:

Vad är tillfällig registrering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är tillfällig registrering?
 2. Vad kostar tillfällig registrering?
 3. Hur lång tid tar det att få tillfälliga registreringsskyltar?
 4. Får man köra bil utan registreringsskylt?
 5. Kan man byta ägare utan registreringsbevis?
 6. Kan man resa utan registreringsbevis?
 7. Kan man göra ägarbyte utan Regbevis?
 8. Vad kostar en provisorisk registreringsskylt?
 9. Får man köra ett fordon till registreringsbesiktning?
 10. Får man göra en egen provisorisk registreringsskylt?
 11. Kan två personer stå som ägare till en bil?
 12. Kan man ladda ner registreringsbevis?
 13. Kan man ladda ner registreringsbevis bil?
 14. Hur sälja bil utan registreringsbevis?
 15. Vad är straffet för att köra utan registreringsskylt?

Vad är tillfällig registrering?

Ett nytt fordon är ett fordon som inte varit i trafik i något land och som antingen är oregistrerat eller ett registrerat fordon som aldrig anmälts påställt, det vill säga förregistrerat, i vägtrafikregistret. Om fordonet varit i trafik en dag, betraktas det som begagnat.

Vad kostar tillfällig registrering?

Om du importerar ett fordon för privat bruk till Sverige, får du köra fordonet i högst sju dagar från det datum då fordonet fördes in i landet, om du har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring.

När du kör fordonet ska du ha med dig det utländska registreringsbeviset. Registreringsbeviset ska visa:

 • registreringsnumret
 • datum för den första registreringen eller fordonets tillverkningsår
 • namn och adress till den person som beviset har utfärdats för
 • tillverkarens namn eller varumärke
 • fordonets tillverknings- eller serienummer
 • fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter
 • bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

När det importerade fordonet varit i Sverige i sju dagar krävs en tillfällig registrering för att du ska få använda det.

Det enda undantaget för att få köra fordonet efter den sjunde dagen utan tillfällig registrering är om du ska köra till registreringsbesiktning eller provning inför enskilt godkännande. Du får köra kortast lämpliga väg till och från besiktningsföretaget, under förutsättningen att du har en skriftlig kallelse dit (bevis om avtalad tid) tillsammans med en giltig trafikförsäkring. Den skriftliga kallelsen kan du få från besiktningsföretaget som du har tid hos.

Utan tillfällig registrering eller "Bevis om avtalad tid" får fordonet bara fraktas på släpvagn eller trailer. Du bör ansöka om tillfällig registrering om du behöver använda fordonet en längre tid från det att din ansökan om ursprungskontroll är godkänd tills du ska åka för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande. Det kan till exempel vara för att köra till och från en verkstad.

Hur lång tid tar det att få tillfälliga registreringsskyltar?

Om du planerar att köra din bil lagligt med gröna nummerskyltar Spanien måste du beställa dem från det spanska DGT. De gör det möjligt för dig att köra bil lagligt av skälen att din försäkring i ditt eget land kan ha tagit slut, din MOT kan ha tagit slut eller ditt fordon kan vara på SORN i Storbritannien eller motsvarande EU för EU-bilar. Ditt fordon kan vara lagligt att köra i Spanien under en period. Det är dock alltid bäst att kolla om du behöver Gröna nummerlappar.

 • Behöver du gröna regplåtar i Spanien?
 • Tillfälliga nummerplåtar Spanien
 • Hur länge håller gröna regplåtar?
  • Behöver du spansk försäkring för Gröna nummerlappar?
   • Hur lång tid tar gröna nummerlappar?
    • Drar polisen dig med gröna skyltar?
     • Är de gröna registreringsskyltarna lika stora som EU och Storbritannien?

Får man köra bil utan registreringsskylt?

Har en importerad bil som jag reg.besiktat. I samband med reg.besiktningen så fick jag även det svenska reg.numret så att jag skulle kunna boka en kontrollbesiktning. Kontrollbesiktningen är nu avklarad och jag har alltså en bil som är godkänd på båda reg- och kontrollbesiktningen samt att den har tilldelats ett reg.nummer och försäkring på den har jag oxå.

Det enda som saknas är alltså själva skyltarna, så hur gör man då? måste man vänta tills de nya skyltarna kommer eller kan man köra ändå?

Kan man byta ägare utan registreringsbevis?

Registreringsbeviset är det dokument som krävs för att äganderätten till fordonet ska kunna skrivas över på den nya ägaren. Det är Transportstyrelsen som handlägger ärenden som skickas in med registreringsbeviset. Utan registreringsbeviset kan inte nytt ägarskap ske, detta när det är en privat försäljning som sker.

Du ska inte köpa en bil när säljaren inte kan uppvisa registreringsbeviset. Om du köper en bil utan registreringsbevis riskerar du att bli lurad. Om säljaren lovar att skicka in registreringsbeviset genom en ny beställning och vill att du ska köpa bilen ändå. Tacka nej till affären fram till säljaren kan uppvisa registreringsbeviset.

Kan man resa utan registreringsbevis?

Vilken legitimation du behöver varierar beroende på land och din nationalitet. Det är ditt ansvar att se till att du har all dokumentation som krävs för att uppfylla kraven för immigration, tull, hälsa och andra relevanta bestämmelser. Underlåtenhet att uppvisa korrekt dokumentation kan leda till att du bötfälls, för vilket du är ansvarig.

RESEHANDLINGAR FÖR PASSAGERARE PÅ RUTTER MELLAN STORBRITANNIEN OCH IRLAND

Kan man göra ägarbyte utan Regbevis?

Söker man i forum och på andra platser online går det att hitta olika förslag och teorier på hur man mellan privatpersoner kan köpa eller sälja en bil utan registreringsbevis.

Vi vill avråda från alla sådan typer av affärer eftersom risken för bedrägerier är stor.

Vad kostar en provisorisk registreringsskylt?

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

1 § I 6 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon som har registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillfällig registrering av fordon finns i 15-22 §§ lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och i 10 kap. denna förordning.

2 § Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

1 § Transportstyrelsen ska i samband med registreringen av ett fordon tilldela det ett registreringsnummer.

Får man köra ett fordon till registreringsbesiktning?

Om du importerar ett fordon för privat bruk till Sverige, får du köra fordonet i högst sju dagar från det datum då fordonet fördes in i landet, om du har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring.

När du kör fordonet ska du ha med dig det utländska registreringsbeviset. Registreringsbeviset ska visa:

 • registreringsnumret
 • datum för den första registreringen eller fordonets tillverkningsår
 • namn och adress till den person som beviset har utfärdats för
 • tillverkarens namn eller varumärke
 • fordonets tillverknings- eller serienummer
 • fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter
 • bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

När det importerade fordonet varit i Sverige i sju dagar krävs en tillfällig registrering för att du ska få använda det.

Det enda undantaget för att få köra fordonet efter den sjunde dagen utan tillfällig registrering är om du ska köra till registreringsbesiktning eller provning inför enskilt godkännande. Du får köra kortast lämpliga väg till och från besiktningsföretaget, under förutsättningen att du har en skriftlig kallelse dit (bevis om avtalad tid) tillsammans med en giltig trafikförsäkring. Den skriftliga kallelsen kan du få från besiktningsföretaget som du har tid hos.

Utan tillfällig registrering eller "Bevis om avtalad tid" får fordonet bara fraktas på släpvagn eller trailer. Du bör ansöka om tillfällig registrering om du behöver använda fordonet en längre tid från det att din ansökan om ursprungskontroll är godkänd tills du ska åka för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande. Det kan till exempel vara för att köra till och från en verkstad.

Får man göra en egen provisorisk registreringsskylt?

Stöld av nummerplåtar är ett stort problem med en enkel lösning – därför kräver nordens största digitala förmedlare av verkstadsuppdrag, autobutler.se, nu en lagstiftning som gör att alla bilägare, enkelt får sina nummerplåtar säkrade. I februari var totalt 32 480 registreringsskyltar efterlysta i Sverige. I augusti 2013 låg siffran på 17 553, det är en ökning med 54 procent på bara 18 månader. Även om nummerplåten blir stulen, får man inte ett nytt registreringsnummer. I värsta fall, kan det istället dyka upp böter och man kan bli tvungen att bestrida var och en. -I 2014 anmäldes över 18 000 nummerplåtar försvunna. Lyckligtvis är det ett jobb som bara tar minuter att utföra hos en kvalitetsverkstad. Det är surt att få skylten stulen, och vi tycker att det ska bli lag på en fast skylt, som kräver verktyg för att stjäla, säger Peter Zigler på autobutler.se. Hårdast drabbas Stockholm med 10 090 efterlysta skyltar i fjol. Den främsta anledningen tros vara trängselskatten som även drastiskt ökade stölderna i Göteborgs län efter att den infördes. Förutom småbrott som trängselskatt och böter, används de stulna skyltarna till grövre brott som rån, stöld och smitningar från bensinstationer. Med bara plasthattar, skruvar och muttrar, får man skylten säkrad. Många verkstäder har materialet liggandes och det tar inte mer än 10 minuter för en mekaniker att skruva fast skylten. Det enklaste sättet är genom att borra två hål i skylten, skruva fast den och sätta plasthattarna över. I januari 2014 kom det en ny skyltmodell, där mellanrummet mellan bokstäver och siffror gjorts mindre, i och med att klistermärke inte längre används. Process vid stöld av registreringsskylt 1. Anmäl till polisen. 2. Kör till polisen för en provisorisk skylt eller beställ från transportstyrelsen – 90 kr 3. För körjournal för att bättre kunna bestrida böter. 4. Vid böter, betala först, sen bestrid. 5. Bor du i en stad med trängselskatt, ring skatteverket och anmäl stölden så att det är registrerat. Då hamnar skylten automatiskt på en lista som granskas manuellt. 6. Det är väldigt svårt att få ett nytt registreringsnummer, stöld räcker inte som argument.

Kan två personer stå som ägare till en bil?

Hej,

Jag och min tidigare sambo har separerat. Vi har en bil gemensamt som hon använder på helgerna och jag använder övrig tid. Det löpande underhållet tar jag hand om och efter separationen har vi delat på de stora reparationskostnaderna. Vi köpte bilen för gemensamma pengar som vi lånade tillsammans (50/50) från en bank som en del i lånet när vi köpte en bostadsrätt. Vi skrev bilen på henne men vi har alltid delat på utgifterna då vi hade en gemensam ekonomi när vi bodde tillsammans. Bostadsrätten har vi sålt och därefter delat på pengarna.

Kan man ladda ner registreringsbevis?

Registreringsbeviset ger dig ett samlat dokument med officiell information från Bolagsverket. Dokumentet är den vanligaste rättsliga handlingen som efterfrågas i juridiska sammanhang. Den används exempelvis vid delgivning, vid förberedelse till stämningsansökan, vid företagsinteckning eller i avtalssituationer. Om företaget har ett pågående ärende hos Bolagsverket visas detta i ett försättsblad. Vilken information visas på varje bolagsform:

Aktiebolag

Kan man ladda ner registreringsbevis bil?

Blipp.se och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur sälja bil utan registreringsbevis?

Stegen i guiderna beskriver ett normalt förfarande, det finns undantag. Du hittar information om olika undantag längre ned på sidan.

Om du köper eller säljer ett fordon via en fordonshandlare kan de ofta anmäla ägarbytet åt dig.

 • Jag ska sälja ett fordon
 • Jag ska köpa ett fordon

Vad är straffet för att köra utan registreringsskylt?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Denna lag gäller, i fråga om fordon och fordonskombinationer som används på vägar som avses i vägtrafiklagen (729/2018) och på andra platser, fordonens och fordonskombinationernas