:

Måste båda vårdnadshavare vara med vid id-kort?

Innehållsförteckning:

 1. Måste båda vårdnadshavare vara med vid id-kort?
 2. Vilka handlingar behövs för nationellt id-kort?
 3. Kan man göra pass utan vårdnadshavare?
 4. Vad menas med Passmyndighetens identitetskontroll av vårdnadshavare?
 5. Får barn resa med nationellt id-kort?
 6. Kan vårdnadshavare hämta ut id-kort?
 7. Är det skillnad på id-kort och nationellt id-kort?
 8. Hur fort får man nationellt id-kort?
 9. Måste båda vårdnadshavare hämta ut pass?
 10. Kan man skriva ett eget Föräldramedgivande?
 11. När behöver man Föräldramedgivande?
 12. Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?
 13. Kan man hämta ut id-kort åt någon annan?
 14. Hur lång tid tar det att få ett nationellt id?
 15. Hur fixar man id-kort till barn?
 16. Kan vårdnadshavare ge medgivande för ID-kort?
 17. Kan du få pass eller nationellt id-kort?
 18. När är nationellt id-kort giltigt i fem år?
 19. Hur mycket kostar ett nationellt id-kort?
 20. Kan vårdnadshavare ge medgivande för ID-kort?
 21. Kan du få pass eller nationellt id-kort?
 22. När är nationellt id-kort giltigt i fem år?

Måste båda vårdnadshavare vara med vid id-kort?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Vilka handlingar behövs för nationellt id-kort?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Kan man göra pass utan vårdnadshavare?

Ansökande närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Vårdnadshavaren närvarande: Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

Vad menas med Passmyndighetens identitetskontroll av vårdnadshavare?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalize ads with these tools.

Ad settings

Får barn resa med nationellt id-kort?

Som EU-medborgare har du rätt att resa fritt i de 27 EU-länderna samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz (som är med i Schengenområdet ) om du har med dig ett giltigt pass eller nationellt id-kort. Resehandlingarna måste vara giltiga på resdagen. Barn måste ha ett eget pass eller id-kort, och ibland ett särskilt tillstånd – läs mer om resehandlingar för minderåriga. Om du ska resa med anhöriga som inte är EU-medborgare bör du kontrollera vilka regler som gäller för dem.

Kan vårdnadshavare hämta ut id-kort?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Är det skillnad på id-kort och nationellt id-kort?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Hur fort får man nationellt id-kort?

Identifiera dig digitalt med ditt svenska pass eller nationella ID-kort. Allt som behövs är du, din ID-handling och din mobil.

Med digital ID-kontroll kan du utföra vissa bankärenden digitalt, utan att behöva besöka ett bankkontor. Du kan använda det för att identifiera dig, skaffa Mobilt BankID eller aktivera utökad användning som att lägga till betalningsmottagare eller öka Swish-gränsen.

För ett starkare skydd mot bedrägerier kan du behöva bekräfta din identitet med ett pass eller nationellt ID-kort (ej körkort) när du beställer ett nytt BankID med säkerhetsdosa. Kontrollen görs i BankID appen, se till att ha din ID-handling nära till hands ifall du behöver den.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

Måste båda vårdnadshavare hämta ut pass?

 • Visa alltid giltig legitimation.
 • Namnet på legitimationen måste stämma överens med namnet på mottagaren och namnet på försändelsen.
 • Legitimationens giltighetstid får inte vara utgånget och kortet får inte vara skadat eller trasigt. 
 • Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek behöver dessutom båda skriva under.
 • Vid personlig utlämning kan endast mottagaren hämta. Fullmakt och bud gäller inte. Se vilka legitimationer som är godkända.
 • Tar du emot en leverans hemma som innehåller alkohol behöver du kunna legitimera dig och ha fyllt 20 år.
 • Barn med giltig legitimation har rätt att kvittera och hämta Rek, paket och postförskott.

Kan man skriva ett eget Föräldramedgivande?

För att ett barn, d.v.s. en person under 18 år, ska tillåtas resa utomlands ensam, med endast en av sina vårdnadshavare eller med någon annan person än dennes vårdnadshavare krävs ett föräldramedgivande. Detta är ett skriftligt godkännande att barnet i fråga tillåts resa utan vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Vårdnadshavare är den/de som har det juridiska ansvaret över ett barn, detta är vanligtvis barnets föräldrar men kan även vara annan som domstolen utsett. Ett barn kan antingen ha en eller två vårdnadshavare. För de fall ett barn har två vådnadshavare krävs bådas samtycke för att barnet ska tillåtas resa själv eller med någon annan vuxen. Ska vidare ena vårdnadshavaren resa med barnet måste samtycke inhämtas från den andra vårdnadshavaren.

När behöver man Föräldramedgivande?

För att ett barn, d.v.s. en person under 18 år, ska tillåtas resa utomlands ensam, med endast en av sina vårdnadshavare eller med någon annan person än dennes vårdnadshavare krävs ett föräldramedgivande. Detta är ett skriftligt godkännande att barnet i fråga tillåts resa utan vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Vårdnadshavare är den/de som har det juridiska ansvaret över ett barn, detta är vanligtvis barnets föräldrar men kan även vara annan som domstolen utsett. Ett barn kan antingen ha en eller två vårdnadshavare. För de fall ett barn har två vådnadshavare krävs bådas samtycke för att barnet ska tillåtas resa själv eller med någon annan vuxen. Ska vidare ena vårdnadshavaren resa med barnet måste samtycke inhämtas från den andra vårdnadshavaren.

Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?

Skatteverket registrerar uppgift om vem som är juridisk vårdnadshavare för barn som är eller har varit folkbokförda. Vårdnaden kan utövas av en förälder eller gemensamt av båda föräldrarna. Det kan också vara någon annan än föräldrarna som har vårdnaden om barnet.

Kan man hämta ut id-kort åt någon annan?

När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av Postnords ombud. Du måste hämta ut ditt tillverkade körkort personligen.

När du hämtar ut ditt körkort måste du kunna identifiera dig med en godkänd och giltig legitimation. Observera att Postnord inte accepterar e-legitimation vid utlämning av rekommenderad post (REK).

Hur lång tid tar det att få ett nationellt id?

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Tidsbokning Tidsbokning sker online fr.o.m. den 1 juli 2021. Du bokar tid för att ansöka om ett nytt pass eller för att hämta ut passet vi följande länk: Tidsbokning online

Hur fixar man id-kort till barn?

När ditt barn har fyllt 13 år kan hen skaffa Freja helt själv. Det finns många fördelar både för dig som förälder och för ungdomen själv. Med Freja-appen får ditt barn både en e-legitimation och ett fysiskt ID-kort i mobilen.

Från att barnet fyllt 13 år har man som vårdnadshavare exempelvis inte längre tillgång till deras vårdärenden på 1177 och då är det smidigt att barnet själv kan logga in tryggt och säkert med hjälp av Freja.

Kan vårdnadshavare ge medgivande för ID-kort?

Vårdnadshavare ger medgivande för pass/nationellt id-kort (skrivs ut) Blanketten för vårdnadshavares medgivande ska fyllas i och tas med till passexpeditionen. Om barnet har fler än en vårdnadshavare måste samtliga skriva sin namnteckning på blanketten. Underskrifterna ska sedan vidimeras av någon utomstående.

Kan du få pass eller nationellt id-kort?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

När är nationellt id-kort giltigt i fem år?

Nationellt id-kort är alltid giltigt i fem år. Pass som är utfärdade innan där barnet är under 12 år, är giltigt i fem år. Passet och id-kortet är giltiga hela tiden även om barnet ändrar utseende.

Hur mycket kostar ett nationellt id-kort?

Avgift och leveranstid kronor 2 Nationellt id-kort 400 kronor 3 Provisoriskt pass 980 kronor

Kan vårdnadshavare ge medgivande för ID-kort?

 • Vårdnadshavare ger medgivande för pass/nationellt id-kort (skrivs ut) Blanketten för vårdnadshavares medgivande ska fyllas i och tas med till passexpeditionen. Om barnet har fler än en vårdnadshavare måste samtliga skriva sin namnteckning på blanketten. Underskrifterna ska sedan vidimeras av någon utomstående.

Kan du få pass eller nationellt id-kort?

 • För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

När är nationellt id-kort giltigt i fem år?

 • Nationellt id-kort är alltid giltigt i fem år. Pass som är utfärdade innan där barnet är under 12 år, är giltigt i fem år. Passet och id-kortet är giltiga hela tiden även om barnet ändrar utseende.