:

Finns det någon som heter pung?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det någon som heter pung?
 2. Hur många barn heter potatis?
 3. Vad är det mest ovanliga namnet?
 4. Hur många heter Palle?
 5. Får man heta pung i Sverige?
 6. Vad är det konstigaste namnet i världen?
 7. Kan man heta mamma?
 8. Kan man heta Jesus?
 9. Vad är det finaste tjej namnet?
 10. Vilket är det finaste namnet i Sverige?
 11. Vad är världens konstigaste namn?
 12. Kan man heta Adolf?
 13. Vilka namn får man inte ta?
 14. Vilka namn är förbjudna?
 15. Kan man heta Gud?

Finns det någon som heter pung?

I värmländsk media har det nyligt rapporterats om ett par som vill att sonen ska få heta Skrot. Det gick inte, för Skatteverket ansåg att namnet bröt mot namnreglerna.

Att staten lägger sig i vad folk döper sina barn till är lika märkligt som att kommunen kan säga att jag inte får måla mitt hus grisrosa. Har grannarna problem med att ditt hus ser ut som härket så får de väl komma över och klaga, eller så får de titta åt ett annat håll.

Hur många barn heter potatis?

Namntrender kommer och går. Ofta är dessa kopplade till vår samtid och kultur. Hjältar och hjältinnor blir förebilder som inspirerar föräldrar att döpa sina barn efter dem. Karaktärerna i Astrid Lindgrens älskade böcker och filmer har till exempel alltid varit en stor inspirationskälla. Många små är därför döpta efter barnen i Bullerbyn, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga. Populära sånger som Hey Jude, Rosanna och Jolene har varit källan till många namntrender.

Hur gärna du än vill ge ditt barn ett alldeles unikt namn, så är det till syvende och sist Skatteverket som bestämmer. Det är den myndigheten som avgör vad du får döpa ditt barn till och reglerna är ganska strikta.

Den 1 juli 2017 skärptes Sveriges namnlag till att inte bara innefatta namn som är olämpliga. Numera krävs även att “god namnsed” följs.

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det trots de strikta reglerna ett antal svenskar som faktiskt bär unika namn. Faktum är att år 2020 döptes 4 199 pojkar och 4 489 flickor till ett unikt namn, eller med en unik stavning på namnet. Antalet ärenden som överklagas till Skatteverket har dock ökat sedan namnlagen skärptes, i några få fall ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Samtidigt har Skatteverkets avslag på namnansökningar ökat med hela 87 procent, till totalt cirka 900.

Vad är det mest ovanliga namnet?

Artisterna Lili och Susie var populära på 1980-talet och deras riktiga namn var egentligen Ingalill och Susanne.

Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

Hur många heter Palle?

Gör en ny sökning på hur många som heter som du gör. Skriv in namnet och tryck på sök. Du får då statistik på alla män och kvinnor i Sverige som heter som du.

Får man heta pung i Sverige?

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Vad är det konstigaste namnet i världen?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Kan man heta mamma?

Hör mamman Sanny Jungebro Wästilä om stödet man fått – i klippet

För två månader sedan landade storken hos familjen Johannes Jungebro Wästilä i Lysekil. Sanny och Johannes blev föräldrar för första gången. Och dottern skulle få namnet Swea Trollet i förnamn.

Kan man heta Jesus?

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-12-16

Gröt, Socker och Kanel går också på våra gator - avslöjar SCB

Vad är det finaste tjej namnet?

Att hitta ett flicknamn är ett viktigt beslut som kommer påverka din dotters hela liv. Det kan vara svårt att välja ett flicknamn, därför har vi samlat gamla och nya namnförslag från er besökare i listan nedan.

A

Vilket är det finaste namnet i Sverige?

Statistiska centralbyrån, SCB, har släppt sin årliga statistik över de mest populära namnen som gavs till nyfödda förra året.

Nu står det klart vilka namn som var mest populära att ge nyfödda pojkar och flickor 2022: William och Astrid. Det visar den årliga namnstatistiken från Statistiska centralbyrån.

Vad är världens konstigaste namn?

 - De måste acceptera ett namn. Ett namn är ett namn. Ungen kommer inte växa upp och göra vad Hitler gjorde, säger Heath Campbell.

 Mamma Deborah, 25, ringde in till butiken i förra veckan och försökte beställa tårtan, men fick alltså nobben när det visade sig att sonen är namne med den tyske diktatorn.

 - Vi förbehåller oss rätten att inte skriva något på tårtan som vi anser är olämpligt, säger Karen Meleta, talesperson för butikskedjan, till AP.

Kan man heta Adolf?

 - De måste acceptera ett namn. Ett namn är ett namn. Ungen kommer inte växa upp och göra vad Hitler gjorde, säger Heath Campbell.

 Mamma Deborah, 25, ringde in till butiken i förra veckan och försökte beställa tårtan, men fick alltså nobben när det visade sig att sonen är namne med den tyske diktatorn.

 - Vi förbehåller oss rätten att inte skriva något på tårtan som vi anser är olämpligt, säger Karen Meleta, talesperson för butikskedjan, till AP.

Vilka namn får man inte ta?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Vilka namn är förbjudna?

Namntrender kommer och går. Ofta är dessa kopplade till vår samtid och kultur. Hjältar och hjältinnor blir förebilder som inspirerar föräldrar att döpa sina barn efter dem. Karaktärerna i Astrid Lindgrens älskade böcker och filmer har till exempel alltid varit en stor inspirationskälla. Många små är därför döpta efter barnen i Bullerbyn, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga. Populära sånger som Hey Jude, Rosanna och Jolene har varit källan till många namntrender.

Hur gärna du än vill ge ditt barn ett alldeles unikt namn, så är det till syvende och sist Skatteverket som bestämmer. Det är den myndigheten som avgör vad du får döpa ditt barn till och reglerna är ganska strikta.

Den 1 juli 2017 skärptes Sveriges namnlag till att inte bara innefatta namn som är olämpliga. Numera krävs även att “god namnsed” följs.

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det trots de strikta reglerna ett antal svenskar som faktiskt bär unika namn. Faktum är att år 2020 döptes 4 199 pojkar och 4 489 flickor till ett unikt namn, eller med en unik stavning på namnet. Antalet ärenden som överklagas till Skatteverket har dock ökat sedan namnlagen skärptes, i några få fall ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Samtidigt har Skatteverkets avslag på namnansökningar ökat med hela 87 procent, till totalt cirka 900.

Kan man heta Gud?

1 Ar-Rahman الرحمن Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode 2 Ar-Rahim الرحيم Den nåderike, Den mest nåderike 3 Al-Malik الملك Konungen, Suveränen, Den högste herren 4 Al-Quddūs القدوس Den helige, Den allra heligaste 5 As-Salam السلام Freden, Välsignaren, Fredens källa 6 Al-Mu'min المؤمن Den trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige 7 Al-Muhaymin المهيمن Beskyddaren, Väktaren, Bevararen 8 Al-Azīz العزيز Den allsmäktige 9 Al-Jabbar الجبار Den tilldragande, Den oemotståndlige 10 Al-Mutakabbir المتكبر Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne 11 Al-Khaliq الخالق Skaparen 12 Al-Bari' البارئ Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning 13 Al-Musawwir المصور Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet 14 Al-Ghaffar الغفار Den för evigt förlåtande 15 Al-Qahhar القهار Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige 16 Al-Wahhab الوهاب Givaren av allt, Den bestående givaren 17 Ar-Razzaq الرزاق Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende 18 Al-Fattah الفتاح Den öppnande, Segergivaren, Den segrande 19 Al-ʿAlīm العليم Den allvetande 20 Al-Qabid القابض Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart 21 Al-Basit الباسط Den utvidgande 22 Al-Khafid الخافض Förödmjukaren 23 Ar-Rafi' الرافع Upphöjaren 24 Al-Mu'izz المعز Givaren av heder, Den som höljer i ära 25 Al-Mudhill المذل Givaren av skam, Den som höljer i vanära 26 As-Sami' السميع Den allhörande 27 Al-Basīr البصير Den allseende 28 Al-Hakam الحكم Domaren, Medlaren 29 Al-ʿAdl العدل Den rättvise, Den fullständigt rättvise 30 Al-Latīf اللطيف Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande 31 Al-Khabīr الخبير Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne 32 Al-Halim الحليم Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde 33 Al-Azīm العظيم Den store, Den magnifike, Den oändlige 34 Al-Ghafūr الغفور Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter 35 Ash-Shakūr الشكور Den tacksamme, Den uppskattande 36 Al-Aliyy العلي Den högste, Den upphöjde, Den sublime 37 Al-Kabīr الكبير Den store 38 Al-Hafīz الحفيظ Upprätthållaren, Bevararen 39 Al-Muqīt المقيت Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande 40 Al-Hasib الحسيب Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren 41 Al-Jalīl الجليل Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske 42 Al-Karīm الكريم Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte 43 Ar-Raqīb الرقيب Den allseende, Den vakande, Den vaksamme 44 Al-Mujīb المجيب Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner 45 Al-Wāsi' الواسع Den allomfattande, Den väldige 46 Al-Hakīm الحكيم Den vise 47 Al-Wadūd الودود Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde 48 Al-Majīd المجيد Den lysande, Den mest ärorike 49 Al-Ba'ith الباعث Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv 50 Ash-Sahid الشهيد Vittnet, Bevittnaren 51 Al-Haqq الحق Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten 52 Al-Wakīl الوكيل Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige 53 Al-Qawiyy القوى Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka 54 Al-Matīn المتين Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige 55 Al-Waliyy الولى Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen 56 Al-Hamīd الحميد Den lovvärde, Den mest berömlige 57 Al-Muhsi المحصى Den beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting 58 Al-Mubdi' المبدئ Ursprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken 59 Al-Mu'īd المعيد Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting 60 Al-Muhyī المحيى Livgivaren, Givaren av liv 61 Al-Mumīt المميت Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv 62 Al-Hayy الحي Den levande, Den odödlige 63 Al-Qaiyūm القيوم Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende, 64 Al-Wajid الواجد Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas 65 Al-Majid الماجد Den ädle, Den ärorike, Den magnifike 66 Al-Wahid الواحد Den ene, den unike 67 Al-'Aḥad الأحد Den ende, den odelbare 68 As-Samad الصمد Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående 69 Al-Qadir القادر Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja 70 Al-Muqtadir المقتدر Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt 71 Al-Muqaddim المقدم Utgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet 72 Al-Mu'akhir المؤخر Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans 73 Al-Awwal الأول Den förste 74 Al-Akhir الأخر Den siste 75 Az-Zahir الظاهر Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade 76 Al-Batin الباطن Den fördolde, Den inre, Den gömde 77 Al-Wali الوالي Beskyddaren, Den regerande 78 Al-Muta'ali المتعالي Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente 79 Al-Barr البر All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott 80 At-Tawwab التواب Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt 81 Al-Muntaqim المنتقم Hämnaren 82 Al-'Afuww العفو Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder 83 Ar-Ra'ūf الرؤوف Den milde, Den medlidsamme 84 Malik-al-Mulk مالك الملك Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt 85 Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram ذو الجلال و الإكرام Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre 86 Al-Muqsit المقسط Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande 87 Al-Jamiʿ الجامع Den samlande, Förenaren 88 Al-Ghanī الغنى Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende 89 Al-Mughnī المغنى Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör 90 Al-Māniʿ المانع Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga 91 Ad-Dārr الضار Den som skapar det skadliga (förekommer endast i hadith.) 92 An-Nāfiʿ النافع Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda 93 An-Nūr النور Ljuset 94 Al-Hadi الهادي Vägvisaren 95 Al-Badi البديع Den ojämförlige, Skaparen 96 Al-Baqi الباقي Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande 97 Al-Warith الوارث Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt 98 Ar-Rashīd الرشيد Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg 99 As-Sabūr الصبور Den tålmodige, Den tidlöse