:

Får man dra av moms på hotell?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av moms på hotell?
 2. Vad är det för moms på hotellrum?
 3. Hur bokföra hotell utomlands?
 4. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 5. Hur bokför man hotellrum?
 6. Är hotell vara eller tjänst?
 7. Hur vet man om man ska betala moms?
 8. Hur bokför man hotellkostnader?
 9. Hur bokföra moms utanför EU?
 10. Kan man dra av moms från utlandet?
 11. När ska man inte fakturera med moms?
 12. Hur stämmer man av momsen?
 13. Hur bokför man inköp från annat EU land?
 14. Vilken moms ska jag använda?
 15. Får man ta in gäster på hotell?

Får man dra av moms på hotell?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad är det för moms på hotellrum?

Momsbehandlingen av försäljning av en aktör inom turismbranschen påverkas i första hand av det sätt på vilken försäljaren av resetjänster verkar. Därtill är också naturen på den tjänst som säljs av betydelse då den momsbehandling som är tillämplig på försäljningen fastställs.

Försäljaren kan i första hand själv producera de resetjänster som den säljer. Då ett företag säljer resetjänster som det själv producerat, ska företaget inte tillämpa marginalskatteförfarandet för resebyråtjänster på dessa försäljningar. (Läs mer i kapitel 2 Försäljning av resetjänster som tillhandahållits själv)

Det andra alternativet är att en säljare skaffar tjänsterna antingen i sin helhet eller partiellt av en annan aktör inom turismbranschen. I så fall kan säljaren sälja dessa resetjänster som producerats av en annan antingen i eget namn för egen räkning eller i eget namn för ifrågavarande producents räkning. I bägge situationer anses två olika affärstransaktioner äga rum i momsbeskattningen: 1) tjänsteproducentens försäljning till säljaren och 2) säljarens försäljning till kunden.

Hur bokföra hotell utomlands?

Gör du inköp från utlandet så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet. Har varan eller tjänsten däremot förbrukats i utlandet så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet. Inköpet ska då bokföras helt utan moms.

Vid inköp av biljetter till utlandet (flygbiljetter), samt biljetter och taxiresor som förbrukas utomlands finns bokföringsmallen "Biljetter utrikes".

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms, förutsatt att företaget uppger ett giltigt VAT-nr. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE202100315301, för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras från annat land till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan.

I normalfallet ska både ingående och utgående moms (så kallad förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker av den centrala ekonomifunktionen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av den centrala ekonomifunktionen.

Hur bokför man hotellrum?

En redovisningsenhet har utgifter för kost och logi i samband med tjänsteresor för personal eller delägare till kunder, leverantörer och olika evenemang.

En tjänsteresa är en resa som görs inom ramen för en redovisningsenhets näringsverksamhet och därmed anses de utgifter som uppstår i samband med en tjänsteresa tillhöra redovisningsenheten.

Är hotell vara eller tjänst?

hundratusentals personer och många företag är säsongsbaserade. Det fungerar i princip på samma sätt som att driva företag året om. Men ska du anställa personer under en säsong eller kortare tid bör du tänka på det här:

 • Som arbetsgivare kan du bli säsongsregistrerad – när du registrerar dig som arbetsgivare väljer du hur många månader på året som du faktiskt kommer att betala ut lön.
 • Du kanske har en glasskiosk som är aktiv 4–5 månader om året. Då väljer du löneutbetalning för lika många månader. Du behöver inte ange exakta datum men det är upp till dig som arbetsgivare att själv att hålla koll på och lämna in arbetsgivardeklarationer när du väl gör löneutbetalningar.
 • Är du säsongsregistrerad som arbetsgivare och det inte blir några lönebetalningar under året – kanske regnar sommaren bort för glasskioskägaren – måste du i januari året därpå lämna den sista deklarationen med en nolla.
 • Har du säsongsanställda från andra länder är det viktigt att veta om de ska vistas i Sverige kortare eller längre tid än 6 månader eftersom reglerna ser olika ut. Textbeskrivning av poddavsnittet Internationell anställning
 • Här registrerar du dig som arbetsgivare

”Hål i väggen”, lyxkrogar, gatukök, personalmatsalar, cateringverksamhet, centralkök och pizzabutiker och så vidare räknas alla som restauranger.

Och har du en restaurang ska du också ha en personalliggare. Det betyder att det i verksamhetslokalen ska finnas en förteckning där du fyller i när personalen kommer och går. Personalliggaren ska vara en inbunden bok eller i elektronisk form. Fysiska böcker hämtar du på Skatteverkets servicekontor.

Alla som är verksamma i lokalen ska tas upp i personalliggaren, det gäller alltså även lärlingar, prao-elever och praktikanter.

Hur vet man om man ska betala moms?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur bokför man hotellkostnader?

Prenumerera

Hej. Jag har en nystartad enskild firma. Jobbar som konsult. Var på ett möte åt min kund förra veckan och låg då på hotell, som jag betalade med mitt firmakort. Vilket konto ska jag använda vid bokföringen? 5800 , 5830 , 5831 ???

Hur bokföra moms utanför EU?

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är tillhandahållen. Det landet kallas beskattningsland.

De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd för privat användning anses du ha gjort köpet som privatperson (icke beskattningsbar person). Då är det säljarens ansvar att ta ut moms enligt sitt lands regler. För vissa typer av tjänster gäller att säljaren redovisar momsen.

Kan man dra av moms från utlandet?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

När ska man inte fakturera med moms?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur stämmer man av momsen?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Hur bokför man inköp från annat EU land?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Vilken moms ska jag använda?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Får man ta in gäster på hotell?

Varje hotell är klassificerat av respektive lands myndigheter, enligt olika skalor. Vi har valt att komplettera dessa med en egen klassificering i form av vågor, från ett till fem. Som tillägg har vi även ett ”+” som visar att ett hotell är något bättre än normalt för sin klassificering. Vi utgår från förhållandena på resmålet, vilket kan innebära att hotell med samma klassificering kan ha olika standard på olika resmål. Vings klassificering avser inte heller enbart rummens standard, utan totalintrycket med hänsyn till hotellets läge, inredning, faciliteter, aktiviteter etc. Våra kunders åsikter, som vi får in genom kundenkäter, spelar också en stor roll för varje hotells klassificering.

Hotell kan ändra klassificering, från sommar till vinter, efter renoveringar eller andra förändringar. Det är alltid den aktuella klassificeringen som redovisas.

Kategori 5 Våra bästa hotell. Hög standard, omfattande faciliteter. Kategori 4 Bättre mellanklass, flera faciliteter och/eller utmärkt läge. Kategori 3 Mellanklass, ofta med en del faciliteter och ett visst serviceutbud. Kategori 2 Enkel mellanklass, få eller inga faciliteter, men funktionellt. Kategori 1 Förekommer bara undantagsvis i Vings utbud. Mycket enkelt, utan faciliteter.

Enligt internationella hotellregler disponerar man sitt hotellrum fram till kl. 12.00 avresedagen, i vissa fall kl. 10.00. Detta gäller även om avresan från hotellet sker på kvällen/natten eller morgonen därpå. Om du har sen avresa kan du på vissa hotell hyra ett dagrum. Kontakta receptionen för information. Kostnaden för dagrum betalas direkt till hotellet. Många hotell erbjuder även bagagerum och duschmöjligheter efter utcheckning. Vid ankomsten till hotellet kan du inte kräva att få tillgång till ditt rum före kl. 15.00 – i Spanien före kl. 16.00. Vid incheckningen är det vanligt att hotellet önskar säkra ett belopp för avräkningen vid avresan. Detta belopp dras som regel via ditt kontokort.

Förvara värdesaker och pengar i hotellets kassafack och låt dem aldrig ligga synliga i rummet/lägenheten. De flesta hotell tar ut en avgift och deposition för kassafack.

Om du vill byta hotell efter ankomst till resmålet och om sådant byte kan ordnas, betalar du mellanskillnaden direkt till vår personal på plats. I vissa fall kan även avbokningskostnad för det ursprungligen bokade hotellet bli aktuellt. Eventuella transportkostnader i samband med hotellbyte står du själv för.