:

Får företag skattereduktion solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Får företag skattereduktion solceller?
 2. Vilka företag är störst på solceller?
 3. Vem är störst på solceller i Sverige?
 4. Vilket företag år Bäst på solceller?
 5. Kan företag få bidrag för solceller?
 6. Får företag Bidrag för solceller?
 7. Hur många år tar det att tjäna in solceller?
 8. Hur mycket tjänar man på att sälja el från solceller?
 9. Hur många solceller behövs för att försörja Sverige?
 10. Får man bidrag för solceller 2023?
 11. Kan man få rotavdrag på solceller?
 12. Kan man göra avdrag för solceller?
 13. När lönar det sig inte med solceller?
 14. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 15. Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Får företag skattereduktion solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Vilka företag är störst på solceller?

 • Topplista – 10 bästa aktierna inom förnyelsebar energi senaste 1, 3 och 5 åren
 • Innan vi går in på djupet kring vad det innebär att investera i aktier inom förnyelsebar energi listar vi de aktierna som har presterat bäst avkastningsmässigt under de senaste 1, 3 respektive 5 åren. Vi har gjort ett manuellt urval av kandidater med fokus på solenergi, vind- och vattenkraft.

  Därutöver listar vi aktuellt börsvärde för att du ska få en känsla för bolagets storlek samt landet där aktien går att handla (och ibland, om annan, härkomst). Vi har heller inte tagit hänsyn till eventuella utdelningar eller avknoppningar. Du kan klicka dig vidare och läsa mer om bolagen hos Avanza.

  Att aktierna är "vinnare" under dessa tidsperioder är förvisso ingen garanti för framtida avkastning, men en generell tumregel kan vara att snegla mer på vinnarlistorna än motsvarande förlorarlistor – detta då vinnare oftast gör mycket rätt och antagligen har goda chanser att fortsätta prestera!

  Vem är störst på solceller i Sverige?

  Nu är HSBs solcellspark utanför Strängnäs invigd. Med sina 35 hektar och en energiproduktion som motsvarar årselanvändningen för nära 5 000 lägenheter är det den största solcellsparken i Sverige.

  Södermanlands läns landshövding Beatrice Ask invigningstalade när HSBs solcellspark längs med E4:an utanför Strängnäs för första gången öppnade upp för intresserade.

  Vilket företag år Bäst på solceller?

  De bästa solcellerna på marknaden just nu är monokristallina solpaneler. Denna typ av moduler ger mest effekt för pengarna, samtidigt som de är estetiskt tilltalande för många med sin helsvarta färg. Många solcellsinstallatörer marknadsför denna typ av panel som premiumpaneler.

  Kan företag få bidrag för solceller?

  Om du är på jakt efter information om bidrag och avdrag för solcellsinstallationer så har du kommit helt rätt. Vi på Svea Solar hjälper dig att reda ut alla frågetecken kring bidrag, ROT-avdrag, solcellsstöd och skattereduktion för solceller för både företag och dig som privatperson. På så sätt kan du utnyttja de medel som finns att tillgå inför installationen av solceller på just din villa, fastighet eller anläggning.

  Det tidigare investeringsstödet - eller solcellsbidraget - har nu ersatts av en skattereduktion för grön teknik. Det gröna avdraget är på många sätt enklare då reduktionen görs direkt på fakturan när du installerar din solcellsanläggning och du behöver alltså inte skicka in en ansökan för att få ta del av avdraget.

  Får företag Bidrag för solceller?

  Vad är det gröna avdraget för solceller?  Solenergi är en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det gröna avdraget, eller ”Skattereduktionen för grön teknik” som det heter, är ett skatteavdrag som ska stimulera att privatpersoner installerar solceller genom att göra det mer fördelaktigt ekonomiskt.

  Vad är skillnaden mot det gröna avdraget för 2022? I det förslag som trädde i kraft 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. Till 2023 höjdes avdraget med fem procentenheter till 20 procent. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

  Hur många år tar det att tjäna in solceller?

  Solceller är en investering - en investering som sägs vara lönsam och som du därmed rimligtvis vill gå plus på. Det är här återbetalningstiden på solceller ofta kommer in i bilden. Vi tar en närmare titt på vanliga frågor kring återbetalningstid och hur man räknar ut den.

  Återbetalningstid på solceller syftar till tiden det tar för dig att gå plus på din ursprungliga investering. Enkelt förklarat så investerar du pengar i solceller vid själva installationen. Men eftersom produktion av egen solel kostar dig mindre än att köpa el från elnätet så sparar du pengar varje månad som du annars hade spenderat på en högre elkostnad.

  Hur mycket tjänar man på att sälja el från solceller?

  När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

  El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

  Hur många solceller behövs för att försörja Sverige?

  För att räkna ut hur många solceller du behöver, behöver du ha koll på din årliga elförbrukning. Den förväntade årliga elproduktionen från solcellerna bör vara lika stor eller mindre än den mängd el du förbrukar årligen. Om du producerar mer el än du använder, och alltså måste sälja mer el än du köper, blir du nettoproducent. Detta kan innebära sämre villkor i ditt elavtal och eventuellt inmatningsavgifter, vilket du vill undvika. Det vanligaste är att du inte driver din villa på solel till 100 %. Under perioder där solpanelerna producerar lite el (till exempel på vintern) eller ingen el alls (på natten) köper du din el från elnätet.

  Enligt Statistiska Centralbyrån är en normal elförbrukning för en villa på 150 kvm cirka 18 000 kWh per år. Om man inte använder el för varmvatten och uppvärmning, utan exempelvis fjärrvärme eller biobränsle istället, landar elförbrukningen på cirka 6 000 kWh per år. Men detta kan variera. Hur mycket el ett hus förbrukar beror bland annat på hur många som bor där och i hur stor omfattning elektriska apparater och belysning används. Pensionärer förbrukar generellt mindre el än tonåringar, till exempel. Saker som att tvätta och baka varje dag kan också spela stor roll för elförbrukningen.

  Du kan enkelt kontrollera din elförbrukning genom att titta på din elräkning eller elmätare. Du kan också göra en uppskattning genom att multiplicera villans kvadratmeter med:

  Något annat som spelar stor roll för hur många solpaneler du behöver är huvudsäkringens storlek. Ju större solcellsanläggning du installerar, desto kraftigare säkringar behövs. Huvudsäkringen styr hur hög maxeffekt solcellerna kan ha. Man kan räkna ut hur många solceller elcentralen tillåter på detta vis: 230 V x 3 faser x huvudsäkringens storlek. Då får man fram vilken effekt på solcellerna som huset klarar av.

  Om huvudsäkringen är för liten, riskerar man att ofta drabbas av strömavbrott. En huvudsäkring på 16 ampere klarar av solceller med en maxeffekt på 11 kW, medan en huvudsäkring på 20 ampere klarar av 13,8 kW.

  Din solcellsanläggnings angivna effekt är den maximala toppeffekt som den kan uppnå. Detta kallas ibland kWp, där “p” står för engelskans peak. I praktiken är det inte särskilt ofta som toppeffekten uppnås. Om det skulle hända är det oftast under en kortare period (till exempel mitt på dagen en ovanligt solig sommardag). Detta gör att det ändå är vanligt att överdimensionera solcellsanläggningen något i förhållande till huvudsäkringen.

  Får man bidrag för solceller 2023?

  Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

  Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

  • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 
  • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 

  Kan man få rotavdrag på solceller?

  När du installerar solceller blir du berättigad till rotavdrag. Rotavdrag för solceller avser solcellsinstallationen och ingår i något som kallas för det gröna avdraget – ett rotavdrag som gynnar klimatomställningen genom att främja gröna ändamål. I en artikel om rotavdrag och solceller, skriver ECOKRAFT, som är en av Sveriges ledande leverantörer och producenter av solceller, att du kan vara berättigad till rotavdrag för solceller, även om du bor i utlandet. Det kräver dock att du uppfyller alla de krav som ställs på avdrag för rotarbeten.

  Kan man göra avdrag för solceller?

  Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

  Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

  Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

  När lönar det sig inte med solceller?

  Måste man vara en teknikexpert för att installera solceller?

  Klimatcoachen svarar: Själva installationen sköts av experter och du behöver inte göra någonting. Solceller har inga rörliga komponenter som kräver underhåll så när de är på plats så sköter de sig själva. Du behöver inte fundera, det är otroligt enkelt. Det är som att lägga en stenplatta på din uppfart, den ligger bara där sen.

  Är mitt tak för litet för solceller, har fel lutning eller ligger i fel väderstreck? Tänk om solceller på taket göra mitt hus fult i mina eller grannarnas ögon?

  Klimatcoachen svarar: Det är sant att man helst inte ska installera solceller på tak som skuggas av andra hus eller träd. Jag rekommenderar inte heller att man installerar solceller på tak som vetter mot norr. Du kan då istället välja att installera solcellerna på ett annat, närliggande tak, till exempel på garaget, vilket familjen Parrat valde att göra. Vi föreslår den bästa lösningen för just ditt tak. Du kan själv räkna på ditt tak här. 

  - Solcellerna är svarta och självklart kommer de att synas om du har ett rött tegeltak - men gör det någonting? Solcellerna ligger platt mot taket och de ser ut som takfönster egentligen. Att vissa anser att solceller är fula tror jag hänger ihop med ovana. Vartefter hållbarhet växer som statussymbol så kommer synen på solceller att förändras. 

  Måste man betala nätavgift om man har solceller?

  Den reducering av nätavgiften som tidigare gällt för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Ei:s bedömning är att de här bestämmelserna inte är förenliga med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser. Elnätsavgifterna får alltså inte längre reduceras och framöver ska därför alla som äger en produktionsanläggning enligt direktivet betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

  ­– Så lyder de nya direktiven från Energimarknadsinspektionen som vi har att förhålla oss till. Men viktigt att komma ihåg är att detta endast eventuellt kommer kunna innebära mindre förändringar, om ens någon, om du är en mikroproducent som har en gemensam säkring för inmatning och uttag mot elnätet - vilket är fallet för de flesta privata villaägare med solcellsanläggningar på taket. Så länge du inte matar in med högre ström än du har på ditt uttagsabonnemang, det vill säga din säkringsstorlek, så utnyttjar du inte större del av nätet än det du redan betalar för. Det innebär att du förmodligen inte kommer behöva betala något extra för inmatningen, säger Daniel Köbi, avdelningschef på Jämtkraft Elnät.

  Måste man betala skatt på egenproducerad el?

  EnergiskattEnergiskatt utgår inte om du är en så kallad mikroproducent som säljer el för mindre än 30 000 kr per år samt om du har en anläggning som är mindre än 100 KW. För en "vanlig" villaägare som producerar 7000 kw/h per år utgår alltså ingen energiskatt. För de flesta villor i Sverige är energiskatten 29,2 öre per kWh. Vissa områden betalar en lägre energiskatt 19,3 öre per kWh. För att se vilka kommuner gå till denna sidan och sök på Förteckning över vissa kommuner

  MomsMoms 25% på såld el och ersättningar. Om du som privatperson erhåller moms från försäljning av el till elbolag ska du momsregistrera dig och skicka vidare momsen till skatteverket. Många elbolag erbjuder dig att få ersättningen utbetald med eller utan moms.