:

Vilken elektronisk körjournal är bäst?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken elektronisk körjournal är bäst?
 2. Vad säger lagen om elektronisk körjournal?
 3. Vad kostar elektronisk körjournal?
 4. Vem får läsa elektronisk körjournal?
 5. Vad händer om man inte fyller i körjournal?
 6. Får chefen kolla körjournal?
 7. Måste man föra körjournal på företagsbil?
 8. Får chefen kolla min körjournal?
 9. Får arbetsgivaren spåra min bil?
 10. Måste man ha körjournal enskild firma?
 11. Måste man ha elektronisk körjournal?
 12. Får kollegor läsa min mail?
 13. Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?
 14. Får arbetsgivaren kolla elektronisk körjournal?
 15. Vad händer om jag inte har körjournal?

Vilken elektronisk körjournal är bäst?

För många är skrynkliga kaffefläckade körjournaler ett minne blott. Men inte för alla. För trots att det idag finns moderna lösningar där den som framför bilen i princip bara behöver köra, är det många som fortfarande måste bekymra sig över att manuellt fylla i miltal, adresser, mätarställningar och datum med en bläckpenna som förhoppningsvis fungerar.

Förenkla vardagen för er, och era anställda, genom att satsa på moderna digitala och elektroniska körjournaler. De elektroniska körjournalerna är ofta enkla att installera i bilen och minimerar risken för felkällor, effektiviserar era arbetsdagar och ger er möjlighet att fokusera på förbättrad produktivitet. Som arbetsgivare får du dessutom ofta möjlighet till verktyg som GPS-positionering under arbetsdagarna, GPS-spårning om bilen blir stulen, CO2-rapporter samt registrering av trängselskatter och avgifter.

För många är skrynkliga kaffefläckade körjournaler ett minne blott. Men inte för alla. För trots att det idag finns moderna lösningar där den som framför bilen i princip bara behöver köra, är det många som fortfarande måste bekymra sig över att manuellt fylla i miltal, adresser, mätarställningar och datum med en bläckpenna som förhoppningsvis fungerar.

Förenkla vardagen för er, och era anställda, genom att satsa på moderna digitala och elektroniska körjournaler. De elektroniska körjournalerna är ofta enkla att installera i bilen och minimerar risken för felkällor, effektiviserar era arbetsdagar och ger er möjlighet att fokusera på förbättrad produktivitet. Som arbetsgivare får du dessutom ofta möjlighet till verktyg som GPS-positionering under arbetsdagarna, GPS-spårning om bilen blir stulen, CO2-rapporter samt registrering av trängselskatter och avgifter.

Vad säger lagen om elektronisk körjournal?

Det finns en uppsjö av elektroniska körjournaler. Allt ifrån appbaserade till de som är fast installerad hårdvara med miljö- och bränsleuppföljning. Den första elektroniska körjournalen lanserades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har tekniken utvecklats rejält. Numera är det inte bara möjligt att mäta körsträckan utan också att registrera körbeteende som hastighet, inbromsning, kurvtagning och hur mycket koldioxid varje resa släpper ut. Arbetsgivaren kan också se i realtid exakt var de anställda befinner sig. Det här väcker givetvis frågor om den personliga integriteten. Fredrik Håkansson arbetar som säljcoach och som konsult i frågor som rör elektroniska körjournaler.

– När det kommer till elektronisk körjournal och integritet är det viktigt att det finns en bilpolicy som slår fast vad som gäller på företaget, säger Fredrik Håkansson. Än så länge är det vanligare att körbeteendet registreras på tjänstebilar som endast används i tjänsten, exempelvis servicebilar som hantverkare brukar använda, men det kommer säkert att bli vanligare även bland förmånsbilarna i framtiden. Man kan tänka sig att det ordnas tävlingar på arbetsplatser om vem som kör mest klimatsmart.

Hur man bromsar, accelererar och tar kurvorna påverkar nämligen utsläppen av koldioxid en hel del. En mjuk körstil kan göra stor skillnad, både ekonomiskt och för miljön.

Men i grund och botten är en elektronisk körjournal ett bevis inför Skatteverket att bilen verkligen används i tjänsten och att föraren har rätt till milersättning för tjänsteresorna. Eftersom Skatteverket även accepterar manuella körjournaler är det inget tvång att använda en digital sådan. Men en anställd kan inte säga nej om arbetsgivaren vill installera en elektronisk körjournal i en tjänstebil. Däremot kan man neka om det gäller en privat bil då den elektroniska körjournalen inkräktar på den personliga integriteten.

Vad kostar elektronisk körjournal?

Anonym Gäst skrev: Det blir allt mer populärt med sk. "Elektroniska körjournaler" i firmabilarna.

Det är (som jag fattat det) en gps som registrerar var man kör och när man stannar och sedan skickar detta till en server någonstans.

Vem får läsa elektronisk körjournal?

En arbetsgivares bil ska främst användas i tjänsten. Därför är det både smart och smidigt att använda sig av en elektronisk körjournal för att få en bra överblick. Dock är det viktigt att tjänsten du använder kan leverera rätt information till Skatteverket. 

En körjournal finns till för att man ska ha möjlighet att styrka att man hanterar exempelvis bilförmåner, milersättning och drivmedelsförmåner i enlighet med gällande svensk skattelagstiftning. En korrekt iförd elektronisk körjournal kan bland annat vara en garant för att du ska kunna få sänkt bilförmån samtidigt som du slipper att förmånsbeskattas för drivmedlet som används  – givet att du uppfyller de krav som ställs. Du kan läsa mer om detta här.

Vad händer om man inte fyller i körjournal?

En tjänstebil, som med arbetsgivarens godkännande även får användas privat, kallas förmånsbil. Det är en skattepliktig förmån som föraren betalar inkomstskatt på och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet. Det är främst för att kunna skilja mellan resor i tjänsten och privat som en körjournal används när du har förmånsbil. Den som dessutom kör mer än 3 000 mil per inkomstår i tjänsten kan få en sänkning av förmånsvärdet med 25 procent – det blir med andra ord 75 procent av ett fullt förmånsvärde. Det innebär att värdet och beskattningen blir lägre.

Förmånsvärdet beräknas bland annat på bilens nypris, eventuell extrautrustning och om det är en miljöbil. Läs mer om förmånsbil.

För att undvika skattepliktig bilförmån (när du har en tjänstebil som inte är en förmånsbil) måste du kunna visa att du i privata sammanhang endast har använt bilen “i ringa omfattning”. Vad innebär det? Jo, att bilen har använts privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Det ligger nära till hands att tro att resor till och från jobbet räknas som resor i tjänsten – men icke, dessa resor räknas som privata.

Får chefen kolla körjournal?

Det finns en uppsjö av elektroniska körjournaler. Allt ifrån appbaserade till de som är fast installerad hårdvara med miljö- och bränsleuppföljning. Den första elektroniska körjournalen lanserades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har tekniken utvecklats rejält. Numera är det inte bara möjligt att mäta körsträckan utan också att registrera körbeteende som hastighet, inbromsning, kurvtagning och hur mycket koldioxid varje resa släpper ut. Arbetsgivaren kan också se i realtid exakt var de anställda befinner sig. Det här väcker givetvis frågor om den personliga integriteten. Fredrik Håkansson arbetar som säljcoach och som konsult i frågor som rör elektroniska körjournaler.

– När det kommer till elektronisk körjournal och integritet är det viktigt att det finns en bilpolicy som slår fast vad som gäller på företaget, säger Fredrik Håkansson. Än så länge är det vanligare att körbeteendet registreras på tjänstebilar som endast används i tjänsten, exempelvis servicebilar som hantverkare brukar använda, men det kommer säkert att bli vanligare även bland förmånsbilarna i framtiden. Man kan tänka sig att det ordnas tävlingar på arbetsplatser om vem som kör mest klimatsmart.

Hur man bromsar, accelererar och tar kurvorna påverkar nämligen utsläppen av koldioxid en hel del. En mjuk körstil kan göra stor skillnad, både ekonomiskt och för miljön.

Men i grund och botten är en elektronisk körjournal ett bevis inför Skatteverket att bilen verkligen används i tjänsten och att föraren har rätt till milersättning för tjänsteresorna. Eftersom Skatteverket även accepterar manuella körjournaler är det inget tvång att använda en digital sådan. Men en anställd kan inte säga nej om arbetsgivaren vill installera en elektronisk körjournal i en tjänstebil. Däremot kan man neka om det gäller en privat bil då den elektroniska körjournalen inkräktar på den personliga integriteten.

Måste man föra körjournal på företagsbil?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Får chefen kolla min körjournal?

Det finns en uppsjö av elektroniska körjournaler. Allt ifrån appbaserade till de som är fast installerad hårdvara med miljö- och bränsleuppföljning. Den första elektroniska körjournalen lanserades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har tekniken utvecklats rejält. Numera är det inte bara möjligt att mäta körsträckan utan också att registrera körbeteende som hastighet, inbromsning, kurvtagning och hur mycket koldioxid varje resa släpper ut. Arbetsgivaren kan också se i realtid exakt var de anställda befinner sig. Det här väcker givetvis frågor om den personliga integriteten. Fredrik Håkansson arbetar som säljcoach och som konsult i frågor som rör elektroniska körjournaler.

– När det kommer till elektronisk körjournal och integritet är det viktigt att det finns en bilpolicy som slår fast vad som gäller på företaget, säger Fredrik Håkansson. Än så länge är det vanligare att körbeteendet registreras på tjänstebilar som endast används i tjänsten, exempelvis servicebilar som hantverkare brukar använda, men det kommer säkert att bli vanligare även bland förmånsbilarna i framtiden. Man kan tänka sig att det ordnas tävlingar på arbetsplatser om vem som kör mest klimatsmart.

Hur man bromsar, accelererar och tar kurvorna påverkar nämligen utsläppen av koldioxid en hel del. En mjuk körstil kan göra stor skillnad, både ekonomiskt och för miljön.

Men i grund och botten är en elektronisk körjournal ett bevis inför Skatteverket att bilen verkligen används i tjänsten och att föraren har rätt till milersättning för tjänsteresorna. Eftersom Skatteverket även accepterar manuella körjournaler är det inget tvång att använda en digital sådan. Men en anställd kan inte säga nej om arbetsgivaren vill installera en elektronisk körjournal i en tjänstebil. Däremot kan man neka om det gäller en privat bil då den elektroniska körjournalen inkräktar på den personliga integriteten.

Får arbetsgivaren spåra min bil?

Uber var bland de första i Sverige att erbjuda en tjänst där du i realtid kan se hur långt bort bilen du beställt är. Sedan dess har ett antal företag följt efter, som matleverantörer och bud, ”nu är ditt paket lastat och Elin är på väg hem till dig, här kan du kolla exakt var bilen befinner sig.” Vilken service! Då slipper man sitta hemma och vänta i fyra timmar på sin leverans. Praktiskt ja. Men tillåtet; nja.

– Arbetsgivare får inte hålla koll på sina medarbetare hur som helst. Om man känner sig konstant övervakad kan det upplevas integritetskränkande, säger Disa Rehn, på Integritetsskyddsmyndigheten.

Måste man ha körjournal enskild firma?

Det finns goda skäl för att ha GPS i sin privatbil – men än mer i en företagsbil. Framförallt eftersom det underlättar förandet av en körjournal, Journalen är i stort sett ett outtalat redovisningskrav från skatteverken och ett viktigt bevis då man ska göra bedömningar kring bilförmåner. Här går vi igenom vad som gäller.

Det blir allt vanligare mer körjournaler på svenska arbetsplatser där bilen är ett viktigt arbetsredskap. Extra viktigt är det för tre grupper: de som främst använder bilen i tjänsten och lite privat, de som kör mer än 3000 mil i tjänsten per år och de som har fritt drivmedel i samband med bilförmån. Med journalerna blir det möjligt att redovisa på vilket sätt ett tjänstefordon används. Allt detta blir självklart lättare att hålla reda på om det finns en GPS med möjlighet att föra en logg. Då är det enkelt att gå tillbaka och titta om något blir bortglömt. Pålitlig GPS-lösningar för företag hittar du, till exempel, hos traxet.

Måste man ha elektronisk körjournal?

För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

Får kollegor läsa min mail?

Hos personsökningstjänster som Mrkoll och Lexbase kan arbetsgivare för en liten peng hur lätt som helst kolla upp om du har blivit dömd för ett brott. Detta trots att samma arbetsgivare inte har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om dig. Hur är det möjligt? 

Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?

MINA ENHETER

Jag kan ha samma lösning som du, men väljer att ha två telefoner. Detta av flera anledningar. Jag väljer hellre telefon och abb efter mina privata behov, så får arbetsgivaren styra över min arbetstid. Att stänga av arbetstelefonen vid dagens slut gör också att man "checkar ut" ordentligt. Inga notiser som stör på fritiden. Om du slutar kommer du också behöva byta telefonnummer.

Får arbetsgivaren kolla elektronisk körjournal?

Bevakning. Per Svedberg blev väktare för att han inte ville jobba med människor. Men upptäckte att just det är själva kärnan i jobbet. Han försöker alltid se människan, bortom deras ibland bråkiga, stökiga beteende.

Plattformsarbete. Vägen är förberedd för en arbetsmarknad där gigjobb blir norm. Det menar Transports utredare Sirin Celik, som deltagit i ett EU-projekt om möjligheter och svårigheter att skapa anständiga villkor för dem som arbetar för plattformsföretag.

Privatekonomi. Att söka jobb är en heltidssyssla – med låg ersättning. Det vet Bror Hellman som dras med lån efter behovsanställning och lång sjukskrivning. Tyngst är att tvingas be sina pensionerade föräldrar om pengar.

Åkeri. Mer än ett år har gått sedan EU-reglerna som skulle sätta stopp för lönedumpning på vägarna infördes. Facit: 32 sanktionsavgifter för transportföretag som saknat utstationeringspapper och facket saknar alltjämt verktyg att granska företagen som kör tillfälligt i landet.

Vad händer om jag inte har körjournal?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter: