:

Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?
 2. Varför kan jag inte ta ut pengar från min kapitalförsäkring?
 3. Hur redovisas ett uttag ur en kapitalförsäkring?
 4. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 5. Hur avsluta kapitalförsäkring?
 6. Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring Folksam?
 7. Hur tar man ut pengar från Kapitalspar fond?
 8. Hur beskattas utbetalning från kapitalförsäkring?
 9. När dras skatten på kapitalförsäkring?
 10. Måste man deklarera kapitalförsäkring?
 11. Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?
 12. Kan man ta ut pengar från kapitalförsäkring SEB?
 13. Hur lång tid tar det att sälja en kapitalförsäkring?
 14. Hur mycket kostar det att ta ut pengar från fond?
 15. Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?
 16. Varför är uppskrivningar av kapitalförsäkringar skattepliktiga?
 17. Vad är kapitalunderlaget för en svensk kapitalförsäkring?
 18. Vad är avkastningsskatten för kapitalförsäkring?

Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan hjälpa dig att planera för det otänkbara, att öka tryggheten för dig och din familj – ge en mer hållbar framtid. Det kan handla om ett enkelt sparande till barnen, dig själv eller din pension. I en kapitalförsäkring kombinerar du ett sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

 • Du kan välja vem du sparar till
 • Bestäm när och hur pengarna ska betalas ut
 • Dina pengar är skattade och klara när de betalas ut - Schablonbeskattat sparande

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du investerat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför kan jag inte ta ut pengar från min kapitalförsäkring?

Under kapitalförsäkringens första år, räknat från då första insättningen gjorts, behöver 1 000 kr samt ditt reserverade belopp för avkastningsskatt finnas kvar på försäkringen. Därefter kan du ta ut alla tillgängliga pengar från din kapitalförsäkring. 

Vill du lära dig mer om hur Kapitalförsäkringen fungerar? Här finns mer information om Kapitalförsäkring.

Hur redovisas ett uttag ur en kapitalförsäkring?

Utdelning och försäljning av tillgångar inom en kapitalförsäkring ska inte bokföras.

Redovisning av utdelning och försäljning skiljer sig alltså åt om företaget äger en kapitalförsäkring som innehåller aktier jämfört med om aktierna ägs direkt.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 4 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

Hur avsluta kapitalförsäkring?

För att kunna avsluta din kapitalförsäkring behöver kontot vara tomt från värdepapper. När kontot är tomt från värdepapper signerar du ett avslutsuppdrag med BankID. Du hittar uppdraget här.

För att få ut dina pengar snabbare kan du göra ett uttag. De sista ca 1 000 kronorna kan du inte ta ut själv på grund av avkastningsskatt. I samband med avslutet gör Nordnet istället uttaget av de sista 1000 kronorna till ditt önskade konto och drar då eventuell avkastningsskatt. Notera att en kapitalförsäkring behöver vara minst 1 år gammal för att kunna avslutas.

Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring Folksam?

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 

     Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.

     Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Hur tar man ut pengar från Kapitalspar fond?

Ring Kundcenter eller kontakta ditt bankkontor. Du kan inte ta ut pengar via Internetbanken.

Vid ett enstaka tillfälle kan du maximalt ta ut 90 procent av försäkringens värde.

Hur beskattas utbetalning från kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

När dras skatten på kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

Måste man deklarera kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt som kallas för avkastningsskatt. Här går vi igenom hur en kapitalförsäkring beskattas.

Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?

Ett ISK och en kapitalförsäkring har många likheter, särskilt eftersom de belastas med lika hög skatt. Men där slutar också likheterna, inte minst för att det rör sig om ett konto respektive en försäkring.

Det ena, ISK:t, passar nästan alla, medan den andra, kapitalförsäkringen, fyller en rad specifika behov. Många av oss sparare gör rätt i att ha båda – men till olika saker. Placera reder ut vem, när, hur och varför det ena är att föredra framför det andra.

Kan man ta ut pengar från kapitalförsäkring SEB?

Om din kapitalförsäkring är äldre än ett år kan du återköpa delar eller hela försäkringen. Om du har haft din kapitalförsäkring mindre än fem år tillkommer det en återköpsavgift. 

Du kan återköpa försäkringen genom att skicka ett säkert meddelande via internetbanken. Logga in på internetbanken och klicka på ditt namn längst upp på sidan.  Välj Meddelanden och utskick klicka på Skriv ett nytt meddelande. Välj kategori Pension & försäkringar - Återköp kapitalförsäkring och fyll i uppgifterna.

Hur lång tid tar det att sälja en kapitalförsäkring?

Följande är de regler som gäller vid återköp av återköpsbara kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning.

Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam säkerställa att återköpet inte missgynnar kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet.

Hur mycket kostar det att ta ut pengar från fond?

När du sparar i fonder så betalar du löpande en avgift som dras automatiskt i fonden. Den totala fondavgiften som visas i procent per år bestäms av fondbolaget och består utav flera olika delar.

Fondavgiften är ingenting som du betalar för vid sidan av. Istället så dras 1/365-del av avgiften automatiskt ur från fonden varje dag, innan fondens andelskurs beräknas. Så när du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad.

På det sättet betalar du som äger fondandelar bara avgifter för den tid som du faktiskt äger fonden. 

Vi har valt att visa upp den totala avgiften, där alla fondens kostnader och avgifter ingår. Många andra plattformar väljer att bara visa upp den årliga avgiften. I den ingår inte transaktionskostnader eller eventuell rörlig avgift.

Den totala avgiften är alltså det som fondbolaget beräknar att fonden totalt kommer att kosta under det kommande året. Och det gör vi just för att det ska vara så transparent som möjligt vad en fond förväntas kosta dig. 

Sammanfattningsvis så består den totala avgiften av löpande avgift (som oftast kallas årlig avgift), transaktionskostnader (fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven) och för övriga avgifter (som brukar vara prestationsbaserad avgift och som enbart tas ut av vissa fonder). 

Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?

• Riksgälden fastställer varje torsdag statslåneräntan, Den statslåneränta som gäller vid utgången av november är av extra stor betydelse eftersom den bland annat styr nivån på schablonskatten på försäkringssparande och ISK.

På torsdagen fattade Riksgälden beslut om nivån på statslåneräntan den 30 november i år. Det innebär indirekt också det står klart hur mycket skattesatsen höjs för ISK och kapitalförsäkringar. 

Varför är uppskrivningar av kapitalförsäkringar skattepliktiga?

 • Uppskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Kapitalvinster eller kapitalförluster inom ramen för en kapitalförsäkring behöver inte tas upp till beskattning då kapitalförsäkringar beskattas med avkastningsskatt.

Vad är kapitalunderlaget för en svensk kapitalförsäkring?

 • Kapitalunderlaget är värdet på kapitalförsäkringen vid inkomstårets början ökat med premieinbetalningarna under inkomstårets första halvår och ökat med hälften av premieinbetalningarna under inkomstårets andra halvår. En redovisningsenhet som har anskaffat en svensk kapitalförsäkring behöver inte

Vad är avkastningsskatten för kapitalförsäkring?

 • Avkastningsskatten för kapitalförsäkring är 30 procent på ett framräknat skatteunderlag som fastställs enligt nedan. Skatteunderlaget är lika med ett kapitalunderlag multiplicerat med det högsta av: statslåneräntan den 30 november föregående år ökad med 1,0 procent, eller 1,25 procent. Kapitalunderlaget är lika med totalen av: