:

Vad händer om man inte har F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte har F-skatt?
 2. Kan man jobba utan F-skatt?
 3. Hur får man tillbaka sin F-skatt?
 4. Kan man driva enskild firma utan F-skatt?
 5. Hur länge kan enskild firma gå med förlust?
 6. Hur vet man om någon har F-skatt?
 7. Hur mycket får man tjäna utan F-skattsedel?
 8. Vad är skillnaden mellan F-skatt och FA-skatt?
 9. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 10. Kan man ha en enskild firma vilande?
 11. Måste man deklarera om man gått med förlust?
 12. När blir man av med F-skatt?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?
 15. När lönar det sig med enskild firma?

Vad händer om man inte har F-skatt?

Är du godkänd för F-skatt ska detta anges tydligt på både fakturor och offerter. På så sätt kan du informera dina kunder om att ditt företag betalar in din preliminärskatt och egenavgifter. Detta kan nämligen ha flera fördelar.

Godkännandet för F-skattsedel kan bland annat vara fördelaktigt när du ansöker om lån eftersom det visar att du sköter dina skatteinbetalningar. Det kan dessutom leda till fler samarbeten och ökad försäljning eftersom många väljer att enbart anlita företag som har F-skatt.

Kan man jobba utan F-skatt?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur får man tillbaka sin F-skatt?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kan man driva enskild firma utan F-skatt?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur länge kan enskild firma gå med förlust?

Om du i din enskilda näringsverksamhet fått ett underskott har man möjlighet att spara detta och göra avdrag mot eventuella framtida överskott. Huvudregeln för detta är att man kan dra av underskottet i nästa år inom samma näringsverksamhet. Är det tex så att verksamheten efter avdrag av tidigare års underskott återigen visar underskott, kan detta tas med till kommande år osv. Så länge näringsverksamheten finns kvar finns det ingen begränsning för detta. Underskottet kan däremot inte överlåtas till någon annan person. Läs mer hos Skatteverket.

I bokföringen hanterar man detta genom att man ej bokför det sparade underskottet, utan det är något som man tar fram vid nästa deklaration.

Hur vet man om någon har F-skatt?

Vad är viktigt att att veta om skatt och sociala avgifter för utländsk personal? Pia Weimarsdotter, skatteexpert hos Simployer, har svaren!

F-skatten avgör om utbetalaren ska dra skatt och betala socialavgifter på ersättning till ett utländskt företag eller näringsidkare som utför arbete i Sverige. En utländsk näringsidkare kan ansöka och bli godkänd för F-skatt utan någon skattedebitering.

Hur mycket får man tjäna utan F-skattsedel?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vad är skillnaden mellan F-skatt och FA-skatt?

F-skatt innebär att det är företagaren själv som är ansvarig för att betala in skatter på den försäljning som han eller hon har. Om du inte är godkänd för F skatt innebär det att köparen skall dra skatt och sociala avgifter på den summa som köparen har betalat, utan det faller på säljaren (antingen i löneutbetalning eller via egenavgifter). 

När du som företagare har F-skatt och F-skattesedel kommer du också betala preliminärskatt till skatteverket. Det innebär att du betalar en lika stor summa skatt till skatteverket varje månad som skall motsvara skatten på ditt beräknade resultat så gott det går. Det gör att du i slutet av året endast behöver betala in eller få tillbaka skillnaden mellan ditt faktiska och beräknade resultat. 

Om du bedriver en näringsverksamhet vid sidan av en anställning behöver du istället ha det som kallas för FA-skatt, vilket är F-skatt fast med villkor. Handelsbolag har samma villkor, men där heter det istället SA-skatt (Särskild A-skatt). Om du har FA-skatt skall det tydligt framgå när vilken skatt skall gälla – om F-skatt skall gälla är det viktigt att det står på underlaget, annars gäller A-skatt (den skatt du har på din anställning). 

Vilka är nackdelar med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Kan man ha en enskild firma vilande?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Måste man deklarera om man gått med förlust?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

När blir man av med F-skatt?

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person

ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Tjänar du under 20 431 kronor på ett år, exempelvis för att du studerar, behöver du inte betala skatt. En 500-lapp för att passa grannens hund är alltså inte svartjobb om du inte gör det regelbundet.

Om du anlitar en privatperson för mindre än 1 000 kronor på ett år, behöver du inte heller göra något skatteavdrag, betala arbetsgivaravgift eller lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

Troligen inte. Det dras visserligen ingen skatt på din lön, men ofta behåller arbetsgivaren pengarna själv. Om du jobbar svart missar du också många trygghetssystem. Du kan inte sjukskriva dig om du blir sjuk och får inte a-kassa. Pensionen blir också lägre och det blir svårare att låna pengar eller hyra lägenhet. 

Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?

När du "tar ut lön" i din enskilda firma innebär det att du gör ett eget uttag. Så här fungerar det.

Driver du en enskild näringsverksamhet, enskild firma, gör du uttag istället för att ta ut lön. Foto: Shutterstock

När lönar det sig med enskild firma?

Denna artikel riktar sig till dig som står i valet mellan att ha en enskild firma eller ett aktiebolag. Eller till dig som har en enskild firma, men funderar på att gå över till ett aktiebolag.

Publicerad: feb 19, 2019