:

Vad menas med Beresningsskyldig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Beresningsskyldig?
 2. Kan arbetsgivaren tvinga mig att ha beredskap?
 3. Vad säger arbetstidslagen om raster?
 4. Är det olagligt att jobba 7 dagar i rad?
 5. Hur många mil för att få ersättning?
 6. Är reseersättning skattefri?
 7. Är det ok att be på arbetstid?
 8. Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare?
 9. Får man jobba 10 timmar utan rast?
 10. Har man rätt till rast när man jobbar 4 timmar?
 11. Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?
 12. När höjs milersättning 2023?
 13. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 14. När höjs reseersättningen 2023?
 15. Får man ha mobil på arbetstid?

Vad menas med Beresningsskyldig?

Du jobbar övertid om du arbetar fler timmar än din ordinarie arbetstid.

För att du ska ha rätt till ersättning ska övertiden vara beordrad av din chef alternativt godkännas i efterhand. Du har inte rätt till ersättning om du har flextid och väljer att jobba extra länge vissa dagar för att kunna arbeta mindre andra dagar.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ha beredskap?

Enligt arbetstidslagen får din ordinarie arbetstid vara högst 40 timmar per vecka. Om arbetet så kräver får arbetstiden per vecka beräknas som ett genomsnitt under fyra veckor. Det finns ett tak för den sammanlagda arbetstiden, i genomsnitt per vecka, om 48 timmar. Detta genomsnitt per vecka får beräknas under en period om fyra månader. Beredskapstid räknas inte in i dessa 48 timmar. En vecka räknas vanligtvis från måndag.

Du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en 24 timmars period. Vid avkortning av dygnsvilan ska du ges lämplig kompensation. Du får ha beredskap under dygnsvilan men inte under veckovilan.

Vad säger arbetstidslagen om raster?

Alla. En paus är ett kortare uppehåll för att till exempel gå på toaletten, ta en kaffe eller dricka vatten. Det har alla oavsett anställningsform – deltid, heltid eller extra – rätt till enligt arbetstidslagen.

Ja, pausen ingår i ordinarie arbetstid vilket innebär att du får lön under pausen. I de fall då arbetet är starkt tidsstyrt kan pausen vara schemalagd.

Är det olagligt att jobba 7 dagar i rad?

Vad har man för rättigheter som anställd - hur många dagar får man arbeta i sträck innan arbetsgivaren bryter mot reglerna? Vi tittar lite närmare på den här frågan och försöker bena ut några frågetecken.

Inom vissa yrken så kan det kännas extremt hopplöst vissa perioder. Detta som en följd av att man arbetar hela tiden och där man aldrig riktigt får en chans att vila ut. Frågan är hur många dagar man får jobba i sträck utan att det bryter mot Arbetstidslagen? Detta finns reglerat i paragraf 14 i nämnda lag och det som står skrivet där är att man som anställd har rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod.

Hur många mil för att få ersättning?

Om du äger eller leasar bilen du kör i företagets namn kan arbetsgivaren ersätta dig för både kostnaden att äga och köra fordonet, dock endast för den del som relaterar till företaget. Om din arbetsgivare inte kompenserar dig för dina resor kan du istället göra skatteavdrag.

Din arbetsgivare kan använda Skatteverkets standardbelopp istället för att du ska behöva registrera alla dina utgifter. Om arbetsgivaren ersätter dig till en summa som är samma eller lägre än Skatteverkets är ersättningen skattefri, förutsatt att du lever upp till Skatteverkets regler om vad som är rimligt (scrolla ner för en förklaring av detta).

Beloppet från Skatteverket är 25 kronor per mil oavsett vilken sorts bränsle bilen använder. Se beloppen från tidigare år här.

Är reseersättning skattefri?

Arbetsgivaren kan betala dagtraktamenten för den tid arbetsresan varar om destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats. Även arbetsresans längd påverkar beloppet på dagtraktamentet.

 • De skattefria beloppen år 2023 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut
 • De skattefria beloppen år 2022 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut

Är det ok att be på arbetstid?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till religionsutövande är det en grundläggande mänsklig rättighet som har ett högt skyddsvärde. Detta samtidigt som arbetsgivaren har en stark rätt att fritt leda och fördela arbetet.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare?

Arbetstid Jag har varit sjukskriven på grund av meniskskada, men jobbar nu 75 procent. Min chef har satt min arbetstid till 09.30 –16.00, får han bestämma arbetstiden? Han har även bestämt att jag måste ta lunch en halvtimme, vilken är obetald. Jag äter en stabil frukost före jobbet så jag tycker inte jag behöver någon lunch, kan jag tvingas ta rast ändå?

Det är abetsgivaren som bestämmer över arbetstiderna om det inte är avtalat om annat i kollektivavtal eller anställningsavtal.

Får man jobba 10 timmar utan rast?

Raster och pauser regleras i arbetstids­lagen. Lagen kan avtalas bort i kollektivavtal, men får då inte innehålla sämre villkor än EU:s direktiv – med vissa undantag. Låter det snårigt? Enklare uttryckt har nästan alla rätt till minst en rast per dag om arbets­dagen är minst sex timmar.

Arbetstidslagen gäller inte för företagsledare, motsvarande roll inom offentlig sektor eller för anställda som själva får disponera sin arbetstid. Den gäller inte heller arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll, vid fartygs­arbete eller visst vägtransportarbete, som omfattas av särskilda bestämmelser och ofta har egna regler om rast. Undantag kan även förekomma inom till exempel försvaret och polisen. 

Rasten är det som ofta används till att äta lunch, det vill säga ett obetalt avbrott i arbetstiden. Då behöver du inte vara kvar på arbetsplatsen eller stå till förfogande via mejl eller telefon. Rasten ska förläggas senast efter fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara regleras inte i lagen – men enligt Arbetsmiljö­verkets riktlinjer bör den inte vara kortare än 30 minuter. 

Har man rätt till rast när man jobbar 4 timmar?

Raster och pauser regleras i arbetstids­lagen. Lagen kan avtalas bort i kollektivavtal, men får då inte innehålla sämre villkor än EU:s direktiv – med vissa undantag. Låter det snårigt? Enklare uttryckt har nästan alla rätt till minst en rast per dag om arbets­dagen är minst sex timmar.

Arbetstidslagen gäller inte för företagsledare, motsvarande roll inom offentlig sektor eller för anställda som själva får disponera sin arbetstid. Den gäller inte heller arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll, vid fartygs­arbete eller visst vägtransportarbete, som omfattas av särskilda bestämmelser och ofta har egna regler om rast. Undantag kan även förekomma inom till exempel försvaret och polisen. 

Rasten är det som ofta används till att äta lunch, det vill säga ett obetalt avbrott i arbetstiden. Då behöver du inte vara kvar på arbetsplatsen eller stå till förfogande via mejl eller telefon. Rasten ska förläggas senast efter fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara regleras inte i lagen – men enligt Arbetsmiljö­verkets riktlinjer bör den inte vara kortare än 30 minuter. 

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?

Enligt arbetsmiljölagen är det obligatoriskt för arbetsgivare att erbjuda sina anställda en viss tid för lunchrast. En lunchrast på minst 30 minuter är vanligtvis krävs enligt lag. Denna paus räknas inte som arbetstid och är inte heller betald. Anställda har rätt att lämna arbetsplatsen under lunchrasten och göra vad de vill under denna tid.

Att arbeta under lunchrasten och sedan gå hem tidigare kan ha vissa fördelar både för anställda och arbetsgivare. Dessa fördelar inkluderar:

När höjs milersättning 2023?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Som rubriken lyder, varför väljer inte fler äldre bilar från säg 2021 när de väljer en förmånsbil via företaget? Jag kollar på skatteverkets egna uträkningar, och det är mkt billigare med en bil från säg 2021 vs en ny från 2023. Ta tex en valfri Volvo från 2021 med hybrid, mot en i 2022/2023, skillnaden blir rätt stor.

5 mar

När höjs reseersättningen 2023?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Får man ha mobil på arbetstid?

Det blir allt vanligare att företag väljer att erbjuda en företagsmobil, tillsammans med ett företagsabonnemang, som förmån till sina anställda. Kravet på att medarbetare ska vara mobila under sin arbetsdag, tillsammans med mer utvecklad teknik inom mobiltelefoni, har medfört att en företagsmobil har blivit näst intill ett krav hos stor del av arbetskraften. Speciellt i yrkesgrupper som exempelvis säljare, som ständigt är på språng och som samtidigt har stora krav på sig att alltid vara tillgängliga både före och efter arbetstid. Det kanske ofta tolkas som en stor investering, men faktum är att produktivitet kan öka väsentligt eftersom du skapar en mobil arebtsmiljö som alltid är redo att interagera med kunder oavsett vart de befinner sig.

Företagsmobil som förmån innebär att personal får en mobil att använda under sin arbetstid. På så sätt behöver de inte sitta vid en fast bordstelefon när de är inne på kontoret och de slipper göra samtal från sin privata mobil när de är ute på språng.