:

Vad händer med SpectrumOne?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med SpectrumOne?
 2. Var kan jag se mina aktier?
 3. När kommer Observit aktierna?
 4. Vem får mina aktier om jag dör?
 5. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 6. När borde man sälja aktier?
 7. När ska man äga aktie för att få utdelning?
 8. Kan man ärva ett ISK konto?
 9. Vad händer med mitt Avanza konto om jag dör?
 10. Får man ge bort aktier gratis?
 11. Får man sälja aktier till sig själv?
 12. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 13. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 14. Är det skatt på utdelning?
 15. Vilka aktier ger bäst utdelning?

Vad händer med SpectrumOne?

Hosni Teque-Omeirat (VD) SpectrumOne

Det har nu gått nästan 4 månader sedan vi träffade SpectrumOnes VD Hosni Teque-Omeirat den 22 juli 2020, och sedan dess har mycket hänt.

Var kan jag se mina aktier?

I aktiehistoriken finns information om historiska händelser, till exempel när emissioner och splittar har skett. Dessa behöver du ta hänsyn till när du ska räkna ut ditt omkostnadsbelopp.

Informationen gäller för samtliga aktier på

När kommer Observit aktierna?

IPO är en förkortning som står för Initial Public Offering, vilket också är engelskans begrepp för börsnotering. Börsnotering och IPO är med andra ord samma sak. Det som händer vid en börsnotering är helt enkelt att ett företag bestämmer sig för att notera sina aktier på börsen.

Vid noteringen blir sedan bolagets aktier tillgängliga för handel av allmänheten, vilket innebär att du då som privatperson kan investera i bolagets aktier. Under processen, och den så kallade teckningsperioden, köper man så kallade teckningsrätter, som sedan omvandlas till de vanliga aktierna.

Vem får mina aktier om jag dör?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Hej!

Jag driver tillsammans med en vän ett aktiebolag. Vi äger 45 % av aktierna var, och våra technical Co-founders äger 10 %. Dom gick in med investering på 1200 utvecklingstimmar för de 10% de äger.

När borde man sälja aktier?

Precis som namnet säger anger du en fast kurs som är ditt stopp (“går den under 60 så säljer jag”). Du kommer ur en affär utan större förlust men du låser inte in en uppnådd vinst.

Ett bättre sätt är en släpande stop loss baserat på en procentsats. Vi säljer till exempel om aktien faller mer än 6% från den högsta kurs den haft under vårt innehav. Nu tar vi inte större risk än 6% och då aktien gått bättre än 6% låser vi inne vår uppnådda vinst. Till skillnad från den fasta stoppen följer vi med aktien uppåt med automatik.

Lär dig mer om släpande stop loss baserat på procent

När ska man äga aktie för att få utdelning?

Nyemission är när ett företag erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten möjligheten att köpa nya aktier i företaget. Företaget har då utfärdat nya aktier som alltså inte fanns tillgängliga till försäljning innan. Anledningen till att ett företag gör en nyemission kan vara att de behöver få in mer kapital för att finansiera ett uppköp eller en expansion. För att attrahera fler köpare brukar aktierna vid en nyemission ha ett lägre pris än de gamla.

Teckningsrätt ger dig som aktieägare rätten att teckna nya aktier i en nyemission till ett förutbestämt pris. Det kallas ibland även för företrädesemission då aktieägarna har företrädesrätt att delta i nyemissionen.

När en nyemission sker får du som aktieägare med teckningsrätt oftast två val. Om du inte agerar på dem kommer dina teckningsrätter förfalla. Valen du får är:

Kan man ärva ett ISK konto?

När någon dör ärver de närstående de tillgångar som finns kvar. Det gäller även värdepapper som exempelvis aktier. Om en närstående till dig dör skickas det ut ett värdeintyg till dödsboadressen med instruktioner om hur du ska skifta innehavet. En överföring ser olika ut beroende på kontotyp. 

Vad händer med mitt Avanza konto om jag dör?

Det beror lite på vilket typ av konto du har. Antingen betalas pengarna ut till dödsboet eller till en registrerad förmånstagare - om du har valt en sådan. Vi skickar automatiskt ut ett värdeintyg per dödsdatumet till dödsboadressen med instruktioner. Om ett värdeintyg saknas så kan du kontakta vår kundservice som kan skicka ut ett nytt intyg.

Så funkar det för respektive konto:

Får man ge bort aktier gratis?

En aktiegåva kan på sikt  bli en mycket uppskattad present, men sedan de fysiska aktiebreven försvann är det inte längre att bara lägga värdepapperen i ett kuvert och ge bort. I vår tids datoriserad aktiehandel har det tyvärr blivit ganska knepigt att ge bort aktier. Men det går fortfarande. Det finns lite olika sätt att ge bort aktier på, och vad som passar bäst beror på ett antal faktorer:

Ge bort aktier mellan konton

Får man sälja aktier till sig själv?

Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller” peta ner” betalkursen. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.

Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Som med allt sparande av den här typen finns det vissa risker som man vill minimera. Till exempel är det bra att fördela risken genom att inte lägga alla ägg i en korg. Nicklas Andersson är sparekonom på Avanza och han tipsar om att man på sikt bör placera sitt sparande i minst tolv olika aktier i fem till sex olika branscher.

– Sprider du dina pengar i olika aktier och branscher sänker du risken i ditt sparande eftersom det gör dig mindre beroende av ett enskilt bolag eller bransch. Dessutom ger det dig sannolikt bättre avkastning, säger han.

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Dessa aktier är listade på Stockholmsbörsen (Large Cap, Mid Cap, samt Small Cap). Jag har filtrerat ut vissa preferensaktier och aktier med låg volym.

Är det skatt på utdelning?

2022-01-13 tar jag emot en utdelning på 100 000 kr där hela summan ryms inom mitt utdelningsutrymme. Det betyder att jag på denna inkomst är skyldig att deklarera och betala in en skatt på 20% det vill säga 20 000 kr.

Vilka aktier ger bäst utdelning?

Direktavkastningen beräknas som: utdelningen per aktie dividerad med aktuell aktiekurs.

I teorin kan man ju tycka att en hög direktavkastning alltid måste vara positivt, då får jag ju en så hög utdelning som möjligt i relation till priset jag betalar per aktie. Men det hela är inte helt så enkelt. Aktiekursen förändras ju konstant, och kan därmed förändra direktavkastningen radikalt vid händelser som påverkar aktiekursen markant.

För att avgöra om en direktavkastning är ”bra” behöver man dels jämföra bolagets direktavkastning med historiska utfall och dels med andra bolag i samma bransch. Om en aktie har en väldigt hög direktavkastning kan det vara bra att fråga sig vad detta beror på.