst version på svenska

Det går också att beställa konventionen i alternativa format genom att kontakta oss.

Vilka skyldigheter förutsätter rättigheterna?

Den 21 januari 2017 kom säkerhetstjänsten för att hämta henne. Tran Thi Nga var hemma med sin man. I flera år hade de vietnamesiska myndigheterna haft ögonen på henne, men nu hade de fått nog.

I vietnam tillåts bara ett politisk parti. Medborgarna får inte uttrycka sig fritt. De som kritiserar makthavarna kan gripas, torteras och fängslas.

I Vietnam finns bara ett tillåtet parti och yttrandefriheten begränsas. Människorättsförsvarare de som kämpar med fredliga medel för mänskliga rättigheter, bloggare och miljöaktivister riskerar att utsättas för tortyr och spärras in i fängelse. Att protestera mot makthavarna innebär alltså stora risker. Men trots det har Tran Thi Nga i flera år engagerat sig både för kvinnors rättigheter och miljön.

 • Gjorde Tran Thi Nga rätt som protesterade?
 • Har Vietnams myndigheter gjort något fel? Vad och i så fall varför?
 • Tran Thi Nga visste att det var farligt att protestera. Borde hon låtit bli?