:

Hur sent kan man få en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sent kan man få en faktura?
 2. Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?
 3. Hur lång tid i efterhand kan man få faktura?
 4. Hur länge kan man kräva betalning?
 5. Vad händer om man är sen med en faktura?
 6. När måste man skicka en faktura?
 7. Kan man fakturera retroaktivt?
 8. När ska man senast fakturera?
 9. Hur länge kan ett företag kräva betalning för en faktura?
 10. Vilka brott preskriberas efter 2 år?
 11. När går fakturan till inkasso?
 12. Vad händer om man inte betalar faktura i tid?
 13. Hur lång tid har man på sig att skicka faktura till privatperson?
 14. När är det för sent att fakturera?
 15. Kan man fakturera moms i efterhand?

Hur sent kan man få en faktura?

Hej. Jag vänter på svar på ansökan om att bilda en enskild firma.

Jag har redan upddrag som ska faktureras… Finns det någon gränns för hur sent jag kan skicka fakturan?

Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk.

Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en entreprenör har ett byggbolag på andra sidan, en näringsidkare som beställare, gäller en preskriptionstid om tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Om entreprenören istället har en konsument på andra sidan, det vill säga att fakturan ska ställas ut till en slutkund som är konsument, gäller en preskriptionstid om tre år enligt preskriptionslagen. Detta innebär att entreprenören måste ha ställt ut en faktura inom tio respektive tre år beroende på vem som är beställare för att ens fordran inte ska anses vara preskriberad, om det inte är så att preskriptionen avbrutits dessförinnan. Att en fordran anses vara preskriberad innebär att entreprenören förlorar sin rättighet att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent.

Hur lång tid i efterhand kan man få faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Hur länge kan man kräva betalning?

Köpa, hyra ut & sälja

Hej! Jag köpte en bok hos ett företag för ett par år sedan när jag började studera, samtidigt som jag köpte en rad andra böcker från andra företag. Fakturor för böckerna jag köpte kom och jag betalade dem, och jag tog för givet att det var samtliga då jag inte hörde något annat från någon. Nu har alltså företaget jag köpte boken hos två år senare hört av sig om att de saknar en betalning från mig, och jag vet inte vad jag ska göra. Måste jag gå tillbaka två år i mitt bankutdrag och ta reda på om jag har betalat eller ej, eller är det företaget som bär skulden för att de inte har hört av sig tidigare? Kan jag råka illa ut om jag ignorerar deras mail?

Vad händer om man är sen med en faktura?

När du bestrider en faktura är fordran som fakturan avser tvistig. Det betyder att du inte är överens med fakturaavsändaren att du ska betala beloppet i fakturan.

Det kan till exempel bero på att du anser att du inte beställt det som fakturerats, att beloppet är felaktigt eller att du inte fått det som du ska betala för.

När måste man skicka en faktura?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Kan man fakturera retroaktivt?

 • Checkliste: Freiberufler Rechnung richtig schreiben!
 • Angaben über die Umsatzsteuer auf der Rechnung
 • Rechnung in elektronischer Form
 • Video: Rechnung schreiben als Freiberufler

Rechnungen unterliegen den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für geschäftliche Dokumente. Das bedeutet, dass die Dokumente zehn Jahre lang aufbewahrt werden müssen, wenn Freiberufler eine Rechnung schreiben. Für die Rechnungslegung kommt es auf Vollständigkeit an, die Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

När ska man senast fakturera?

 • Checkliste: Freiberufler Rechnung richtig schreiben!
 • Angaben über die Umsatzsteuer auf der Rechnung
 • Rechnung in elektronischer Form
 • Video: Rechnung schreiben als Freiberufler

Rechnungen unterliegen den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für geschäftliche Dokumente. Das bedeutet, dass die Dokumente zehn Jahre lang aufbewahrt werden müssen, wenn Freiberufler eine Rechnung schreiben. Für die Rechnungslegung kommt es auf Vollständigkeit an, die Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

Hur länge kan ett företag kräva betalning för en faktura?

Köpa, hyra ut & sälja

Hej! Jag köpte en bok hos ett företag för ett par år sedan när jag började studera, samtidigt som jag köpte en rad andra böcker från andra företag. Fakturor för böckerna jag köpte kom och jag betalade dem, och jag tog för givet att det var samtliga då jag inte hörde något annat från någon. Nu har alltså företaget jag köpte boken hos två år senare hört av sig om att de saknar en betalning från mig, och jag vet inte vad jag ska göra. Måste jag gå tillbaka två år i mitt bankutdrag och ta reda på om jag har betalat eller ej, eller är det företaget som bär skulden för att de inte har hört av sig tidigare? Kan jag råka illa ut om jag ignorerar deras mail?

Vilka brott preskriberas efter 2 år?

Om en person som misstänks för brott inte häktas eller får del av åtal inom viss tid preskriberas brottet, eller åtalspreskription inträder som det heter. Det innebär att påföljd (straff) för brottet faller bort och personen kan inte få något straff. 

Straff kan också bortfalla om en person har dömts för brott och domen inte har börjat verkställas inom viss tid. Detta kallas för påföljdspreskription.  

I vissa fall bortfaller straff även om en person har häktats eller fått del av åtal men någon dom inte har meddelats inom viss tid. Detta kallas för absolut preskriptionstid. 

När går fakturan till inkasso?

Om du inte betalar ett krav utan låter förfallodagen passera så kan företaget du ska betala till välja olika åtgärder. De kan antingen driva in skulden själva eller låta ett inkassoföretag sköta indrivningen. 

Inkassoföretag får inte agera hur de vill för att kräva dig på betalning utan är styrda av lagar och allmänna råd. Ett inkassoföretag ska normalt först skicka ett inkassokrav med en uppmaning till dig att betala in beloppet.

Vad händer om man inte betalar faktura i tid?

Påminnelseavgiften brukar vara 60 till 80 kronor. Men enligt lag får företag kräva mycket mer än så. Om du missar påminnelsen, som oftast ger dig ytterligare åtta dagar, går ärendet vidare till inkasso. Företag kan själva sköta sina inkasso-ärenden, men de allra flesta använder sig av inkassobolag. I princip alla inkassoföretagen ger den som är betalningsskyldig åtta dagar att betala skulden. En vanlig inkassoavgift är ytterligare 160 kronor. Därefter, om du inte betalar skulden, går ärendet vidare till Kronofogden.

I regel är B2B-fakturor, eller fakturering från företag till företag, snällare och mindre strikt än mot privatpersoner. Företag kan få ett par veckor till en månad extra betalningstid, ibland mer. Det är svårare att få respit som privatperson.

Hur lång tid har man på sig att skicka faktura till privatperson?

Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar att principen också tillämpas på fakturor eller betalningar av kommuner eller övriga offentliga samfund. Linjedragningen grundar sig på lagstiftning, konsumentombudsmannens ställningstaganden och konsumenttvistenämndens beslut.

Det finns bland annat separata förordningar om betalningar och fakturor som gäller tele-, el- och försäkringsbolag. Betalning av kredit kännetecknas också av egna särdrag. God indrivningssed, följderna av försenade betalningar och dröjsmål beskrivs i konsumentombudsmannens linjedragning  ”God sed vid indrivning av konsumentfördringar”. Dröjsmålsräntan behandlas i stället i den här anvisningen.

När är det för sent att fakturera?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Kan man fakturera moms i efterhand?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!