:

Hur vet man om en förening är äkta eller oäkta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om en förening är äkta eller oäkta?
 2. Vad menas med en äkta förening?
 3. När är en förening oäkta?
 4. Vad är en äkta bostadsrättsförening?
 5. Hur beskattas en oäkta förening?
 6. Hur beskattas en äkta bostadsrättsförening?
 7. Hur beskattas en oäkta bostadsrättsförening?
 8. Vem är ansvarig i en förening?
 9. Vad är skillnaden mellan bostadsförening och bostadsrättsförening?
 10. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 11. Måste en förening betala skatt?
 12. Varför får inte brf dra av moms?
 13. Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?
 14. Varför får inte BRF dra av moms?
 15. Vilka får inte sitta i en styrelse?

Hur vet man om en förening är äkta eller oäkta?

Skatteverket betecknar äkta bostadsrättsföreningar för privatbostadsföretag. Privatbostadsföretag är de ekonomiska föreningar eller aktiebolag som har som huvudsakligt syfte att förse bostäder åt sina medlemmar eller delägare för så kallad “kvalificerad användning”. Med kvalificerad användning syftar man på bostadsrätter samt gemensamma utrymmen såsom trappor och hissar som används av fysiska personer.

För att räkna ut om privatbostadsföretaget till klart övervägande, alltså minst 60 %, tillhandahåller bostadsrätter åt sina medlemmar måste en besiktning av alla bostadsrätter ske. Detta för att kunna beräkna brukshyresvärdet av bostadsrätterna. När man räknar ut brukshyresvärdet av bostadsrätterna inkluderar man även brukshyresvärdet för de gemensamma ytor som behövs för bostadsrätterna ska kunna bebos, exempelvis trappor och hissar.

Tänk på! För att avgöra om det är en äkta bostadsförening genomförs en inspektion där bruksvärdeshyran av bostadsrätterna måste vara 60% av hela husets bruksvärde.

Vad menas med en äkta förening?

När du köper en bostadsrätt söker du medlemskap i bostadsrättsföreningen och får då även en ägarandel i den ekonomiska föreningen. Utifrån ditt andelstal i föreningen är du med och delar på eventuell värdetillväxt, men du ska också vara medveten om att du är med och delar på alla föreningens kostnader och ansvaret för föreningens skulder.

En bostadsrättsförening kan utöver sina gemensamma lokaler inneha fyra olika typer av upplåtelser:  

När är en förening oäkta?

Bostadsrättsföreningar ska lämna Inkomstdeklaration 2. Det gäller även för äldre bostadsföreningar, bostadsföretag och kooperativa hyresrättsföreningar. Hur du ska deklarera beror på om din bostadsrättsförening är äkta eller oäkta.

En äkta bostadsrättsförening (privatbostadsföretag) ska bara lämna första sidan av inkomstdeklarationen. Föreningar som driver näringsverksamhet och har inkomster från till exempel bilpool, café eller gym ska även lämna bilagorna Räkenskapsschema och Skattemässiga justeringar för den delen av verksamheten.

En oäkta bostadsrättsförening (oäkta bostadsföretag) ska lämna första sidan av inkomstdeklarationen tillsammans med bilagorna Räkenskapsschema och Skattemässiga justeringar.

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som innebär att du ska utgå från hyresvärdena, som använts i den senaste fastighetstaxeringen, när du gör bedömningen om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta.

 • Bedömning av om en bostadsrättsförening utgör ett privatbostadsföretag Länk till annan webbplats.

Du bedömer om bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta genom att beräkna hur stor del av föreningens verksamhet som är kvalificerad (äkta), det vill säga består av att tillhandahålla bostäder åt sina medlemmar eller delägare, och hur stor del av verksamheten som är okvalificerad (oäkta). Bedömningen ska göras vid beskattningsårets utgång.

Vad är en äkta bostadsrättsförening?

Vilka skillnader finns mellan en äkta och en oäkta bostadsrättsförening?

En äkta bostadsrättförening ska till 60 procent bestå av privatägda bostadsrättslägenheter. I en oäkta bostadsrättsförening kommer minst 40 procent av intäkterna från hyreslägenheter eller hyreslokaler. En oäkta bostadsrättsförening betalar mer skatt än en äkta förening.

Hur beskattas en oäkta förening?

När du köper en bostadsrätt söker du medlemskap i bostadsrättsföreningen och får då även en ägarandel i den ekonomiska föreningen. Utifrån ditt andelstal i föreningen är du med och delar på eventuell värdetillväxt, men du ska också vara medveten om att du är med och delar på alla föreningens kostnader och ansvaret för föreningens skulder.

En bostadsrättsförening kan utöver sina gemensamma lokaler inneha fyra olika typer av upplåtelser:  

Hur beskattas en äkta bostadsrättsförening?

Skatteverket betecknar äkta bostadsrättsföreningar för privatbostadsföretag. Privatbostadsföretag är de ekonomiska föreningar eller aktiebolag som har som huvudsakligt syfte att förse bostäder åt sina medlemmar eller delägare för så kallad “kvalificerad användning”. Med kvalificerad användning syftar man på bostadsrätter samt gemensamma utrymmen såsom trappor och hissar som används av fysiska personer.

För att räkna ut om privatbostadsföretaget till klart övervägande, alltså minst 60 %, tillhandahåller bostadsrätter åt sina medlemmar måste en besiktning av alla bostadsrätter ske. Detta för att kunna beräkna brukshyresvärdet av bostadsrätterna. När man räknar ut brukshyresvärdet av bostadsrätterna inkluderar man även brukshyresvärdet för de gemensamma ytor som behövs för bostadsrätterna ska kunna bebos, exempelvis trappor och hissar.

Tänk på! För att avgöra om det är en äkta bostadsförening genomförs en inspektion där bruksvärdeshyran av bostadsrätterna måste vara 60% av hela husets bruksvärde.

Hur beskattas en oäkta bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt söker du medlemskap i bostadsrättsföreningen och får då även en ägarandel i den ekonomiska föreningen. Utifrån ditt andelstal i föreningen är du med och delar på eventuell värdetillväxt, men du ska också vara medveten om att du är med och delar på alla föreningens kostnader och ansvaret för föreningens skulder.

En bostadsrättsförening kan utöver sina gemensamma lokaler inneha fyra olika typer av upplåtelser:  

Vem är ansvarig i en förening?

I en ideell förening ska medlemmarna normalt kunna delta i och påverka besluten. Det ordinarie föreningsmötet är föreningens beslutande organ efter modell som hämtats från lagen om ekonomiska föreningar.

Av föreningens stadgar bör det därför framgå

 • när man ska hålla årsmöte
 • under vilka omständigheter man ska hålla extra föreningsmöte
 • hur man ska kalla till möten
 • vilka frågor man ska behandla på de olika mötena
 • hur medlemmarna utövar sin rösträtt
 • hur man ska fatta besluten.

Vad är skillnaden mellan bostadsförening och bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt finns det ingen begränsad tid på hur lång tid du får bo där. Om du däremot ska köpa en lägenhet i en bostadsförening bör du läsa stadgarna för att försäkra dig om upplåtelsetiden. I vissa bostadsföreningar är denna tid begränsad. Du kommer alltså inte få bo där tills du väljer att flytta ut, utan föreningen har redan en reglerad tid som du får bo där. Det finns därför en risk att bostaden räknas som en hyresrätt.

Tänk på! Att både köpa och sälja lägenhet i bostadsförening anses av många vara både svårare och mer obekvämt än lägenheter i bostadsrättsföreningar. Det rekommenderas att du anlitar en mäklare för att köpa och sälja denna typen bostäder.

Förutom köpen av lägenheter i de olika typerna av föreningarna, kan även sälj påverkas. Det kan bli svårare att sälja en lägenhet i en bostadsförening. Anledningen är att det är mer obekvämt att både köpa och sälja lägenheten, samt finns en större uppsättning regler för styrandet av föreningen. Detta ses som komplicerat av många, och fler väljer därför att köpa lägenheter i bostadsrättsföreningar än lägenheter i bostadsföreningar.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Måste en förening betala skatt?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Varför får inte brf dra av moms?

Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om avdrag för moms för en bostadsrättsförening.

Avdrag av moms?

Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?

När det är dags att köpa sin bostad är det lätt hänt att allt fokus hamnar på själva bostaden. Dels hur bostaden ser ut, vilka funktioner som den har eller om den har några defekter som skulle få dig att avstå köpet. Det som däremot inte kontrolleras lika noggrant, men som är av stor betydelse, är hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut. Faktum är att Sveriges bostadsrättsrapport har siffror som visar att varannan bostadsrättsägare inte har koll på föreningens ekonomi. Det kan till exempel bero på att du som köpare inte alltid vet vad du ska kolla efter, eller att du inte vet hur bostadsrättsföreningens ekonomi faktiskt kan påverka dig om du bor där.

Varför får inte BRF dra av moms?

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening ska vanligtvis inte lägga på moms på hyran eller göra avdrag för moms i uthyrningsverksamheten. Det finns däremot vissa undantag där föreningen under vissa förutsättningar kan välja att lägga moms på hyran.

En förening som hyr ut lokaler för stadigvarande momspliktig verksamhet kan frivilligt välja att lägga på moms på hyran, så kallad frivillig beskattning. Då kan föreningen göra avdrag för ingående moms på inköp som avser den lokalen. Om det finns flera lokaler i samma fastighet kan föreningen hyra ut en lokal med moms och en annan lokal utan moms. Bestämmelserna om frivillig beskattning tillämpas även för upplåtelse av lokaler med bostadsrätt.

Föreningen kan under vissa förutsättningar även bli frivilligt beskattad för hela eller delar av fasigheten, redan under byggnationen av fastigheten. Det kallas frivillig beskattning under ett uppförandeskede.

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening som själva hyr ut parkeringsplatser eller garageplatser till hyresgäster ska inte lägga moms på hyran. Hyr föreningen ut parkeringsplatser eller garageplatser till andra hyresgäster än de som bor i fastigheten ska det vara moms på hyran. Även en förening som hyr ut parkeringsplatser eller garage till ett parkeringsbolag, som i sin tur hyr ut det till en hyresgäst, ska lägga moms på hyran.

Vilka får inte sitta i en styrelse?

Med tanke på det stora ansvaret som en styrelseledamot har - vilka lagkrav finns det? Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I publika bolag ska styrelsen ha minst tre ledamöter. Följande personer får enligt ABL inte vara ledamöter:

 • En juridisk person
 • Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare eller den som har näringsförbud

Det anges även i ABL att den som inte har för avsikt att utföra det uppdrag som enligt ABL åligger styrelsen får inte utses till ledamot utan godtagbara skäl. Denna regel finns för att förhindra så kallade ”målvakter”.