:

Får man flytta utomlands med barn?

Innehållsförteckning:

 1. Får man flytta utomlands med barn?
 2. Har man rätt till barnbidrag om man bor utomlands?
 3. Vilket land är bäst att bo i som svensk?
 4. Vad händer med föräldradagar om man flyttar utomlands?
 5. Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?
 6. Får man bidrag om man flyttar utomlands?
 7. Hur länge kan man bo utomlands?
 8. Vilket land är bäst att bo i med barn?
 9. Vilket är det billigaste landet att leva i?
 10. Hur många månader får man bo utomlands?
 11. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 12. Kan man få bostadstillägg om man bor utomlands?
 13. Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?
 14. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 15. Vilket europeiskt land är bäst att bo i?

Får man flytta utomlands med barn?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får var och en av dem resa med barnet utan den andra förälderns uttryckliga samtycke, utom under särskilda omständigheter. Om den ena föräldern uttryckligen vägrar att ge sitt samtycke och det inte går att nå en överenskommelse måste en ansökan göras till en familjedomstol för att få en lösning av tvisten.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får inte den ena av dem på eget initiativ besluta att flytta permanent till ett annat land med barnet utan den andra förälderns samtycke.

Om en förälder har ensam vårdnad krävs inte den andra förälderns samtycke, vare sig det gäller semester eller en flytt till utlandet. Den förälder som har ensam vårdnad måste dock hålla den andra föräldern underrättad enligt artikel 372.2.1 i civillagen, där det anges att en förälder som inte har vårdnad om barnet ska informeras om viktiga val som påverkar barnets liv.

Har man rätt till barnbidrag om man bor utomlands?

Du kan resa utomlands under din föräldraledighet och få föräldrapenning och barnbidrag under tiden. Men bara om du är borta i högst sex månader. Om du ska vara borta längre måste du kontakta oss innan du reser.

Vilket land är bäst att bo i som svensk?

Du kan resa utomlands under din föräldraledighet och få föräldrapenning och barnbidrag under tiden. Men bara om du är borta i högst sex månader. Om du ska vara borta längre måste du kontakta oss innan du reser.

Vad händer med föräldradagar om man flyttar utomlands?

Du kan resa utomlands under din föräldraledighet och få föräldrapenning och barnbidrag under tiden. Men bara om du är borta i högst sex månader. Om du ska vara borta längre måste du kontakta oss innan du reser.

Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

Hej,

Jag har läst att om man planerar att bo utomlands ett år eller mer ska man anmäla detta till Skatteverket. Vad händer om man glömt denna regel och gör det något år senare?

Får man bidrag om man flyttar utomlands?

När du flyttar med barn måste du vara extra uppmärksam att du har alla dokument som krävs.  Kom ihåg att både du och barnet behöver ha ett giltigt pass eller id-kort när ni flyttar utomlands. I Norden och Schengen området räcker det med id-kort, men flyttar ni till exempel till USA måste både du och barnet ha ett pass. Kolla upp att passet är giltigt i god tid innan avgång och förnya det vid behov. Detta sker hos polisen. Tänk på att ditt körkort inte är ett giltigt identitetsbevis.

Vissa länder begär födelsebevis och kan be efter extra dokument om du och barnet har olika efternamn. Om endast ena föräldern är med under flytten, måste du vara beredd på att bevisa den andra förälderns samtycke till barnets flytt. Syftet med detta är för att förhindra internationella bortföranden av barn.

Om ni flyttar till USA måste även barnet ha ett visum. Om barnet är under 14 år måste inte barnet närvara under en intervju. Ett visum kostar lika mycket för ett barn som för en vuxen. Mer om visum till USA och dess kostnader kan du läsa om på USA-esta. Om du behöver ett visum för en utlandsflytt till ett annat land lönar det sig att kolla upp informationen kring deras regler hos ambassaden.

När du flyttar utomlands och planerar att vara borta från Sverige mer än ett år, måste du komma ihåg att anmäla din flytt till Skatteverket. Detta gäller både för dig och ditt barn. Det finns en skild blankett för flyttanmälan för barn. Om barnet är mellan 16 och 18 år kan antingen barnet själv eller vårdnadshavaren göra flyttanmälan. Är barnet under 16 år är det endast vårdnadshavaren som kan göra anmälan. Ni registreras som utflyttade från och med den dagen ni flyttar, förutsatt att anmälan är gjord senast den dagen.

Om bosättningen i det nya landet är över 3 månader, måste du oftast anmäla flytten till de lokala myndigheterna. Ta reda på i förväg hur reglerna ser ut för det landet du flyttar till. Du kan även kontakta landets ambassad för ytterligare information.

Vem ska godkänna flyttanmälan för barn? Skatteverket har samlat ihop information om detta för olika scenarion. Bland annat för två vårdnadshavare som tillsammans flyttar med barnet, vårdnadshavare som har separerat och vårdnadshavare som inte kommer överens om barnets utlandsflytt. Läs mer om detta på deras hemsida.

Hur länge kan man bo utomlands?

Fyll i blanketten som du når via länken nedan och skicka in till Skatteverket.

 • Anmälan - Flyttning från Sverige (SKV 7665)
 • Hur lång tid tar handläggningen?

Anmälan för flytt utomlands för barn under 18 år ska vara underskriven av samtliga vårdnadshavare. Barn som fyllt 16 år har rätt att själv göra en flyttanmälan och skriva under.

Vilket land är bäst att bo i med barn?

Är du nyfiken på hur man går tillväga om man vill ta med familjen på ett äventyr och flytta utomlands med barnen? Många vill kanske rota sig på hemmaplan när små liv kommer till världen – och knappt fly Sverige ens på utlandssemestrar. Men sen så finns det de där som är lite mer extrema, som absolut inte nöjer sig med en charterresa till Spanien utan istället till och med funderar på att bosätta sig i ett annat land. Kanske inte en flytt utomlands som varar för alltid, men i alla fall under några år. Jag har fått chans att intervjua en av dessa äventyrslystna föräldrar – Linnea Edmark. Sommaren 2014 sålde hon huset och lämnade livet i Sverige för ett nytt liv i södra Tyskland, tillsammans med hela familjen.

Linnea tillsammans med sina två söner – på utlandsäventyr i södra Tyskland. 

Vilket är det billigaste landet att leva i?

Det semesterindex jag pratar om jämför genomsnittspriser på en rad produkter i 97 länder världen över och tas fram av FOREX Bank. Exempel på produkter som jämförs är en hotellnatt, ett restaurangbesök, en taxiresa, en cappuccino, en halvliter öl. Och ett gymbesök. I det senaste indexet, för 2022, tar Nepal hem förstaplatsen med ett prisindex på 19 jämfört med Sveriges 100. Indien, Siri Lanka och Malaysia följer tätt efter. Alla med index 20.

Nepal verkar vara ett spännande resmål. ”Lonely Planet rankade landet som topp tio på sin ‘Best in Travel’-lista för 2017. Förutom den låga prisnivån så finns här fantastiska landskap och ett rikt kulturliv”, sa Tom Friberg, kommunikationschef på FOREX, för fyra år sedan. Och det stämmer nog fortfarande. En släkting i släkten har för övrigt varit där efter pandeminedstängningarna och publicerat fantastiska bilder på Instagram.

Hur många månader får man bo utomlands?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

För att undvika att förlora ditt svenska medborgarskap måste du ansöka om att få behålla det. Detta kan du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Ansökan sker genom Migrationsverkets blankett Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 30202.

Du kan antingen lämna in ansökan till Sveriges ambassad i Wien, närmaste konsulat eller skicka ansökan direkt till Migrationsverket.

Kan man få bostadstillägg om man bor utomlands?

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES‑land eller Schweiz.

Från och med den månad som du fyller 66 år ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

 • är född utomlands,
 • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
 • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort och gott kan sägas att ett svenskt medborgarskap som fåtts efter ansökan inte kan förloras. Detta kan du läsa mer om på migrationsverkets hemsida. Detta stadgas också i Sveriges grundlag. Det finns alltså ingen tidsbegränsning och du kommer fortsätta vara medborgare i resten av ditt liv. Du kan alltid ansöka om att avsäga dig ditt medborgarskap frivilligt, även det kan du läsa om på migrationsverkets hemsida.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen med fler juridiska frågor i framtiden!

Vilket europeiskt land är bäst att bo i?

Sedan listan först släpptes år 2012 har de nordiska länderna legat stadigt i topp 10. Vad är det då som gör dessa länder bra att bo och leva i? I exemplen Island och Norge finns det bland annat ett väl utbyggt socialnät. Invånarna lever förhållandevis hälsosamt och har frihet att uttrycka religiösa och politiska åsikter som rör samhället i stort. Länderna fick även höga poäng när det gäller inkomst och livslängd. Att bo på Island innebär att du bor på en ö med storslagen natur som det alltid är nära till. Cirka 20 % av marken används som betesmark och omkring 25 % är täckt av lava och glaciärer. Befolkningsmängden var i januari 2017 cirka 338 000. Att bo i Norge innebär att bo i ett land rikt på oljeresurser. Dessa genererar pengar till bland annat hälso- och sjukvård, fasta minimilöner och arbetstidsreglering. 2018 års invånarantal uppskattades till cirka 5,3 miljoner.

Då Nederländerna är ett av medlemsländerna i EU är det lätt för andra EU-medborgare att flytta dit och det krävs inget arbets- eller uppehållstillstånd. Landet använder sig av ett system med minimilön, dock finns än så länge ingen fast minimilön. Alla som arbetar betalar skatt i relation till inkomstens storlek. Det finns dessutom många olika branscher som är i behov av anställda i Nederländerna, särskilt för akademiker ser framtiden ljus ut. Att bo och arbeta i Schweiz innebär social och ekonomisk trygghet för de allra flesta. Här finns en välfungerande offentlig sektor, och lönerna är bland de högsta som erbjuds i Europas länder. Förutom de förutsättningar som redan nämnts, finns det också goda möjligheter att göra karriär på något av alla de internationella företag som etablerat sig i landet. Däribland ett antal svenska. Allt detta plus storslagen natur ger många pluspoäng.