:

Får ett företag låna ut pengar till ett annat företag?

Innehållsförteckning:

 1. Får ett företag låna ut pengar till ett annat företag?
 2. Kan man låna pengar mellan bolag?
 3. Kan man flytta pengar mellan sina bolag?
 4. Får man låna pengar av sitt aktiebolag?
 5. Är lånade pengar skattefritt?
 6. Vilka får aktiebolag inte låna pengar till?
 7. Hur plocka ut pengar från aktiebolag?
 8. Hur mycket pengar kan ett företag låna?
 9. När får man inte låna pengar?
 10. Vad ska man tänka på när man ska låna pengar?
 11. Får man ta utdelning utan att ta ut lön?
 12. Är utdelning bättre än lön?
 13. Hur mycket måste man tjäna för att få låna 4 miljoner?
 14. Vad tittar banken på vid företagslån?
 15. Vilken bank lånar lättast ut pengar?

Får ett företag låna ut pengar till ett annat företag?

Har du koll på reglerna för lån mellan dig som aktieägare och ditt företag? Läs mer om vad du bör tänka på här.

Tillåtna lån: Lån från aktieägaren till bolaget är som utgångspunkt tillåtna. Det är dock viktigt att sätta en marknadsmässig ränta.

Kan man låna pengar mellan bolag?

Har du koll på reglerna för lån mellan dig som aktieägare och ditt företag? Läs mer om vad du bör tänka på här.

Tillåtna lån: Lån från aktieägaren till bolaget är som utgångspunkt tillåtna. Det är dock viktigt att sätta en marknadsmässig ränta.

Kan man flytta pengar mellan sina bolag?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Får man låna pengar av sitt aktiebolag?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Är lånade pengar skattefritt?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Vilka får aktiebolag inte låna pengar till?

Hur mycket ett företag får låna ut till ett annat företag eller en annan person är inte specifikt reglerat enligt svensk lag. Svenska företag är dock skyldiga att följa vissa bestämmelser, bland annat om kapitaltäckning och finansiell stabilitet. Dessutom kan ett företags förmåga att låna ut pengar begränsas av dess egna interna policyer och rutiner eller av villkoren i eventuella befintliga låneavtal.

Svenska företag omfattas också av lagar och förordningar vad gäller penningtvätt, som kräver att de utför ordentlig efterforskning på sina kunder och att de övervakar misstänkta transaktioner. Detta kan begränsa det belopp som ett företag kan låna ut till en annan part, särskilt om det finns farhågor om källan till medlen eller syftet med lånet.

Generellt sett uppmuntras svenska företag att vara försiktiga när de lånar ut pengar till andra parter och att se till att all utlåningsverksamhet är förenlig med deras övergripande affärsstrategi och finansiella mål. Det är en god idé för företag att söka juridisk och finansiell rådgivning innan de inleder någon betydande utlåningsverksamhet.

Hur plocka ut pengar från aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Hur mycket pengar kan ett företag låna?

Förtroende ger ett bra förhandlingsläge! Du behöver vara öppen med företagets resultat såsom balansräkning, omsättning och vinst när du ansöker om företagslån. Om det inte gått enligt planerna och du behöver låna pengar för att komma ur en akut situation, är det än viktigare att vara uppriktig så att långivaren kan känna sig trygg med att ingå i en förhandling med dig och det kan i sin tur ge dig ett förhandlingsläge som påverkar kostnaderna positivt.

När får man inte låna pengar?

De flesta långivare brukar kräva att man är 18 år för att ta ett lån men vissa har egna riktlinjer som delvis begrundas på erfarenhet från tidigare generationer men även utifrån hypoteser de tar när de riskbedömer och prissätter sina lån & krediter. Just yngre personer kan bedömas som “hög risk” då man sällan har stadigvarande inkomst och potentiellt inte har koll på sina inkomster och utgifter. Man är ofta även mer benägen för spontana beslut i yngre åldrar.  Man ser t.ex. nu en växande trend för unga som handlar på krediter via e-handel. Detta beror på en låg åldergräns för att få kortsiktiga krediter för konsumtion.

Utöver åldern och inkomst brukar bankerna även ta mycket annat i beaktning som påverkar risken med att låna ut pengar till dig och din potentiella återbetalningsförmåga. Detta beror på att man har olika livsstilar i olika perioder i livet. Åldern är egentligen bara ett riktmärke som kan ge en indikation för ens förmåga att ta kunna betala tillbaka på lånet – även om det inte är ett måste. I vissa fall är åldern förhandlingsbar om du kan påvisa tydliga argument till varför (du kan dock ej ta lån när du är omyndig – d.v.s. under 18 år).  

För att ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år. Det beror på att du behöver vara myndig för att kunna låna. Vissa långivare kan även kräva högre ålder som t.ex. 20 år för att godkänna ett lån. Detta är för att de vill minimera risken för att man i ung ålder är mer utsatt för att bli av med jobbet vilket innebär tappade inkomster och därmed förlorad betalningsförmåga.

För att få ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år men vissa långivare har även en åldergräns på 20 år. Det beror på att yngre personer inte har samma erfarenheter och lika stabil ekonomi som någon som har varit ute på arbetsmarknaden ett par år och det är därför lägre risk för banken att låna ut till någon som är lite äldre. Stabilitet och trygghet är något som banken värnar om.

Om du vill låna pengar till bilen behöver du vara minst 18 år. Ett billån skiljer sig lite mot ett privatlån eftersom att bilen oftast finns en säkerhet för lånet. På så sätt har banken en säkerhet som skyddar dem från att du som långivare helt skulle förlora betalningsförmågan eftersom de då kan realisera panten i billånet.

Vad ska man tänka på när man ska låna pengar?

De flesta långivare brukar kräva att man är 18 år för att ta ett lån men vissa har egna riktlinjer som delvis begrundas på erfarenhet från tidigare generationer men även utifrån hypoteser de tar när de riskbedömer och prissätter sina lån & krediter. Just yngre personer kan bedömas som “hög risk” då man sällan har stadigvarande inkomst och potentiellt inte har koll på sina inkomster och utgifter. Man är ofta även mer benägen för spontana beslut i yngre åldrar.  Man ser t.ex. nu en växande trend för unga som handlar på krediter via e-handel. Detta beror på en låg åldergräns för att få kortsiktiga krediter för konsumtion.

Utöver åldern och inkomst brukar bankerna även ta mycket annat i beaktning som påverkar risken med att låna ut pengar till dig och din potentiella återbetalningsförmåga. Detta beror på att man har olika livsstilar i olika perioder i livet. Åldern är egentligen bara ett riktmärke som kan ge en indikation för ens förmåga att ta kunna betala tillbaka på lånet – även om det inte är ett måste. I vissa fall är åldern förhandlingsbar om du kan påvisa tydliga argument till varför (du kan dock ej ta lån när du är omyndig – d.v.s. under 18 år).  

För att ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år. Det beror på att du behöver vara myndig för att kunna låna. Vissa långivare kan även kräva högre ålder som t.ex. 20 år för att godkänna ett lån. Detta är för att de vill minimera risken för att man i ung ålder är mer utsatt för att bli av med jobbet vilket innebär tappade inkomster och därmed förlorad betalningsförmåga.

För att få ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år men vissa långivare har även en åldergräns på 20 år. Det beror på att yngre personer inte har samma erfarenheter och lika stabil ekonomi som någon som har varit ute på arbetsmarknaden ett par år och det är därför lägre risk för banken att låna ut till någon som är lite äldre. Stabilitet och trygghet är något som banken värnar om.

Om du vill låna pengar till bilen behöver du vara minst 18 år. Ett billån skiljer sig lite mot ett privatlån eftersom att bilen oftast finns en säkerhet för lånet. På så sätt har banken en säkerhet som skyddar dem från att du som långivare helt skulle förlora betalningsförmågan eftersom de då kan realisera panten i billånet.

Får man ta utdelning utan att ta ut lön?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Är utdelning bättre än lön?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Hur mycket måste man tjäna för att få låna 4 miljoner?

Du kanske känner igen dig i att surfa runt och drömma om utannonserade bostäder? Då vet du att det ofta finns länkar till olika banker för att se vad du kan få låna. Men i de flesta fall är det inte ett riktigt lånelöfte du får då, utan en indikation om vilken nivå du kan hamna på när du ansöker hos en handläggare. Det kan vara bra att veta innan du börjar buda glatt.

Här kan du med hjälp av vår räknare få en uppskattning på hur mycket du kan få låna och vad det kommer kosta.

Vad tittar banken på vid företagslån?

Banklån kan tillmötesgå företagets kapitalbehov vid långsiktiga investeringar men även hjälpa företaget på kort sikt med att förbättra sin likviditet.

InvesteringskreditNär företaget behöver investera i exempelvis maskiner, inventarier, byggnader och liknande kan en investeringskredit vara ett alternativ. Tillsammans med banken fastställs räntesatsen för krediten och hur återbetalning ska gå till. Beroende på investeringens storlek avgörs storleken på varje avbetalning, hur ofta man ska amortera och när lånebeloppet ska vara återbetalat. Ränta räknas på aktuellt avbetalningsbelopp och minskar alltså allt eftersom lånet betalas tillbaka.

Inteckningslån och reverslån är två olika typer av långsiktiga investeringskrediter. Andra typer av investeringskrediter är leasing och avbetalning.

Vilken bank lånar lättast ut pengar?

Ett enkelt lån är ett lån som har låga grundkrav vilket leder till att det är "lätt att få". Lätta lån är i regel nästan alltid smslån eller kontokrediter, dessa låneformer har generellt sett låga grundkrav och långivarna har hög beviljandegrad. Här går vi igenom allt just du behöver veta för att kunna låna pengar lätt utefter dina förutsättningar samt titta närmre på vilka lån som är lättast att få.

  • Belopp 10 000 - 27 500 kr
  • Ränta 22,20 - 38,40 %
  • Löptid 5 mån - 3 år
  • Kreditupplysning Bisnode
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Låga kreditkrav

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Ett lån taget 2023-01-04 med kreditbelopp på 15 750 kr till 21,85 % bunden årlig kreditränta med en återbetalningstid på 24 månader som återbetalas genom 24 avbetalningar om ca 816 kr, ger en effektiv ränta på totalt 30,49 %. Totalt att betala är 20 332 kr.

  • Belopp 5 000 - 600 000 kr
  • Ränta 3,06 - 29,99 %
  • Löptid 1 - 20 år
  • Kreditupplysning Uc
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Anslutna långivare 40

  40 anslutna långivare

  Endast 1 UC

  Låga kreditkrav

  Betalningsanmärkningar accepteras

  För ett annuitetslån på 600000 kr med 1 års löptid, nominell ränta 7.95 % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 8.25 %. Totalt belopp att betala: 626150 kr.

  • Belopp 2 000 - 150 000 kr
  • Ränta 6,48 - 39,50 %
  • Löptid 1 - 8 år
  • Kreditupplysning Creditsafe
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Anslutna långivare 10

  10 anslutna långivare

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Ett lån på 30 000 kr till 26,05 procentsnominell ränta med en återbetalningstid på 24 månader,med 24 avbetalningar om 1 617 kronor och 0 kronor i uppläggnings-/aviavgift ger en effektiv ränta på 29,4 procent. Totalt att återbetalablir 38 808 kronor.

  • Belopp 2 000 - 50 000 kr
  • Ränta 42,50 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Creditsafe
  • Betalningsanmärkningar Nej
  • Direktutbetalning Dygnet runt

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  En kredit på 9 500 kr till 42,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader och 1 155 kr i uppläggningsavgift, 1 087 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 190,41 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 519 kr.

  • Belopp 1 000 - 50 000 kr
  • Ränta 7,90 - 22,90 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Uc
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Vid kredit om 25 000 kr till 20,9 % årsränta (rörlig) under fem år med 60 återbetalningar, en uttagsavgift om 195 kr samt en administrativ månadsavgift om 19 kr blir månadsbeloppet 681 kr (totalt 41 952 kr) och den effektiva räntan 25,11 %.

  • Belopp 1 000 - 20 000 kr
  • Ränta 19,50 - 39,50 %
  • Löptid 3 mån - 3 år
  • Kreditupplysning Bisnode
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Dygnet runt

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Vid utnyttjad kredit på 5 000 kr med nominell bunden ränta 39,5% i 12 månader, blir totalt belopp att återbetala 6 672,89 kr (556,07 kr per månad) och motsvarar en effektiv årsränta: 74,4%.

  • Belopp 3 000 - 50 000 kr
  • Ränta 28,95 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Bisnode
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 28,95 % och den effektiva räntan är 33,1 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 970 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 640 kr.

  • Belopp 2 000 - 70 000 kr
  • Ränta 42,50 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Creditsafe
  • Betalningsanmärkningar Nej
  • Uppläggningsavgift 685 kr

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  För ett utnyttjat kreditbelopp om 9 500 kr till 42,50 % nominell ränta med en återbetalningstid på 10 månader och 1 155 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit, 1 087 kr i Lägst att betala-belopp samt totala aviavgifter om 600 kr blir det totala beloppet att återbetala 14 519 kr och ger en effektiv ränta på totalt 190,41 %.

  • Belopp 10 000 - 100 000 kr
  • Ränta 15,00 - 19,00 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Uc
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Uppläggningsavgift 0 kr

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Ett lån på 10 000 kr till 22,52% ränta med en återbetalningstid på 12 månader, med 12 avbetalningar om 938 kr ger en effektiv ränta på totalt 25,00%. Hos Fairlo tillkommer aldrig avgifter för tjänsten. Totalt att återbetala blir 11 261 kr.

  • Belopp 1 000 - 45 000 kr
  • Ränta 43,50 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Creditsafe
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Ett lån om 25 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 30 755,29 kr. Effektiv årsränta: 51,84%. Kontokredit med variabel nominell årsränta på 42,4999795 %. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr. Uttagsavgift 0 kr.

  • Belopp 5 000 - 600 000 kr
  • Ränta 2,95 - 26,00 %
  • Löptid 1 - 20 år
  • Kreditupplysning Uc
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Anslutna långivare 37

  37 anslutna långivare

  Endast 1 UC

  Låga kreditkrav

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Annuitetslån 500 000 kr på 20 år (180 avbetalningar). Nom.ränta: 5.91%. Eff. ränta: 6.09% per 2021-01-29. Totalt att betala 853 935 kr. Månadskostnad: 3 556 kr

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut finns här en sammaställning av långivarnas egenskaper.